Uygun Konuşma Adabı Nelerden Oluşur?

Transkriptor 2023-09-15

Dersler sırasında uygun görgü kuralları ve iyi davranışlar, saygılı ve elverişli bir öğrenme ortamını teşvik etmek için çok önemlidir. İster fiziksel bir sınıfta ister Zoom üzerinden sanal bir derste olsun, dersin ilk günü sizin ve tüm sınıfın dönem boyunca nasıl etkileşimde bulunacağının konusunu belirler. Zamanında gelmekten ve rahatsız edici davranışlardan kaçınmaktan aktif olarak derse katılmaya ve dikkatini vermeye kadar, ders adabı etkili öğrenme için çok önemlidir.

Katılımcılar için Konferans Görgü Kurallarının Temel Bileşenleri Nelerdir?

Ders adabı, saygılı ve elverişli bir öğrenme ortamı yaratmak için esastır. Katılımcılar aşağıdaki temel görgü kuralları ve sınıf kurallarının farkında olmalıdır:

 • Dakiklik: Aksaklıkları önlemek için zamanında veya birkaç dakika erken gelin. Geç gelenler konuşmacının ve diğer katılımcıların dikkatini dağıtabilir.
 • Cihazları Susturun ve Kapatın: Telefon görüşmeleri gibi dikkat dağıtıcı ve rahatsız edici unsurları en aza indirmek için akıllı telefonlar da dahil olmak üzere tüm elektronik cihazları kapatın veya sessize alın.
 • Sessiz Konuşmalar: Yan konuşmalar hem konuşmacıyı hem de diğer katılımcıları rahatsız edebileceğinden, ders sırasında konuşmaktan kaçının.
 • Aktif Dinleme: İlgili bir dinleyici olun. Öğretim görevlisi ile göz temasını koruyun, not alın ve uygun olduğunda sorular sorun.
 • Dikkat Dağıtıcı Şeylerden Kaçının: Kalemlere vurmak, kağıtları karıştırmak veya çantaları hışırdatmak gibi başkalarının dikkatini dağıtacak faaliyetlerden kaçının.
 • Sorular için El Kaldırın: Bir sorunuz veya yorumunuz olduğunda elinizi kaldırın ve konuşmak için uygun zamanı bekleyin.
 • Saygılı Ayrılış: Erken ayrılmanız gerekiyorsa, başkalarını rahatsız etmediğinizden emin olarak ihtiyatlı bir şekilde çıkın. Erken ayrılmanız gerekiyorsa, dersten önce öğretim görevlisini bilgilendirmek düşünceli bir davranıştır.
 • Yiyecek ve İçecekler: Konferans salonuna yiyecek veya içecek getirmekten kaçının. Ancak, izin veriliyorsa, ihtiyatlı olun ve gürültüyü en aza indirin.
 • Kıyafet Kurallarına Uyun: Varsa, ders için özel kıyafet kurallarına uyun. Aksi takdirde, düzgün ve uygun şekilde giyinin.
 • Geri Bildirim ve Değerlendirme: Eleştiri veya şikayetlerle dersi bölmek yerine resmi kanallar aracılığıyla yapıcı geri bildirim sağlayın.

Katılımcılar Ders Sırasında Elektronik Cihazlarını Nasıl Yönetmelidir?

Dersler sırasında elektronik cihazları yönetmek, dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmek ve elverişli bir öğrenme ortamı sağlamak için çok önemlidir. İşte katılımcılar için bazı yönergeler:

 • Sessizlik ve Bildirimler: Ders başlamadan önce cep telefonunuzu kapatın veya sessiz moda alın. Kesintileri önlemek için kısa mesajlar, aramalar ve uygulama uyarıları dahil olmak üzere tüm bildirimleri devre dışı bırakın.
 • Odaklanın: Cihazınızı yalnızca dersle ilgili akademik amaçlar için kullanın. Sosyal medyada gezinme, oyun oynama veya kişisel e-postalar gibi ilgisiz faaliyetlerde bulunmaktan kaçının.
 • Not Alma: Elektronik cihazlar dijital notlar almaya yardımcı olabilir. Düzenli kalmak ve dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmek için tasarlanmış not alma uygulamaları veya yazılımları kullanın.
 • Görevinize odaklanın: Dersle ilgili görevler için bir cihaz kullanıyorsanız çoklu görev yapmaktan kaçının. Görevler arasında geçiş yapmak anlamayı engelleyebileceğinden dersin içeriğine odaklanın.
 • Kulaklıklar: Cihazınızda ek materyal izlemeniz veya dinlemeniz gerekiyorsa, başkalarını sesle rahatsız etmemek için kulaklık kullanın.
 • Kayıt Yapmaktan Kaçının: Ders saatlerini izinsiz kaydetmekten kaçınarak fikri mülkiyet haklarına ve mahremiyete saygı gösterin.

Bir Ders Ortamında Akıllı Telefonların veya Dizüstü Bilgisayarların Kabul Edilebilir Kullanımları Nelerdir?

Akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar, kullanımları eğitim amaçlarıyla uyumlu olduğunda ve dersi aksatmadığında ders ortamında kullanılabilir. Kabul edilebilir kullanımlar şunları içerir:

 • Not Alma: Dijital notlar almak için bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar kullanmak son derece etkili ve organize olabilir. Not alma uygulamaları veya yazılımları süreci kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.
 • Ders Materyallerine Erişim: Öğretim görevlisi dijital slaytlar, ders notları veya çevrimiçi kaynaklar sağlıyorsa, bu materyallere erişmek ve takip etmek için bir cihaz kullanmak kabul edilebilir.
 • Araştırma ve Referans: Ders konusuyla ilgili hızlı araştırma veya referans için ara sıra cihaz kullanımı, dikkat dağıtıcı göz atmaya yol açmadığı sürece kabul edilebilir.
 • İşbirliğine Dayalı Etkinlikler: Öğretim görevlisi, cihaz kullanımı gerektiren grup tartışmaları veya etkileşimli etkinlikler düzenliyorsa bu, öğretim görevlisinin onayıyla kabul edilebilir bir kullanımdır.

Cihazların dersi aksatmadan kullanılabileceği koşullar şunlardır:

 • Susturulmuş Cihazlar: Rahatsız edici bildirimleri veya zil seslerini önlemek için tüm cihazlar sessiz veya titreşim modunda olmalıdır.
 • Dikkat Dağıtmayan Parlaklık: Ekran parlaklığı seviyesini amfideki diğer kişileri rahatsız etmeyecek şekilde ayarlayın.
 • Minimum Yazma Gürültüsü: Notları dizüstü bilgisayarda yazıyorsanız, sessiz bir klavye kullanın ve gürültü rahatsızlığını en aza indirmek için dikkat çekmeden yazın.
 • Gizlilik ve Saygı: Dersi kaydetmeyerek veya izinsiz fotoğraf çekmeyerek başkalarının mahremiyetine saygı gösterin.

Ders Adabının Oluşturulması ve Sürdürülmesinde Öğretim Görevlilerinin Sorumlulukları Nelerdir?

Öğretim görevlileri, saygılı ve elverişli bir öğrenme ortamını teşvik ederek ders adabının oluşturulmasında ve sürdürülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Sorumlulukları şunları içerir:

 • Beklentilerin Belirlenmesi: Dersin başında, eğitmenler ders adabına ilişkin beklentilerini açıkça belirtmelidir. Bu, dakiklik, cihaz kullanımı, saygılı davranış ve katılımla ilgili yönergeleri içerebilir.
 • Model Olma Davranışı: Öğretim görevlileri, kendi sunumları sırasında istenen görgü normlarını göstererek örnek olmalıdır. Bu da saygılı davranmanın önemini pekiştirmektedir.
 • Rahatsızlıkların Ele Alınması: Aksamalar meydana geldiğinde, eğitmenler çalan telefon, yan konuşmalar veya başka herhangi bir dikkat dağıtıcı durum söz konusu olduğunda bunları derhal ve iddialı bir şekilde ele almalıdır. Katılımcılara yerleşik görgü kurallarını sakin bir şekilde hatırlatın.
 • Konuksever Bir Ortam Yaratmak: Öğretim görevlileri, öğrencilerin soru sorarken, tartışmalara katılırken ve yargılanma korkusu olmadan açıklama ararken kendilerini rahat hissedecekleri kapsayıcı ve sıcak bir atmosfer yaratmaya çalışmalıdır.
 • Alternatifler Sunmak: Eğitmenler, cihaz kullanımı için molalar vermek veya belirlenmiş tartışma alanları oluşturmak gibi yıkıcı davranışlara alternatifler önerebilir.
 • Akran Sorumluluğunun Teşvik Edilmesi: Öğretim görevlileri, öğrencileri ders adabına uyma konusunda birbirlerini sorumlu tutmaya teşvik ederek kolektif sorumluluk duygusunu geliştirebilir.
 • Geri Bildirim Kanalları: Öğretim görevlileri, öğrencilerin geri bildirimde bulunmaları veya ders adabıyla ilgili endişelerini dile getirmeleri için kanallar oluşturmalı ve iki yönlü bir iletişim süreci sağlamalıdır.

Uygun Ders Görgü Kurallarını Korumak Neden Önemlidir?

Uygun ders adabına uymak birkaç nedenden dolayı önemlidir:

 • Saygılı Öğrenme Ortamı: Ders görgü kurallarına uymak hem öğretim görevlisine hem de diğer katılımcılara saygı gösterir. Herkesin kendini değerli hissettiği ve dinlendiği bir ortam yaratarak kapsayıcılık ve nezaket duygusunu teşvik eder.
 • Maksimum Öğrenme: Katılımcıların görgü kurallarına uyması, dikkat dağınıklığını en aza indirerek herkesin dersin içeriğine odaklanmasını sağlar. Bu da öğrenme ve anlama potansiyelini en üst düzeye çıkarır.
 • Gelişmiş Katılım: Uygun görgü kuralları, soru sorma ve tartışmalara katılma gibi aktif katılımı teşvik eder. Bu katılım, eleştirel düşünmeyi ve konunun daha derinlemesine anlaşılmasını teşvik eder.
 • Etkili İletişim: Katılımcılar, ders adabı kurallarına uyarak konferans salonunda etkili iletişim kurmayı kolaylaştırır. Bu, hem öğretim görevlisi hem de diğer öğrencilerle açık ve saygılı etkileşimleri içerir.
 • En Aza İndirilmiş Rahatsızlıklar: Görgü kuralları, çalan telefonlar, yan konuşmalar veya gürültülü yazı yazma gibi aksaklıkları önler. Bu, dersin sorunsuz ve gereksiz kesintiler olmadan ilerlemesini sağlar.
 • Karşılıklı Saygı: Konferans adabına uymak, katılımcılar ve konuşmacı arasında karşılıklı saygıyı gösterir. Eğitim deneyimine değer verirken eğitmenin çabasını ve uzmanlığını kabul eder.
 • Olumlu Öğrenme Deneyimi: Uygun görgü kurallarına sahip bir amfinin olumlu ve keyifli bir öğrenme deneyimi yaratma olasılığı daha yüksektir. Görgü kurallarına uyulduğunda öğrencilerin bilgileri akılda tutma, motive olma ve aktif katılım gösterme olasılıkları daha yüksektir.
 • Profesyonel Ortamlar için Hazırlık: Ders adabını öğrenmek ve uygulamak, öğrencileri benzer saygı ve katılım normlarının beklendiği gelecekteki profesyonel ortamlara hazırlar.
 • Kapsayıcılık: Uygun görgü kuralları, öğrenme stilleri veya tercihleri ne olursa olsun tüm öğrencilerin dikkatleri dağılmadan veya rahatsızlık duymadan dersten faydalanabilmelerini sağlar.
 • Genel Sınıf Dönemi Etkinliği: Ders adabı korunduğunda, öğretim görevlisi daha etkili bir şekilde öğretebilir ve öğrenciler daha verimli bir şekilde öğrenebilir ve sonuçta daha iyi eğitim çıktılarına yol açabilir.

Ders Görgü Kuralları Farklı Ders Formatlarına Nasıl Uyum Sağlar?

Ders adabı, normların ve beklentilerin öğretim tarzına ve ortamına göre değişebileceğini kabul ederek farklı ders formatlarına uyum sağlayabilir. İşte ders formatlarına göre bazı görgü kuralları:

 • Geleneksel Dersler: Geleneksel derslerde aksamaları önlemek için zamanında gelmek esastır. Katılımcılar elektronik cihazları susturmalı veya kapatmalıdır. Aktif dinleme ve not alma, konuşmacının ve diğer katılımcıların dikkatini en az dağıtacak şekilde önemlidir.
 • İnteraktif veya Tartışmaya Dayalı Dersler: Görgü kuralları, soru sormak ve tartışmalara katkıda bulunmak da dahil olmak üzere aktif katılımı teşvik edebilir. Bu formatlarda, sorular veya yorumlar için saygılı bir şekilde araya girilmesi genellikle kabul edilebilir.
 • Çevrimiçi veya Sanal Dersler: Katılımcılar, cihazlarının, internet bağlantılarının ve yazılımlarının dersten önce hazır olduğundan emin olmalıdır. Çevrimiçi derslere katılırken, konuşmadığınız zamanlarda mikrofonunuzun sesini kapatmak arka plandaki gürültüyü azaltmaya yardımcı olur. Sanal ortamlarda sorular veya yorumlar için sohbet işlevini sorumlu bir şekilde kullanmak yaygındır.
 • Konuk Konuşmalar ve Paneller: Katılımcılar, konuk konuşmacıları veya panelistleri aktif bir şekilde dinleyerek ve yan konuşmalardan kaçınarak onlara saygı göstermelidir. Sorular ve tartışmalar yoluyla konuk konuşmacılarla etkileşim teşvik edilebilir.
 • Atölye Çalışmaları veya Seminerler: Görgü kuralları, interaktif faaliyetler veya grup çalışmaları için iyi hazırlanmış olmayı içerebilir. Çalıştaylarda katılımcılar diğerlerinin görüşlerine ve katkılarına saygı göstermelidir.
 • Ters Yüz Sınıf Modeli: Görgü kuralları, öğrencilerin ders öncesi materyalleri inceledikten sonra hazırlıklı gelmelerini gerektirebilir. Ders sırasında tartışmalara ve işbirlikçi faaliyetlere aktif olarak katılmak genellikle teşvik edilir.
 • Büyük Oditoryum ve Küçük Sınıf: Daha büyük ortamlarda, katılımcıların aksaklıkları en aza indirmek için oturma seçimlerine dikkat etmeleri gerekebilir. Daha küçük sınıflarda, katılımcılar başkalarının görüşünü engellemediklerinden emin olmalıdır.

Görgü Kuralları Yüz Yüze ve Çevrimiçi Dersler Arasında Nasıl Farklılaşıyor?

Görgü kuralları, yüz yüze ve çevrimiçi dersler arasında farklılık göstermekte ve bu ortamların kendine özgü dinamiklerini yansıtmaktadır:

Yüz Yüze Dersler:

 • Fiziksel Varlık: Katılımcılar bir konferans salonunda fiziksel olarak bulunurlar, bu da dakiklik, saygılı oturma ve alan kısıtlamalarına uymayı gerektirir.
 • Elektronik Cihazlar: Cihazların susturulması gerekse de not almak için kullanımları yaygındır. Ancak, aşırı cihaz kullanımı dikkat dağıtıcı olabilir.
 • Katılım: Aktif dinleme, öğretim görevlisi ile göz teması kurma ve tartışmalara veya soru-cevap oturumlarına katılma beklenmektedir.
 • Sözel Olmayan İşaretler: Katılımcılar, konuşmacı ile iletişim kurmak için baş sallama veya el kaldırma gibi sözel olmayan ipuçlarına güvenebilirler.
 • Dikkat dağıtıcı unsurlar: Yan konuşmalar, gürültülü atıştırmalıklar veya rahatsız edici hareketler öğrenme deneyimini olumsuz etkileyebilir.

Çevrimiçi Dersler:

 • Teknik Hazırlık: Katılımcıların sabit internet bağlantıları, cihaz işlevselliği ve çevrimiçi platformlarda yeterlilik sağlamaları gerekmektedir.
 • Susturma: Arka plan gürültüsünü en aza indirmek için konuşulmadığı zamanlarda mikrofonların sesi kapatılmalıdır.
 • Kamera Kullanımı: Kameraları açmak etkileşimi artırabilir ve bir varlık hissi yaratabilir, ancak her zaman zorunlu değildir.
 • Sohbet İşlevi: Çevrimiçi platformlar genellikle sorular ve yorumlar için sohbet işlevleri içerir ve bunlar saygılı bir şekilde kullanılmalıdır.
 • Dikkat dağıtıcı unsurlar: Katılımcılar kendi ortamlarında arka plan gürültüsü veya ilgisiz internet gezintisi gibi dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmelidir.
 • Zaman Dilimlerine Saygı: Katılımcılar ve eğitmenler farklı zaman dilimlerinde olabilir, bu nedenle dakiklik ve esneklik çok önemlidir.
 • Teknik Zorluklar: Görgü kuralları, tüm katılımcıların sabır ve anlayış göstermesini gerektiren teknik sorunların ortaya çıkabileceğini anlamayı içerir.

Sanal Ders Ortamlarında Görgü Kurallarını Korumak İçin Hangi Ek Hususlar Mevcuttur?

Sanal ders ortamlarında görgü kurallarını korumak, benzersiz zorluklar ve hususlar sunar:

 • Teknik Hazırlık: Katılımcıların gerekli teknolojiye, yazılıma ve sabit bir internet bağlantısına sahip olmaları gerekmektedir. Teknik sorunlar ders deneyimini sekteye uğratabilir.
 • Sesi Kapatma ve Açma: Arka plan gürültüsünü en aza indirmek için mikrofonların sesinin ne zaman kapatılıp açılacağını bilmek çok önemlidir. Katılımcılar konuşmadıkları zaman seslerini kapatmalı ve soru sorarken veya katılırken seslerini açmalıdır.
 • Kamera Kullanımı: Her zaman zorunlu olmasa da, kameralar katılımı ve etkileşimi artırır. Katılımcılar video kullanırken görünümlerine ve çevrelerine dikkat etmelidir.
 • Sohbet İşlevi: Çevrimiçi platformlar genellikle sorular ve yorumlar için sohbet işlevlerine sahiptir. Katılımcılar bu özelliği saygılı bir şekilde kullanmalı, spam veya ilgisiz tartışmalardan kaçınmalıdır.
 • Ekran Paylaşımı: Eğitmenlerin ve katılımcıların sunumlar veya gösteriler için ekranlarını paylaşmaları gerekebilir. Görgü kuralları, bu özelliği talimatlara uygun olarak kullanmayı ve ilgisiz içerikten kaçınmayı içerir.
 • Dikkat dağıtıcı unsurlar: Katılımcılar kendi ortamlarında gürültülü arka planlar, çoklu görevler veya ilgisiz internet gezintileri gibi dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmelidir.
 • İnternet Görgü Kuralları: Katılımcılar, saldırgan dilden kaçınmak, yazılı iletişimde özlü olmak ve gizliliğe saygı göstermek gibi çevrimiçi normların farkında olmalıdır.
 • Teknik Zorluklar: Teknik sorunların herkesin başına gelebileceğini anlamak, çevrimiçi görgü kurallarının bir parçasıdır. Teknik zorluklar ortaya çıktığında sabır ve anlayış çok önemlidir.
 • Gizlilik: Katılımcılar, dersi izinsiz kaydetmeyerek ve hassas bilgileri paylaşmayarak kendilerinin ve başkalarının mahremiyetine saygı göstermelidir.
 • Etkileşim: Tartışmalara aktif olarak katılmak, sorular sormak ve sohbet veya diğer özellikler aracılığıyla ders içeriğiyle etkileşim kurmak, topluluk duygusunu ve katılımı sürdürmek için teşvik edilir.
 • Yedekleme Planları: Katılımcıların alternatif cihazlar veya internet bağlantıları gibi teknik sorunlar için yedek planları olmalıdır.
 • Geri bildirim: Çevrimiçi ders formatına ilişkin yapıcı geri bildirimler, gelecekteki oturumların iyileştirilmesine yardımcı olabilir ve saygılı bir şekilde iletilmelidir.

Ders Görgü Kurallarına Uymazsanız Ne Olur?

Yerleşik ders adabına uymamak, bir öğrencinin deneyiminin hem akademik hem de sosyal yönlerini etkileyen çeşitli yansımalara yol açabilir:

Akademik Yankılar:

 • Azaltılmış Öğrenme: Görgü kuralları ihlalleri, öğrencinin derse odaklanmasını engelleyerek öğrenme çıktılarının ve kavrayışın azalmasına yol açabilir.
 • Kaçırılan Bilgiler: İhlallerin neden olduğu dikkat dağınıklığı, ders içeriğinin veya değerlendirme ve sınavları etkileyebilecek önemli bilgilerin kaçırılmasına neden olabilir.
 • Notlar Üzerinde Olumsuz Etki: Kötü görgü kuralları nedeniyle devam eden aksaklık veya dikkatsizlik, derste daha düşük notlara yol açarak akademik ilerlemeyi etkileyebilir.
 • Engelli Katılım: Görgü kuralları ihlalleri, öğrencileri tartışmalara aktif olarak katılmaktan veya soru sormaktan alıkoyabilir, bu da potansiyel olarak katılımlarını ve konuyu anlamalarını sınırlayabilir.
 • Akademik Sonuçlar: Bazı durumlarda, ciddi veya tekrarlanan ihlaller, kurum tarafından uyarılar veya disiplin cezaları gibi akademik sonuçlara yol açabilir.

Sosyal Yansımalar:

 • Akran Algısı: Kötü görgü kuralları, akranların öğrenciyi nasıl algıladığını olumsuz etkileyerek potansiyel olarak sosyal izolasyona veya gergin ilişkilere yol açabilir.
 • Öğretim Görevlisinin Algısı: Öğretim görevlileri, sürekli olarak yıkıcı davranışlarda bulunan öğrencilere daha az olumlu bakabilir ve bu da yardım veya tavsiye sağlama isteklerini etkileyebilir.
 • Kaçırılan Ağ Kurma Fırsatları: Görgü kurallarına uyulmaması, gelecekteki işbirlikleri veya kariyer beklentileri için değerli olabilecek meslektaşlar ve konuk konuşmacılarla ağ kurma fırsatlarının kaçırılmasına yol açabilir.
 • Profesyonel İmaj: İşletme okulları gibi profesyonel ortamları taklit eden eğitim ortamlarında, kötü görgü kuralları öğrencinin profesyonel imajına zarar verebilir, staj veya iş beklentilerini etkileyebilir.
 • Akran Geri Bildirimi: Diğer öğrenciler, akademik topluluk içinde sosyal sonuçları olabilecek yıkıcı davranışlar hakkında geri bildirim sağlayabilir.
 • Grup Çalışması Zorlukları: Grup projelerinde veya işbirliğine dayalı faaliyetlerde, kötü görgü kuralları ekip çalışmasını bozabilir ve grup uyumunu engelleyerek olumsuz akran değerlendirmelerine yol açabilir.

SSS

Yazıyı Paylaş

Konuşmayı Metne Dönüştürme

img

Transkriptor

Ses ve video dosyalarınızı metne dönüştürün