Kas yra tinkamas paskaitų etiketas?

Transkriptor 2023-09-15

Tinkamas etiketas ir geros manieros paskaitų metu yra labai svarbūs siekiant sukurti pagarbią ir palankią mokymosi aplinką. Nesvarbu, ar tai būtų fizinė klasė, ar virtuali paskaita per Zoom programą, pirmoji pamokos diena parodo, kaip jūs ir visa klasė bendrausite visą semestrą. Paskaitų etiketas yra labai svarbus veiksmingam mokymuisi – nuo atvykimo laiku ir susilaikymo nuo trikdančio elgesio iki aktyvaus įsitraukimo ir dėmesio sutelkimo.

Kokie yra pagrindiniai paskaitų etiketo komponentai dalyviams?

Paskaitų etiketas yra labai svarbus kuriant pagarbią ir palankią mokymosi aplinką. Dalyviai turėtų žinoti šiuos pagrindinius etiketo dalykus ir klasės taisykles:

 • Punktualumas: Atvykite laiku arba keliomis minutėmis anksčiau, kad išvengtumėte trikdžių. Vėluojantys atvykėliai gali blaškyti lektoriaus ir kitų dalyvių dėmesį.
 • Nutildyti ir išjungti prietaisus: Išjunkite arba nutildykite visus elektroninius prietaisus, įskaitant išmaniuosius telefonus, kad kuo mažiau blaškytumėte dėmesį ir trukdytumėte, pvz., telefono skambučiais.
 • Tylūs pokalbiai: Paskaitos metu susilaikykite nuo kalbų, nes šalutiniai pokalbiai gali trikdyti tiek dėstytoją, tiek kitus lankytojus.
 • Aktyvus klausymasis: Būkite aktyvus klausytojas. Palaikykite akių kontaktą su dėstytoju, užsirašinėkite ir, jei reikia, užduokite klausimus.
 • Venkite išsiblaškymo: Venkite veiklos, kuri blaško kitų dėmesį, pvz., baksnojimo rašikliais, popierių maigymo ar maišelių šlamėjimo.
 • Pakelkite rankas dėl klausimų: Pakelkite ranką ir palaukite tinkamo laiko pasisakyti, jei turite klausimų ar pastabų.
 • Pagarbus išvykimas: Prieš paskaitą informuokite dėstytoją, jei jums reikia išeiti anksčiau.
 • Maistas ir gėrimai: Venkite įsinešti maisto ar gėrimų į paskaitų salę. Tačiau, jei tai leidžiama, būkite diskretiški ir kuo mažiau triukšmaukite.
 • Laikykitės aprangos kodo: Laikykitės konkretaus paskaitai skirto aprangos kodo, jei toks yra. Kitais atvejais apsirenkite tvarkingai ir tinkamai.
 • Grįžtamasis ryšys ir vertinimas: Teikite konstruktyvią grįžtamąją informaciją oficialiais kanalais, o ne trikdykite paskaitą kritika ar skundais.

Kaip dalyviai turėtų tvarkyti elektroninius prietaisus paskaitos metu?

Elektroninių prietaisų valdymas paskaitų metu yra labai svarbus, kad būtų kuo mažiau blaškomas dėmesys ir palaikoma palanki mokymosi aplinka. Pateikiame keletą rekomendacijų dalyviams:

 • Tyla ir pranešimai: Prieš prasidedant paskaitai išjunkite mobilųjį telefoną arba įjunkite tylųjį režimą. Išjunkite visus pranešimus, įskaitant tekstinius pranešimus, skambučius ir programėlių perspėjimus, kad išvengtumėte trukdžių.
 • Išlikite susikoncentravę: Naudokite savo įrenginį tik akademiniais tikslais, susijusiais su paskaita. Venkite užsiimti nesusijusia veikla, pavyzdžiui, naršyti socialiniuose tinkluose, žaisti žaidimus ar rašyti asmeninius el. laiškus.
 • Pastabų rašymas: Elektroniniai prietaisai gali padėti užsirašyti skaitmenines pastabas. Naudokite užrašų programėles arba programinę įrangą, skirtą tvarkytis ir kuo mažiau blaškyti dėmesį.
 • Laikykitės užduoties: Jei naudojate įrenginį su paskaita susijusioms užduotims atlikti, venkite kelių užduočių atlikimo. Susikoncentruokite į paskaitos turinį, nes užduočių perjunginėjimas gali trukdyti suprasti.
 • Ausinės: Jei reikia žiūrėti ar klausytis papildomos medžiagos savo įrenginyje, naudokite ausines, kad netrukdytumėte kitiems savo garsu.
 • Venkite įrašymo: Gerbkite intelektinės nuosavybės teises ir privatumą ir be leidimo neįrašinėkite pamokos laiko.

Koks išmaniųjų telefonų ar nešiojamųjų kompiuterių naudojimas paskaitų metu yra priimtinas?

Išmanieji telefonai ir nešiojamieji kompiuteriai gali būti naudojami paskaitų metu, kai jų naudojimas atitinka švietimo tikslus ir netrukdo paskaitai. Leidžiami šie naudojimo būdai:

 • Pastabų rašymas: Naudojant išmanųjį telefoną arba nešiojamąjį kompiuterį skaitmeninėms pastaboms rašyti, galima labai efektyviai ir organizuotai. Užrašų rašymo programėlės arba programinė įranga gali padėti supaprastinti procesą.
 • Prieiga prie paskaitų medžiagos: Jei dėstytojas pateikia skaitmenines skaidres, dalomąją medžiagą ar internetinius išteklius, leidžiama naudotis įrenginiu, kad galėtumėte pasiekti ir sekti šią medžiagą.
 • Moksliniai tyrimai ir nuorodos: Jei tik tai neatitraukia dėmesio nuo paskaitos temos, leidžiama kartais naudotis prietaisais, kad būtų galima atlikti greitus tyrimus ar rasti su paskaitos tema susijusią informaciją.
 • Bendradarbiavimo veikla: Jei dėstytojas įtraukia grupines diskusijas ar interaktyvią veiklą, kuriai reikia naudoti įrenginį, tai yra leistina, jei dėstytojas pritaria.

Sąlygos, kuriomis galima naudoti prietaisus netrukdant paskaitai, yra šios:

 • Tylos prietaisai: Visi prietaisai turi būti įjungti tyliuoju arba vibracijos režimu, kad būtų išvengta trikdančių pranešimų ar skambučių.
 • Neblaškantis ryškumas: Sureguliuokite ekrano ryškumo lygį taip, kad jis netrukdytų kitiems auditorijoje.
 • Minimalus rašymo triukšmas: jei užrašus rašote nešiojamuoju kompiuteriu, naudokite tylią klaviatūrą ir rašykite tyliai, kad kuo mažiau trukdytų triukšmas.
 • Privatumas ir pagarba: Gerbkite kitų žmonių privatumą, neįrašinėkite paskaitos ir nefotografuokite be leidimo.

Kokia yra dėstytojų atsakomybė nustatant ir palaikant paskaitų etiketą?

Dėstytojai atlieka svarbų vaidmenį kuriant ir palaikant paskaitų etiketą, skatinant pagarbią ir palankią mokymosi aplinką. Jų pareigos apima:

 • Lūkesčių nustatymas: Dėstytojai turėtų aiškiai išdėstyti savo lūkesčius dėl paskaitų etiketo. Tai gali būti punktualumo, prietaisų naudojimo, pagarbaus elgesio ir dalyvavimo gairės.
 • Elgesio modeliavimas: Dėstytojai turėtų rodyti pavyzdį, demonstruodami pageidaujamas etiketo normas savo pranešimų metu. Tai sustiprina pagarbaus elgesio svarbą.
 • Trikdžių šalinimas: Kai pasitaiko trukdžių, dėstytojai turėtų nedelsiant ir ryžtingai į juos reaguoti, nesvarbu, ar tai būtų skambantis telefonas, pokalbiai iš šono, ar bet koks kitas trukdis. Ramiai priminkite dalyviams nustatytas etiketo taisykles.
 • Svetingos aplinkos kūrimas: Dėstytojai turėtų stengtis sukurti įtraukią ir draugišką atmosferą, kurioje studentai jaustųsi patogiai užduodami klausimus, dalyvaudami diskusijose ir prašydami paaiškinimų, nebijodami, kad juos nuteis.
 • Alternatyvų siūlymas: Dėstytojai gali pasiūlyti alternatyvų trukdančiam elgesiui, pavyzdžiui, padaryti pertraukas prietaisų naudojimui arba sukurti tam skirtas diskusijų erdves.
 • Tarpusavio atskaitomybės skatinimas: Dėstytojai gali skatinti studentus atsiskaityti vieni kitiems už paskaitų etiketo laikymąsi ir taip ugdyti kolektyvinės atsakomybės jausmą.
 • Grįžtamojo ryšio kanalai: Dėstytojai turėtų sukurti kanalus, kuriais studentai galėtų teikti atsiliepimus arba išreikšti susirūpinimą dėl paskaitų etiketo, užtikrinant abipusį komunikacijos procesą.

Kodėl svarbu laikytis tinkamo paskaitų etiketo?

Tinkamo paskaitų etiketo laikymasis yra svarbus dėl kelių priežasčių:

 • Pagarbi mokymosi aplinka: Paskaitų etiketo laikymasis rodo pagarbą tiek dėstytojui, tiek kitiems klausytojams. Taip sukuriama aplinka, kurioje kiekvienas jaučiasi vertinamas ir išklausytas, o tai skatina įtraukties ir pilietiškumo jausmą.
 • Maksimalus mokymasis: Kai dalyviai laikosi etiketo normų, sumažėja trukdžių, todėl visi gali sutelkti dėmesį į paskaitos turinį. Tai savo ruožtu padidina mokymosi ir supratimo galimybes.
 • Glaudesnis įsitraukimas: Tinkamas etiketas skatina aktyvų dalyvavimą, pavyzdžiui, užduodant klausimus ir dalyvaujant diskusijose. Toks įsitraukimas skatina kritinį mąstymą ir gilesnį dalyko supratimą.
 • Efektyvus bendravimas: Laikydamiesi paskaitų etiketo gairių, dalyviai palengvina veiksmingą bendravimą paskaitų salėje. Tai apima aiškų ir pagarbų bendravimą tiek su dėstytoju, tiek su kitais studentais.
 • Minimizuoti trikdžiai: Etiketo normos užkerta kelią tokiems trukdžiams kaip skambantys telefonai, šalutiniai pokalbiai ar triukšmingas spausdinimas. Taip užtikrinama, kad paskaita vyktų sklandžiai ir be nereikalingų pertraukų.
 • Abipusė pagarba: Paskaitos etiketo laikymasis rodo abipusę pagarbą tarp dalyvių ir dėstytojo. Jame pripažįstamos dėstytojo pastangos ir kompetencija, kartu vertinama edukacinė patirtis.
 • Teigiama mokymosi patirtis: Paskaitų salėje, kurioje laikomasi tinkamo etiketo, labiau tikėtina, kad mokymasis bus teigiamas ir malonus. Kai laikomasi etiketo, mokiniai dažniau išsaugo informaciją, jaučiasi motyvuoti ir aktyviai dalyvauja.
 • Pasirengimas profesinei veiklai: Paskaitų etiketo mokymasis ir praktikavimas paruošia studentus būsimai profesinei aplinkai, kurioje tikimasi panašių pagarbos ir įsitraukimo normų.
 • Įtraukimas: Tinkamas etiketas užtikrina, kad visi studentai, nepriklausomai nuo jų mokymosi stiliaus ar pageidavimų, galėtų pasinaudoti paskaita, neblaškydami dėmesio ir nesukeldami diskomforto.
 • Bendras klasės laikotarpio veiksmingumas: Kai laikomasi paskaitų etiketo, dėstytojas gali veiksmingiau dėstyti, o studentai veiksmingiau mokytis, o tai galiausiai lemia geresnius mokymosi rezultatus.

Kaip paskaitų etiketas pritaikomas prie skirtingų paskaitų formatų?

Paskaitų etiketas gali būti pritaikomas prie įvairių paskaitų formatų, pripažįstant, kad normos ir lūkesčiai gali skirtis priklausomai nuo dėstymo stiliaus ir aplinkos. Štai keletas etiketo variantų, priklausančių nuo paskaitų formato:

 • Tradicinės paskaitos: Tradicinėse paskaitose labai svarbu atvykti laiku, kad būtų išvengta trikdžių. Dalyviai turėtų nutildyti arba išjungti elektroninius prietaisus. Svarbiausia yra aktyviai klausytis ir užsirašinėti, kuo mažiau trukdant dėstytojui ir kitiems dalyviams.
 • Interaktyvios arba diskusijomis pagrįstos paskaitos: Etiketas gali paskatinti aktyviai dalyvauti, įskaitant klausimų uždavimą ir dalyvavimą diskusijose. Tokiais atvejais dažnai priimtinas pagarbus pertraukinėjimas, kad būtų galima užduoti klausimų ar pateikti pastabų.
 • Internetinės arba virtualios paskaitos: Prieš paskaitą dalyviai turėtų pasirūpinti savo įrenginiais, interneto ryšiu ir programine įranga. Dalyvaudami internetinėse pamokose, išjungę mikrofoną, kai nekalbate, sumažinkite foninį triukšmą. Virtualioje aplinkoje įprasta atsakingai naudoti pokalbių funkciją klausimams ar komentarams pateikti.
 • Svečių paskaitos ir diskusijos: Dalyviai turėtų rodyti pagarbą kviestiniams lektoriams ar diskusijų dalyviams, aktyviai klausydamiesi ir susilaikydami nuo šalutinių pokalbių. Gali būti skatinama bendrauti su kviestiniais pranešėjais užduodant klausimus ir diskutuojant.
 • Seminarai arba praktiniai užsiėmimai: Etiketas gali būti susijęs su geru pasiruošimu interaktyviai veiklai ar darbui grupėse. Seminaruose dalyviai turėtų gerbti kitų nuomonę ir indėlį.
 • Apverstos klasės modelis: Etiketas gali reikalauti, kad mokiniai ateitų pasiruošę, peržiūrėję prieš paskaitą pateiktą medžiagą. Paskaitos metu dažnai skatinama aktyviai dalyvauti diskusijose ir bendradarbiauti.
 • Didelė auditorija ir maža klasė: Didesnėse auditorijose dalyviams gali tekti atkreipti dėmesį į sėdėjimo vietų pasirinkimą, kad būtų kuo mažiau trukdoma. Mažesnėse klasėse dalyviai turėtų pasirūpinti, kad jie netrukdytų kitiems matyti.

Kaip skiriasi etiketas asmeninėse ir internetinėse paskaitose?

Etiketo normos asmeninėse ir internetinėse paskaitose skiriasi, o tai atspindi unikalią šių aplinkų dinamiką:

Asmeninės paskaitos:

 • Fizinis buvimas: Dalyviai fiziškai dalyvauja paskaitų salėje, todėl jie turi būti punktualūs, pagarbiai sėdėti ir laikytis erdvės apribojimų.
 • Elektroniniai prietaisai: Nors prietaisai turėtų būti išjungti, juos įprasta naudoti užrašams. Tačiau pernelyg dažnas prietaisų naudojimas gali blaškyti dėmesį.
 • Sužadėtuvės: Tikimasi aktyvaus klausymosi, akių kontakto su dėstytoju ir dalyvavimo diskusijose ar klausimų ir atsakymų sesijose.
 • Neverbaliniai signalai: Dalyviai, norėdami bendrauti su dėstytoju, gali remtis nežodiniais ženklais, pavyzdžiui, kikenimu ar rankų pakėlimu.
 • Išsiblaškymas: Trikdžiai: šalutiniai pokalbiai, triukšmingi užkandžiai ar trukdantys judesiai gali neigiamai paveikti mokymosi patirtį.

Internetinės paskaitos:

 • Techninė parengtis: Dalyviai turi užtikrinti stabilų interneto ryšį, įrenginio funkcionalumą ir internetinių platformų naudojimo įgūdžius.
 • Nutildyti garsą: Mikrofonai turėtų būti išjungti, kai nekalbama, kad sumažėtų foninis triukšmas.
 • Fotoaparato naudojimas: įjungus fotoaparatą galima padidinti įsitraukimą ir sukurti dalyvavimo jausmą, tačiau tai ne visada privaloma.
 • Pokalbio funkcija: Internetinėse platformose dažnai yra pokalbių funkcijos, skirtos klausimams ir komentarams, kuriomis reikėtų naudotis pagarbiai.
 • Išsiblaškymas: Dalyviai turėtų kuo mažiau blaškyti dėmesį savo aplinkoje, pvz., foniniu triukšmu ar nesusijusiu naršymu internete.
 • Laiko zonų laikymasis: Dalyviai ir lektoriai gali būti skirtingose laiko juostose, todėl labai svarbu punktualumas ir lankstumas.
 • Techniniai iššūkiai: Etiketas apima supratimą, kad gali kilti techninių problemų, todėl visiems dalyviams reikia kantrybės ir supratingumo.

Kokie papildomi aspektai yra svarbūs siekiant išlaikyti etiketą virtualių paskaitų metu?

Etiketo laikymasis virtualioje paskaitų aplinkoje kelia unikalių iššūkių ir klausimų:

 • Techninė parengtis: Dalyviai turi turėti reikiamą technologiją, programinę įrangą ir stabilų interneto ryšį. Techniniai nesklandumai gali sutrikdyti paskaitos patirtį.
 • Nutildymas ir išjungimas: Kad sumažintumėte foninį triukšmą, labai svarbu žinoti, kada išjungti ir panaikinti mikrofonų garsą. Dalyviai turėtų išjungti garsą, kai nekalba, ir išjungti garsą, kai užduoda klausimus arba dalyvauja.
 • Fotoaparato naudojimas: Nors kameros ne visada privalomos, tačiau jos didina įsitraukimą ir sąveiką. Naudodamiesi vaizdo įrašu dalyviai turėtų atkreipti dėmesį į savo išvaizdą ir aplinką.
 • Pokalbio funkcija: Internetinėse platformose dažnai yra pokalbių funkcijos, skirtos klausimams ir komentarams. Dalyviai šia funkcija turėtų naudotis pagarbiai, vengdami šlamšto ar nesusijusių diskusijų.
 • Ekrano bendrinimas: Lektoriams ir dalyviams gali prireikti dalytis savo ekranais pristatymams ar demonstracijoms. Pagal etiketo reikalavimus šia funkcija reikia naudotis taip, kaip nurodyta, ir vengti nesusijusio turinio.
 • Išsiblaškymas: Dalyviai turėtų kuo mažiau blaškyti dėmesį savo aplinkoje, pvz., triukšmingoje aplinkoje, dirbant keliomis užduotimis ar naršant internete.
 • Interneto etiketas: Dalyviai turėtų žinoti interneto etiketo taisykles, įskaitant įžeidžiančių žodžių vengimą, glaustą rašytinį bendravimą ir privatumo gerbimą.
 • Techniniai iššūkiai: Supratimas, kad techninių problemų gali kilti bet kam, yra interneto etiketo dalis. Iškilus techniniams sunkumams labai svarbu kantrybė ir supratimas.
 • Privatumas: Dalyviai turėtų gerbti savo ir kitų asmenų privatumą, neįrašinėti paskaitos be leidimo ir nesidalinti slapta informacija.
 • Sąveika: Skatinama aktyviai dalyvauti diskusijose, užduoti klausimus ir bendrauti su paskaitos turiniu per pokalbius ar kitas funkcijas, kad būtų išlaikytas bendruomeniškumo ir dalyvavimo jausmas.
 • Atsarginės kopijos planai: Dalyviai turėtų turėti atsarginį planą techniniams nesklandumams, pvz., dėl alternatyvių įrenginių ar interneto ryšio.
 • Atsiliepimai: Konstruktyvus grįžtamasis ryšys apie internetinės paskaitos formatą gali padėti patobulinti būsimus užsiėmimus ir turėtų būti perduodamas pagarbiai.

Kas nutiks, jei nesilaikysite paskaitų etiketo?

Nustatyto paskaitų etiketo nesilaikymas gali turėti įvairių pasekmių, paveikti tiek akademinius, tiek socialinius studento patirties aspektus:

Akademinės pasekmės:

 • Sumažintas mokymasis: Etiketo pažeidimai gali trukdyti studentui susikaupti paskaitoje, todėl mokymosi rezultatai ir supratimas gali būti prastesni.
 • Praleista informacija: Dėl pažeidimų sukelto išsiblaškymo gali būti praleistas paskaitų turinys arba pagrindinė informacija, kuri gali turėti įtakos vertinimams ir egzaminams.
 • Neigiamas poveikis įvertinimams: Dėl nuolatinio trikdymo ar neatidumo dėl netinkamo etiketo gali būti blogiau vertinamas kursas, o tai gali turėti įtakos akademinei pažangai.
 • Sutrikęs dalyvavimas: Etiketo pažeidimai gali atgrasyti mokinius nuo aktyvaus dalyvavimo diskusijose ar klausimų uždavinėjimo, o tai gali apriboti jų įsitraukimą ir dalyko supratimą.
 • Akademinės pasekmės: Tam tikrais atvejais sunkūs ar pasikartojantys pažeidimai gali sukelti akademines pasekmes, pavyzdžiui, įspėjimą ar drausmines institucijos priemones.

Socialinės pasekmės:

 • Bendraamžių suvokimas: Blogas etiketas gali neigiamai paveikti bendraamžių požiūrį į mokinį, o tai gali lemti socialinę izoliaciją ar įtemptus santykius.
 • Lektoriaus suvokimas: Dėstytojai gali mažiau palankiai vertinti studentus, kurių elgesys nuolat trikdo, ir tai gali turėti įtakos jų norui teikti pagalbą ar rekomendacijas.
 • Praleistos tinklų kūrimo galimybės: Dėl etiketo normų nesilaikymo gali būti praleistos galimybės užmegzti ryšius su kolegomis ir kviestiniais pranešėjais, kurie gali būti vertingi būsimam bendradarbiavimui ar karjeros perspektyvoms.
 • Profesionalus įvaizdis: Švietimo įstaigose, imituojančiose profesinę aplinką, pvz., verslo mokyklose, netinkamas etiketas gali pakenkti mokinio profesiniam įvaizdžiui ir turėti įtakos stažuotės ar darbo perspektyvoms.
 • Tarpusavio atsiliepimai: Kolegos studentai gali pateikti grįžtamąjį ryšį apie trikdantį elgesį, kuris gali turėti socialinių pasekmių akademinėje bendruomenėje.
 • Grupinio darbo iššūkiai: Grupiniuose projektuose ar bendroje veikloje netinkamas etiketas gali sutrikdyti komandinį darbą ir trukdyti grupės sanglaudai, o tai gali lemti neigiamus kolegų vertinimus.

DUK

Bendrinti įrašą

Kalbėjimas į tekstą

img

Transkriptor

Konvertuokite garso ir vaizdo failus į tekstą