Hva utgjør riktig forelesningsetikett?

Transkriptor 2023-09-15

Riktig etikette og god oppførsel under forelesninger er avgjørende for å fremme et respektfullt og befordrende læringsmiljø. Enten det er i et fysisk klasserom eller en virtuell forelesning via Zoom , setter den første undervisningsdagen emnelinjen for hvordan du og hele klassen skal samhandle gjennom semesteret. Fra å komme i tide og avstå fra forstyrrende atferd til aktivt engasjerende og oppmerksomhet, er forelesningsetikett avgjørende for effektiv læring.

Hva er de primære komponentene i forelesningsetiketten for deltakere?

Forelesningsetikett er avgjørende for å skape et respektfullt og befordrende læringsmiljø. Deltakere bør være klar over følgende viktige etikettepunkter og klasseromsregler:

 • Punktlighet: Kom i tide eller noen minutter for tidlig for å unngå forstyrrelser. Sen ankomst kan distrahere foreleseren og andre deltakere.
 • Stille og slå av enheter: Slå av eller slå av alle elektroniske enheter, inkludert smarttelefoner, for å minimere distraksjoner og forstyrrelser som telefonsamtaler.
 • Stille samtaler: Avstå fra å snakke under forelesningen, siden sidesamtaler kan forstyrre både foreleser og meddeltakere.
 • Aktiv lytting: Vær en engasjert lytter. Hold øyekontakt med foreleseren, ta notater og still spørsmål når det passer.
 • Unngå distraksjoner: Unngå aktiviteter som distraherer andre, som å trykke på penner, stokke papirer eller raslende poser.
 • Rekk opp hendene for spørsmål: Rekk opp hånden og vent på et passende tidspunkt for å snakke når du har et spørsmål eller en kommentar.
 • Respektfull avreise: Gå ut diskret hvis du må reise tidlig, og sørg for at du ikke forstyrrer andre. Det er hensynsfullt å informere foreleseren før forelesningen hvis du trenger å dra tidlig.
 • Mat og drikke: Unngå å ta med mat eller drikke inn i en forelesningssal. Men hvis det er tillatt, vær diskret og minimer støy.
 • Følg kleskoden: Følg den spesifikke kleskoden for foredraget, hvis det er noen. Ellers kle deg pent og passende.
 • Tilbakemelding og evaluering: Gi konstruktiv tilbakemelding gjennom offisielle kanaler i stedet for å forstyrre forelesningen med kritikk eller klager.

Hvordan bør deltakere administrere elektroniske enheter under en forelesning?

Å administrere elektroniske enheter under forelesninger er avgjørende for å minimere distraksjoner og opprettholde et gunstig læringsmiljø. Her er noen retningslinjer for deltakere:

 • Stillhet og varsler: Slå av eller sett mobiltelefonen i stille modus før forelesningen begynner. Deaktiver alle varsler, inkludert tekstmeldinger, anrop og appvarsler, for å forhindre avbrudd.
 • Hold fokus: Bruk enheten din utelukkende til akademiske formål knyttet til forelesningen. Unngå å delta i ikke-relaterte aktiviteter som surfing på sosiale medier, spill eller personlige e-poster.
 • Notattaking: Elektroniske enheter kan hjelpe deg med å ta digitale notater. Bruk apper for notater eller programvare utviklet for å holde orden og minimere distraksjoner.
 • Hold deg på oppgaven: Unngå multitasking hvis du bruker en enhet til forelesningsrelaterte oppgaver. Hold fokus på forelesningens innhold, da veksling mellom oppgaver kan hindre forståelsen.
 • Hodetelefoner: Hvis du trenger å se eller lytte til tilleggsmateriale på enheten din, bruk hodetelefoner for å unngå å forstyrre andre med lyd.
 • Unngå opptak: Respekter immaterielle rettigheter og personvern ved å avstå fra å registrere timene uten tillatelse.

Hva er akseptabel bruk av smarttelefoner eller bærbare datamaskiner i en forelesningssetting?

Smarttelefoner og bærbare datamaskiner kan brukes i en forelesningssetting når bruken av dem stemmer overens med pedagogiske formål og ikke forstyrrer forelesningen. Akseptable bruksområder inkluderer:

 • Notattaking: Å bruke en smarttelefon eller bærbar PC for å ta digitale notater kan være svært effektivt og organisert. Notatapper eller programvare kan bidra til å strømlinjeforme prosessen.
 • Tilgang til forelesningsmateriell: Hvis foreleseren tilbyr digitale lysbilder, utdelinger eller nettressurser, er det akseptabelt å bruke en enhet for å få tilgang til og følge med på disse materialene.
 • Forskning og referanse: Sporadisk bruk av enheter for rask forskning eller referanse relatert til forelesningsemnet er akseptabelt så lenge det ikke fører til distraherende surfing.
 • Samarbeidsaktiviteter: Hvis foreleseren innlemmer gruppediskusjoner eller interaktive aktiviteter som krever enhetsbruk, er dette en akseptabel bruk med foreleserens godkjenning.

Betingelser for hvordan enheter kan brukes uten å forstyrre forelesningen inkluderer:

 • Dempede enheter: Alle enheter bør være i stille- eller vibrasjonsmodus for å forhindre forstyrrende varsler eller ringetoner.
 • Ikke-distraherende lysstyrke: Juster skjermens lysstyrkenivå slik at den ikke forstyrrer andre i forelesningssalen.
 • Minimal skrivestøy: Hvis du skriver notater på en bærbar datamaskin, bruk et stillegående tastatur og skriv diskret for å minimere støyforstyrrelser.
 • Personvern og respekt: ​​Respekter andres personvern ved å ikke ta opp forelesningen eller ta bilder uten tillatelse.

Hvilket ansvar har forelesere for å etablere og vedlikeholde forelesningsetiketten?

Forelesere spiller en betydelig rolle i å etablere og opprettholde forelesningsetikett ved å fremme et respektfullt og befordrende læringsmiljø. Deres ansvar inkluderer:

 • Sette forventninger: Ved begynnelsen av kurset bør forelesere tydelig kommunisere sine forventninger til forelesningsetikette. Dette kan inkludere retningslinjer for punktlighet, enhetsbruk, respektfull oppførsel og deltakelse.
 • Modelleringsatferd: Forelesere bør gå foran som et godt eksempel og demonstrere de ønskede etikettenormene under sine egne presentasjoner. Dette forsterker viktigheten av respektfull oppførsel.
 • Ta tak i forstyrrelser: Når forstyrrelser oppstår, bør forelesere ta dem raskt og selvsikkert, enten det er en ringende telefon, sidesamtaler eller annen distraksjon. Minn deltakerne rolig på de etablerte etikettereglene.
 • Skape et innbydende miljø: Forelesere bør strebe etter å skape en inkluderende og innbydende atmosfære der studentene føler seg komfortable med å stille spørsmål, delta i diskusjoner og søke avklaring uten frykt for å dømme.
 • Tilby alternativer: Forelesere kan foreslå alternativer til forstyrrende atferd, for eksempel å gi pauser for bruk av enheten eller opprette utpekte diskusjonsområder.
 • Oppmuntre kollegaansvar: Forelesere kan oppmuntre studentene til å holde hverandre ansvarlige for å opprettholde forelesningsetiketten, og fremme en følelse av kollektivt ansvar.
 • Tilbakemeldingskanaler: Forelesere bør etablere kanaler der studentene kan gi tilbakemeldinger eller uttrykke bekymringer om forelesningsetiketten, og sikre en toveis kommunikasjonsprosess.

Hvorfor er det viktig å opprettholde riktig forelesningsetikett?

Å følge riktig forelesningsetikett er viktig av flere grunner:

 • Respektfullt læringsmiljø: Å opprettholde forelesningsetikett viser respekt for både foreleser og meddeltakere. Det skaper et miljø der alle føler seg verdsatt og hørt, og fremmer en følelse av inkludering og høflighet.
 • Maksimert læring: Når deltakerne overholder etikettenormer, minimerer det distraksjoner, slik at alle kan fokusere på forelesningsinnholdet. Dette maksimerer igjen potensialet for læring og forståelse.
 • Forbedret engasjement: Riktig etikette oppmuntrer til aktivt engasjement, som å stille spørsmål og delta i diskusjoner. Dette engasjementet fremmer kritisk tenkning og en dypere forståelse av emnet.
 • Effektiv kommunikasjon: Ved å følge retningslinjer for forelesningsetikett, legger deltakerne til rette for effektiv kommunikasjon i forelesningssalen. Dette inkluderer tydelige og respektfulle samhandlinger med både foreleser og medstudenter.
 • Minimerte forstyrrelser: Etikettenormer forhindrer forstyrrelser som ringende telefoner, sidesamtaler eller støyende skriving. Dette sikrer at forelesningen går problemfritt og uten unødvendige avbrudd.
 • Gjensidig respekt: ​​Å overholde forelesningsetiketten viser gjensidig respekt mellom deltakerne og foreleseren. Den anerkjenner innsatsen og ekspertisen til foreleseren samtidig som den verdsetter den pedagogiske erfaringen.
 • Positiv læringsopplevelse: En forelesningssal med riktig etikette er mer sannsynlig å skape en positiv og hyggelig læringsopplevelse. Det er mer sannsynlig at studenter beholder informasjon, føler seg motiverte og deltar aktivt når etikette overholdes.
 • Forberedelse til profesjonelle omgivelser: Å lære og øve på forelesningsetikett forbereder studentene på fremtidige profesjonelle miljøer der lignende normer for respekt og engasjement forventes.
 • Inkludering: Riktig etikette sikrer at alle studenter, uavhengig av læringsstiler eller preferanser, kan dra nytte av forelesningen uten distraksjoner eller ubehag.
 • Samlet effektivitet i klasseperioden: Når forelesningsetiketten opprettholdes, kan foreleseren undervise mer effektivt, og studentene kan lære mer effektivt, noe som til slutt fører til forbedrede utdanningsresultater.

Hvordan tilpasser forelesningsetiketten seg til ulike formater av forelesninger?

Forelesningsetiketten kan tilpasses ulike formater av forelesninger, og erkjenner at normene og forventningene kan variere basert på undervisningsstilen og -settingen. Her er noen variasjoner i etikette basert på forelesningsformater:

 • Tradisjonelle forelesninger: Å ankomme i tide er fortsatt viktig i tradisjonelle forelesninger for å unngå forstyrrelser. Deltakere bør stille eller slå av elektroniske enheter. Aktiv lytting og notater er nøkkelen, med minimale distraksjoner for foreleseren og meddeltakerne.
 • Interaktive eller diskusjonsbaserte forelesninger: Etikette kan oppmuntre til aktiv deltakelse, inkludert å stille spørsmål og bidra til diskusjoner. I disse formatene er respektfulle avbrudd for spørsmål eller kommentarer ofte akseptable.
 • Online eller virtuelle forelesninger: Deltakerne bør sørge for at enhetene deres, internettforbindelsene og programvaren er klare før forelesningen. Når du deltar i nettkurs, kan du redusere bakgrunnsstøyen ved å dempe mikrofonen når du ikke snakker. Å bruke chat-funksjonen ansvarlig for spørsmål eller kommentarer er vanlig i virtuelle innstillinger.
 • Gjesteforelesninger og paneler: Deltakere bør vise respekt for gjesteforedragsholdere eller paneldeltakere ved aktivt å lytte og avstå fra sidesamtaler. Engasjement med gjesteforelesere gjennom spørsmål og diskusjoner kan oppmuntres.
 • Workshops eller seminarer: Etikette kan innebære å være godt forberedt på interaktive aktiviteter eller gruppearbeid. På workshops bør deltakerne respektere andres synspunkter og bidrag.
 • Flipped Classroom Model: Etikette kan kreve at studentene kommer forberedt etter å ha gjennomgått materiell før forelesningen. Det oppmuntres ofte til å delta aktivt i diskusjoner og samarbeidsaktiviteter under forelesningen.
 • Stort auditorium vs. lite klasserom: I større omgivelser må deltakerne kanskje være oppmerksomme på valg av sitteplasser for å minimere forstyrrelser. I mindre klasserom bør deltakerne sørge for at de ikke hindrer andres syn.

Hvordan er etikette forskjellig mellom personlige og nettbaserte forelesninger?

Etikettenormer skiller seg mellom personlige og nettbaserte forelesninger, noe som gjenspeiler den unike dynamikken i disse miljøene:

Personlige forelesninger:

 • Fysisk tilstedeværelse: Deltakerne er fysisk tilstede i en forelesningssal, noe som krever punktlighet, respektfulle sitteplasser og overholdelse av plassbegrensninger.
 • Elektroniske enheter: Selv om enheter bør dempes, er det vanlig å bruke dem til å ta notater. Imidlertid kan overdreven bruk av enheten være distraherende.
 • Engasjement: Det forventes aktiv lytting, øyekontakt med foreleseren og deltakelse i diskusjoner eller spørsmål og svar.
 • Ikke-verbale signaler: Deltakere kan stole på ikke-verbale signaler som å nikke eller rekke opp hender for å kommunisere med foreleseren.
 • Distraksjoner: Sidesamtaler, støyende snacks eller forstyrrende bevegelser kan påvirke læringsopplevelsen negativt.

Nettforelesninger:

 • Teknisk beredskap: Deltakere må sikre stabile internettforbindelser, enhetsfunksjonalitet og ferdigheter med nettbaserte plattformer.
 • Demping: Mikrofoner bør dempes når de ikke snakker for å minimere bakgrunnsstøy.
 • Kamerabruk: Å slå på kameraer kan øke engasjementet og skape en følelse av tilstedeværelse, men det er ikke alltid obligatorisk.
 • Chat-funksjon: Online-plattformer inkluderer ofte chat-funksjoner for spørsmål og kommentarer, som bør brukes med respekt.
 • Distraksjoner: Deltakere bør minimere distraksjoner i sine egne omgivelser, for eksempel bakgrunnsstøy eller urelatert internettsurfing.
 • Respekt for tidssoner: Deltakere og forelesere kan være i forskjellige tidssoner, så punktlighet og fleksibilitet er avgjørende.
 • Tekniske utfordringer: Etikette inkluderer forståelse for at tekniske problemer kan oppstå, som krever tålmodighet og forståelse fra alle deltakere.

Hvilke ekstra hensyn finnes for å opprettholde etikette i virtuelle forelesningsinnstillinger?

Å opprettholde etikette i virtuelle forelesningsmiljøer byr på unike utfordringer og hensyn:

 • Teknisk beredskap: Deltakere må ha nødvendig teknologi, programvare og en stabil internettforbindelse. Tekniske problemer kan forstyrre forelesningsopplevelsen.
 • Demping og demping: Å vite når du skal dempe og slå på mikrofoner er avgjørende for å minimere bakgrunnsstøy. Deltakere bør dempe når de ikke snakker og slå på lyden når de stiller spørsmål eller deltar.
 • Kamerabruk: Selv om det ikke alltid er obligatorisk, forbedrer kameraer engasjement og interaksjon. Deltakere bør være oppmerksomme på utseende og omgivelser når de bruker video.
 • Chat-funksjon: Online-plattformer har ofte chat-funksjoner for spørsmål og kommentarer. Deltakere bør bruke denne funksjonen med respekt, unngå spamming eller ikke-relaterte diskusjoner.
 • Skjermdeling: Forelesere og deltakere må kanskje dele skjermene sine for presentasjoner eller demonstrasjoner. Etikette innebærer å bruke denne funksjonen som instruert og unngå urelatert innhold.
 • Distraksjoner: Deltakere bør minimere distraksjoner i sine egne miljøer, for eksempel støyende bakgrunn, multitasking eller urelatert internettsurfing.
 • Internettetikett: Deltakere bør være klar over nettbaserte normer, inkludert å unngå støtende språk, være kortfattet i skriftlig kommunikasjon og respektere personvernet.
 • Tekniske utfordringer: Å forstå at tekniske problemer kan skje med hvem som helst er en del av nettetiketten. Tålmodighet og forståelse er avgjørende når tekniske vanskeligheter oppstår.
 • Personvern: Deltakere bør respektere sitt eget og andres privatliv ved å ikke ta opp forelesningen uten tillatelse og ikke dele sensitiv informasjon.
 • Interaksjon: Det oppmuntres til å delta aktivt i diskusjoner, stille spørsmål og engasjere seg i forelesningens innhold via chat eller andre funksjoner for å opprettholde en følelse av fellesskap og involvering.
 • Sikkerhetskopieringsplaner: Deltakere bør ha backupplaner for tekniske problemer som alternative enheter eller internettforbindelser.
 • Tilbakemelding: Konstruktiv tilbakemelding på nettforelesningsformatet kan bidra til å forbedre fremtidige økter og bør kommuniseres med respekt.

Hva skjer hvis du ikke følger forelesningsetiketten?

Å ikke overholde etablerte forelesningsetiketter kan føre til ulike konsekvenser, som påvirker både de akademiske og sosiale aspektene ved en students opplevelse:

Akademiske konsekvenser:

 • Redusert læring: Etikettebrudd kan hindre en student i å fokusere på forelesningen, noe som fører til redusert læringsutbytte og forståelse.
 • Tapt informasjon: Distraksjoner forårsaket av brudd kan føre til tapt forelesningsinnhold eller nøkkelinformasjon som kan påvirke vurderinger og eksamener.
 • Negativ innvirkning på karakterer: Fortsatt forstyrrelse eller uoppmerksomhet på grunn av dårlig etikette kan føre til lavere karakterer i kurset, noe som påvirker akademisk fremgang.
 • Nedsatt deltakelse: Etikettebrudd kan avskrekke studenter fra å delta aktivt i diskusjoner eller stille spørsmål, og potensielt begrense deres engasjement og forståelse av emnet.
 • Faglige konsekvenser: I noen tilfeller kan alvorlige eller gjentatte brudd føre til akademiske konsekvenser, for eksempel advarsler eller disiplinære handlinger fra institusjonen.

Sosiale konsekvenser:

 • Peer Perception: Dårlig etikette kan ha en negativ innvirkning på hvordan jevnaldrende oppfatter en student, noe som potensielt kan føre til sosial isolasjon eller anstrengte forhold.
 • Foreleserens oppfatning: Forelesere kan se studenter med konsekvent forstyrrende oppførsel mindre gunstig, noe som kan påvirke deres vilje til å gi hjelp eller anbefalinger.
 • Tapte nettverksmuligheter: Unnlatelse av å overholde etikettenormer kan føre til tapte nettverksmuligheter med jevnaldrende og gjesteforelesere, noe som kan være verdifullt for fremtidige samarbeid eller karrieremuligheter.
 • Profesjonelt image: I utdanningsmiljøer som simulerer profesjonelle miljøer, for eksempel handelshøyskoler, kan dårlig etikette skade studentens profesjonelle image, og påvirke praksisplasser eller jobbutsikter.
 • Peer Feedback: Medstudenter kan gi tilbakemelding om forstyrrende atferd, som kan ha sosiale konsekvenser i fagmiljøet.
 • Gruppearbeidsutfordringer: I gruppeprosjekter eller samarbeidsaktiviteter kan dårlig etikette forstyrre teamarbeid og hindre gruppesamhold, noe som kan føre til negative kollegaevalueringer.

Del innlegg

Tale til tekst

img

Transkriptor

Konverter lyd- og videofiler til tekst