Hvad er god forelæsningsetikette?

Transkriptor 2023-09-15

Korrekt etikette og gode manerer under forelæsninger er afgørende for at skabe et respektfuldt og befordrende læringsmiljø. Uanset om det er i et fysisk klasseværelse eller en virtuel forelæsning via Zoom, sætter den første undervisningsdag dagsordenen for, hvordan du og hele klassen vil interagere i løbet af semestret. Fra at ankomme til tiden og afstå fra forstyrrende adfærd til aktivt at engagere sig og være opmærksom – forelæsningsetikette er afgørende for effektiv læring.

Hvad er de primære komponenter i foredragsetikette for deltagere?

Foredragsetikette er afgørende for at skabe et respektfuldt og befordrende læringsmiljø. Deltagerne skal være opmærksomme på følgende vigtige etikettepunkter og regler for klasseværelset:

 • Punktlighed: Kom til tiden eller et par minutter før for at undgå forstyrrelser. For sent fremmødte kan distrahere underviseren og andre deltagere.
 • Gør enheder lydløse og sluk dem: Sluk eller sæt alle elektroniske enheder på lydløs, også smartphones, for at minimere distraktioner og forstyrrelser som f.eks. telefonopkald.
 • Stille samtaler: Undlad at tale under forelæsningen, da sidesnak kan forstyrre både forelæseren og de andre deltagere.
 • Aktiv lytning: Vær en engageret lytter. Hold øjenkontakt med forelæseren, tag noter, og stil spørgsmål, når det er relevant.
 • Undgå at blive distraheret: Undgå aktiviteter, der distraherer andre, såsom at banke på kuglepenne, blande papirer eller rasle med tasker.
 • Ræk hånden op ved spørgsmål: Ræk hånden op og vent på et passende tidspunkt at tale på, når du har et spørgsmål eller en kommentar.
 • Respektfuld afgang: Gå diskret, hvis du er nødt til at gå tidligt, og sørg for ikke at forstyrre andre. Det er hensynsfuldt at informere underviseren før forelæsningen, hvis du er nødt til at gå tidligt.
 • Mad og drikkevarer: Undgå at medbringe mad eller drikkevarer i en forelæsningssal. Men hvis det er tilladt, skal du være diskret og minimere støjen.
 • Følg dresscoden: Overhold den specifikke dresscode for forelæsningen, hvis der er en sådan. Ellers skal du klæde dig pænt og passende.
 • Feedback og evaluering: Giv konstruktiv feedback gennem officielle kanaler i stedet for at forstyrre forelæsningen med kritik eller klager.

Hvordan skal deltagerne håndtere elektroniske enheder under en forelæsning?

Håndtering af elektroniske enheder under forelæsninger er afgørende for at minimere distraktioner og opretholde et befordrende læringsmiljø. Her er nogle retningslinjer for deltagerne:

 • Stilhed og notifikationer: Sluk eller sæt din mobiltelefon på lydløs, før forelæsningen begynder. Deaktiver alle notifikationer, herunder sms’er, opkald og app-alarmer, for at undgå afbrydelser.
 • Forbliv fokuseret: Brug kun din enhed til akademiske formål i forbindelse med forelæsningen. Undgå at engagere dig i ikke-relaterede aktiviteter som browsing på sociale medier, spil eller personlige e-mails.
 • At tage noter: Elektronisk udstyr kan hjælpe med at tage digitale noter. Brug apps eller software til at tage noter, der er designet til at holde orden og minimere distraktioner.
 • Hold dig til opgaven: Undgå multitasking, hvis du bruger en enhed til forelæsningsrelaterede opgaver. Hold fokus på forelæsningens indhold, da skift mellem opgaver kan hindre forståelsen.
 • Hovedtelefoner: Hvis du har brug for at se eller lytte til supplerende materiale på din enhed, skal du bruge hovedtelefoner for at undgå at forstyrre andre med lyd.
 • Undgå at optage: Respekter intellektuelle ejendomsrettigheder og privatlivets fred ved at afstå fra at optage undervisningen uden tilladelse.

Hvad er den acceptable brug af smartphones eller bærbare computere i en forelæsning?

Smartphones og bærbare computere kan bruges i en forelæsning , når deres brug er i overensstemmelse med uddannelsesmæssige formål og ikke forstyrrer forelæsningen. Acceptable anvendelser omfatter:

 • At tage noter: At bruge en smartphone eller laptop til at tage digitale noter kan være meget effektivt og organiseret. Apps eller software til at tage noter kan hjælpe med at strømline processen.
 • Adgang til forelæsningsmaterialer: Hvis forelæseren stiller digitale slides, handouts eller online-ressourcer til rådighed, er det acceptabelt at bruge en enhed til at tilgå og følge med i disse materialer.
 • Research og reference: Lejlighedsvis brug af enheder til hurtig research eller reference relateret til forelæsningsemnet er acceptabelt, så længe det ikke fører til distraherende browsing.
 • Samarbejdsaktiviteter: Hvis forelæseren indarbejder gruppediskussioner eller interaktive aktiviteter, der kræver brug af enheder, er dette en acceptabel brug med forelæserens godkendelse.

Betingelser, hvor enheder kan bruges uden at forstyrre forelæsningen, inkluderer:

 • Lydløse enheder: Alle enheder skal være på lydløs eller vibrere for at undgå forstyrrende notifikationer eller ringetoner.
 • Ikke-forstyrrende lysstyrke: Juster skærmens lysstyrke, så den ikke forstyrrer andre i forelæsningssalen.
 • Minimal skrivestøj: Hvis du skriver noter på en bærbar computer, skal du bruge et stille tastatur og skrive diskret for at minimere støjforstyrrelser.
 • Privatliv og respekt: Respekter andres privatliv ved ikke at optage forelæsningen eller tage billeder uden tilladelse.

Hvilket ansvar har forelæsere for at etablere og vedligeholde en forelæsningsetikette?

Forelæsere spiller en vigtig rolle i at etablere og opretholde forelæsningsetikette ved at fremme et respektfuldt og befordrende læringsmiljø. Deres ansvarsområder omfatter:

 • Opstilling af forventninger: I begyndelsen af kurset bør underviserne klart kommunikere deres forventninger til forelæsningsetikette. Dette kan omfatte retningslinjer for punktlighed, brug af udstyr, respektfuld opførsel og deltagelse.
 • Modellering af adfærd: Foredragsholdere bør gå foran med et godt eksempel og demonstrere de ønskede etikette-normer under deres egne præsentationer. Det understreger vigtigheden af respektfuld opførsel.
 • Håndtering af forstyrrelser: Når der opstår forstyrrelser, skal underviserne tage hånd om dem med det samme og på en bestemt måde, uanset om det er en telefon, der ringer, samtaler ved siden af eller andre distraktioner. Mind roligt deltagerne om de etablerede etikette-regler.
 • Skabe et indbydende miljø: Undervisere bør stræbe efter at skabe en inkluderende og indbydende atmosfære, hvor de studerende føler sig trygge ved at stille spørgsmål, deltage i diskussioner og søge afklaring uden frygt for at blive dømt.
 • Tilbyde alternativer: Undervisere kan foreslå alternativer til forstyrrende adfærd, såsom at give pauser til brug af enheder eller skabe særlige diskussionsrum.
 • Tilskyndelse til ansvarlighed: Forelæsere kan opmuntre de studerende til at holde hinanden ansvarlige for at overholde forelæsningsetiketten, hvilket fremmer en følelse af kollektivt ansvar.
 • Feedback-kanaler: Undervisere bør etablere kanaler, hvor de studerende kan give feedback eller udtrykke bekymringer om forelæsningsetikette, hvilket sikrer en tovejskommunikationsproces.

Hvorfor er det vigtigt at opretholde en ordentlig forelæsningsetikette?

Det er vigtigt af flere grunde at følge korrekt forelæsningsetikette:

 • Respektfuldt læringsmiljø: At holde en god forelæsningsetikette viser respekt for både forelæseren og de andre deltagere. Det skaber et miljø, hvor alle føler sig værdsat og hørt, hvilket fremmer en følelse af inklusivitet og høflighed.
 • Maksimeret læring: Når deltagerne overholder etikette-normerne, minimerer det distraktioner, så alle kan fokusere på foredragets indhold. Det maksimerer igen potentialet for læring og forståelse.
 • Øget engagement: Korrekt etikette tilskynder til aktivt engagement, såsom at stille spørgsmål og deltage i diskussioner. Dette engagement fremmer kritisk tænkning og en dybere forståelse af emnet.
 • Effektiv kommunikation: Ved at følge retningslinjerne for forelæsningsetikette fremmer deltagerne effektiv kommunikation i forelæsningssalen. Det omfatter tydelig og respektfuld interaktion med både forelæseren og medstuderende.
 • Minimering af forstyrrelser: Etikette-normer forhindrer forstyrrelser som ringende telefoner, samtaler ved siden af eller støjende indtastning. Det sikrer, at forelæsningen forløber gnidningsløst og uden unødvendige afbrydelser.
 • Gensidig respekt: Overholdelse af foredragsetikette viser gensidig respekt mellem deltagere og foredragsholder. Det anerkender underviserens indsats og ekspertise, samtidig med at det værdsætter den pædagogiske oplevelse.
 • Positiv læringsoplevelse: En forelæsningssal med ordentlig etikette er mere tilbøjelig til at skabe en positiv og fornøjelig læringsoplevelse. Eleverne er mere tilbøjelige til at fastholde information, føle sig motiverede og deltage aktivt, når etiketten overholdes.
 • Forberedelse til professionelle sammenhænge: At lære og praktisere forelæsningsetikette forbereder de studerende på fremtidige professionelle sammenhænge, hvor lignende normer for respekt og engagement forventes.
 • Inklusion: Korrekt etikette sikrer, at alle studerende, uanset deres læringsstil eller præferencer, kan drage fordel af forelæsningen uden distraktioner eller ubehag.
 • Effektivitet i den samlede undervisningsperiode: Når etikette overholdes i forelæsninger, kan underviseren undervise mere effektivt, og de studerende kan lære mere effektivt, hvilket i sidste ende fører til bedre uddannelsesresultater.

Hvordan tilpasses forelæsningsetikette til forskellige forelæsningsformater?

Forelæsningsetikette kan tilpasses forskellige forelæsningsformater i erkendelse af, at normer og forventninger kan variere baseret på undervisningsstil og omgivelser. Her er nogle variationer i etikette baseret på forelæsningsformater:

 • Traditionelle forelæsninger: Det er vigtigt at komme til tiden til traditionelle forelæsninger for at undgå forstyrrelser. Deltagere bør dæmpe eller slukke for elektronisk udstyr. Det er vigtigt at lytte aktivt og tage noter, så man distraherer forelæseren og de andre deltagere mindst muligt.
 • Interaktive eller diskussionsbaserede forelæsninger: Etikette kan opmuntre til aktiv deltagelse, herunder at stille spørgsmål og bidrage til diskussioner. I disse formater er det ofte acceptabelt med respektfulde afbrydelser for spørgsmål eller kommentarer.
 • Online eller virtuelle forelæsninger: Deltagerne skal sørge for, at deres enheder, internetforbindelser og software er klar inden forelæsningen. Når man deltager i onlinekurser, kan man reducere baggrundsstøj ved at slå mikrofonen fra, når man ikke taler. At bruge chatfunktionen ansvarligt til spørgsmål eller kommentarer er almindeligt i virtuelle omgivelser.
 • Gæsteforelæsninger og paneler: Deltagere bør vise respekt for gæstetalere eller paneldeltagere ved at lytte aktivt og afholde sig fra sidesnak. Der kan opfordres til at engagere sig i gæstetalerne gennem spørgsmål og diskussioner.
 • Workshops eller seminarer: Etikette kan indebære at være velforberedt til interaktive aktiviteter eller gruppearbejde. I workshops bør deltagerne respektere andres synspunkter og bidrag.
 • Flipped Classroom-model: Etikette kan kræve, at eleverne kommer forberedte efter at have gennemgået materialet før forelæsningen. Der opfordres ofte til aktivt at deltage i diskussioner og samarbejdsaktiviteter under forelæsningen.
 • Stort auditorium vs. lille klasseværelse: I større omgivelser skal deltagerne måske være opmærksomme på valg af siddepladser for at minimere forstyrrelser. I mindre klasselokaler skal deltagerne sikre, at de ikke blokerer for andres udsyn.

Hvordan adskiller etikette sig mellem personlige og online forelæsninger?

Normerne for etikette er forskellige i personlige og online forelæsninger, hvilket afspejler den unikke dynamik i disse miljøer:

Personlige forelæsninger:

 • Fysisk tilstedeværelse: Deltagerne er fysisk til stede i en forelæsningssal, hvilket kræver punktlighed, respektfuld placering og overholdelse af pladsbegrænsninger.
 • Elektroniske enheder: Selvom enheder skal være lydløse, er det almindeligt at bruge dem til at tage noter. Men overdreven brug af enheder kan være distraherende.
 • Engagement: Der forventes aktiv lytning, øjenkontakt med forelæseren og deltagelse i diskussioner eller Q&A-sessioner.
 • Ikke-verbale signaler: Deltagerne kan stole på nonverbale signaler som at nikke eller række hånden op for at kommunikere med underviseren.
 • Distraktioner: Samtaler ved siden af, støjende snacks eller forstyrrende bevægelser kan påvirke læringsoplevelsen negativt.

Online forelæsninger:

 • Teknisk beredskab: Deltagerne skal sikre stabile internetforbindelser, enhedsfunktionalitet og færdighed med online platforme.
 • Dæmpning: Mikrofoner bør slås fra, når der ikke tales, for at minimere baggrundsstøj.
 • Brug af kamera: At tænde for kameraer kan øge engagementet og skabe en følelse af nærvær, men det er ikke altid obligatorisk.
 • Chat-funktion: Onlineplatforme har ofte chatfunktioner til spørgsmål og kommentarer, som bør bruges respektfuldt.
 • Distraktioner: Deltagerne bør minimere distraktioner i deres eget miljø, som f.eks. baggrundsstøj eller internetbrowsing, der ikke har noget med dem at gøre.
 • Respekt for tidszoner: Deltagere og foredragsholdere kan befinde sig i forskellige tidszoner, så punktlighed og fleksibilitet er afgørende.
 • Tekniske udfordringer: Etikette omfatter forståelse for, at der kan opstå tekniske problemer, som kræver tålmodighed og forståelse fra alle deltagere.

Hvilke yderligere overvejelser findes der for at opretholde etikette i virtuelle forelæsningsrammer?

At opretholde etikette i virtuelle forelæsningssammenhænge giver unikke udfordringer og overvejelser:

 • Teknisk beredskab: Deltagerne skal have den nødvendige teknologi, software og en stabil internetforbindelse. Tekniske problemer kan forstyrre oplevelsen af forelæsningen.
 • Mute og unmute: Det er vigtigt at vide, hvornår mikrofoner skal slås til og fra for at minimere baggrundsstøj. Deltagere skal slå lyden fra, når de ikke taler, og slå lyden til, når de stiller spørgsmål eller deltager.
 • Brug af kamera: Selvom det ikke altid er obligatorisk, øger kameraer engagement og interaktion. Deltagerne bør være opmærksomme på deres udseende og omgivelser, når de bruger video.
 • Chat-funktion: Onlineplatforme har ofte chatfunktioner til spørgsmål og kommentarer. Deltagere bør bruge denne funktion med respekt og undgå spamming eller ikke-relaterede diskussioner.
 • Deling af skærme: Foredragsholdere og deltagere kan have brug for at dele deres skærme til præsentationer eller demonstrationer. Etikette indebærer, at man bruger denne funktion som anvist og undgår indhold, der ikke er relateret til den.
 • Distraktioner: Deltagerne bør minimere distraktioner i deres eget miljø, f.eks. støjende baggrunde, multitasking eller internetbrowsing uden forbindelse.
 • Etikette på internettet: Deltagerne skal være opmærksomme på online-normer, herunder at undgå stødende sprog, være kortfattet i skriftlig kommunikation og respektere privatlivets fred.
 • Tekniske udfordringer: At forstå, at tekniske problemer kan ske for alle, er en del af online-etiketten. Tålmodighed og forståelse er afgørende, når der opstår tekniske problemer.
 • Privatlivets fred: Deltagere bør respektere deres eget og andres privatliv ved ikke at optage foredraget uden tilladelse og ikke dele følsomme oplysninger.
 • Interaktion: Der opfordres til at deltage aktivt i diskussioner, stille spørgsmål og engagere sig i forelæsningsindholdet via chat eller andre funktioner for at opretholde en følelse af fællesskab og engagement.
 • Backup-planer: Deltagerne bør have backup-planer for tekniske problemer som alternative enheder eller internetforbindelser.
 • Feedback: Konstruktiv feedback på onlineforelæsningsformatet kan hjælpe med at forbedre fremtidige sessioner og bør kommunikeres respektfuldt.

Hvad sker der, hvis du ikke følger foredragsetiketten?

Hvis man ikke overholder den etablerede forelæsningsetikette, kan det få forskellige konsekvenser, der påvirker både de akademiske og sociale aspekter af en studerendes oplevelse:

Akademiske konsekvenser:

 • Reduceret indlæring: Brud på etiketten kan hindre en studerendes evne til at fokusere på forelæsningen, hvilket fører til reduceret læringsudbytte og forståelse.
 • Gået glip af information: Distraktioner forårsaget af brud kan resultere i, at man går glip af forelæsningsindhold eller vigtig information, der kan påvirke vurderinger og eksamener.
 • Negativ indvirkning på karakterer: Fortsat forstyrrelse eller uopmærksomhed på grund af dårlig etikette kan føre til lavere karakterer i kurset og påvirke den akademiske udvikling.
 • Forringet deltagelse: Brud på etiketten kan afholde eleverne fra at deltage aktivt i diskussioner eller stille spørgsmål, hvilket potentielt begrænser deres engagement og forståelse af emnet.
 • Akademiske konsekvenser: I nogle tilfælde kan alvorlige eller gentagne overtrædelser føre til akademiske konsekvenser, såsom advarsler eller disciplinære foranstaltninger fra institutionens side.

Sociale konsekvenser:

 • Opfattelse af kammerater: Dårlig etikette kan have en negativ indflydelse på, hvordan jævnaldrende opfatter en elev, hvilket kan føre til social isolation eller anstrengte relationer.
 • Underviserens opfattelse: Undervisere kan se mindre positivt på studerende med konsekvent forstyrrende adfærd, hvilket kan påvirke deres villighed til at give hjælp eller anbefalinger.
 • Gå glip af netværksmuligheder: Hvis man ikke overholder etikette-normerne, kan man gå glip af netværksmuligheder med kolleger og gæstetalere, hvilket kan være værdifuldt for fremtidige samarbejder eller karrieremuligheder.
 • Professionelt image: I uddannelsesmiljøer, der simulerer professionelle miljøer, som f.eks. handelsskoler, kan dårlig etikette skade en studerendes professionelle image og påvirke praktik- eller jobmuligheder.
 • Feedback fra medstuderende: Medstuderende kan give feedback om forstyrrende adfærd, hvilket kan have sociale konsekvenser i det akademiske fællesskab.
 • Udfordringer ved gruppearbejde: I gruppeprojekter eller samarbejdsaktiviteter kan dårlig etikette forstyrre teamwork og hindre gruppesammenhold, hvilket fører til negative peer-evalueringer.

Del indlæg

Tale til tekst

img

Transkriptor

Konverter dine lyd- og videofiler til tekst