Hoe tekst toevoegen aan video met FFmpeg?

Een geavanceerde audiobewerkingsstudio badend in koele blauwe verlichting
De kunst van het integreren van tekst in je videoprojecten met Ffmpeg onder de knie krijgen

Transkriptor 2023-04-03

Wat is FFmpeg?

FFmpeg is een gratis project dat een verzameling programma’s biedt voor het verwerken van gegevens zoals audio, video en afbeeldingen. Het is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om bestanden te converteren, op te nemen, te streamen en af te spelen.

FFmpeg ondersteunt een groot aantal formaten en codecs en wordt gebruikt voor taken als transcodering, resizing van filters, toevoegen van watermerken of ondertitels , audio uit video halen en samenvoegen van meerdere video’s of audiobestanden. Het is ook mogelijk een GIF te maken met FFmpeg en MP4-bestanden te combineren met FFMPEG op Windows.

FFmpeg wordt veel gebruikt in de media-industrie en is beschikbaar op de meeste besturingssystemen, waaronder Windows, macOS, Linux en Unix.

Hoe gebruik je FFmpeg?

Hier zijn enkele veelvoorkomende voorbeelden van het gebruik van FFmpeg:

 1. Converteer een videobestand van het ene formaat naar het andere:

Code: ffmpeg -i input_video .mp4 output_video.avi

Dit commando zal input_video.mp4 converteren naar output_video.avi . FFmpeg selecteert automatisch de juiste codecs voor het uitvoerformaat.

 1. Een video verkleinen:

Code: ffmpeg -i input_video .mp4 -vf scale=640:480 output_video .mp4

Dit commando zal input_video.mp4 verkleinen tot een resolutie van 640×480 pixels en het resultaat opslaan op output_video.mp4 .

 1. Audio uit een video halen:

Code: ffmpeg -i input_video .mp4 -vn output_audio .mp3

Dit commando haalt het geluidsspoor uit input_video.mp4 en slaat het op in output_audio.mp3 .

 1. Twee video’s samenvoegen:

Code: ffmpeg -i input_video1 .mp4 -i input_video2 .mp4 -filter_complex concat output_video .mp4

Dit commando voegt input_video1.mp4 en input_video2.mp4 samen en slaat het resultaat op in output_video.mp4 .

 1. Een watermerk toevoegen aan een video:

Code: ffmpeg -i input_video .mp4 -i watermark.png -filter_complex “overlay=10:10” output_video .mp4

Dit commando voegt de afbeelding watermark.png toe aan de linkerbovenhoek van input_video.mp4 met een offset van 10 pixels en slaat het resultaat op in output_video.mp4 .

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat je met FFmpeg kunt doen. Het is ook mogelijk om FFmpeg op Android te gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie online tutorials, videostreamings of AI-chatbots zoals ChatGPT.

ffmpeg logo

Wat zijn FFmpeg nuttige videobewerkingsopdrachten?

 1. Een video bijsnijden:

Code: ffmpeg -i input_video .mp4 -ss 00:00:05 -t 00:00:10 -c copy output_video .mp4

Dit commando trimt input_video.mp4 om te beginnen bij de 5 seconden en te eindigen na 10 seconden en slaat het resultaat op output_video.mp4 .

 1. Een afbeelding of video overlay toevoegen aan mijn video:

Code: ffmpeg -i input_video .mp4 -i overlay_image.png -filter_complex “overlay=10:10” output_video .mp4

Dit commando voegt het bestand overlay_image.png als een overlay toe aan input_video.mp4 op de coördinaten (10, 10), en slaat het resultaat op in output_video.mp4 .

 1. Videoresolutie wijzigen:

Code: ffmpeg -i input_video .mp4 -vf scale=1280:720 -c:a copy output_video .mp4

Dit commando verandert de resolutie van input_video.mp4 in 1280×720 pixels en slaat het resultaat op in output_video.mp4 .

 • Voeg de opties textfile en reload toe voor drawtext:

Code: ffmpeg -i input.mp4 -vf “drawtext=fontfile=/path/to/font.ttf:textfile=text.txt:reload=1:fontcolor=white:fontsize=24:box=1:boxcolor=black@0.5:boxborderw=5:x=(w-text_w)/2:y=(h-text_h)/2” -codec:a copy output.mp4

Hoe tekst toevoegen aan video met FFmpeg?

Om tekst toe te voegen aan een video met FFmpeg, gebruik je het drawtext filter. Met het filter drawtext kunt u het lettertype, de grootte, de kleur en de positie van de tekst bepalen, naast andere parameters.

Hier is een basisopdracht om tekst toe te voegen aan een video met behulp van het drawtext filter:

Code: ffmpeg -i input_video .mp4 -vf “drawtext=text=’Hello World’:fontfile=/path/to/font.ttf:fontsize=50:fontcolor=white:x=100:y=100” -codec:a copy output_video .mp4

In dit commando:

 • -i input_video.mp4 specificeert het ingevoerde videobestand.
 • -vf "drawtext=..." specificeert het toe te passen videofilter, in dit geval het drawtext filter.
 • text='Hello World' specificeert de tekst die aan de video moet worden toegevoegd.
 • fontfile=/path/to/font.ttf specificeert het te gebruiken lettertypebestand.
 • fontsize=50 bepaalt de lettergrootte in punten.
 • fontcolor=white bepaalt de kleur van het lettertype.
 • x=100:y=100 specificeert de positie van de tekst in de video, met de linkerbovenhoek op (100, 100) pixels.
 • -codec:a copy specificeert om de audiostream van de inputvideo naar de outputvideo te kopiëren zonder deze opnieuw te encoderen.
 • output_video.mp4 specificeert het uitgangsvideobestand.

Wat is Fontfile?

De optie fontfile in FFmpeg wordt gebruikt om het pad op te geven naar een lettertypebestand dat zal worden gebruikt om tekst in een video of afbeelding weer te geven.

Wanneer je het drawtext filter in FFmpeg gebruikt om tekst aan een video toe te voegen, geef dan de optie fontfile op om een specifiek lettertype te kiezen voor de tekst.

Hoe lettertype in FFmpeg commando op te nemen zonder de Fontfile optie te gebruiken?

Om een lettertype in een FFMPEG-commando te gebruiken zonder de optie fontfile op te geven, gebruikt u een in het systeem geïnstalleerd lettertype.

Hier is een voorbeeldcommando dat een in het systeem geïnstalleerd lettertype gebruikt:

Code: ffmpeg -i input_video .mp4 -vf “drawtext=text=’Hello World’:fontcolor=white:x=100:y=100:font=Arial” -codec:a copy output_video .mp4

Wat is GitHub?

GitHub is een webplatform waarmee ontwikkelaars hun softwareprojecten kunnen hosten en beheren, met anderen kunnen samenwerken en wijzigingen in hun code kunnen bijhouden en beheren. Het biedt tools voor versiebeheer, issue tracking, code review en teamsamenwerking.

Hoe “StackOverflow” tekst toevoegen met FFmpeg?

Code: ffmpeg -i input_video .mp4 -vf “drawtext=text=’StackOverflow’:fontfile=/path/to/font.ttf:fontsize=30:fontcolor=white:x=100:y=100” -codec:a copy output_video .mp4

Dit is wat de verschillende opties in dit commando doen:

 • -i input_video.mp4 specificeert het ingevoerde videobestand.
 • -vf "drawtext=text='StackOverflow':fontfile=/path/to/font.ttf:fontsize=30:fontcolor=white:x=100:y=100" stelt de videofiltergrafiek in voor het tekenen van de tekst. Dit commando tekent de tekst “StackOverflow” op de video op de coördinaten (100, 100), met behulp van een lettertypebestand op /path/to/font.ttf , met een lettergrootte van 30 en een witte letterkleur.
 • -codec:a copy kopieert de audiostream van de inputvideo naar de outputvideo zonder deze opnieuw te coderen.
 • output_video.mp4 specificeert de naam van het uitgangsvideobestand.

Hoe tijdcodes of tijdstempels weergeven met FFmpeg’s Drawtext Filter?

Code: ffmpeg -i input_video .mp4 -filter_complex “drawtext=fontfile=/path/to/font.ttf:text=’%{pts/:hms}’:fontsize=24:fontcolor=white:x=10:y=10” -codec:a copy output_video .mp4

Dit is wat de verschillende opties in dit commando doen:

 • -i input_video.mp4 specificeert het ingevoerde videobestand.
 • -filter_complex kunt u meerdere filters in hetzelfde commando gebruiken.
 • drawtext is de naam van het filter.
 • fontfile=/path/to/font.ttf specificeert het pad naar het lettertypebestand dat we willen gebruiken.
 • text='%{pts/:hms}' stelt de weer te geven tekst in. %{pts/:hms} is een plaatshouder die zal worden vervangen door de huidige tijdcode in het formaat uren:minuten:seconden.
 • fontsize=24 stelt de lettergrootte in op 24.
 • fontcolor=white zet de kleur van het lettertype op wit.
 • x=10 en y=10 stel de positie van de tekst op de video in.
 • -codec:a copy kopieert de audiostream van de inputvideo naar de outputvideo zonder deze opnieuw te coderen.
 • output_video.mp4 geeft de naam van het uitvoerbestand.

Post delen

Spraak naar tekst

img

Transkriptor

Converteer uw audio- en videobestanden naar tekst