Jak přidat text do videa pomocí aplikace FFmpeg?

Obrázek přehrávače videa zobrazujícího video s přidaným textem, který zvýrazňuje konečný výsledek po použití FFmpeg.

Co je FFmpeg?

FFmpeg je bezplatný projekt, který poskytuje kolekci programů pro zpracování dat, jako je zvuk, video a obrázky. Jedná se o nástroj, který se používá ke konverzi, nahrávání, streamování a přehrávání souborů.

FFmpeg podporuje širokou škálu formátů a kodeků a slouží k úlohám, jako je překódování, změna velikosti filtrů, přidávání vodoznaků nebo titulků, získávání zvuku z videa a slučování více videí nebo zvukových souborů. V systému Windows je také možné vytvářet soubory GIF pomocí aplikace FFmpeg a kombinovat soubory MP4 pomocí aplikace FFMPEG.

Program FFmpeg je široce používán v mediálním průmyslu a je k dispozici ve většině operačních systémů, včetně Windows, MacOS, Linuxu a Unixu.

Jak používat FFmpeg?

Zde je několik běžných příkladů použití FFmpeg:

 1. Převod souboru videa z jednoho formátu do jiného:

Kód: ffmpeg -i input_video.mp4output_video.avi

Tento příkaz převede adresu input_video.mp4 na adresu output_video.avi. FFmpeg automaticky vybere vhodné kodeky pro výstupní formát.

 1. Změna velikosti videa:

Kód: ffmpeg -i input_video.mp4-vf scale=640:480 output_video.mp4

Tento příkaz změní velikost stránky input_video.mp4 na rozlišení 640×480 pixelů a výsledek uloží na stránku output_video.mp4.

 1. Extrakce zvuku z videa:

Kód: ffmpeg -i input_video.mp4-vn output_audio.mp3

Tento příkaz extrahuje zvukovou stopu z adresy input_video.mp4 a uloží ji na adresu output_audio.mp3.

 1. Spojte dvě videa:

Kód: ffmpeg -i input_video1.mp4-i input_video2.mp4-filter_complex concat output_video.mp4

Tento příkaz spojí adresy input_video1.mp4 a input_video2.mp4 a výsledek uloží na adresu output_video.mp4.

 1. Přidání vodoznaku do videa:

Kód: ffmpeg -i input_video.mp4-i watermark.png -filter_complex „overlay=10:10“ output_video.mp4

Tento příkaz přidá obrázek watermark.png do levého horního rohu stránky input_video.mp4 s posunem o 10 pixelů a výsledek uloží na stránku output_video.mp4.

To je jen několik příkladů, co lze s FFmpegem dělat. FFmpeg je možné používat také v systému Android. Další informace získáte z online výukových programů, videostreamů nebo chatbotů s umělou inteligencí, jako je ChatGPT.

logo ffmpeg

Jaké jsou užitečné příkazy FFmpeg pro úpravu videa?

 1. Stříhání videa:

Kód: ffmpeg -i input_video.mp4-ss 00:00:05 -t 00:00:10 -c copy output_video.mp4

Tento příkaz ořízne adresu input_video.mp4 tak, aby začínala na značce 5 sekund a končila po 10 sekundách, a výsledek uloží na adresu output_video.mp4.

 1. Přidání obrázku nebo překryvného videa do mého videa:

Kód: ffmpeg -i input_video.mp4-i overlay_image.png -filter_complex „overlay=10:10“ output_video.mp4

Tento příkaz přidá soubor overlay_image.png jako překryvnou vrstvu na adresu input_video.mp4 na souřadnicích (10, 10) a výsledek uloží na adresu output_video.mp4.

 1. Změna rozlišení videa:

Kód: ffmpeg -i input_video.mp4-vf scale=1280:720 -c:a copy output_video.mp4

Tento příkaz změní rozlišení stránky input_video.mp4 na 1280×720 pixelů a výsledek uloží na stránku output_video.mp4.

 • Přidání možností textfile a reload pro drawtext:

Kód: ffmpeg -i input.mp4-vf „drawtext=fontfile=/path/to/font.ttf:textfile=text.txt:reload=1:fontcolor=white:fontsize=24:box=1:boxcolor=black@0.5:boxborderw=5:x=(w-text_w)/2:y=(h-text_h)/2“ -codec:a copy output.mp4

Jak přidat text do videa pomocí aplikace FFmpeg?

Chcete-li přidat text do videa pomocí aplikace FFmpeg, použijte filtr drawtext. Filtr drawtext umožňuje mimo jiné určit písmo, velikost, barvu a polohu textu.

Zde je základní příkaz pro přidání textu do videa pomocí filtru drawtext:

Kód: ffmpeg -i input_video.mp4-vf „drawtext=text=’Hello World‘:fontfile=/path/to/font.ttf:fontsize=50:fontcolor=white:x=100:y=100“ -codec:a copy output_video.mp4

V tomto příkazu:

 • -i input_video.mp4 určuje vstupní videosoubor.
 • -vf "drawtext=..." určuje filtr videa, který se má použít, což je v tomto případě filtr drawtext.
 • text='Hello World' určuje text, který se má přidat do videa.
 • fontfile=/path/to/font.ttf určuje soubor písma, který se má použít.
 • fontsize=50 určuje velikost písma v bodech.
 • fontcolor=white určuje barvu písma.
 • x=100:y=100 určuje polohu textu ve videu, přičemž levý horní roh je v bodě (100, 100) pixelů.
 • -codec:a copy určuje kopírování zvukového proudu ze vstupního videa do výstupního videa bez opětovného kódování.
 • output_video.mp4 určuje výstupní soubor videa.

Co je to soubor písma?

Možnost fontfile v aplikaci FFmpeg slouží k zadání cesty k souboru písma, který bude použit k vykreslení textu ve videu nebo obrázku.

Když ve FFmpeg používáte filtr drawtext k přidání textu do videa, zadejte možnost fontfile a vyberte konkrétní písmo, které se má pro text použít.

Jak zahrnout písmo do příkazu FFmpeg bez použití možnosti Fontfile?

Chcete-li použít písmo v příkazu FFMPEG bez zadání možnosti fontfile, použijte systémové písmo.

Zde je příklad příkazu, který používá písmo nainstalované v systému:

Kód: ffmpeg -i input_video.mp4-vf „drawtext=text=’Hello World‘:fontcolor=white:x=100:y=100:font=Arial“ -codec:a copy output_video.mp4

Co je GitHub?

GitHub je webová platforma, která umožňuje vývojářům hostovat a spravovat své softwarové projekty, spolupracovat s ostatními a sledovat a spravovat změny svého kódu. Poskytuje nástroje pro správu verzí, sledování problémů, revizi kódu a týmovou spolupráci.

Jak přidat text „StackOverflow“ pomocí FFmpeg?

Kód: ffmpeg -i input_video.mp4-vf „drawtext=text=’StackOverflow‘:fontfile=/path/to/font.ttf:fontsize=30:fontcolor=white:x=100:y=100“ -codec:a copy output_video.mp4

Zde jsou uvedeny jednotlivé možnosti tohoto příkazu:

 • -i input_video.mp4 určuje vstupní videosoubor.
 • -vf "drawtext=text='StackOverflow':fontfile=/path/to/font.ttf:fontsize=30:fontcolor=white:x=100:y=100" nastaví graf filtru videa pro kreslení textu. Tento příkaz vykreslí na video na souřadnicích (100, 100) text „StackOverflow“ pomocí souboru písma umístěného na adrese /path/to/font.ttf, s velikostí písma 30 a bílou barvou písma.
 • -codec:a copy zkopíruje zvukový tok ze vstupního videa do výstupního videa bez opětovného kódování.
 • output_video.mp4 určuje název výstupního souboru videa.

Jak zobrazit časové kódy nebo časové značky pomocí filtru Drawtext ve FFmpeg?

Kód: ffmpeg -i input_video.mp4-filter_complex „drawtext=fontfile=/path/to/font.ttf:text=’%{pts\:hms}‘:fontsize=24:fontcolor=white:x=10:y=10“ -codec:a copy output_video.mp4

Zde jsou uvedeny jednotlivé možnosti tohoto příkazu:

 • -i input_video.mp4 určuje vstupní videosoubor.
 • -filter_complex umožňuje použít více filtrů v jednom příkazu.
 • drawtext je název filtru.
 • fontfile=/path/to/font.ttf určuje cestu k souboru písma, který chceme použít.
 • text='%{pts\:hms}' nastaví text, který se má zobrazit. %{pts\:hms} je zástupný symbol, který bude nahrazen aktuálním časovým kódem ve formátu hodiny:minuty:sekundy.
 • fontsize=24 nastaví velikost písma na 24.
 • fontcolor=white nastaví barvu písma na bílou.
 • x=10 a y=10 nastavit pozici textu na videu.
 • -codec:a copy zkopíruje zvukový tok ze vstupního videa do výstupního videa bez opětovného kódování.
 • output_video.mp4 určuje název výstupního souboru.
Sdílet příspěvek:

Nejmodernější technologie A.I.

Začněte s Transkriptorem hned teď!

Související články

co je aplikace pro přepis
Transkriptor

Co je aplikace pro přepis?

Jak používat aplikaci pro přepis? Pokud se nemůžete rozhodnout mezi použitím přepisovací aplikace nebo přepisovací služby, zde je krátká odpověď. „Aplikace Přepis je mobilní způsob interakce s různými přepisovacími službami“.

přepis videa
Transkriptor

Jak přepsat video?

Jak přepisovat videa pomocí Transkriptoru? Transkriptor vám umožní snadno vytvořit přepis videa ze zvuku do textu podle vašich představ. Stačí pár kliknutí a zvuk se změní na text! Nahrajte své

převést hlas na text
Transkriptor

Převeďte svůj hlas na text!

Použití softwaru pro automatický přepis k převodu hlasu na text má sílu změnit vaše podnikání. Software pro převod hlasu na text je automatický, snadno použitelný a cenově dostupný. V tomto

nejlepší způsob přepisu zvukových souborů
Transkriptor

Nejlepší způsob, jak přepisovat zvukové soubory

Pokud máte výběr zvukových souborů, které potřebujete zapsat do zpráv nebo článků, jedním z nejlepších způsobů, jak tento proces urychlit, je přepis zvukových souborů. Pokud jde o možnosti přepisu ,