Как почивките в лекциите могат да подобрят обучението?

Модерна лекционна зала, пълна с участници, седнали на плюшени столове, всеки от които е оборудван с индивидуални работни станции
Открийте науката и ползите от навременните паузи по време на лекциите.

Transkriptor 2023-09-08

Добре подбраните почивки за лекции оказват положително въздействие върху ангажираността, познавателните способности и резултатите от обучението. Проучванията подчертават трансформиращия ефект от включването на редовни кратки лекционни почивки, осигуряването на възможности за релаксация и оптимизиране на ученето. Тези почивки на лекциите подобряват работата на мозъка, подобряват усвояването и запазването на информацията, като същевременно се справят с разсейването на вниманието, като например социалните медии.

Освен това те предлагат ползи за здравето, като намаляват рисковете, свързани с продължителното седене, и насърчават физическото и психическото благополучие. Това изследване подчертава многостранните предимства на интегрирането на почивките за учене и занимания за цялостното развитие на учениците.

Какви са наблюдаваните ползи от почивките по време на лекции?

Ползите от почивките по време на лекции могат да се наблюдават в няколко направления, подкрепени от официални проучвания и анкети:

 • Подобрена концентрация: Изследвания, като например проучване, публикувано в списание „Psychological Science“, показват, че след определен период от време вниманието ни има тенденция да намалява. Кратките почивки по време на лекциите могат да помогнат на студентите да запазят вниманието си и да усвоят информацията по-ефективно.
 • Засилено задържане: Проучване, публикувано в „Journal of Educational Psychology“, установява, че ученето на интервали, което включва почивки, води до по-добро дългосрочно запаметяване на информацията в сравнение с непрекъснатото учене. Прекъсванията на лекциите позволяват на мозъка да затвърди и кодира материала по-ефективно.
 • Намалена умора: Продължителните периоди на седене и слушане могат да доведат до физическа и умствена умора. Почивките дават възможност на учениците да се раздвижат, размърдат и освежат съзнанието си, което в крайна сметка подобрява общата бдителност и енергийните нива.
 • Намаляване на стреса: Честите спирания могат да помогнат за намаляване на стреса, свързан с информационното претоварване и натиска за усвояване на ново съдържание. Проучване, проведено от Американската психологическа асоциация, показва, че кратките паузи могат да помогнат за намаляване на стреса и подобряване на психическото състояние.
 • Ангажираност и участие: Почивките на лекциите позволяват на учениците да общуват с колегите си, да обсъждат съдържанието на лекцията или да задават въпроси. Това допринася за по-ангажираща учебна среда, както се вижда от проучване в „Journal of College Science Teaching“.
 • Повишена производителност: Доказано е, че техниката „Помодоро“ – метод за управление на времето, базиран на работни интервали – повишава производителността. Тя включва учене или работа за определено време (например 25 минути), след което се прави 5-минутна почивка. Този подход може да се прилага ефективно по време на лекции.
 • Повишена креативност: Изследвания, публикувани в „Frontiers in Human Neuroscience“, показват, че почивките по време на лекции могат да стимулират творчеството и способността за решаване на проблеми. Творческото мислене често процъфтява в моменти на релаксация.

Как почивките в лекциите влияят на ангажираността и участието на студентите?

Почивките по време на лекциите оказват значително влияние върху ангажираността и участието на студентите:

 • Повишено взаимодействие: Прекъсванията на лекциите позволяват на учениците да участват в дискусии с колеги. Проучване, публикувано в „Journal of College Science Teaching“, установи, че кратките почивки насърчават учениците да общуват със съучениците си.
 • Освежено внимание: Изследвания, проведени от Университета на Илинойс, показват, че почивките помагат на учениците да възстановят вниманието си. Кратките почивки позволяват на учениците да се откъснат от съдържанието на лекцията и да възстановят за момент вниманието си.
 • Активно учене: Според проучване, публикувано в „Journal of Experimental Psychology“, учениците, които правят кратки почивки, са склонни да използват стратегии за активно учене. Тези дейности подобряват разбирането и запаметяването на материала.
 • Подобрено задържане: Проучване на „Journal of Educational Psychology“ показва, че спирките допринасят за по-доброто дългосрочно запаметяване на информация. Когато учениците имат възможност да си починат, е по-вероятно да запомнят наученото.

Как почивките да отговарят на различните стилове и нужди на учене?

Почивките между лекциите са съобразени с различните стилове на учене и нужди, което е от полза за различните обучаеми:

 • Визуални ученици: Визуалните ученици често се възползват от почивките на лекциите, тъй като им дават възможност да обработят и визуализират представената информация. По време на почивките те могат да преглеждат диаграми, таблици или писмени бележки, за да затвърдят разбирането си.
 • Слухово обучаващите се: Слуховозависимите ученици могат да използват почивките, за да участват в дискусии с връстници или спокойно да си припомнят чутото. Тези взаимодействия и саморефлексии могат да подобрят разбирането и запомнянето на съдържанието на лекциите, което е в съответствие с резултатите от „Образователна психология“.
 • Ученици за четене/писане: За тези, които предпочитат да четат и пишат, почивките предлагат възможности за пренаписване на бележките в по-организиран формат. Този активен процес на водене на бележки засилва ученето, както се потвърждава от изследвания в „Journal of Educational Psychology“.
 • Кинестетични ученици: Кинестетичните ученици, които се развиват чрез физически дейности, имат особена полза от спирките. Движението по време на престой, като разтягане или кратки упражнения, може да им помогне да запазят фокуса и ангажираността си. Според Американската академия по педиатрия физическата активност подобрява когнитивните функции и вниманието, което е от съществено значение за кинестетичните ученици.
 • Мултимодални ученици: Много хора съчетават различни стилове на учене. Почивките са съобразени с тези обучаеми, като им позволяват да избират дейности, които отговарят на техните предпочитания. Те могат да използват почивката, за да гледат резюме на видеоклип (визуално), да обсъждат концепции със съученик (слухово), да си водят кратки бележки (четене/писане) или да се занимават с физически движения (кинестетично).

Има ли някакви потенциални недостатъци или предизвикателства при включването на почивките в лекциите?

Въпреки че включването на почивки по време на лекция предлага редица предимства, трябва да се вземат предвид някои потенциални недостатъци и предизвикателства, за да се поддържа балансирана перспектива:

 • Ограничения във времето: Преподавателите могат да се сблъскат с ограничения във времето, особено в курсове с плътно запълнени учебни планове. Отделянето на време за почивки може да ограничи обема на материала, който се разглежда в една лекция.
 • Ангажираност след почивките: Някои ученици може да имат трудности да се включат отново в лекцията след почивката, особено ако им е трудно да съсредоточат вниманието си. Това може да доведе до загуба на инерция в процеса на учене.
 • Логистични предизвикателства: Координирането на почивките може да бъде логистично предизвикателство, особено в по-големите класове. Осигуряването на равни възможности за почивка на всички, без да се нарушават правилата, може да бъде трудна задача за преподавателите.
 • Адаптиране на инструктора: Инструкторите може да се наложи да адаптират методите си на преподаване, за да включат ефективно почивките, което може да изисква допълнително планиране и усилия.
 • Неравномерно разпределение: Неравномерното разпределение на почивките в лекциите може да доведе до неравномерна ангажираност, тъй като някои ученици може да смятат, че имат нужда от по-чести почивки от други. Балансирането на тези нужди може да бъде предизвикателство.
 • Дискомфорт при групови дейности: Не всички ученици могат да се чувстват комфортно при групови дейности или дискусии по време на почивките. Някои може да предпочетат да използват времето за почивка за размисъл в уединение.
 • Загуба на съдържание : В случаите, в които преподавателите трябва да съкратят съдържанието, за да се приспособят към почивките, съществува риск да не бъде обхванат целият необходим материал. Това може да повлияе на подготовката на учениците за бъдещи курсове.
 • Свръхстимулация : При ученици, които са силно чувствителни към сензорни стимули, особено в шумна или претъпкана среда, почивките могат да предизвикат свръхстимулация или тревожност.

Могат ли честите почивки да нарушат протичането на лекцията?

Честите почивки по време на лекциите, макар и полезни в много отношения, наистина могат да нарушат хода на лекцията и да доведат до потенциални недостатъци, като нарушаване на потока и разсейване:

 • Прекъсване на потока: Честите прекъсвания могат да прекъснат естествения поток на предаване на информация по време на лекция. За преподавателите може да се окаже предизвикателство да поддържат последователен и непрекъснат разказ, което затруднява учениците да следват логическата последователност на идеите.
 • Загуба на приемственост: Честите прекъсвания могат да доведат до фрагментиране на учебния процес. Учениците може да се затруднят да свържат различните сегменти на лекцията, което се отразява на способността им да разберат сложни концепции, изискващи непрекъснато обяснение.
 • Отвличане на вниманието: Очакването на предстоящите почивки може да разсее вниманието на учениците. Вместо да се ангажират изцяло със съдържанието на лекцията, те може да отброяват минутите до следващата почивка, което може да влоши цялостното преживяване от обучението.
 • Загуба на фокус: Някои ученици може да имат затруднения да се включат отново в лекцията след почивката, особено ако са се разсеяли или разсеяни по време на самата почивка. Това може да доведе до загуба на динамика и разбиране.
 • Удължена продължителност: Честите почивки могат да удължат общата продължителност на лекцията. В случаите, когато времето е ограничено, като например в курсове с кратък график, това може да доведе до ситуация, в която основното съдържание не е обхванато адекватно.
 • Прекъсване на работата на инструктора: Честите почивки могат да представляват предизвикателство за преподавателите по отношение на управлението на времето, поддържането на ангажираността на студентите и адаптирането към ритъма на почивките. Може да се наложи преподавателите да положат допълнителни усилия, за да възвърнат вниманието на учениците след всяка почивка.

Каква е научната основа за включването на почивки по време на лекции?

Включването на почивки по време на лекциите не е просто въпрос на удобство, а се основава на солидни научни доказателства, потвърждаващи ползите от тях както за когнитивните процеси, така и за цялостните резултати от обучението. Няколко проучвания показват предимствата на прекъсването на лекционните сесии с кратки почивки и тези резултати подчертават необходимостта от тази практика. Научната обосновка на включването на почивки по време на лекциите може да се обобщи по следния начин:

 • Вниманието и концентрацията : Продължителните лекции могат да претоварят вниманието на учениците. Изследване на McCoy et al. (2016) показва, че вниманието и концентрацията намаляват значително след около 10-15 минути непрекъсната лекция.
 • Консолидиране на паметта : Консолидацията на паметта се засилва по време на почивките. Проучвания, като тези на Talamini и Gorree (2012 г.), показват, че почивките между учебните занятия позволяват на мозъка да консолидира информацията, което подобрява дългосрочното ѝ запаметяване.
 • Активно учене : Включването на почивките позволява прилагането на стратегии за активно учене. Karpicke и Blunt (2011 г.) установяват, че практиката за извличане на информация по време на почивките, като например обсъждане или викторина, значително подобрява запазването на знанията в сравнение с пасивното слушане.
 • Намаляване на когнитивното натоварване : Продължителните лекции могат да доведат до когнитивно претоварване. Теорията за когнитивното натоварване на Суелър (1988 г.) предполага, че разделянето на съдържанието на лесно управляеми сегменти намалява когнитивното натоварване, като подобрява разбирането и ученето.
 • Поддържане на ангажираността : Почивките предоставят на учениците възможност за психическо и физическо възстановяване. Изследване на Van den Hurk et al. (2017) показва, че кратките почивки помагат за поддържане на ангажираността и мотивацията на студентите по време на лекция.
 • Метапознание : Паузите по време на лекциите дават възможност на студентите да се занимават с метапознание – да обмислят собствените си процеси на учене. Изследванията на Dunlosky и Rawson (2015) подчертават значението на метапознанието за ефективното учене.
 • Подобрено решаване на проблеми : Прекъсванията улесняват способността за решаване на проблеми. Проучвания, като това на Allen et al. (2019), показват, че почивките могат да насърчат дивергентното мислене, креативността и уменията за критично мислене.

Как човешкият мозък обработва и запаметява информация по време на лекции?

Човешкият мозък обработва и запазва информация по време на лекции чрез сложно взаимодействие на когнитивни функции, които включват:

 • Продължителност на вниманието : В началото на лекцията вниманието на мозъка е сравнително високо, но постепенно намалява с течение на времето. Изследвания, като например работата на McCoy et al. (2016), сочат, че вниманието по време на лекции обикновено продължава около 10-15 минути. След този период устойчивото внимание намалява, поради което е важно да се правят почивки за възстановяване и поддържане на фокуса.
 • Информация за кодиране : Докато лекторът представя информация, мозъкът кодира информацията. Този процес включва трансформиране на сетивните данни (визуални и слухови сигнали) във формат, който може да бъде съхранен в паметта. Дълбочината на кодиране, повлияна от ангажираността на обучаемия, оказва влияние върху степента на запаметяване на информацията.
 • Консолидиране на паметта : Консолидирането на паметта става по време на почивките в лекциите. Проучването на Talamini и Gorree (2012 г.) подчертава, че мозъкът консолидира информацията по време на периодите на почивка. Кратките почивки между отделните сегменти на лекцията позволяват на мозъка да прехвърли новопридобитите знания от краткосрочната към дългосрочната памет.
 • Активно учене : Участието в активни стратегии за учене, като водене на бележки, обсъждане на концепции или участие във викторини по време на лекции, стимулира когнитивните функции на мозъка от по-висок порядък. Karpicke и Blunt (2011) доказват, че активното участие в материала подобрява неговото запаметяване и разбиране.
 • Метапознание : Метапознанието, или мисленето за собственото мислене, играе жизненоважна роля. Изследванията на Dunlosky и Rawson (2015) подчертават, че когато учащите се ангажират с метакогнитивни процеси като самонаблюдение и саморегулация, те могат да оптимизират стратегиите си за запазване и извличане на информация.
 • Емоционална ангажираност : Емоционалната ангажираност с лекционния материал може да подобри запаметяването. Мозъкът е по-склонен да запазва информация, свързана с емоции, като например любопитство или интерес (Pekrun et al., 2002).

Как почивките в лекциите влияят на когнитивните функции и на вниманието?

Почивките имат значителен неврологичен и психологически ефект върху когнитивните функции и вниманието, като подобряват цялостното когнитивно представяне:

 • Възстановяване на вниманието : От неврологична гледна точка почивките позволяват на мозъка да възстанови ограничените си когнитивни ресурси. Продължителното съсредоточаване върху една задача, като например слушане на лекция, може да доведе до нервна умора в определени области на мозъка, като например префронталната кора. Кратките почивки помагат на тези региони да се възстановят, като възстановяват вниманието и бдителността (Mazaheri et al., 2014).
 • Консолидация на паметта : Прекъсванията подпомагат консолидирането на паметта. По време на периодите на почивка мозъкът активно преглежда и укрепва невронните връзки, свързани с наскоро придобитата информация. Хипокампусът, ключова мозъчна структура за паметта, играе централна роля в този процес (Dudai, 2012).
 • Креативност и дивергентно мислене : От неврологична гледна точка почивките насърчават креативността и дивергентното мислене. Изследванията на Allen et al. (2019) показват, че по време на почивка мозъкът навлиза в състояние на „странстване на ума“, при което изследва различни идеи и асоциации, което води до по-иновативно решаване на проблеми.
 • Подобрен обхват на вниманието : От психологическа гледна точка почивките помагат за поддържане на вниманието за дълги периоди от време. Кратките прекъсвания осигуряват умствена почивка, намаляват когнитивната умора и позволяват на учащите да пренасочат вниманието си по-ефективно, когато лекцията се възобнови (Van den Hurk et al., 2017).
 • Намалено когнитивно претоварване : Почивките намаляват когнитивното претоварване. Мозъкът може да обработва само ограничено количество информация наведнъж. Прекъсванията на лекциите предпазват мозъка от претоварване, което позволява по-добро обработване на информацията и разбиране (Sweller, 1988).
 • Повишена ангажираност : Психологически почивките на лекциите поддържат ангажираността. Учениците често са по-ангажирани, когато знаят, че предстои почивка, тъй като това е награда за продължително внимание. Това очакване може да повлияе положително върху мотивацията и цялостния опит в ученето (Pekrun et al., 2002).

Каква е препоръчителната продължителност и честота на почивките?

Препоръчителната продължителност и честота на почивките за лекции може да варира в зависимост от фактори като естеството на задачата, индивидуалните предпочитания и конкретните цели на почивката. Все пак общите насоки за ефективни почивки в образователната и работната среда са следните:

 • Кратки и чести почивки : При задачи, които изискват продължително внимание, кратките и чести почивки често са по-ефективни от по-дългите. Често срещана препоръка е да се прави 5-10-минутна почивка на всеки час целенасочена работа или учене. Това дава възможност за кратък психически рестарт, без да се нарушава потокът на продуктивност.
 • Техниката Pomodoro : Техниката Помодоро е популярен метод за управление на времето, който предлага да се работи 25 минути и след това да се прави 5-минутна почивка. След като завършите четири цикъла работа, направете по-дълга почивка от 15-30 минути. Тази техника има за цел да поддържа фокуса и да предотвратява прегарянето.
 • Правило за 2 часа : Някои експерти препоръчват по-дълга почивка след всеки два часа концентрирана работа или учене. При този подход може да работите 90-120 минути и след това да си вземете 15-30 минути почивка. Тази по-дълга почивка дава възможност за по-пълноценна релаксация и възстановяване.
 • Адаптиране към личните нужди : В крайна сметка идеалната продължителност и честота на почивките може да варира при различните хора. Важно е да се вслушвате в тялото си и да коригирате графика на почивките в зависимост от личните си нужди и модели на продуктивност.

ЧЗВ

Разтягане и раздвижване : Няколко минути физическа активност могат да възвърнат енергията на ума и тялото. Обикновеното разтягане или бързата разходка могат да бъдат ефективни.
Хидратиране и закуска : Пиенето на вода или малката здравословна закуска също могат да освежат учениците и да ги подготвят за следващия етап на обучение.
Обсъждане с колеги : Обсъждането на темите на лекциите със съучениците може да изясни съмненията, да задълбочи разбирането и да направи процеса на учене по-споделен.

Споделяне на публикация

Реч към текст

img

Transkriptor

Конвертиране на вашите аудио и видео файлове в текст