Hoe kunnen leespauzes het leren verbeteren?

Moderne collegezaal gevuld met deelnemers op pluchen stoelen, elk uitgerust met individuele werkstations
Ontdek de wetenschap en de voordelen van tijdige pauzes tijdens collegesessies.

Transkriptor 2023-09-08

Goed getimede pauzes hebben een positieve invloed op betrokkenheid, cognitie en leerresultaten. Studies benadrukken de transformerende effecten van het inlassen van regelmatige korte leespauzes, het bieden van ontspanningsmogelijkheden en het optimaliseren van het leren. Deze leespauzes verbeteren de hersenfunctie, waardoor informatie beter wordt opgenomen en vastgehouden, terwijl afleidingen zoals sociale media onder controle worden gehouden.

Bovendien bieden ze gezondheidsvoordelen, verminderen ze de risico’s van langdurig zitten en bevorderen ze het fysieke en mentale welzijn. Deze verkenning benadrukt de veelzijdige voordelen van het integreren van studie- en activiteitenpauzes voor de holistische ontwikkeling van studenten.

Wat zijn de waargenomen voordelen van het nemen van pauzes tijdens lezingen?

Het nemen van leespauzes kan verschillende voordelen hebben die worden ondersteund door formele onderzoeken en enquêtes:

 • Verbeterde concentratie: Onderzoek, zoals een studie gepubliceerd in het tijdschrift “Psychological Science”, suggereert dat onze aandachtsspanne de neiging heeft om na een bepaalde tijd af te nemen. Korte pauzes tijdens colleges kunnen studenten helpen om hun aandacht erbij te houden en informatie beter op te nemen.
 • Verbeterde retentie: Een studie gepubliceerd in het “Journal of Educational Psychology” toonde aan dat gespreid leren, met pauzes, leidt tot een betere retentie van informatie op lange termijn in vergelijking met continu leren. Pauzes tijdens de les zorgen ervoor dat de hersenen de stof beter kunnen consolideren en coderen.
 • Minder vermoeidheid: Langdurig zitten en luisteren kan leiden tot fysieke en mentale vermoeidheid. Pauzes stellen leerlingen in staat om zich uit te rekken, te bewegen en hun geest op te frissen, waardoor ze uiteindelijk alerter en energieker worden.
 • Vermindering van stress: Regelmatig stoppen kan helpen om de stress te verlichten die gepaard gaat met een overdaad aan informatie en de druk om nieuwe inhoud te absorberen. Uit een onderzoek van de American Psychological Association bleek dat korte pauzes kunnen helpen om stress te verminderen en het mentale welzijn te verbeteren.
 • Betrokkenheid en deelname: Pauzes geven studenten de kans om te communiceren met medestudenten, te discussiëren over de inhoud van de lezing of om vragen te stellen. Dit bevordert een boeiendere leeromgeving, zoals blijkt uit een onderzoek in het “Journal of College Science Teaching”.
 • Verhoogde productiviteit: Van de Pomodoro techniek, een tijdmanagementmethode gebaseerd op werkintervallen, is aangetoond dat het de productiviteit verhoogt. Het houdt in dat je een bepaalde tijd studeert of werkt (bijvoorbeeld 25 minuten) en dan 5 minuten pauze neemt. Deze aanpak kan effectief worden toegepast tijdens lezingen.
 • Verbeterde creativiteit: Onderzoek gepubliceerd in “Frontiers in Human Neuroscience” geeft aan dat leespauzes creativiteit en probleemoplossend vermogen kunnen stimuleren. Creatief denken komt vaak tot bloei tijdens momenten van ontspanning.

Hoe beïnvloeden lezingenpauzes de betrokkenheid en deelname van studenten?

Pauzes tijdens colleges hebben een grote invloed op de betrokkenheid en deelname van studenten:

 • Meer interactie: Tijdens pauzes kunnen studenten discussiëren met medestudenten. Uit een onderzoek gepubliceerd in het “Journal of College Science Teaching” bleek dat korte pauzes leerlingen stimuleerden om te communiceren met klasgenoten.
 • Vernieuwde aandacht: Uit onderzoek van de Universiteit van Illinois blijkt dat pauzes studenten helpen om hun aandacht te verruimen. Korte pauzes geven studenten de kans om los te komen van de inhoud van de les en hun aandacht even te verzetten.
 • Actief leren: Volgens een onderzoek in het “Journal of Experimental Psychology” zijn studenten die korte pauzes nemen geneigd om actieve leerstrategieën te gebruiken. Deze activiteiten zorgen ervoor dat ze de stof beter begrijpen en onthouden.
 • Betere retentie: Een onderzoek uit het “Journal of Educational Psychology” geeft aan dat stoppen bijdraagt aan het beter vasthouden van informatie op de lange termijn. Als leerlingen momenten hebben om uit te rusten, is de kans groter dat ze onthouden wat ze hebben geleerd.

Hoe komen pauzes tegemoet aan verschillende leerstijlen en -behoeften?

Pauzes tussen de colleges spelen in op verschillende leerstijlen en -behoeften, wat ten goede komt aan verschillende leerlingen:

 • Visuele leerlingen: Visuele leerlingen hebben vaak baat bij pauzes voor lezingen omdat ze zo de kans krijgen om de gepresenteerde informatie te verwerken en te visualiseren. Ze kunnen diagrammen, grafieken of geschreven notities bekijken tijdens de pauzes om hun begrip te versterken.
 • Auditieve leerlingen: Auditieve leerlingen kunnen de pauzes gebruiken om te discussiëren met medeleerlingen of om in stilte te herhalen wat ze hebben gehoord. Deze interacties en zelfreflecties kunnen hun begrip en geheugen van de lesinhoud verbeteren, wat overeenkomt met de bevindingen van “Onderwijspsychologie”.
 • Lezen/schrijven: Voor diegenen die liever lezen en schrijven, bieden pauzes de mogelijkheid om notities te herschrijven in een meer georganiseerd formaat. Dit actieve notitieproces versterkt het leren, zoals wordt ondersteund door onderzoek in het “Journal of Educational Psychology”.
 • Kinesthetische leerlingen: Kinesthetische leerlingen die goed gedijen bij fysieke activiteiten, hebben vooral baat bij stops. Beweging tijdens stops, zoals stretchen of korte oefeningen, kan hen helpen om hun focus en betrokkenheid te behouden. Volgens de American Academy of Pediatrics verbetert lichaamsbeweging de cognitieve functie en aandacht, wat essentieel is voor kinesthetische leerlingen.
 • Multimodale leerlingen: Veel mensen hebben een combinatie van leerstijlen. Pauzes komen tegemoet aan deze leerlingen door hen activiteiten te laten kiezen die bij hun voorkeuren passen. Ze kunnen een pauze gebruiken om een videosamenvatting te bekijken (visueel), concepten te bespreken met een klasgenoot (auditief), korte aantekeningen te maken (lezen/schrijven) of aan fysieke beweging te doen (kinesthetisch).

Zijn er mogelijke nadelen of uitdagingen aan het integreren van leespauzes?

Hoewel het inlassen van pauzes tijdens het lesgeven verschillende voordelen biedt, zijn er ook enkele potentiële nadelen en uitdagingen die overwogen moeten worden om een evenwichtig perspectief te behouden:

 • Tijdgebrek: Docenten kunnen te maken krijgen met tijdsbeperkingen, vooral in cursussen met strak ingepakte syllabi. Het toekennen van tijd voor pauzes kan de hoeveelheid materiaal die in één lezing wordt behandeld beperken.
 • Betrokkenheid na pauzes: Sommige studenten kunnen moeite hebben om weer mee te doen met het college na een pauze, vooral als ze moeite hebben om hun aandacht erbij te houden. Dit kan leiden tot een verlies van momentum in het leerproces.
 • Logistieke uitdagingen: Het coördineren van pauzes kan een logistieke uitdaging zijn, vooral in grotere klassen. Het kan veeleisend zijn voor docenten om ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft om pauzes te nemen zonder verstoringen te veroorzaken.
 • Aanpassing docent: Het kan zijn dat docenten hun lesmethoden moeten aanpassen om pauzes effectief in te bouwen, wat extra planning en inspanning kan vereisen.
 • Ongelijke verdeling: Een ongelijke verdeling van leespauzes kan leiden tot ongelijke betrokkenheid, omdat sommige studenten het gevoel hebben dat ze vaker pauze nodig hebben dan anderen. Het in evenwicht brengen van deze behoeften kan een uitdaging zijn.
 • Ongemak met groepsactiviteiten: Niet alle leerlingen voelen zich op hun gemak bij groepsactiviteiten of discussies tijdens de pauzes. Sommigen gebruiken de pauzetijd misschien liever om alleen na te denken.
 • Verlies van inhoud : In gevallen waarin docenten inhoud moeten inkorten om pauzes in te lassen, bestaat het risico dat niet al het benodigde materiaal wordt behandeld. Dit kan van invloed zijn op de voorbereiding van studenten op toekomstige cursussen.
 • Overprikkeling : Voor leerlingen die erg gevoelig zijn voor zintuiglijke prikkels, vooral in een rumoerige of drukke omgeving, kunnen pauzes overstimulatie of angst veroorzaken.

Kunnen frequente pauzes het verloop van een lezing verstoren?

Veelvuldige pauzes tijdens colleges zijn in veel opzichten nuttig, maar kunnen inderdaad de flow van een college verstoren en potentiële nadelen met zich meebrengen, zoals het doorbreken van de flow en het veroorzaken van afleiding:

 • Stroomonderbreking: Frequente onderbrekingen kunnen de natuurlijke informatiestroom tijdens een lezing onderbreken. Docenten kunnen het een uitdaging vinden om een samenhangend en ononderbroken verhaal te houden, waardoor het voor leerlingen moeilijker wordt om de logische progressie van ideeën te volgen.
 • Verlies van continuïteit: Frequente pauzes kunnen leiden tot een gefragmenteerde leerervaring. Studenten kunnen moeite hebben om de verschillende segmenten van de lezing met elkaar te verbinden, wat hun vermogen om complexe concepten te begrijpen die een voortdurende uitleg vereisen, beïnvloedt.
 • Afleiding: De aankomende pauzes kunnen leerlingen afleiden. In plaats van zich volledig te verdiepen in de inhoud van het college, tellen ze misschien de minuten af tot de volgende pauze, wat de algehele leerervaring kan verminderen.
 • Verlies van concentratie: Sommige studenten kunnen het moeilijk hebben om na een pauze weer mee te doen met de les, vooral als ze tijdens de pauze zelf niet meer gefocust of afgeleid zijn. Dit kan resulteren in een verlies van momentum en begrip.
 • Langere duur: Frequente pauzes kunnen de totale duur van de lezing verlengen. In gevallen waar de tijd beperkt is, zoals in strak geplande cursussen, kan dit leiden tot een situatie waarin essentiële inhoud niet voldoende aan bod komt.
 • Verstoring voor de docent: Frequente pauzes kunnen een uitdaging vormen voor docenten op het gebied van tijdbeheer, betrokkenheid van studenten en aanpassing aan het ritme van pauzes. Het kan zijn dat docenten extra hun best moeten doen om de aandacht van de leerlingen na elke pauze terug te krijgen.

Wat is de wetenschappelijke basis voor het inbouwen van pauzes tijdens hoorcolleges?

Het inlassen van pauzes tijdens colleges is niet alleen een kwestie van gemak, maar is gebaseerd op robuust wetenschappelijk bewijs dat de voordelen ervan ondersteunt voor zowel cognitieve processen als algemene leerresultaten. Verschillende studies hebben de voordelen van korte pauzes tussen hoorcolleges aangetoond en deze bevindingen onderstrepen de noodzaak van deze praktijk. De wetenschappelijke basis voor het inbouwen van pauzes tijdens colleges kan als volgt worden samengevat:

 • Aandacht en concentratie : Langdurige lezingen kunnen de aandachtsspanne van studenten te boven gaan. Onderzoek door McCoy et al. (2016) toonde aan dat aandacht en concentratie aanzienlijk afnemen na ongeveer 10-15 minuten onafgebroken college.
 • Geheugenconsolidatie : Geheugenconsolidatie wordt verbeterd tijdens pauzes. Studies, zoals die van Talamini en Gorree (2012), hebben aangetoond dat het nemen van pauzes tussen leersessies de hersenen in staat stelt om informatie te consolideren, waardoor de informatie op de lange termijn beter wordt vastgehouden.
 • Actief leren : Het inbouwen van pauzes maakt actieve leerstrategieën mogelijk. Karpicke en Blunt (2011) ontdekten dat het ophalen van kennis tijdens pauzes, zoals discussiëren of quizzen, het vasthouden van kennis aanzienlijk verbetert in vergelijking met passief luisteren.
 • Cognitieve belasting verminderen : Langdurige lezingen kunnen leiden tot cognitieve overbelasting. De cognitieve belastingstheorie van Sweller (1988) suggereert dat het opdelen van inhoud in hanteerbare segmenten de cognitieve belasting vermindert, wat het begrip en het leren verbetert.
 • Behoud van betrokkenheid : Pauzes bieden leerlingen de kans om mentaal en fysiek te verjongen. Onderzoek van Van den Hurk et al. (2017) toont aan dat korte pauzes helpen om de betrokkenheid en motivatie van studenten tijdens een hoorcollege te behouden.
 • Metacognitie : Pauzes tijdens colleges geven studenten de kans om aan metacognitie te doen – nadenken over hun eigen leerproces. Onderzoek van Dunlosky en Rawson (2015) benadrukt het belang van metacognitie bij effectief leren.
 • Verbeterde probleemoplossing : Pauzes vergemakkelijken het probleemoplossend vermogen. Studies, zoals die van Allen et al. (2019), hebben aangetoond dat pauzes divergent denken, creativiteit en kritisch denken kunnen bevorderen.

Hoe verwerkt en onthoudt het menselijk brein informatie tijdens lezingen?

Het menselijk brein verwerkt en bewaart informatie tijdens lezingen door een complex samenspel van cognitieve functies, waaronder:

 • Aandachtsspanne : Aan het begin van een lezing is de aandachtsspanne van de hersenen relatief hoog, maar neemt geleidelijk af na verloop van tijd. Onderzoek, zoals het werk van McCoy et al. (2016), suggereert dat de aandachtsspanne tijdens colleges doorgaans ongeveer 10-15 minuten duurt. Na deze periode neemt de aanhoudende aandacht af, waardoor het essentieel is om pauzes in te lassen om te resetten en de focus te behouden.
 • Informatie coderen : Terwijl de docent informatie presenteert, coderen de hersenen. Dit proces omvat het transformeren van zintuiglijke input (visuele en auditieve signalen) in een formaat dat kan worden opgeslagen in het geheugen. De diepte van het coderen, beïnvloed door de betrokkenheid van de leerling, beïnvloedt hoe goed de informatie wordt vastgehouden.
 • Geheugenconsolidatie : Geheugenconsolidatie vindt plaats tijdens pauzes in colleges. Het onderzoek van Talamini en Gorree (2012) benadrukt dat de hersenen informatie consolideren tijdens rustperiodes. Korte pauzes tussen de colleges stellen de hersenen in staat om nieuw verworven kennis over te brengen van het kortetermijngeheugen naar het langetermijngeheugen.
 • Actief leren : Het gebruik van actieve leerstrategieën, zoals notities maken, concepten bespreken of deelnemen aan quizzen tijdens colleges, stimuleert de cognitieve functies van de hogere orde in de hersenen. Karpicke en Blunt (2011) tonen aan dat actief bezig zijn met het materiaal de retentie en het begrip verbetert.
 • Metacognitie : Metacognitie, of nadenken over je denken, speelt een vitale rol. Het onderzoek van Dunlosky en Rawson (2015) benadrukt dat wanneer leerlingen zich bezighouden met metacognitieve processen zoals zelfcontrole en zelfregulatie, ze hun strategieën voor het vasthouden en ophalen van informatie kunnen optimaliseren.
 • Emotionele betrokkenheid : Emotionele betrokkenheid bij de lesstof kan het geheugen beter vasthouden. De hersenen zullen eerder informatie vasthouden die geassocieerd wordt met emoties, zoals nieuwsgierigheid of interesse (Pekrun et al., 2002).

Hoe beïnvloeden leespauzes de cognitieve functies en de aandachtsspanne?

Pauzes hebben significante neurologische en psychologische effecten op cognitieve functies en aandachtsspanne, waardoor de algehele cognitieve prestaties verbeteren:

 • Herstel van aandacht : Neurologisch gezien zorgen pauzes ervoor dat de hersenen hun beperkte cognitieve bronnen weer kunnen aanvullen. Langdurige aandacht voor één enkele taak, zoals het luisteren naar een lezing, kan leiden tot neurale vermoeidheid in specifieke hersengebieden, zoals de prefrontale cortex. Korte pauzes helpen deze regio’s herstellen, waardoor de aandacht en alertheid terugkeren (Mazaheri et al., 2014).
 • Geheugenconsolidatie : Pauzes bevorderen geheugenconsolidatie. Tijdens rustperiodes herbekijken en versterken de hersenen actief de neurale verbindingen die verband houden met recent verworven informatie. De hippocampus, een belangrijke hersenstructuur voor het geheugen, speelt een centrale rol in dit proces (Dudai, 2012).
 • Creativiteit en divergent denken : Neurologisch gezien bevordert het nemen van pauzes creativiteit en divergent denken. Onderzoek van Allen et al. (2019) suggereert dat de hersenen tijdens rustmomenten in een staat van “mind-wandering” komen, waarin ze verschillende ideeën en associaties verkennen, wat leidt tot innovatievere probleemoplossing.
 • Verbeterde aandachtsspanne : Psychologisch gezien helpen pauzes om de aandacht langere tijd vast te houden. Korte onderbrekingen zorgen voor een mentale onderbreking, waardoor cognitieve vermoeidheid afneemt en lerenden hun aandacht beter kunnen richten wanneer het college wordt hervat (Van den Hurk et al., 2017).
 • Minder cognitieve overbelasting : Pauzes verminderen cognitieve overbelasting. De hersenen kunnen maar een beperkte hoeveelheid informatie tegelijk verwerken. Pauzes in colleges voorkomen dat de hersenen overweldigd raken, waardoor informatie beter verwerkt en begrepen kan worden (Sweller, 1988).
 • Verbeterde betrokkenheid : Psychologisch gezien zorgen pauzes voor meer betrokkenheid. Leerlingen zijn vaak meer geëngageerd als ze weten dat er een pauze aankomt, omdat dit volgehouden aandacht beloont. Deze anticipatie kan de motivatie en algehele leerervaringen positief beïnvloeden (Pekrun et al., 2002).

Wat is de aanbevolen duur en frequentie van pauzes?

De aanbevolen duur en frequentie voor leespauzes kan variëren afhankelijk van factoren zoals de aard van de taak, individuele voorkeuren en de specifieke doelen van de pauze. De algemene richtlijnen voor effectieve pauzes in onderwijs- en werkomgevingen zijn echter als volgt:

 • Korte, frequente pauzes : Voor taken die langdurige aandacht vereisen, zijn korte, frequente pauzes vaak effectiever dan langere. Een veelgebruikte aanbeveling is om elk uur van geconcentreerd werken of studeren een pauze van 5-10 minuten te nemen. Dit zorgt voor een korte mentale reset zonder de productiviteitsstroom te verstoren.
 • Pomodoro techniek : De Pomodoro Techniek is een populaire tijdmanagementmethode die voorstelt om 25 minuten te werken en dan 5 minuten pauze te nemen. Neem na vier werkcycli een langere pauze van 15-30 minuten. Deze techniek is ontworpen om focus te behouden en een burn-out te voorkomen.
 • 2 Uur Regel : Sommige experts raden een langere pauze aan na elke twee uur geconcentreerd werken of studeren. Bij deze aanpak werk je 90-120 minuten en neem je daarna een pauze van 15-30 minuten. Deze langere pauze zorgt voor meer ontspanning en herstel.
 • Aanpassen aan persoonlijke behoeften : Uiteindelijk kan de ideale duur en frequentie van pauzes van persoon tot persoon verschillen. Het is belangrijk om naar je lichaam te luisteren en je pauzeschema aan te passen op basis van je persoonlijke behoeften en productiviteitspatronen.

FAQ

Stretch en Beweeg : Een paar minuten fysieke activiteit kan je lichaam en geest nieuwe energie geven. Eenvoudige stretchoefeningen of snelle wandelingen kunnen effectief zijn.
Hydrateren en snacken : Een slokje water of een kleine, gezonde snack kan leerlingen ook verfrissen en voorbereiden op de volgende leerronde.
Discussieer met medestudenten : Praten over de onderwerpen van het college met klasgenoten kan twijfels ophelderen, het begrip verdiepen en het leerproces meer samen laten werken.

Post delen

Spraak naar tekst

img

Transkriptor

Converteer uw audio- en videobestanden naar tekst