Kuidas saavad loengupausid tõhustada õppimist?

Kaasaegne loengusaal, kus osalejad istuvad pehmete toolidega, millest igaühel on individuaalsed töökohad.
Avastage loengusessioonide ajal tehtavate õigeaegsete pauside teadus ja kasu.

Transkriptor 2023-09-08

Hästi ajastatud loengupausid mõjutavad positiivselt kaasatust, tunnetust ja õpitulemusi. Uuringud rõhutavad regulaarsete lühikeste loengupauside sisseviimise, lõõgastumisvõimaluste pakkumise ja õppimise optimeerimise muutvat mõju. Need loengupausid parandavad ajufunktsiooni, parandavad teabe omandamist ja meeldejätmist, samal ajal kui nad saavad hakkama tähelepanu kõrvalejuhtivate tegevuste, näiteks sotsiaalmeedia abil.

Lisaks pakuvad nad kasu tervisele, vähendades pikaajalise istumisega seotud riske ning edendades füüsilist ja vaimset heaolu. See uurimus rõhutab õppimise ja tegevuspauside integreerimise mitmekülgseid eeliseid õpilase tervikliku arengu jaoks.

Mis on täheldatud kasu loengute ajal tehtavatest pausidest?

Loengupauside pidamisel võib olla mitmeid täheldatud eeliseid, mida toetavad ametlikud uuringud ja küsitlused:

 • Parem keskendumine: Uuringud, näiteks ajakirjas “Psychological Science” avaldatud uurimus, näitavad, et meie tähelepanuvõime kipub teatud aja möödudes vähenema. Lühikesed pausid loengute ajal aitavad üliõpilastel keskenduda ja teavet paremini omandada.
 • Tõhustatud säilitamine: Journal of Educational Psychology’s avaldatud uuringus leiti, et vahelduv õppimine, mis sisaldab pausid, viib teabe paremale pikaajalisele säilitamisele võrreldes pideva õppimisega. Loengupausid võimaldavad ajul materjali tõhusamalt kinnistada ja kodeerida.
 • Vähendatud väsimus: Pikaajaline istumine ja kuulamine võib põhjustada füüsilist ja vaimset väsimust. Pausid võimaldavad õpilastel venitada, liikuda ja värskendada oma mõtteid, mis lõppkokkuvõttes parandab üldist tähelepanuvõimet ja energiataset.
 • Stressi vähendamine: Sagedased peatused võivad aidata leevendada stressi, mis on seotud teabe ülekoormuse ja uue sisu omandamise survega. Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni poolt läbi viidud uuringus leiti, et lühikesed pausid võivad aidata vähendada stressi ja parandada vaimset heaolu.
 • Kaasamine ja osalemine: Loengu vaheajad võimaldavad üliõpilastel suhelda kaaslastega, arutada loengu sisu või esitada küsimusi. See soodustab atraktiivsemat õpikeskkonda, nagu näitab uuring ajakirjas “Journal of College Science Teaching”.
 • Suurenenud tootlikkus: Pomodoro tehnika, tööintervallidel põhinev ajajuhtimise meetod, on tõestatud, et see suurendab tootlikkust. See hõlmab õppimist või töötamist kindlaksmääratud aja jooksul (nt 25 minutit) ja seejärel 5-minutilist pausi. Seda lähenemisviisi saab tõhusalt rakendada loengute ajal.
 • Tõhustatud loovus: Frontiers in Human Neuroscience” avaldatud uuringud näitavad, et loengupausid võivad stimuleerida loovust ja probleemide lahendamise võimet. Loov mõtlemine õitseb sageli lõõgastumise hetkedel.

Kuidas mõjutavad loengupausid üliõpilaste kaasatust ja osalemist?

Pausid loengute ajal mõjutavad oluliselt üliõpilaste kaasatust ja osalemist:

 • Suurenenud interaktsioon: Loengupausid võimaldavad õpilastel osaleda aruteludes kaaslastega. Ajakirjas “Journal of College Science Teaching” avaldatud uuringus leiti, et lühikesed vaheajad julgustasid õpilasi klassikaaslastega suhtlema.
 • Värskendatud tähelepanu: Illinois’i ülikooli uuringud näitavad, et pauside tegemine aitab õpilastel noorendada oma tähelepanuvõimet. Lühikesed pausid võimaldavad üliõpilastel eralduda loengu sisust ja keskenduda hetkeks uuesti.
 • Aktiivne õppimine: Journal of Experimental Psychology’s avaldatud uuringu kohaselt kalduvad õpilased, kes teevad lühikesi vaheaegu, kasutama aktiivseid õpistrateegiaid. Need tegevused parandavad nende arusaamist ja materjali meeldejätmist.
 • Parem säilitamine: Journal of Educational Psychology” uuring näitab, et peatused aitavad kaasa teabe paremale pikaajalisele säilitamisele. Kui õpilastel on hetki puhkamiseks, jäävad õpitu tõenäolisemalt meelde.

Kuidas rahuldavad pausid erinevaid õpistiile ja vajadusi?

Pausid loengute vahel vastavad erinevatele õpistiilidele ja -vajadustele, millest saavad kasu erinevad õppijad:

 • Visuaalsed õppijad: Visuaalsed õppijad saavad sageli kasu loengupausidest, kuna need annavad võimaluse esitatud teavet töödelda ja visualiseerida. Nad võivad pauside ajal vaadata üle diagrammid, skeemid või kirjalikud märkmed, mis kinnistavad nende arusaamist.
 • Kuulmisõppijad: Auditoorne õppija võib kasutada pausid, et osaleda aruteludes kaaslastega või vaikselt korrata kuuldut. Selline suhtlemine ja eneserefleksioon võib parandada nende arusaamist ja loengusisu mäletamist, mis on kooskõlas “Hariduspsühholoogia” järeldustega.
 • Lugemise/kirjutamise õppijad: Nende jaoks, kes eelistavad lugemist ja kirjutamist, pakuvad pausid võimalusi märkmete ümberkirjutamiseks organiseeritumal kujul. Selline aktiivne märkmete tegemine tugevdab õppimist, nagu kinnitavad ka ajakirjas “Journal of Educational Psychology” avaldatud uuringud.
 • Kinesteetilised õppijad: Kinesteetilised õppijad, kes arenevad läbi füüsilise tegevuse, saavad eriti kasu peatustest. Liikumine peatuste ajal, näiteks venitamine või lühikesed harjutused, võib aidata neil säilitada keskendumist ja pühendumist. Ameerika Pediaatriaakadeemia andmetel parandab kehaline aktiivsus kognitiivseid funktsioone ja tähelepanu, mis on kinesteetiliste õppijate jaoks väga oluline.
 • Multimodaalsed õppijad: Paljudel inimestel on kombineeritud õppimisstiilid. Pausid sobivad neile õppijatele, võimaldades neil valida nende eelistustele vastavaid tegevusi. Nad võivad kasutada vaheaega, et vaadata videokokkuvõtet (visuaalne), arutada mõistete üle klassikaaslasega (auditiivne), teha lühikesi märkmeid (lugemine/kirjutamine) või tegeleda füüsilise liikumisega (kineetiline).

Kas loengupauside integreerimisel on võimalikke puudusi või probleeme?

Kuigi vaheaegade lisamine loengusse pakub mitmeid eeliseid, tuleb tasakaalustatud vaatenurga säilitamiseks arvestada ka mõningaid võimalikke puudusi ja probleeme:

 • Ajalised piirangud: Eriti tiheda õppekavaga kursuste puhul võivad õppejõud kokku puutuda ajaliste piirangutega. Pauside tegemine võib piirata ühe loengu jooksul käsitletava materjali hulka.
 • Pühendus pärast pausi: Mõnel üliõpilasel võib olla raskusi, et pärast vaheaega uuesti loengusse süveneda, eriti kui neil on raskusi tähelepanu taas fokuseerimisega. See võib viia õppimisprotsessis hoo kaotamiseni.
 • Logistilised väljakutsed: Eriti suuremate klasside puhul võib vaheaegade koordineerimine olla logistiliselt keeruline. Kõigile võrdsete võimaluste tagamine vaheaegade tegemiseks ilma häireid tekitamata võib olla juhendajatele nõudlik.
 • Juhendaja kohandamine: Instruktorid peavad võib-olla kohandama oma õpetamismeetodeid, et tõhusalt kaasata pausid, mis võib nõuda täiendavat planeerimist ja jõupingutusi.
 • Ebavõrdne jaotumine: Ebavõrdne loengupauside jaotamine võib põhjustada ebaühtlast kaasatust, kuna mõned üliõpilased võivad tunda, et nad vajavad sagedamini vaheaegu kui teised. Nende vajaduste tasakaalustamine võib olla keeruline.
 • Ebamugavustunne rühmategevuses: Kõik õpilased ei pruugi olla rahul grupitegevuste või aruteludega vaheaegadel. Mõni võib eelistada kasutada vaheaega üksildaseks mõtisklemiseks.
 • Sisu kadumine : Juhul, kui õpetajad peavad pauside tõttu sisu kärpima, on oht, et kogu vajalik materjal jääb katmata. See võib potentsiaalselt mõjutada õpilaste valmisolekut edaspidiseks õppetööks.
 • Ülitugevdamine : Õpilaste puhul, kes on väga tundlikud sensoorsete stiimulite suhtes, eriti mürarikkas või rahvarohkes keskkonnas, võivad pausid põhjustada ülestimulatsiooni või ärevust.

Kas sagedased pausid võivad häirida loenguvoolu?

Kuigi sagedased pausid loengute ajal on mitmel viisil kasulikud, võivad need tõepoolest häirida loenguvoolu ja tuua kaasa võimalikke negatiivseid külgi, nagu voolu katkemine ja tähelepanu kõrvalejuhtimine:

 • Vooluhäire: Sagedased vahepausid võivad katkestada loomuliku infovoo edastamise loengu ajal. Juhendajatel võib olla raske säilitada sidusat ja katkematut jutustust, mis raskendab õpilaste jaoks ideede loogilist arengut.
 • Järjepidevuse kadumine: Sagedased pausid võivad põhjustada killustatud õpikogemust. Õpilastel võib olla raskusi loengu erinevate osade ühendamisega, mis mõjutab nende võimet mõista keerulisi mõisteid, mis nõuavad pidevat selgitamist.
 • Tähelepanu kõrvalejuhtimine: Õpilaste tähelepanu võib häirida eelseisvate vaheaegade ootamine. Selle asemel, et täielikult pühenduda loengu sisule, võivad nad loendada minuteid järgmise vaheajani, mis võib vähendada üldist õpikogemust.
 • Fookuse kadumine: Mõnel üliõpilasel võib olla raskusi loenguga uuesti tegelemisega pärast vaheaega, eriti kui nad on vaheaja jooksul segaduses või hajameelsuses. Selle tulemuseks võib olla hoo ja arusaamise kadumine.
 • Pikendatud kestus: Sagedased pausid võivad pikendada loengu üldist kestust. Kui aeg on piiratud, näiteks tiheda ajakavaga kursustel, võib see viia olukorrani, kus oluline sisu ei ole piisavalt kaetud.
 • Häirimine juhendaja jaoks: Sagedased vaheajad võivad tekitada õpetajatele probleeme ajajuhtimise, õpilaste kaasatuse säilitamise ja vaheaegade rütmiga kohanemise osas. Juhendajad peavad võib-olla tegema lisapingutusi, et taastada õpilaste tähelepanu pärast iga vaheaega.

Milline on teaduslik alus loengute ajal tehtavate pauside lisamiseks?

Pauside lisamine loengute ajal ei ole pelgalt mugavuse küsimus, vaid põhineb kindlal teaduslikul tõendusmaterjalil, mis toetab selle kasulikkust nii kognitiivsetele protsessidele kui ka üldistele õpitulemustele. Mitmed uuringud on näidanud, et loengusessioonide vaheldumine lühikeste pausidega on kasulik ja need tulemused rõhutavad selle praktika vajalikkust. Teaduslikud alused loengute ajal tehtavate pauside lisamiseks võib kokku võtta järgmiselt:

 • Tähelepanu ja keskendumine : Pikaajalised loengud võivad õpilaste tähelepanu üle koormata. McCoy jt (2016) uuring näitas, et tähelepanu ja keskendumisvõime vähenevad oluliselt pärast umbes 10-15 minutit kestvat pidevat loengut.
 • Mälu konsolideerimine : Mälu konsolideerimine suureneb pauside ajal. Uuringud, näiteks Talamini ja Gorree (2012) uurimused, on näidanud, et pauside tegemine õppesessioonide vahel võimaldab ajul teavet konsolideerida, parandades pikaajalist meeldejäämist.
 • Aktiivne õppimine : Pauside kaasamine võimaldab aktiivseid õpistrateegiaid. Karpicke ja Blunt (2011) leidsid, et vaheaegadel toimuv harjutamine, näiteks arutelu või viktoriin, parandab oluliselt teadmiste säilitamist võrreldes passiivse kuulamisega.
 • Kognitiivse koormuse vähendamine : Pikaajalised loengud võivad põhjustada kognitiivset ülekoormust. Swelleri kognitiivse koormuse teooria (1988) näitab, et sisu jagamine hallatavateks segmentideks vähendab kognitiivset koormust, parandades arusaamist ja õppimist.
 • Pühendumise säilitamine : Pausid annavad õpilastele võimaluse vaimse ja füüsilise taastumise jaoks. Van den Hurki jt (2017) uurimus näitab, et lühikesed vaheajad aitavad säilitada üliõpilaste pühendumust ja motivatsiooni kogu loengu jooksul.
 • Metakognitsioon : Pausid loengute ajal võimaldavad üliõpilastel tegeleda metakognitsiooniga – oma õpiprotsesside üle mõtisklemisega. Dunlosky ja Rawsoni (2015) uuringus rõhutatakse metakognitsiooni tähtsust tõhusas õppimises.
 • Parem probleemide lahendamine : Pausid hõlbustavad probleemide lahendamise võimeid. Uuringud, näiteks Allen jt (2019), on näidanud, et pausid võivad edendada divergentset mõtlemist, loovust ja kriitilise mõtlemise oskusi.

Kuidas inimese aju töötleb ja säilitab teavet loengute ajal?

Inimese aju töötleb ja säilitab loengute ajal teavet kognitiivsete funktsioonide keerulise koostoime kaudu, mille hulka kuuluvad:

 • Tähelepanu : Loengu alguses on aju tähelepanuvõime suhteliselt kõrge, kuid aja jooksul väheneb see järk-järgult. Uuringud, näiteks McCoy jt (2016) töö, näitavad, et tähelepanu kestab loengute ajal tavaliselt umbes 10-15 minutit. Pärast seda perioodi väheneb püsiv tähelepanu, mistõttu on oluline teha pausid, et taastada ja säilitada keskendumisvõime.
 • Kodeerimisteave : Kui õppejõud esitab teavet, kodeerib aju. See protsess hõlmab sensoorse sisendi (visuaalsed ja auditiivsed vihjed) muutmist mällu salvestatavasse vormingusse. Kodeerimise sügavus, mida mõjutab õppija kaasatus, mõjutab seda, kui hästi teave säilib.
 • Mälu konsolideerimine : Mälu konsolideerimine toimub loengute vaheaegadel. Talamini ja Gorree (2012) uuringus rõhutatakse, et aju konsolideerib teavet puhkeperioodide ajal. Lühikesed pausid loengusegmentide vahel võimaldavad ajul viia äsja omandatud teadmised lühiajalisest mälust pikaajalisse mällu.
 • Aktiivne õppimine : Aktiivsed õpistrateegiad, nagu märkmete tegemine, mõistete arutamine või loengute ajal viktoriinides osalemine, stimuleerivad aju kõrgematasemelisi kognitiivseid funktsioone. Karpicke ja Blunt (2011) näitavad, et aktiivne tegelemine õppematerjaliga parandab materjali meeldejätmist ja mõistmist.
 • Metakognitsioon : Metakognitsioon ehk mõtlemine oma mõtlemisest mängib olulist rolli. Dunlosky ja Rawsoni (2015) uuringus rõhutatakse, et kui õppijad osalevad metakognitiivsetes protsessides, nagu enesekontroll ja eneseregulatsioon, saavad nad optimeerida oma teabe säilitamise ja kättesaamise strateegiaid.
 • Emotsionaalne pühendumine : Emotsionaalne pühendumine loengumaterjalile võib parandada mälu säilitamist. Aju säilitab tõenäolisemalt emotsioonidega seotud teavet, näiteks uudishimu või huvi (Pekrun et al., 2002).

Kuidas mõjutavad loengupausid kognitiivseid funktsioone ja tähelepanuvõimet?

Puhkepausidel on märkimisväärne neuroloogiline ja psühholoogiline mõju kognitiivsetele funktsioonidele ja tähelepanuvõimele, mis parandab üldist kognitiivset sooritust:

 • Tähelepanu taastamine : Neuroloogiliselt võimaldavad pausid ajul täiendada oma piiratud kognitiivseid ressursse. Pikaajaline tähelepanu ühele ülesandele, näiteks loengu kuulamine, võib põhjustada neuraalset väsimust teatud ajupiirkondades, näiteks prefrontaalses ajukoores. Lühikesed pausid aitavad neil piirkondadel taastuda, taastades tähelepanu ja tähelepanelikkust (Mazaheri et al., 2014).
 • Mälu konsolideerimine : Pausid soodustavad mälu konsolideerimist. Puhkeperioodide ajal vaatab aju aktiivselt üle ja tugevdab hiljuti omandatud teabega seotud närviühendusi. Selles protsessis mängib keskset rolli hipokampus, mis on mälu jaoks oluline ajustruktuur (Dudai, 2012).
 • Loovus ja erinev mõtlemine : Neuroloogiliselt soodustab pauside tegemine loovust ja divergentset mõtlemist. Allen jt (2019) uuringud näitavad, et puhkehetkedel läheb aju “mõttemaailma” seisundisse, kus ta uurib erinevaid ideid ja assotsiatsioone, mis viib innovaatilisema probleemilahenduse juurde.
 • Paranenud tähelepanuvõime : Psühholoogiliselt aitavad pausid säilitada tähelepanu pikema aja jooksul. Lühiajalised katkestused pakuvad vaimset puhkust, vähendades kognitiivset väsimust ja võimaldades õppijatel oma tähelepanu tõhusamalt uuesti keskenduda, kui loeng jätkub (Van den Hurk et al., 2017).
 • Vähendatud kognitiivne ülekoormus : Pausid leevendavad kognitiivset ülekoormust. Aju suudab korraga töödelda vaid piiratud hulga teavet. Loengupausid hoiavad ära aju ülekoormuse, võimaldades paremat teabe töötlemist ja mõistmist (Sweller, 1988).
 • Tõhustatud kaasamine : Psühholoogiliselt säilitavad loengupausid pühendumust. Õppijad on sageli rohkem kaasatud, kui nad teavad, et paus on peatselt tulemas, sest see premeerib püsivat tähelepanu. See ootamine võib positiivselt mõjutada motivatsiooni ja üldist õpikogemust (Pekrun et al., 2002).

Millised on soovituslikud pauside kestused ja sagedused?

Loengupauside soovitatav kestus ja sagedus võivad varieeruda sõltuvalt sellistest teguritest nagu ülesande laad, individuaalsed eelistused ja pausi konkreetsed eesmärgid. Üldised suunised tõhusate vaheaegade kohta haridus- ja töökeskkonnas on siiski järgmised:

 • Lühikesed sagedased pausid : Lühikesed ja sagedased pausid on püsivat tähelepanu nõudvate ülesannete puhul sageli tõhusamad kui pikemad pausid. Üldine soovitus on teha 5-10-minutiline paus iga tunni jooksul, kui teete tööd või õpite. See võimaldab lühikest vaimset resetti, ilma et see häiriks tootlikkuse voolu.
 • Pomodoro tehnika : Pomodoro tehnika on populaarne ajajuhtimise meetod, mis soovitab töötada 25 minutit ja teha seejärel 5 minutit pausi. Pärast nelja töötsükli lõpetamist tehke pikem, 15-30-minutiline paus. See tehnika on mõeldud keskendumise säilitamiseks ja läbipõlemise vältimiseks.
 • 2 tunni reegel : Mõned eksperdid soovitavad teha pikem paus pärast iga kahe tunni pikkust kontsentreeritud tööd või õppimist. Selle lähenemisviisi puhul võite töötada 90-120 minutit ja teha seejärel 15-30 minutit pausi. See pikem paus võimaldab rohkem lõõgastuda ja taastuda.
 • Kohandage isiklikele vajadustele : Pauside ideaalne kestus ja sagedus võib olla inimeselt inimesele erinev. Oluline on kuulata oma keha ja kohandada oma puhkepauside ajakava vastavalt oma isiklikele vajadustele ja produktiivsusele.

KKK

Venitus ja liikumine : Mõni minut füüsilist tegevust võib anda uut energiat kehale ja vaimule. Lihtsad venitused või kiired jalutuskäigud võivad olla tõhusad.
Hüdraat ja suupiste : Vee joomine või väike tervislik suupiste võib samuti värskendada õpilasi ja valmistada neid ette järgmiseks õppetööks.
Arutelu eakaaslastega : Loengu teemade arutamine klassikaaslastega võib selgitada kahtlusi, süvendada arusaamist ja muuta õppeprotsessi koostöövõimelisemaks.

Jaga postitust

Kõne tekstiks

img

Transkriptor

Teisendage oma heli- ja videofailid tekstiks