Transcriptiediensten voor kwalitatief onderzoek

Professionals in een vergaderruimte bespreken transcriptiediensten voor kwalitatief onderzoek.
Verbeter je kwalitatieve onderzoek met transcriptieservices.

Transkriptor 2023-04-17

Wat zijn transcriptiediensten?

Transcriptiediensten verwijzen naar het omzetten van audio- of video-opnamen in geschreven of getypte tekstdocumenten. Transcriptiediensten zijn nuttig voor zakelijk onderzoek, academisch onderzoek en marktonderzoek. Met transcriptiediensten is het mogelijk om zowel audio-opnamen als videotranscripties te transcriberen.

Transcriptiediensten worden handmatig of automatisch uitgevoerd. Handmatige transcriptie houdt in dat een menselijke transcribent naar de audio- of video-opname luistert en de gesproken woorden uittypt in een document.

Automatische transcriptiediensten gebruiken daarentegen spraakherkenningssoftware om audio- of video-opnamen automatisch in tekst om te zetten. Hoewel deze methode sneller en kosteneffectiever is, is ze mogelijk niet zo nauwkeurig als handmatige transcriptie, vooral bij opnamen met een slechte geluidskwaliteit, meerdere sprekers of niet-moedertaalsprekers met een gebrekkig dictaat.

Welke transcriptiediensten te gebruiken voor kwalitatief onderzoek?

Hier zijn enkele kwalitatieve onderzoekstranscriptie diensten:

 • Professionele transcriptiediensten: Deze diensten leveren hoogwaardige transcripties van opgenomen interviews, focusgroepen of andere kwalitatieve gegevens. Zij rekenen meestal per uur of per minuut audio- of video-opname. Enkele populaire professionele transcriptiediensten zijn Rev , GoTranscript en TranscribeMe , die de voorkeur genieten van podcasters of academische transcriptiediensten en onderzoeksprojecten.
 • Freelance Transcriptionisten: Freelance transcriptionisten zijn te vinden op websites als Upwork of Fiverr. Getrainde transcribenten luisteren naar uw opname, vaak meerdere keren, en zetten deze om in geschreven tekst door middel van verbatim of intelligente transcriptie. Zij bieden betaalbare transcriptiediensten, maar de kwaliteit van menselijke transcriptie varieert, dus het is belangrijk om hun eerdere werk en referenties te bekijken voordat u hen inhuurt.
 • Automatische transcriptiediensten: Deze diensten gebruiken software om audio- of video-opnamen om te zetten in tekst. Voorbeelden zijn Otter.ai en Temi en het is mogelijk om elk gewenst bestandsformaat te gebruiken. De nauwkeurigheid van automatische transcriptiediensten is echter niet altijd betrouwbaar, vooral wanneer het gaat om het transcriberen van interviews met meerdere sprekers of niet-native English speakers.
kwalitatief onderzoek

Wat zijn automatische transcriptiediensten?

Automatische transcriptiediensten zijn softwaretoepassingen die gebruik maken van spraakherkenningstechnologie om audio- of videobestanden om te zetten in tekst. Deze diensten maken gebruik van gegevensanalyse en algoritmen voor machinaal leren om gesproken woorden te herkennen en automatisch om te zetten in geschreven tekst, zonder menselijke tussenkomst.

Automatische transcriptiediensten zijn nuttig wanneer een grote hoeveelheid audio- of video-opnamen snel en kosteneffectief moet worden getranscribeerd. Ze zijn ook nuttig voor het eenvoudig transcriberen van opnamen met een duidelijke geluidskwaliteit en slechts één spreker.

Automatische transcriptiediensten hebben echter hun beperkingen, vooral wat de nauwkeurigheid betreft. Ze hebben moeite met het nauwkeurig transcriberen van opnames met achtergrondlawaai, meerdere sprekers, niet-inheemse accenten of technische terminologie. De keuze van de automatische transcriptiedienst hangt af van de specifieke behoeften van het project, zoals nauwkeurigheidseisen, taalondersteuning en prijsopties.

Hoe kiest u de juiste kwalitatieve onderzoekstranscriptiediensten?

Het kiezen van de juiste transcriptiediensten voor kwalitatief onderzoek is een cruciaal onderdeel van uw transcriptieproces. Voor een nauwkeurige transcriptie moet u op deze kenmerken letten:

 • Nauwkeurigheid
 • Doorlooptijd
 • Kwaliteit

Nauwkeurigheid

Menselijke transcripties zijn 99%+ nauwkeurig, terwijl automatische transcripties meestal 80-95% nauwkeurig zijn.

Maar hoewel menselijke transcripties nauwkeuriger zijn, betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat ze beter zijn dan geautomatiseerde transcripties – de beste transcriptiediensten voor kwalitatief onderzoek zijn die welke aan uw specifieke behoeften voldoen.

Handmatige transcripties zijn meer geschikt als u hoogwaardige en zeer nauwkeurige gegevenssets nodig hebt. Deze gedetailleerde gegevenstranscripties zijn geschikt voor kwalitatief onderzoek, medische transcriptie, het opnemen van juridische procedures en het transcriberen van opnames met achtergrondlawaai.

Doorlooptijd

Geautomatiseerde transcriptie van kwalitatieve onderzoeksgegevens heeft een doorlooptijd van 1:1. Met andere woorden, automatische transcriptietools hebben ongeveer 1 uur nodig om 1 uur audio om te zetten.

Kwaliteit

Kwaliteit en nauwkeurigheid van transcriptiediensten gaan hand in hand, vooral bij het inhuren van een transcribent. De transcribent moet ten minste Engels als moedertaal hebben. Als u een leverancier inhuurt, moet dat bij voorkeur een gevestigde transcriptiedienstverlener zijn die al jaren in het vak zit.

Hoe transcribeer je onderzoeksinterviews?

De transcriptie van interviews is een tijdrovend proces, maar het is belangrijk ervoor te zorgen dat nauwkeurige en gedetailleerde verslagen van de interviews worden bewaard voor toekomstige analyse. Hier volgen enkele stappen voor het transcriberen van onderzoeksinterviews:

 • Kies een betrouwbare transcriptiesoftware of -programma dat past bij uw behoeften en budget. Er zijn verschillende opties beschikbaar, zowel gratis als betaald, met verschillende functies en nauwkeurigheidsniveaus.
 • Luister naar de audio-opname van het interview voordat u met het transcriptieproces begint, om vertrouwd te raken met de stem van de spreker, het accent en eventuele andere problemen die de transcriptie kunnen beïnvloeden.
 • Begin het interview woordelijk uit te schrijven met behulp van een tekstverwerker of transcriptiesoftware. Type alles uit wat er gezegd wordt, inclusief invullingen, pauzes en non-verbale signalen.
 • Gebruik tijdstempels om het begin en einde van elk segment of verandering van onderwerp te markeren. Dit zal helpen bij latere analyse en verwijzing.
 • Bewaar ten slotte de transcriptie op een veilige plaats en overweeg het gebruik van een back-upsysteem om gegevensverlies te voorkomen.

Veel Gestelde Vragen

Verbatim transcriptie is een type transcriptie waarbij de transcribent elk woord opschrijft dat in een audio- of video-opname wordt gesproken, inclusief alle invulwoorden, valse starts, herhalingen en andere non-verbale geluiden.

Elk bedrijf of elke freelancer die transcriptiediensten voor kwalitatief onderzoek aanbiedt, moet een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) ondertekenen. De vertrouwelijkheidsovereenkomst zal ervoor zorgen dat alle betrokken partijen gevoelige informatie kunnen delen zonder dat deze in handen valt van de concurrenten.

Kwalitatief onderzoek is een onderzoeksmethode die tracht de betekenissen, ervaringen en perspectieven van individuen of groepen te verkennen en te begrijpen. Het is een verkennende benadering die zich richt op de rijkdom, diepte en complexiteit van de menselijke ervaring.
Bij kwalitatief onderzoek worden vaak niet-numerieke gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals interviews, focusgroepen, observatienota’s en documenten. Deze gegevensbronnen bieden onderzoekers een gedetailleerd en genuanceerd inzicht in het onderzochte onderwerp of fenomeen.
Kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn flexibel en aanpasbaar, zodat onderzoekers hun onderzoeksvragen en methoden tijdens het onderzoeksproces kunnen wijzigen. Het maakt ook een meer participatieve aanpak mogelijk, waarbij de stemmen en perspectieven van de deelnemers in het onderzoeksproces en de resultaten worden opgenomen.

Post delen

Spraak naar tekst

img

Transkriptor

Converteer uw audio- en videobestanden naar tekst