Hvordan transkribere forelesningsvideoer

Miniatyrarkiv og datamaskiner skildrer organisert transkripsjon av forelesninger med Transkriptor.
Effektiviser studier med en trinnvis veiledning for forelesningsvideotranskripsjon av Transkriptor.

Transkriptor 2024-02-21

Transkribering av forelesningsvideoer er avgjørende for studenter, lærere og fagpersoner siden det forbedrer forståelse, gjennomgang og tilgjengelighet til verdifullt pedagogisk innhold. Enkeltpersoner gjør talte ord til skrevet tekst for å lage nøyaktige og søkbare forelesningsposter, noe som gjør revisjon, notater og oppbevaring av informasjon enklere.

Å velge de riktige transkripsjonsverktøyene er kritisk. Det er her Transkriptor kommer inn i bildet. Det er 6 viktige trinn for å få forelesningsutskrifter med Transkriptor.

 1. Forbered lyd-/videofiler: Sørg for at lyd-/videofiler er klare og av høy kvalitet for å lette presis transkripsjon ved å minimere bakgrunnsstøy.
 2. Last opp filer til Transkriptor : Last opp opptakene direkte til Transkriptor, og sørg for at filene er kompatible og klare for transkripsjon.
 3. Velg språk: Velg riktig språk fra Transskriptors alternativer for å garantere at transkripsjonens nøyaktighet gjenspeiler det talte innholdet.
 4. Se gjennom og rediger transkripsjoner: Gå grundig gjennom de automatisk genererte transkripsjonene, korriger eventuelle unøyaktigheter eller feiltolkninger for å sikre at det endelige dokumentet er nøyaktig.
 5. Inkluder tidsstempler og høyttalernavn: Forbedre transkripsjonens nytte ved å legge til tidsstempler og identifisere forskjellige talere, noe som gjør dokumentet enkelt å navigere og forstå.
 6. Eksporter og bruk transkripsjoner: Til slutt eksporterer du transkripsjonen i det foretrukne formatet, noe som gjør det klart for videre bruk, studier eller distribusjon.
En dataskjerm med Transkriptor grensesnitt, klar til å transkribere en forelesningsvideo.
Følg vår trinnvise veiledning for enkelt å transkribere dine pedagogiske videoer for bedre læringstilgang.

1 Forbered lyd-/videofiler

Begynn med å sikre at forelesningsopptakene er av høyest mulig kvalitet, da dette direkte påvirker nøyaktigheten av transkripsjonen. Bruk en mikrofon av høy kvalitet og utfør et testopptak for å sjekke klarhet og volum. Ta sikte på et opptaksmiljø som er så stille som mulig for å minimere bakgrunnsstøy, noe som kan forstyrre talegjenkjenning. Hvis du spiller inn en videoforelesning, bør du også vurdere videoens innramming for å sikre at visuelle hjelpemidler som brukes under forelesningen, er synlige.

2 Last opp filer til Transkriptor

Med opptakene klare, innebærer neste trinn å laste dem opp til Transkriptor. Denne prosessen er vanligvis grei, men krever en stabil internettforbindelse. Det kan ta litt tid å laste opp store filer, avhengig av tilkoblingshastigheten. Før du laster opp, må du kontrollere at filene er i et støttet format av Transkriptor.

Transkriptor støtter nesten alle lyd- og videofilformater som inndata (MP3, MP4, WAV, AAC, M4A, WebM, FLAC, Opus, AVI, M4V, MPEG, MOV, OGV , MPG , WMV, OGM , OGG, AU, WMA, AIFF, OGA). Konverter om nødvendig filene til et kompatibelt format for å unngå problemer under opplastingsprosessen. Brukere kan også enkelt transkribere lyd- / videofiler fra YouTube, Google Drive og OneDrive ved å lime inn en lenke, og fjerne behovet for manuelle opplastinger.

3 Velg språk og dialekt

Transkriptor støtter sannsynligvis flere språk og dialekter, noe som kan påvirke nøyaktigheten av transkripsjonen betydelig. Når du forbereder deg på å transkribere lyden, velger du nøye språket som snakkes i opptaket. Dette trinnet er avgjørende for å sikre at spesialiserte termer er nøyaktig anerkjent og transkribert.

Transkriptor programvaregrensesnitt som viser en transkribert TED Talks-podcast.
Naviger gjennom transkriberende forelesninger med vår guide, slik at hvert ord er perfekt fanget.

Etter at Transkriptor har behandlet opptakene, er det viktig å gjennomgå de genererte transkripsjonene. Automatiserte transkripsjonstjenester kan feiltolke ord, spesielt når de står overfor kompleks terminologi, aksenter eller tilfeller der talerens stemme blir dempet. Gå gjennom transkripsjonen og korriger eventuelle feil, og lytt til deler av lyden etter behov. Dette trinnet er avgjørende for å sikre at transkripsjonens nøyaktighet gjenspeiler originalopptaket trofast.

Transkriptor grensesnitt som viser alternativer for nedlasting av teksten til en transkribert forelesning.
Tilpass transkripsjonsnedlastingen slik at den passer til forelesningsvideobehov, med alternativer for format, tidsstempler og mer.

5 Innlemme tidsstempler og høyttalernavn

For forelesninger med flere høyttalere eller viktige emner dekket på forskjellige tidspunkter, kan innlemming av tidsstempler og høyttalernavn forbedre transkripsjonens nytte betydelig. Transkriptor tilbyr funksjoner for automatisk å oppdage og merke forskjellige høyttalere. Tidsstempler er spesielt nyttige for å referere til bestemte deler av forelesningen i fremtidige gjennomganger eller diskusjoner.

Mens du laster ned, klikker du på "inkluder tidsstempler" og "inkluder høyttalernavn."

6 Eksporter og bruk transkripsjoner

Når du har fullført transkripsjonen, er det siste trinnet å eksportere den i et format som passer behovene. Transkriptor kan tilby ulike eksportalternativer, inkludert Word, .SRT eller .TXT. Vurder sluttbruken av transkripsjonen når du velger format.

Hva er en forelesningsutskrift?

En forelesningsutskrift er en skriftlig eller trykt oversikt over ordene som ble sagt under en forelesning eller videoopptak av en forelesning. Det fungerer som en tekstlig representasjon av innholdet som leveres i opptaket, slik at brukerne kan lese og referere til de talte ordene uten å måtte lytte til en live forelesning.

En transkripsjon er en skriftlig redegjørelse for hva foredragsholderen(e) sa på et foredrag eller en presentasjon. Den dekker all muntlig kommunikasjon som fant sted under den innspilte økten, for eksempel dialog, taler og diskusjoner.

Forelesningstranskripsjoner fungerer som en uvurderlig ressurs for studenter, forskere og fagfolk, og gir en tilgjengelig måte å gjennomgå og studere forelesningsmateriale i sitt eget tempo. De er spesielt gunstige for personer som er døve eller hørselshemmede, så vel som for de som foretrekker lesing fremfor auditiv læring. Ved å konvertere talte ord til skriftlig form, sikrer transkripsjoner at informasjonen er tilgjengelig for et bredere publikum, inkludert fremmedspråklige som kan finne skriftlig innhold lettere å forstå enn talespråk.

Hva er fordelen med å transkribere en forelesningsvideo?

Fordelene ved å transkribere en forelesningsvideo er listet opp nedenfor.

 • Tilgjengelighet: Transkripsjoner gjør innholdet tilgjengelig for personer med hørselshemminger, og sikrer at undervisningsmateriellet er inkluderende og når et bredere publikum.
 • Forbedret læring: Studentene gjennomgår og reviderer forelesningsmateriale mer effektivt ved å lese transkripsjonen Dette muliggjør bedre forståelse og oppbevaring av nøkkelbegreper.
 • Søkbarhet: En transkripsjon lar brukerne raskt søke etter spesifikk informasjon i forelesningen Dette er spesielt nyttig når studenter eller fagfolk trenger å finne og gå tilbake til bestemte emner eller detaljer.
 • Enkel deling: Transkripsjoner letter samarbeid mellom studenter Deling og diskusjon av transkripsjoner kan forbedre gruppestudieøkter og samarbeidslæringsopplevelser.
 • Fleksibilitet i læring: Transkripsjoner gir elevene fleksibilitet til å engasjere seg i materialet i sitt eget tempo De leser, pauser og gjennomgår seksjoner etter behov, imøtekomme forskjellige læringsstiler.

Hva er ulempen med å transkribere en forelesningsvideo?

Ulempene med å transkribere en forelesningsvideo er listet opp nedenfor.

 • Tidkrevende: Transkribering er en tidkrevende oppgave, spesielt for lange forelesninger eller omfattende innhold.
 • Problemer med lydkvaliteten: Dårlig lydkvalitet i originalvideoen kan gjøre transkripsjon vanskeligere Bakgrunnsstøy, ekko eller opptak av lav kvalitet kan føre til feil i den transkriberte teksten.
 • Høyttaleridentifikasjon: I forelesninger med flere høyttalere kan det være utfordrende å identifisere og merke hver høyttaler nøyaktig Unnlatelse av å gjøre det forvirret ved gjennomgang av transkripsjonen.
 • Sammenheng: Transkripsjoner fanger noen ganger ikke opp hele Nuance og konteksten til talespråk.

Hva er de beste forelesningstranskripsjonsappene?

De beste 4 transkripsjonsappene er oppført nedenfor.

 1. Transkriptor: Transkriptor utmerker seg i automatisk transkripsjon av ulike lyd- / videoinnhold og tilbyr oversettelse, noe som gjør den ideell for flerspråklige behov.
 2. Rev Voice Recorder: Rev Voice Recorder tilbyr presise transkripsjonstjenester med rask behandlingstid, perfekt for tidsfølsomme prosjekter.
 3. Descript: Rev Voice Recorder tilbyr presise transkripsjonstjenester med rask behandlingstid, perfekt for tidsfølsomme prosjekter.
 4. Dragon Anywhere: Rev Voice Recorder tilbyr presise transkripsjonstjenester med rask behandlingstid, perfekt for tidsfølsomme prosjekter.

1 Transkriptor

Transkriptor utmerker seg i sin automatisering av transkripsjonsprosessen, og tilbyr en svært effektiv løsning for å konvertere tale til tekst på tvers av ulike typer innhold. En av de fremtredende funksjonene er muligheten til å transkribere innhold direkte fra populære online plattformer som YouTube ved ganske enkelt å lime inn lenken, og eliminere behovet for manuelle opplastinger.

Videre er oversettelsesevnen en betydelig fordel for brukere som trenger å transkribere og oversette innhold for internasjonale publikum eller studieformål. Denne funksjonen forbedrer appellen i akademiske og profesjonelle omgivelser der flerspråklig støtte er avgjørende. Appens grensesnitt er designet for å være intuitivt, noe som gjør det tilgjengelig for brukere med varierende grad av teknisk ekspertise.

2 Rev Voice Recorder

Rev Voice Recorder skiller seg ut ved å kombinere bekvemmeligheten til en mobilapp med nøyaktigheten til profesjonelle menneskelige transkripsjonstjenester. Denne blandingen sikrer transkripsjoner av høy kvalitet med raske behandlingstider, og serverer spesielt fagfolk og studenter som trenger pålitelige transkripsjoner av intervjuer, forelesninger og møter.

Appens evne til å ta opp lyd i høy kvalitet sikrer ytterligere at transkripsjonene er så nøyaktige som mulig. I tillegg støttes Revs tjeneste av et team av profesjonelle transkribenter som kan håndtere forskjellige aksenter og dialekter, noe som gjør det til et robust valg for brukere som søker presisjon i transkripsjonene sine.

3 Descript

Descript tilbyr en revolusjonerende tilnærming til transkripsjon og lydredigering ved å la brukerne redigere lydfiler like enkelt som tekst i en Word prosessor. Denne funksjonen er spesielt verdifull for innholdsskapere, journalister og lærere som ønsker å produsere polert lyd- og videoinnhold uten omfattende redigeringsferdigheter. Dens flersporsredigeringsevne gjør at komplekse redigeringsoppgaver, som podcastproduksjon og videoredigering, enkelt kan utføres.

Samarbeidsaspektet ved Descript forbedrer nytten for team, og gir et delt arbeidsområde der medlemmer kan bidra til redigeringsprosessen, noe som gjør det til et ideelt verktøy for prosjekter som krever innspill fra flere interessenter.

4 Dragon Anywhere

Dragon Anywhere skiller seg ut med sin avanserte talegjenkjenningsteknologi, som lærer og tilpasser seg brukerens stemme for stadig mer nøyaktig transkripsjon over tid. Denne funksjonen er spesielt gunstig for profesjonelle som er avhengige av diktat for å lage dokumenter, e-postmeldinger og notater mens de er på farten.

Appens robuste tilpasningsalternativer lar brukerne legge til bransjespesifikk terminologi i vokabularet, noe som sikrer høye nøyaktighetsnivåer selv i spesialiserte felt. Med skysynkroniseringsfunksjonen kan brukere få tilgang til dokumentene sine fra hvilken som helst enhet, noe som forbedrer produktiviteten og fleksibiliteten for travle fagfolk som trenger å jobbe fra flere steder.

ofte stilte spørsmål

Ja, Transkriptor støtter flere språk, noe som gjør det nyttig for å transkribere forelesninger i ulike språklige innstillinger. Nøyaktigheten kan variere basert på språkets kompleksitet og klarhet i tale.

Før du starter transkripsjonen, forbered et stille arbeidsområde, samle forelesningsmateriell (notater, lysbilder) og gjør deg kjent med forelesningens innhold og terminologi. Sett opp transkripsjonsprogramvaren med foretrukne innstillinger for å legge til rette for en effektiv arbeidsflyt.

For å øke hastigheten på transkripsjon, bruk effektiv programvare som Transkriptor for automatisk transkripsjon, gjør deg kjent med hurtigtaster for manuell transkribering, del forelesningen i mindre segmenter og forbedre skrivehastigheten og innholdskunnskapen.

Ja, transkripsjoner er svært nyttige for språklæring, da de gir en skriftlig oversikt over talt innhold, og hjelper til med ordforrådsbygging, grammatikkforståelse, lese- og lytteferdigheter, spesielt for ikke-morsmål.

Del innlegg

Tale til tekst

img

Transkriptor

Konverter lyd- og videofiler til tekst