Ako previesť zvuk na text v PowerPoint

Konverzia zvuku na text v PowerPoint demonštrovaná prezentačnou snímkou.
Bez námahy konvertujte zvuk na text v PowerPoint a vylepšite svoje prezentácie.

Transkriptor 2024-01-17

Microsoft PowerPoint zostáva jednou z popredných aplikácií na budovanie prezentácií a je široko používaná v podnikaní a vzdelávaní. Pomocou tohto softvéru môžete vytvárať zložité prezentácie, ktoré obsahujú multimediálne úryvky, ako sú zvukové klipy a videá.

Aspektom PowerPoint , ktorý sa však často prehliada, je opätovné použitie týchto multimediálnych klipov a prístup k zvuku užívateľsky prívetivejším spôsobom. Tu je prospešný prepis a konverzia zvuku a v tejto príručke sa pozriem na to, ako previesť zvuk na text v PowerPoint.

Tablet na klávesnici s logom PowerPoint, pripravený na konverziu zvuku na text.
Konvertujte zvuk na text bez problémov v PowerPoint prezentáciách.

Pochopenie zvukových schopností PowerPoint

Predtým, ako sa pozrieme na online nástroje zvuku na text a ako previesť PowerPoint zvuk, musíme pochopiť, ako sa zvuk v programe používa, a to zahŕňa:

 • Vložené videá so zvukom.
 • Vložené zvukové súbory.
 • Zvuk generovaný prezentujúcim.


Po prvé, video súbory môžu byť vložené do PowerPoint snímok a poskytovať interaktívny multimediálny obsah. Tieto videá majú zvyčajne sprievodný zvuk. Firemná prezentácia môže napríklad obsahovať video s ukážkou produktu.

Po druhé, samostatné zvukové súbory, ako sú MP3 súbory, môžu byť vložené aj do PowerPoint snímok. Môže to byť niečo ako príklad vtáčieho spevu v prezentácii prírody alebo historický záznam zaznamenaný vojnovým veteránom.

Nakoniec je tu zvuk generovaný zo samotnej prezentácie, ktorý môže zahŕňať rozprávanie moderátora a interakcie s publikom.

Toto sú tri potenciálne zvukové prvky, ktoré môžu byť zahrnuté do PowerPoint prezentácií, a musíte premýšľať o tom, ktoré z nich chcete previesť na text, pretože to robí proces úplne odlišným.

Rôzne spôsoby prepisu zvuku PowerPoint

Keď sa rozhodnete, ktoré prvky prezentácie PowerPoint chcete prepísať, existuje niekoľko spôsobov, ako previesť zvuk, o ktorom diskutujem nižšie.

Metóda 1 - Nahrávanie živej prezentácie

Ak sledujete živú PowerPoint prezentáciu, napríklad na prednáške alebo obchodnom stretnutí, najjednoduchšou metódou je nahrať prezentáciu a potom výsledný súbor nahrať do služby na prepis zvuku na text. Ak to chcete urobiť, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Na nahrávanie prezentácie použite audiorekordér.
 2. Získajte výsledný zvukový súbor v umiestnení na zdieľanie.
 3. Nahrajte zvukový súbor do online prepisovacej služby.
 4. Uložte výsledný textový súbor.

Aj keď je to jednoduchá metóda, niekoľko upozornení môže obmedziť vhodnosť. Po prvé, potrebujete povolenie na nahrávanie prezentácie.

Po druhé, kvalita zvuku môže byť nízka v závislosti od vašej blízkosti reproduktora alebo výstupného zariadenia pre PowerPoint prezentáciu. Mohlo by dôjsť aj k rušeniu a znečisteniu hlukom. Tieto faktory môžu znížiť kvalitu transkripcie.

Ak dokážete ovládať tieto upozornenia, môžete ľahko získať podrobné prepisy z PowerPoint prezentácií vrátane interakcií s publikom a vstupov od prezentujúceho, ktoré môžu byť cenné.

PowerPoint rozhranie zvýrazňujúce funkciu "Diktovať" na konverziu zvuku na text.
Zjednodušte pracovný postup konvertovaním zvuku na text pomocou nástroja Diktovanie PowerPoint.

Metóda 2 - Používanie nástroja PowerPointna diktovanie reči na text

Microsoft PowerPoint má nástroj diktovania reči na text, ale používa sa kreatívnym spôsobom - nie na vytváranie prepisov.

Tento nástroj je fantastický, ak máte v hlave nápady, ktoré chcete použiť vo svojom PowerPoint. V podstate diktujete, čo chcete zahrnúť do PowerPoint snímok a nástroj to automaticky zapíše!

 1. Otvorte novú prezentáciu PowerPoint .
 2. Kliknite na domov > diktovať.
 3. Počkajte, kým tlačidlo zareaguje, a spustite nahrávanie.
 4. Kliknite na snímku na miesto, kde sa má text zobraziť.
 5. Začnite hovoriť!

Táto diktátorská služba funguje dobre, ale musíte slovne vložiť interpunkciu napríklad vyslovením "otáznika", čo môže byť únavné.

Úprava textu na PowerPoint, zlepšenie prístupnosti prezentácie.
PowerPoint funkcie zjednodušujú konverziu textu na zvuk pre jasnejšiu komunikáciu.

Metóda 3 - Použitie služby prepisu tretej strany

Ak máte prístup k pôvodnému súboru PowerPoint , môžete použiť prepisovaciu službu tretej strany, ktorá je zďaleka najrýchlejšou metódou a prináša najlepšie výsledky. Niektoré prepisovacie služby umožňujú nahrať celý súbor PowerPoint , ale väčšina vyžaduje, aby ste z prezentácie nahrali iba vložené zvukové súbory .

 1. Otvorte prezentáciu PowerPoint .
 2. Prejdite na snímky s vloženými zvukovými súbormi.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na vložený zvukový súbor alebo videosúbor.
 4. V kontextovom okne kliknite na položku "Uložiť médiá ako".
 5. Vyberte umiestnenie uloženia a názov súboru.
 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 7. Tento postup zopakujte pre všetky zvukové súbory a videosúbory v prezentácii.

Tento jednoduchý proces vám poskytne zvukové súbory alebo videosúbory, ktoré je potom možné nahrať do online služby na prepis zvuku na text. Odtiaľ sa zvuk prezentácie skonvertuje a získate prepísaný textový dokument.

Toto je najjednoduchší proces a jedinou nevýhodou je, ak má prezentácia PowerPoint viac snímok a zvukových súborov, kde musíte uložiť každý jednotlivo.

Vyťažte maximum z PowerPoint prezentácií pomocou zvukového prepisu

Ako previesť zvuk na text v PowerPoint je zložité, ale ako vidíte, s touto schopnosťou môžete ľahko extrahovať dôležité zvukové informácie z prezentácií pre budúce použitie. To vám dáva väčšiu flexibilitu a znamená, že nemusíte strácať čas neustálym prehrávaním zvuku prezentácie, aby ste si zapísali, čo bolo povedané.

Často kladené otázky

Konverzia zvuku na text v PowerPoint umožňuje jednoduchú extrakciu dôležitých informácií z prezentácií, zvyšuje použiteľnosť a eliminuje potrebu opakovaného prehrávania zvukového obsahu.

Najrýchlejšou a najefektívnejšou metódou prevodu zvuku na text v PowerPoint je použitie prepisovacej služby tretej strany. Táto metóda zahŕňa uloženie vložených zvukových súborov z prezentácie PowerPoint a ich následné nahratie do online služby na prepis zvuku na text. Poskytuje presné výsledky a ušetrí vám časovo náročnú úlohu manuálneho prepisu.

Formát ukladania prepísaného textu z PowerPoint prezentácií často závisí od použitej prepisovacej služby alebo softvéru. Väčšina prepisovacích služieb poskytuje prepísaný text v bežne používaných formátoch, ako je obyčajný text (TXT), Microsoft Word (DOCx) alebo PDF. Prepísaný text môžete zvyčajne exportovať do iných aplikácií, ako sú textové procesory alebo prezentačný softvér, na ďalšie úpravy alebo integráciu do PowerPoint prezentácie.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text