Dicteren en transcriptie vergelijken: belangrijkste verschillen en voordelen

Verschillen tussen dicteren en transcriptie, met een microfoon en geluidsgolven voor audioverwerking.
Dicteren of transcriptie? Ontdek hoe beide uw workflow naar een hoger niveau tillen met ongeëvenaarde nauwkeurigheid.

Transkriptor 2024-01-17

Dicteren is het mondeling uitdrukken van wat er over een onderwerp wordt gezegd om het op schrift te stellen. Transcriptie is de omzetting van gesproken woorden of audio-inhoud in geschrift. Dicteren is een proces dat op verschillende gebieden wordt gebruikt, zoals journalistiek, geneeskunde, recht en zakelijke omgeving. Dicteren en transcriptie maken het mogelijk om de gesproken woorden om te zetten in schrift.

Wat er wordt gezegd, wordt dus door een dicteermachine in tekst vertaald zonder dat er handmatige handelingen nodig zijn. Dicteren houdt in dat de spreker zijn gedachten, ideeën of informatie op een duidelijke en gestructureerde manier verwoordt, waardoor een nauwkeurige omzetting in geschreven tekst tijdens het transcriptieproces wordt vergemakkelijkt. Het belangrijkste verschil tussen dicteren en transcriptie is het overdrachtsproces. Dicteren is de omzetting van wat er wordt gesproken in schrift, terwijl transcriptie het omzetten van een audio-opname in geschreven vorm inhoudt.

Dicteren en transcriptie kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Transcriptie speelt een cruciale rol op medisch gebied, met name tijdens het proces van het verkrijgen van patiëntgeschiedenissen, maar ook in het juridische domein, waar het wordt gebruikt om verklaringen en rechtszittingen nauwkeurig vast te leggen. Journalisten hebben de mogelijkheid om hun interviews snel te transcriberen door gebruik te maken van een dicteermachine.

Wat is dicteren?

Dicteren is het opnemen van gesproken woorden door ze op schrift te stellen. Dicteren is een methode die wordt gebruikt bij het onderwijzen van lezen en schrijven in het onderwijs. Mensen gebruiken spraakherkenningssoftware ook bij alledaagse taken, zoals het verzenden van sms-berichten, het instellen van herinneringen of het zoeken op internet met spraakopdrachten.

Dicteren is gerelateerd aan het schrijfsysteem dat steno wordt genoemd. Dicteer - en transcriptiesysteem is een van de meest gebruikte steno-schrijfsystemen. Spraakherkenningstechnologie maakte grote vooruitgang in de jaren 1970, dankzij interesse en financiering van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

De woordenschat van spraakherkenning nam toe van een paar honderd tot enkele duizenden woorden. In de jaren negentig van de vorige eeuw ontwikkelden computers met snellere processoren en spraakdicteersoftware kwam beschikbaar voor het publiek.

Hoe werkt dicteren?

Dicteren werkt door gesproken uitdrukkingen om te zetten in tekst met behulp van spraakherkenningstechnologie. Spraakherkenningstechnologie voert dicteren uit door verschillende technologieën op te nemen. Machine Learning en Deep Learning zijn enkele van de meest gebruikte technologieën. Eerst wordt het geluid opgenomen met een microfoon en machine learning scheidt het geluid in woorden en zinnen met taalmodellen. Zo is de overdracht van de uitdrukkingen in de spraak voltooid. Ten slotte wordt de verzonden tekst door kunstmatige intelligentie in zinnen verdeeld en wordt de transcriptie van de spraak voorbereid.

Medisch dicteren is de methode die in de geneeskunde wordt gebruikt bij het afnemen van anamnese van de patiënt. Het wordt al heel lang door artsen gebruikt om de ziekte op te sporen. Smartphones onderscheiden zich als de beste dicteer- en transcriptieapparatuur van dit moment. Dictaten worden gemakkelijk uitgevoerd door het gebruik van transcriptieprogramma's die beschikbaar zijn om te downloaden op zowel iPhone als Android telefoons.

Een persoon die interactie heeft met een dicteerinterface, die de integratie van technologie in het dicteren vertegenwoordigt.
Navigeer door het gebruik van dicteertechnologie, een samensmelting van gemak en nauwkeurigheid voor professionals.

Wat zijn de toepassingen van dicteren?

Het gebruik van dictaten wordt hieronder opgesomd.

 • Medische transcriptie: Artsen en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg leveren bewijs voor behandeling door de ziektegeschiedenis en informatie van patiënten vast te leggen.
 • Aantekeningen maken: Dicteren wordt door studenten gebruikt om colleges op te nemen, te studeren voor examens en studieaantekeningen voor te bereiden.
 • Interviews en onderzoek: Onderzoekers en recruiters nemen hun interviews op.
 • Zakelijke communicatie: Er worden aantekeningen gemaakt over wat er tijdens zakelijke bijeenkomsten wordt gezegd, wat er in de volgende vergadering zal worden gedaan en overdrachtsprocedures.
 • Juridische procedure: In rechtszaken, tijdens het verhoor van getuigen en het afleggen van hun verklaringen, wordt gedocumenteerd wat door middel van dictaat wordt vastgelegd. Het vastleggen van juridische verklaringen met een transcriptietoepassing bespaart tijd.
 • Ondertiteling: De dicteerfunctie wordt gebruikt om spraak in films om te zetten in ondertiteling.

Welke branche gebruikt dicteren?

De industrieën die dicteren gebruiken, zijn muziek, media, zaken en onderwijs. Journalisten en verslaggevers gebruiken dicteren om interviews te transcriberen, veldnotities vast te leggen en nieuwsverhalen op te stellen. Dicteren is belangrijk voor het overbrengen van aantekeningen van zakelijke bijeenkomsten.

Dicteren transcribeert vergaderverslagen en zet ze op schrift. Het transcriberen van notulen en werkplannen maakt het gemakkelijker. Onderwijs is, net als het bedrijfsleven en de mediasector, een van de gebieden. Studenten zijn in staat om college-opnames en conferenties snel om te zetten in notities.

Wat is het doel van dicteren?

Het doel van dicteren is het efficiënt en nauwkeurig omzetten van gesproken woorden in geschreven tekst. Moderne dicteersoftware en -technologieën beschikken over geavanceerde spraakherkenningsmogelijkheden, waardoor de nauwkeurigheid van getranscribeerde tekst wordt verbeterd en fouten die gepaard gaan met handmatige gegevensinvoer worden verminderd. Voicerecorders, smartphones en computers worden gebruikt als dicteer- en transcriptieapparatuur. Het doel van dicteren is om gesproken uitdrukkingen nauwkeurig en effectief te transcriberen. Met transcriptiedicteren worden real-time gesprekken snel op schrift gesteld.

Wat is de beste dicteersoftware?

De 3 beste dicteersoftware staan hieronder vermeld.

 1. Transkriptor
 2. Google Speech API
 3. Otter.AI.

Het dashboard van Transkriptor met functies, als dicteersoftware.
Transkriptor het schrijfproces te stroomlijnen met een geavanceerde dicteertool.

Transkriptor is beschikbaar in Android, Appleen webversies. Het converteert snel audiobestanden van verschillende formaten naar tekst.

Google Speech herkent API meerdere talen en accenten en zet deze om in tekst.

Otter.AI is een applicatie voor het automatisch maken van transcripties en het maken van aantekeningen. Het transcriberen van dicteren is ook beschikbaar in de gratis versie.

Google Speech API, Transkriptoren Otter.AI zijn de beste dicteersoftware . Gebruikers kunnen tussen hen kiezen op basis van hun behoeften.

Welke situaties geven de voorkeur aan dicteren boven transcriptie?

Dicteren heeft de voorkeur boven transcriptie om woorden te transcriberen die moeilijk uit te spreken zijn of in omgevingen waar spraakopname niet mogelijk is. Het opnemen van audio wordt moeilijk in situaties waarin de bescherming van persoonsgegevens noodzakelijk is. Het gebruik van dicteren vergemakkelijkt in sommige gevallen het proces van handmatig transcriberen. Dicteren wordt ook gebruikt in het onderwijs om lezen en schrijven te leren. Dicteren is een hulpmiddel dat wordt gebruikt in de context van spraakproblemen, woordspelling en het leren van een nieuwe taal. Dicteren heeft de voorkeur boven transcriptie in de klantenservice bij het aanleveren van namen en adressen.

Een persoon die een smartphone met golven en een microfoonpictogram gebruikt, dat spraakherkenningstechnologie weergeeft.
Benut de kracht van spraakherkenning om uw woorden direct en nauwkeurig tot leven te brengen.

Is dicteren hetzelfde als spraakherkenning?

Nee, spraakherkenning omvat, in tegenstelling tot dicteren, functies zoals spraakgestuurde systemen en akoestische analyse van de stem. Dicteren is essentieel bij het omzetten van spraak naar tekst. Spraakherkenning wordt gebruikt in mobiele applicaties, navigatie- en beveiligingssystemen.

Wat is transcriptie?

Transcriptie is het schriftelijk vastleggen van spraakgestuurde uitdrukkingen. Transcriptie maakt het mogelijk om gesprekken, vergaderingen, cursusmateriaal en notulen van de rechtbank op te schrijven en op te nemen. Het is mogelijk om spraak naar tekst om te zetten met transcriptiesoftware die is ontwikkeld met kunstmatige intelligentie.

De definitie van dicteren heeft dezelfde betekenis als transcriptie. Dicteer- en transcriptiediensten voeren identieke taken uit. De transcriptie begint na het opnemen van de audio.

Hoe werkt transcriptie?

Transcriptie werkt met spraakherkenning en kunstmatige-intelligentietechnologieën. Transcriptie bestaat uit 3 fasen: audio-opname, analyse van het audiobestand, proeflezen en formatteren.

Eerst wordt het geluid opgenomen met een digitale voicerecorder voor dicteren en transcriptie. De opgenomen audio wordt vervolgens geconverteerd naar een audiobestandsformaat. Het audiobestand wordt omgezet in woorden met behulp van kunstmatige intelligentie en taalverwerkingsmodellen via dicteerdiensten.

Ten tweede wordt de klank omgezet in tekst door rekening te houden met de regels van spelling en interpunctie. Ten derde wordt de transcriptietekst handmatig gecontroleerd. Ten slotte komen de proefleesfasen aan de beurt.

Wat zijn de toepassingen van transcriptie?

Het gebruik van transcriptie wordt hieronder opgesomd.

 • Zakelijk: Het maakt het gemakkelijker om de resultaten van de vergaderingen en planning te implementeren.
 • Onderwijs: Dicteren en transcriptie voor het omzetten van audio in tekst van college-opnames en video's maken moeiteloos snelle notities.
 • Media: Mensen gebruiken transcriptie in de media-industrie voor het bewerken van interviews, het maken van nieuwsteksten en het maken van ondertitels van audio-opnamen.
 • Onderzoek: Woordanalyse en transcriptie voor emotiedetectie zijn zeer nuttig in studies of onderzoek. Het wordt gemakkelijker om de emotie in het audiobestand te detecteren en de gebruikte woorden te analyseren met taalverwerkingsmodellen.
 • Medische dossiers: Transcriptie is nuttig bij het nemen van de anamnese en ziektegeschiedenis van patiënten en deze om te zetten in een index.
 • Podcasting: Dicteren en transcriptie zetten podcasts om in ondertiteling op YouTube of om te transcriberen.
 • Taal leren: Mensen gebruiken dicteren bij het leren van talen voor de juiste uitspraak en het leren van woordenschat.
 • Toegankelijkheid: Het is gemakkelijk voor doven en slechthorenden om naar audiobestanden te luisteren door ze via transcriptie om te zetten in tekst.

Welke branche gebruikt transcriptie?

De industrieën die transcriptie gebruiken zijn media, verslaggevers, journalisten, juristen, advocaten enzovoort.

Transcriptie wordt vaak gebruikt bij het opstellen van casusrapporten in de advocatuur. Wat er wordt gezegd, moet worden getranscribeerd en opgetekend. Om deze reden leggen zaaksfunctionarissen vast wat er in de zaak wordt gezegd. Tegenwoordig wordt transcriptie vaak gebruikt op gebieden als het bedrijfsleven en onderzoek. Tijdens het uitvoeren van marktonderzoek in bedrijven worden interviews gehouden met klanten. De bedrijfsstrategie wordt bepaald op basis van de resultaten van dit onderzoek. Onderzoekers gebruiken transcriptie voor analyse bij het uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Het kan lang duren om op schrift te stellen wat er wordt gezegd. Met transcriptiesoftware is het nu gemakkelijker geworden om binnen enkele seconden te transcriberen wat er wordt gezegd.

Wat is het doel van transcriptie?

Het doel van transcriptie is om audio om te zetten in tekst. Het maakt het gemakkelijker om spraak om te zetten in tekst in cases, interviews en kwalitatief onderzoek.

Sommige softwarebedrijven, zoals Transkriptor, gebruiken spraakherkenningstechnologie om te onderscheiden wie er in gesprekken spreekt. Het maakt het transcriberen van audio-opnamen met meerdere sprekers, zoals vergaderingen en conferenties, in notities eenvoudiger.

Welke situaties geven de voorkeur aan transcriptie boven dicteren?

Transcriptiesoftware wordt gebruikt wanneer snelle transcriptie vereist is in plaats van dicteren. Transcriptie is effectiever dan dicteren bij het omzetten van online vergaderingen, video-opnamen en digitale audiobestanden in tekst.

Veel van de beste transcriptiesoftware hebben integratie met verschillende applicaties. Machinetranscriptie maakt gebruik van veel technologieën die worden geleverd door kunstmatige intelligentie, zoals natuurlijke taalverwerkingsmodellen.

Wat is de beste transcriptiesoftware?

De beste transcriptiesoftware is Transkriptor. Transkriptor als beste transcriptiesoftware audio-inhoud van vergaderingen en films omzet in geschreven tekst. Het vertalen van de transcriptie-uitvoer die uit Transkriptor is verkregen, is ook eenvoudig in vele talen.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen dicteren en transcriptie?

De belangrijkste verschillen tussen dicteren en transcriptie worden hieronder opgesomd.

 1. Live versus vooraf opgenomen: Dicteren is een live proces waarbij de spreker spreekt.
 2. Toepassingen: Dicteren wordt vaak gebruikt om snel en efficiënt documenten, e-mails of sms-berichten te maken.
 3. Invoerbron: De invoerbron voor dicteren is live spraak, waarbij meestal een persoon betrokken is die rechtstreeks tegen een transcriptietool spreekt. De invoerbron voor transcriptie is vooraf opgenomen audio, zoals interviews, vergaderingen of audiobestanden.

Een persoon communiceert met een interface, die de nauwkeurigheid van het dictaat weergeeft.
Til het technische spel naar een hoger niveau door nauwkeurige transcripties te krijgen.

Is dicteren nauwkeuriger dan transcriptie?

Nee, dicteren is niet nauwkeuriger dan transcriptie. Fouten komen zelfs voor in authentieke menselijke dictaten. De meeste stenografen gebruiken de methode "Gregg Shorthand Dictation" bij het dicteren. Transcriptie zet audio sneller en duidelijker om in tekst.

Wat is het kostenverschil tussen dicteren en transcriptie?

Het verschil in kosten tussen dicteren en transcriptie is dat digitale transcriptie goedkoper is dan dicteren. Het is ook mogelijk om gratis te transcriberen met de proefversie van de meeste transcriptiesoftware. Bovendien levert het gebruik van transcriptie- en dicteersoftware snellere resultaten op.

Dicteer- en transcriptiesoftwarebedrijven hebben verschillende abonnementspakketten. De abonnementspakketten bieden verschillende prijzen, afhankelijk van de gebruiksbehoeften. Zo kunnen klanten transcriptiediensten tegen een betaalbare prijs ontvangen door een abonnement te kiezen dat aan hun eisen voldoet.

Wat is het verschil in doorlooptijden voor dicteren en transcriptie?

Het verschil tussen de doorlooptijden van dicteren en transcriptie is in het voordeel van transcriptie. Transcriptie maakt ook gebruik van spraakherkenningstechnologieën, het is sneller dan dicteren. Het helpt ook om snel resultaten te krijgen door tijd te besparen.

Bovendien omvat transcriptie- en dicteersoftware die transcriptiediensten levert, ook verschillende diensten met integraties van kunstmatige intelligentie. Gebruikers gebruiken kunstmatige intelligentie om vragen te stellen en opsommingstekens te maken met de tekstresultaten na het transcriptieproces. Het dicteerproces vindt handmatig plaats, dus er is meer tijd nodig voor de opname- en bewerkingsfasen.

Veelgestelde vragen

Spraakherkenning speelt een cruciale rol bij zowel dicteren als transcriptie door gesproken taal om te zetten in tekst. Bij dicteren vergemakkelijkt het real-time spraak-naar-tekstconversie, terwijl het bij transcriptie opgenomen audio verwerkt om een geschreven transcript te genereren.

Ja, er zijn dicteertools beschikbaar die ook transcriptiefuncties bieden. Deze tools combineren de functionaliteit van het omzetten van real-time spraak in tekst met de mogelijkheid om vooraf opgenomen audiobestanden te transcriberen.

Ja, geavanceerde transcriptiesoftware kan complexe technische termen nauwkeurig vastleggen, vooral als deze is getraind of aangepast voor specifiek jargon of industrieën.

Post delen

Spraak naar tekst

img

Transkriptor

Converteer uw audio- en videobestanden naar tekst