Dictaat: maak aantekeningen door te praten!

Blauwe uitstekende microfoon met transcriptietekst die de diensten van de spraakdictaat vertegenwoordigt.
Omarm spraakdicteren en typen door software te ontdekken die een revolutie teweegbrengt in teksttranscriptie.

Transkriptor 2024-01-17

Dicteren is een hulpmiddel voor ondersteunende technologie (AT) dat mensen helpt wanneer schrijven een uitdaging is. Dicteerdiensten zetten gesproken woorden om in een tekst. Spraak-naar-teksttechnologie stelt gebruikers in staat om met de stem te typen zonder een toetsenbord te gebruiken of handschrift te hebben.

Er zijn 2 belangrijke voordelen van dicteren; het faciliteren van multitasking en het vergroten van de toegankelijkheid. Gebruikers dicteren een notitie, e-mail, bericht met dicteersoftware terwijl ze een andere taak uitvoeren. Spraak-naar-teksttechnologie helpt mensen met een handicap en verwondingen waardoor ze niet kunnen schrijven.

Dicteersoftware staat voor een algemene term voor de verschillende soorten software die spraak omzet in tekst. Spraak-naar-tekst is een soort spraakherkenningssoftware die gesproken woorden herkent en omzet in tekst. Transcriptiesoftware zet spraak of audio om in een geschreven document.

Er zijn tal van handige dicteersoftware op verschillende platforms en apparaten zoals Google Docs, Apple, Windows en Xiaomi. De beste dicteersoftware zijn Apple Dictation, Windows 10 Speech Recognition en Google Docs spraakgestuurd typen. Apple Dicteer-app biedt een gratis dicteerservice voor Apple apparaten zoals Mac en iPhone gebruikers, terwijl Windows 10 Spraakherkenning voor Windows gebruikers is.

Wat is spraakdicteren?

Spraakdicteren, vaak spraakherkenning of spraak-naar-tekst genoemd, is een technologie die gesproken taal omzet in geschreven tekst. De meeste mensen gebruiken ze voor taken zoals het schrijven van e-mails, het opstellen van documenten of zelfs voor toegankelijkheidsdoeleinden. Spraakgestuurd dicteren helpt mensen met schrijf- en luisterproblemen. Spraakdicteren vergemakkelijkt professionals bij het opstellen van e-mails, het maken van aantekeningen en rapporten.

Studenten die zich meer op hun gemak voelen met geschreven materiaal in het leerproces, dicteren collegedictaten, terwijl docenten de inhoud van de les voorbereiden met behulp van spraakdictaat. Mensen gebruiken spraakherkenningssoftware bij alledaagse taken, zoals het verzenden van sms-berichten, het instellen van herinneringen of het zoeken op internet met spraakopdrachten.

Mensen in het bedrijfsleven gebruiken spraakdicteren voor verschillende doeleinden, waaronder het transcriberen van vergaderingen, het opstellen van e-mails en het verbeteren van de efficiëntie van gegevensinvoer. Het is belangrijk om te weten hoe u spraakgestuurd typen op de telefoon kunt inschakelen om routinematige activiteiten te vergemakkelijken.

Spraakherkenningstechnologie maakte grote vooruitgang in de jaren 1970, dankzij interesse en financiering van het Amerikaanse ministerie van Defensie. De woordenschat van spraakherkenning nam toe van een paar honderd tot enkele duizenden woorden. In de jaren negentig van de vorige eeuw ontwikkelden computers met snellere processoren en spraakdicteersoftware kwam beschikbaar voor het publiek.

Mens op een smartphone die met spraakherkenningstechnologie interageert voor eenvoudig dicteren en typen.
Ervaar naadloos dicteren en typen voor efficiënte tekstinvoer in onze app.

Wat betekent dicteren?

Dicteren verwijst naar de actie van het dicteren van woorden die moeten worden getypt of opgeschreven. Het is afkomstig van het Latijnse woord "dictātiōn". Het eerste bekende gebruik was in 1624 volgens de Merriam-Webster.

Er zijn veel dicteer-apps die online spraak-naar-tekstservice bieden. Het is heel eenvoudig om spraak om te zetten in tekst in Windows 10, Windows 11 computers en MacBooks dankzij dicteer-apps.

Wat betekent spraak-naar-tekst?

Spraak-naar-tekst is een vorm van software die het gesproken woord omzet in geschreven taal, en het werd oorspronkelijk gemaakt als een ondersteunende technologie voor slechthorenden. Spraak-naar-tekst en dicteren hebben enkele kleine verschillen in hun bereik en automatisering.

Voice to text is een bredere term en omvat geautomatiseerde processen die gesproken taal omzetten in tekst, terwijl dicteren specifiek betrekking heeft op het mondeling leveren van inhoud voor transcriptie. Spraak-naar-teksttechnologie gaat terug tot de introductie van IBM's "Shoebox"-apparaat in 1961.

Wat betekent spraak-naar-tekst?

Spraak-naar-tekst, ook wel spraakherkenning genoemd, is een spraakherkenningstechnologie die de herkenning en vertaling van gesproken taal in tekst mogelijk maakt door middel van computationele taalkunde. De eerste keer dat spraakherkenningstechnologie die leidde tot spraak-naar-tekst- en spraak-naar-tekst-technologieën kwam, was in 1952. Bell Laboratories creëerde het "Audrey"-systeem, de eerste bekende en gedocumenteerde spraakherkenner. Audrey herkent reeksen gesproken cijfers als de gebruiker tussendoor pauzeert.

Spraak-naar-teksttechnologie verwijst vaak naar de actie van transcriptie, terwijl spraak-naar-tekst lijkt op stemassistenten (bijv. Siri, Google Assistant), om acties uit te voeren zoals het verzenden van berichten of online zoekopdrachten.

Hoe spraakgestuurd typen (dicteren) inschakelen op Windows 11 en Windows 10?

Volg de onderstaande stappen om spraakgestuurd typen in te schakelen op Windows 11 en Windows 10.

 1. Druk op Windows logotoets + H op een hardwaretoetsenbord.
 2. Druk op de microfoontoets naast de spatiebalk op het schermtoetsenbord.

Spraakgestuurd typen maakt gebruik van online spraakherkenningstechnologieën om de spraak-naar-teksttranscriptieservice zoals dicteren aan te drijven. Een persoon hoeft de instelling voor onlinespraakherkenning niet meer in te schakelen om spraakgestuurd typen te gebruiken.

Met spraakgestuurd typen kunnen individuen tekst op hun pc invoeren door te spreken. Computerenthousiastelingen voegen een taal toe om een taal voor spraakgestuurd typen te gebruiken die verschilt van de weergavetaal voor Windows.

iPhone instellingenschermen met stappen om dicteren in te schakelen voor spraakgestuurd typen.
Schakel de dicteerfunctie in op iPhone om direct met je stem te typen.

Hoe spraakgestuurd typen (dicteren) op Macin te schakelen?

Volg de onderstaande stappen om spraakgestuurd typen op Macin te schakelen.

 1. Kies Apple menu > 'Systeeminstellingen' en klik vervolgens op 'Toetsenbord' in de navigatiekolom.
 2. Ga naar 'De dicteerfunctie' aan de rechterkant en schakel deze functie in. Als er een venster verschijnt, klikt u op Inschakelen.

Veel talen ondersteunen dicteren op een Mac. Het beste is dat er geen internetverbinding nodig is om dicteerverzoeken te verwerken. Er is geen tijdslimiet die de lengte van het dictaat beperkt. Spraakgestuurd typen stopt automatisch na 30 seconden, of het is mogelijk om de dicteerfunctie handmatig uit te schakelen.

Schermafbeelding van de optie voor spraakgestuurd typen in het menu 'Extra' in Google Documenten.
Schakel spraakgestuurd typen in met een eenvoudige menuselectie om moeiteloos tekst te dicteren in Documenten.

Hoe spraakgestuurd typen (dicteren) op iPhonein te schakelen?

Om spraakgestuurd typen op een iPhonein te schakelen, volgt u gewoon deze twee stappen.

 1. Ga naar Instellingen > Algemeen > toetsenbord.
 2. Schakel 'Schakel dicteren in' in. Als er een prompt verschijnt, tik je op 'Schakel dicteren in'.

Met de dicteerfunctie kan spraak worden omgezet in tekst in elk tekstinvoerveld op een iPhone. Bovendien blijft het toetsenbord toegankelijk tijdens het dicteren, wat een overgang tussen spraak- en aanraakinvoer mogelijk maakt. De functie is vooral handig wanneer men geselecteerde tekst wil vervangen.

Hoe spraakgestuurd typen (dicteren) inschakelen op Xiaomi-telefoons?

Volg de onderstaande stappen om spraakgestuurd typen (dicteren) op een Xiaomi-telefoon in te schakelen.

 1. Tik op Instellingen
 2. Klik op Aanvullende instellingen
 3. Ga naar Talen & invoer
 4. Tik op Toetsenborden beheren
 5. Typen Google Voice inschakelen

Het inschakelen van spraakgestuurd typen lijkt erg op andere Android -apparaten zoals Samsung, aangezien Xiaomi het Android besturingssysteem gebruikt. Het inschakelen van spraakgestuurd typen lijkt erg op andere Android -apparaten zoals Samsung, aangezien Xiaomi het Android besturingssysteem gebruikt. Met het microfoonpictogram op het toetsenbord kunt u dicteren.

Interface van Transkriptor software die een gesprekstranscriptie weergeeft met sprekeridentificatie.
Ontdek moeiteloze transcriptie met Transkriptor, georganiseerde bestanden op Transkriptor.

Hoe spraakgestuurd typen (dicteren) inschakelen op Google Docs?

Volg deze stappen om de dicteerfunctie in Google Documenten in te schakelen.

 1. Ga bovenaan naar 'Tools'
 2. Klik op 'Spraakgestuurd typen'
 3. Klik op de knop 'Microfoon'
 4. Klik op 'Toestaan'
 5. Spreek uit wat Google Docs wil typen.

Google sprekersnotities van Documenten en Google Presentaties kunnen gebruikers typen en bewerken door te spreken. De functie werkt met de nieuwste versies van Chrome, Firefox, Edge en Safari browsers.

Hoe spraakgestuurd typen uitschakelen?

Volg deze stappen om spraakgestuurd typen uit te schakelen.

 1. Klik op het Windows menu "Start".
 2. Ga naar de "Instellingen"
 3. Selecteer "Privacy en beveiliging"
 4. Klik op "Spraak" die ik onder de Windows machtigingen
 5. Zorg ervoor dat de schakelknop is uitgeschakeld

Spraakgestuurd typen speelt een cruciale rol bij het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een handicap. Deze technologie verbetert de communicatie, productiviteit en onafhankelijkheid. Met de dicteerfunctie kunnen slechthorenden audio-inhoud begrijpen.

Spraakgestuurd typen helpt personen met een motorische handicap door de verbale communicatie om te zetten in geschreven tekst. Spraak-naar-teksttechnologie stelt mensen met een handicap in staat om documenten, e-mails of berichten te genereren zonder handmatig te schrijven of te typen.

Wat zijn de mogelijke fouten bij spraakgestuurd typen?

De mogelijke fouten bij spraakgestuurd typen worden hieronder vermeld.

 • Ruisinterferentie: Achtergrondgeluiden verstoren het vermogen van de software om woorden nauwkeurig te herkennen, wat leidt tot transcriptiefouten.
 • Homofonen : De software verwart woorden die hetzelfde klinken maar verschillende betekenissen en spellingen hebben (bijv. 'twee', 'naar' en 'te').
 • Accenten en dialecten: Spraakgestuurd typen interpreteert sterke accenten of regionale dialecten verkeerd, wat resulteert in verkeerde interpretaties.
 • Snelle spraak : Te snel spreken zorgt ervoor dat de software woorden mist of verkeerd interpreteert.
 • Technische woordenschat en jargon: De dicteerfunctie herkent gespecialiseerde of ongebruikelijke termen niet correct.
 • Meerdere sprekers: De software heeft moeite om onderscheid te maken tussen meerdere mensen die tegelijkertijd aan het woord zijn.
 • Verbindingsproblemen : Dicteersystemen die werken met cloudgebaseerde verwerking, slechte internetverbinding leiden tot fouten of vertragingen.
 • Softwarebeperkingen : Niet alle spraakdicteersystemen hebben hetzelfde niveau van verfijning. Sommigen van hen hebben een beperkte woordenschat en worstelen met complexere zinnen.

Hoe maak je Talk to Type (Voice Dictation) Software efficiënter?

Om gesprekssoftware (spraakdicteer) efficiënter te maken, zijn er belangrijke tips. Ze stellen gebruikers in staat om ten volle te profiteren van spraakdicteren en de prestaties te verbeteren.

 • Zorg ervoor dat u zich in een rustige omgeving bevindt met minimaal achtergrondgeluid. Dit vermindert fouten in de transcriptie.
 • Investeer in een microfoon of headset van goede kwaliteit met ruisonderdrukkingsfuncties. Dit komt de nauwkeurigheid ten goede.
 • Spreek de woorden duidelijk uit en spreek in een gematigd, consistent tempo. Spreek niet te snel of te langzaam.
 • Besteed wat tijd aan het trainen van de talk-to-type-software om de stem- en spraakpatronen te herkennen. De meeste software maakt dit mogelijk.
 • Leer en gebruik spraakopdrachten voor interpunctie en opmaak (bijvoorbeeld 'komma', 'nieuwe alinea'). Dit helpt bij het structureren van de tekst.

Dicteren in een stille omgeving of het gebruik van een microfoon met ruisonderdrukking vermindert het aantal fouten drastisch. Het is nuttig om duidelijk en consistent te spreken, met behulp van interpunctieopdrachten voor een optimale transcriptie. Het is gemakkelijk om interpunctie te dicteren en een nieuwe alinea te beginnen door 'punt', 'komma', 'nieuwe regel', 'nieuwe alinea' of welke andere actie dan ook te zeggen die gebruikers nodig hebben.

Gebruikers moeten transcriptiefouten actief corrigeren om het leerproces van de software te ondersteunen. Regelmatige software-updates zorgen ervoor dat gebruikers profiteren van de nieuwste verbeteringen. Nadenken over wat je moet zeggen voordat je spreekt, helpt pauzes te voorkomen en voorkomt dat je 'um' zegt. ah... weten...' wat onjuiste woordherkenning is.

Is er een risico van het gebruik van "Voice Texting"?

Ja, het gebruik van spraakgestuurd sms'en brengt verschillende risico's met zich mee, samen met het nut en de efficiëntie ervan. Gebruikers moeten weten dat de software de spraak mogelijk niet met perfecte nauwkeurigheid transcribeert wanneer gebruikers spraakgestuurd sms'en inschakelen. Verkeerde interpretatie van commando's zorgt voor problemen in een gesprek.

Problemen zoals achtergrondgeluiden, accenten, uitspraak, grammatica, interpunctie of opmaak verminderen de nauwkeurigheid. Privacyproblemen zijn een ander risico van spraakgestuurd sms'en, naast nauwkeurigheidsproblemen.

Wat is de beste dicteersoftware?

De beste dicteersoftware staat hieronder vermeld.

 1. Transkriptor
 2. Spraakgestuurd typen van Google
 3. Windows spraakherkenning
 4. Apple's dictaat
 5. Dragon NaturallySpeaking
 6. Dictation.io

Mac venster met systeemvoorkeuren waarin de dicteeroptie is ingeschakeld voor spraakinvoer.
Activeer de dicteerfunctie op Mac om het typen en het invoeren van opdrachten eenvoudig te stroomlijnen.

Transkriptor is transcriptiesoftware die de vergaderingen, interviews, lezingen en andere gesprekken transcribeert. Transkriptor biedt een spraak-naar-tekstservice die zowel vooraf opgenomen als cloud-audio-inhoud omzet in tekst. Het transcriptie automatisch voor vergaderingen die worden gehouden op platforms zoals Teams, Zoomen Google Meet. Gebruikers kunnen audio rechtstreeks via Transkriptor opnemen en een transcriptie van hun opname verkrijgen.

Google's Voice Typing is een gratis tool die is geïntegreerd in Google Docs en biedt een eenvoudige manier om tekst rechtstreeks in een document te dicteren. Het is beschikbaar op elk apparaat dat Google Docs ondersteunt en meerdere talen herkent.

Windows dicteersoftware voor spraakherkenning is beschikbaar op Windows besturingssystemen. Het bestuurt de computer van de gebruiker met spraakopdrachten.

Apple's Dictation biedt basisfuncties voor spraakgestuurd typen. De gratis basisversie is behoorlijk bekwaam voor alledaagse taken, terwijl er een verbeterde (betaalde) versie is.

Dragon is geschikt voor een verscheidenheid aan taken, waaronder het maken van documenten en desktopbesturing.

Dictation.io is een webgebaseerd platform dat eenvoudig te gebruiken is en geen installatie vereist. Het biedt basismogelijkheden voor dicteren en wordt in meerdere talen gebruikt.

Wat zijn de voordelen van dicteren?

De voordelen van dicteren worden hieronder opgesomd.

 • Efficiëntie en snelheid: Met dicteren kunnen gebruikers informatie sneller transcriberen of ideeën vastleggen, aangezien spreken vaak sneller gaat dan typen.
 • Toegankelijkheid: Dicteren biedt een waardevol alternatief voor computerinteractie voor personen met een lichamelijke handicap of aandoeningen die typen moeilijk maken.
 • Multitasking: Dicteren bevordert multitasking omdat gebruikers notities, berichten of documenten kunnen dicteren terwijl ze tegelijkertijd andere taken uitvoeren.
 • Talen leren: Dicteersoftware ondersteunt vaak meerdere talen, waardoor het een hulpmiddel is voor het oefenen van de uitspraak en het leren van nieuwe talen.
 • Documentatie: Dicteren stroomlijnt het proces van het maken van gedetailleerde en uitgebreide documenten in beroepen waar nauwkeurige registratie essentieel is, zoals op medisch of juridisch gebied.

Zijn er dicteertools voor kunstmatige intelligentie?

Ja, een van de handigste mogelijkheden van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) is intelligente transcriptiesoftware, die audio- en videobestanden automatisch omzet in tekst. AI dicteertools maken gebruik van natuurlijke taalverwerking (NLP).

De tak van AI richt zich op het uitrusten van computers met het vermogen om menselijke taal te begrijpen, analyseren en interpreteren. NLP is een interdisciplinair domein, waarin methodologieën uit de taalkunde en informatica samenkomen. (Er zijn veel geweldige AI dicteersoftware en -services beschikbaar voor elke gebruiker, zoals Speak AI, Trint, Otter.AI, MeetGeek en nog veel meer)

Wat zijn de nadelen van dicteren?

De nadelen van dicteren worden hieronder opgesomd.

 • Nauwkeurigheidsproblemen: Tekstdicteren transcribeert spraak niet altijd perfect, wat leidt tot fouten in de tekst.
 • Taal- en accentbeperkingen: Spraak-naar-tekstsoftware heeft soms moeite met het begrijpen van verschillende accenten of regionale dialecten.
 • Achtergrondgeluid: Dicteren is minder effectief in rumoerige omgevingen, omdat achtergrondgeluiden de spraakherkenning verstoren.
 • Overmatig vertrouwen: Consistent gebruik van spraaktranscriptiesoftware vermindert de traditionele schrijf- of typevaardigheid van een gebruiker.

Wat is het verschil tussen dicteren en transcriptie?

Het verschil tussen dicteren en transcriptie zit hem in de manier waarop informatie en doeleinden worden verwerkt. Dicteren houdt in dat een spreker zijn gedachten mondeling verwoordt. Transcriptie omvat de omzetting van vooraf opgenomen of live audio-inhoud in geschreven tekst.

Het primaire doel van dicteren is om het proces van het maken van documenten, brieven of rapporten te stroomlijnen door gesproken woorden efficiënt in geschreven vorm te vertalen. Transcriptiediensten omvatten verschillende gebieden, zoals medische, juridische of algemene transcriptie. Transcriptie vereist vaak gespecialiseerde kennis en opmaak om de inhoud nauwkeurig vast te leggen en te transcriberen, waardoor het geschikt is voor een breder scala aan toepassingen dan alleen het maken van documenten.

Hoe werkt spraakgestuurd typen?

Spraakgestuurd typen werkt met behulp van spraakherkenningstechnologie, waardoor gebruikers hun gedachten of commando's kunnen dicteren. Het proces begint wanneer een gebruiker in een microfoon spreekt, de primaire hardwareapparatuur die wordt gebruikt.

Algoritmen filteren achtergrondgeluiden weg, beoordelen toonhoogte, toon en tempo en matchen gesproken fonemen met een enorme database binnen deze software.

Geavanceerde algoritmen en Natural Language Processing (NLP) zorgen ervoor dat de herkende woorden grammaticaal en contextueel in zinnen passen. Het systeem verbetert door te leren van gebruikersinteracties en correcties, en verfijnt de nauwkeurigheid ervan voortdurend in de loop van de tijd, aangezien de beste spraak-naar-tekstsoftware machine learning bevat.

Waarom is spraakherkenning belangrijk voor dicteren?

Spraakherkenning is belangrijk voor dicteren omdat het de onderliggende technologie is waarmee gesproken woorden kunnen worden omgezet in tekst. Mobiele apparaten, slimme luidsprekers of computers kunnen luisteren naar wat de gebruiker zegt met spraakherkenningstechnologie. Veel sectoren, waaronder de advocatuur, de gezondheidszorg en het onderwijs, maken gebruik van spraakherkenning . Het helpt bij alledaagse activiteiten zoals het dicteren van een boodschappenlijstje, dagelijkse taken en het verzenden van een bericht.

Gerelateerde artikelen

Veelgestelde vragen

Ja, er zijn verschillende gratis spraakdicteertools beschikbaar, die gratis basis- tot geavanceerde functies voor spraakgestuurd typen bieden.

Ja, Transkriptor kan worden gebruikt voor spraakdicteren. Het is ontworpen om gesproken taal om te zetten in geschreven tekst, waardoor het geschikt is voor verschillende transcriptiebehoeften.

Veel spraakdicteertools ondersteunen meerdere talen, waardoor gebruikers in verschillende talen kunnen dicteren op basis van de mogelijkheden van de software.

Spraakdicteersoftware kan de productiviteit aanzienlijk verbeteren door snellere tekstinvoer, handsfree typen en multitasking-mogelijkheden mogelijk te maken.

Post delen

Spraak naar tekst

img

Transkriptor

Converteer uw audio- en videobestanden naar tekst