Làm cách nào để thêm văn bản vào video bằng Adobe After Effects?

Thêm văn bản vào video với Adobe After Effects được minh họa bằng không gian làm việc chỉnh sửa đẹp mắt với ánh sáng xanh lam
Thêm lớp phủ văn bản trong các dự án với hướng dẫn Adobe After Effects.

Transkriptor 2023-04-03

Adobe After Effects là gì?

Adobe After Effects CC là một ứng dụng phần mềm tổng hợp và hiệu ứng hình ảnh kỹ thuật số được phát triển bởi Adobe Inc. Nó là một công cụ cho quá trình hậu sản xuất phim, trò chơi điện tử và sản xuất truyền hình. Adobe cũng cung cấp phần mềm chỉnh sửa video Adobe Premiere Pro.

After Effects cho phép người dùng tạo đồ họa, văn bản và video clip để tạo hiệu ứng. Nó bao gồm một loạt các công cụ và tính năng như tạo khóa, theo dõi, tổng hợp và quay vòng, cho phép người dùng tạo các hiệu ứng hình ảnh và đồ họa chuyển động phức tạp. Nó cũng hỗ trợ các plugin của bên thứ ba, giúp mở rộng khả năng của nó hơn nữa.

Làm thế nào để sử dụng Adobe After Effects?

Đây là phần giới thiệu cho người mới bắt đầu:

 • Tạo một sáng tác mới: Bắt đầu bằng cách tạo một sáng tác mới bằng cách chọn “Sáng tác” > “Sáng tác mới” từ thanh menu. Đặt thời lượng và kích thước của bố cục để phù hợp với video hoặc hoạt ảnh của bạn.
 • Nhập phương tiện: Nhập tệp phương tiện của bạn vào After Effects bằng cách chọn “Tệp”> “Nhập”> “Tệp” từ thanh menu.
 • Tạo lớp: Trong bảng thành phần, tạo lớp mới bằng cách chọn “Lớp” > “Mới” > “Lớp” từ thanh menu.
 • Thêm hiệu ứng: After Effects bao gồm một loạt các hiệu ứng và plugin được sử dụng để nâng cao video hoặc hoạt ảnh của bạn. Để thêm hiệu ứng, hãy chọn lớp bạn muốn áp dụng hiệu ứng đó và chuyển đến bảng “Hiệu ứng & Cài đặt sẵn”.
 • Animate: After Effects có các công cụ hoạt hình mạnh mẽ. Sử dụng khung hình chính để tạo chuyển động và hoạt ảnh cho các lớp của bạn. Chọn lớp bạn muốn tạo hiệu ứng động và sử dụng thuộc tính “Chuyển đổi” để đặt khung hình chính cho vị trí, tỷ lệ, xoay và các thuộc tính khác.
 • Xem trước: Xem trước sáng tác của bạn bằng cách nhấn phím cách để phát hoặc dừng phát lại.
 • Xuất: Khi bạn đã tạo xong bố cục của mình, hãy xuất bố cục bằng cách chọn “Thành phần”> “Thêm vào hàng đợi kết xuất” từ thanh menu. Đặt cài đặt đầu ra của bạn và nhấp vào “Kết xuất” để xuất video hoặc hoạt ảnh của bạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem hướng dẫn trên trang web của Adobe và Hướng dẫn về Adobe After Effects trên internet. Video hướng dẫn cũng có sẵn trong các ứng dụng truyền thông xã hội khác nhau.

adobe after effect

Làm cách nào để sử dụng văn bản trong Adobe After Effects?

 • Nhấp chuột phải và chọn Mới > Văn bản và một lớp văn bản trống sẽ được thêm vào.
 • Có thể làm điều tương tự từ menu layer ở đây và vào Layer > New > Text (Control – Alt – Shift – T).
 • Từ đó, chọn Công cụ Loại ngang hoặc công cụ thường được gọi là công cụ văn bản và nhấp vào bên trong bố cục để thêm một số văn bản.
 • Khi bạn nhập xong văn bản, nhấn Enter trên bàn phím số và nó sẽ thoát khỏi chế độ nhập văn bản đó.

Làm cách nào để thêm phụ đề trong Adobe After Effects bằng Công cụ loại ngang?

Dưới đây là các bước để thêm phụ đề trong Adobe After Effects bằng công cụ Loại ngang:

 • Khi bạn đã nhập video của mình vào Dòng thời gian, hãy nhấp vào Công cụ Loại ngang nằm ở thanh trên cùng để thêm bất kỳ văn bản nào. Đối với phím tắt, hãy nhấn Ctrl+T (Windows) hoặc Command+H (MacOS) để sử dụng ngay lập tức.
 • Tạo một sáng tác mới bằng cách chọn “Sáng tác”> “Sáng tác mới” từ thanh menu. Đặt thời lượng và kích thước của bố cục để phù hợp với video hoặc hoạt ảnh của bạn.
 • Tạo một lớp văn bản mới bằng cách chọn “Lớp”> “Mới”> “Văn bản” từ thanh menu.
 • Trong bảng “Ký tự”, hãy đặt phông chữ, kích thước và màu sắc cho văn bản của bạn.
 • Chọn “Horizontal Type Tool” từ thanh công cụ.
 • Nhấp và kéo trong bảng Thành phần để tạo hộp văn bản. Điều này sẽ tạo một lớp mới với văn bản của bạn bên trong hộp.
 • Nhập văn bản của bạn vào hộp bằng Công cụ Loại ngang.
 • Sử dụng công cụ lựa chọn để tùy chỉnh vị trí và kích thước của hộp văn bản của bạn.
 • Điều chỉnh các thuộc tính văn bản trong bảng “Ký tự” để thay đổi phông chữ, kích thước, màu sắc và các tùy chọn văn bản khác như hiệu ứng văn bản và văn bản động.
 • Sử dụng thuộc tính “Chuyển đổi” để điều chỉnh vị trí, tỷ lệ và xoay lớp văn bản của bạn.
 • Xem trước tác phẩm của bạn bằng cách nhấn phím cách để phát hoặc dừng phát lại.
 • Xuất bố cục của bạn bằng cách chọn “Thành phần”> “Thêm vào hàng đợi kết xuất” từ thanh menu. Đặt cài đặt đầu ra của bạn và nhấp vào “Kết xuất” để xuất video hoặc hoạt ảnh của bạn.

Làm thế nào để tạo hiệu ứng văn bản?

 • Các cài đặt trước tìm kiếm văn bản trong bảng Hiệu ứng & Cài đặt sẵn.
 • Duyệt qua các mẫu và cài đặt trước hoạt ảnh bằng Adobe Bridge.
 • Kéo và thả một giá trị đặt sẵn trực tiếp từ bảng Hiệu ứng và Giá trị đặt sẵn trên một lớp văn bản để áp dụng. Khung hình chính đầu tiên của giá trị đặt trước sẽ được đặt tại vị trí của Chỉ báo thời gian hiện tại (CTI).
 • Trượt khung hình chính để thay đổi thời gian của hoạt ảnh. Kéo dài hoặc nén nhiều khung hình chính bằng cách giữ Alt (Windows) hoặc Option (MacOS) và kéo khung hình chính đầu tiên hoặc cuối cùng với tất cả các khung hình chính được chọn.

Chuyển lời nói thành văn bản

img

Transkriptor

Chuyển đổi tệp âm thanh và video của bạn thành văn bản