Prepis zvuku

Na drevenom stole s digitálnym pozadím je nastavený mikrofón a slúchadlá na prepisovanie zvuku.
Zažite bezproblémový prevod zvuku na text s našimi službami prepisu. Sprístupnite svoje rozhovory!

Transkriptor 2022-03-12

Nahrávajte svoje prednášky a prepisujte ich zvuk. Študujte rýchlejšie.

Nebolo by úžasné mať asistenta, ktorý za vás robí poznámky? Tu je váš asistent.

Použite Transkriptor a prepíšte zvuk. Šetrite energiu.

Audio to Text Converter

Nahrajte svoj zvuk.

Podporujeme širokú škálu formátov. Ak však máte nejaký súbor, ktorý má vzácny a jedinečný formát, mali by ste ho previesť na niečo bežnejšie, napríklad mp3, mp4 alebo wav.

Nechajte prepis na nás.

Transkriptor automaticky prepíše váš súbor v priebehu niekoľkých minút. Po dokončení objednávky dostanete e-mail s informáciou, že váš text je pripravený.

Upravte a exportujte svoj text

Prihláste sa do svojho účtu a uveďte zoznam dokončených úloh. Nakoniec si stiahnite alebo zdieľajte súbory s prepisom.

Prepis zvuku sa vzťahuje na proces transformácie zvukového súboru na text. Dá sa teda vyhľadávať, kopírovať a prilepovať alebo vykresľovať ako textový obsah. Jedným z najlepších spôsobov, ako dostať svoj napísaný obsah do zvukového formátu, je konverzia existujúceho zvuku.

Prepisovatelia pracujú v širokej škále odvetví vrátane právnych, lekárskych, konferenčných a vzdelávacích inštitúcií. Prepisovatelia sú si vedomí časovo kritických úloh, ktoré majú. Vždy dbajú na dokonalé detaily a zároveň zabezpečujú, aby pracovali efektívne a včas.

transcribe audio

Na prepis zvuku môžete využiť aj technológiu . V podstate zaznamená jednu zvukovú vlnu cez mikrofón a prevedie ich do nejakého iného digitálneho formátu.

Ľudia prepisujú zvuk pri výskume ľudskej reči, súdnych konaniach alebo pri marketingových kampaniach a PR aktivitách. Nebudeme rozoberať, ako stroje menia pracovnú silu. Skôr budeme skúmať, ako sa technológia zmenila priamo na mieste.

Zlá možnosť prepisu zvuku

Prepisovanie zvukových záznamov bolo tradične prácne a časovo náročné. Oldschoolový prepis sa z pracovísk vytratil na veľmi dlhú dobu.

V súčasnosti väčšina ľudí posiela nahrávky ľuďom buď prostredníctvom e-mailu, alebo informačného bulletinu. Prípadne môžu ľudia použiť hlasové vyhľadávanie Google, ktoré umožňuje vyhľadávať zvuk a tlačiť nový obsah, ak reč nie je okamžite rozpoznateľná.

Vďaka tejto technológii je sledovanie prepisov mimoriadne jednoduché. Niektorí výskumníci odhadujú, o koľko klesnú ceny v nasledujúcich rokoch, keďže strojové učenie zlepšuje naše prekladateľské služby a softvér sa stáva dostupnejším pre domácich spotrebiteľov.

Téma sa točí okolo toho, či je prepisovanie zvuku do textu stále najlepší spôsob, ako niečo počúvať, alebo či je lepšie posielať zvukové súbory do cloudového úložiska alebo ich len streamovať.

Keď majú študenti skúšku, musia si zapisovať poznámky, ale nerobia to viac ako slovo za slovom. Pretože prepis zvuku si vyžaduje veľa myslenia a vedomostí. Napríklad fonetický pravopis a akcenty.

manual transcription

Dnes sa väčšina ľudí pri stretnutiach a rozhovoroch spolieha na nahrávky. Nahrávka môže ukladať zvuk a vytvárať prepisy toho, o čom schôdza je.

Prepisovateľ urobí rozhovor alebo živú konverzáciu a potom doslovne zadá slová do počítača.

Vždy sú k dispozícii dva zvukové kanály: jeden nahráva hovoriacu osobu, zatiaľ čo druhý dešifruje jej slová. Tento človek si musí dávať pozor na každé slovo.

Digitálny spôsob prepisu zvuku

V procese časovo úspornejšieho zvukového vysielania pre cieľové skupiny poslucháčov producenti často vystrihovali určité časti prejavov alebo rozhovorov, ktoré sa odohrávali mimo obrazovky, z miesta, kde bol na scéne mikrofón. Čeliť problému, že klip stojí za to

S príchodom mobilných zariadení teraz viac ľudí robí svoju prácu na cestách. Preto sa zvyšuje počet úloh na prepisovanie zvukových nahrávok . Typicky sú to náročné dlhé hodiny a kvalitná práca, ktorú človek zvládne sám.

Prekladatelia s rozprávaním poskytujú túto službu v rámci softvéru na rozpoznávanie reči. Taký, že používateľ môže diktovať text alebo čítať zo skriptu bez písania.

Nahrávky sa tak premenia na textové súbory, ktoré možno prezerať, upravovať alebo archivovať jednoduchým hovorením do počítača. Nie je potrebné prepisovať zvuk ručne!

Aký je čas potrebný na prepis zvuku?

Náročnosť prepisu zvukových súborov závisí väčšinou od odborníka, ktorý sa chystá prepisovať zvuk. Dobrému prepisovateľovi môže trvať asi 4 až 6 hodín, kým dokončí hodinu zvuku, v závislosti od predmetu.

audio transcription

Hotové prepisy sú ľahko dostupné pre väčšinu prejavov a prednášok, ale služby manuálneho prepisu sú častejšie zakázané. Pretože vytvorenie kódu z jednej hodiny zvuku môže trvať až 72 hodín alebo viac. Aj keď je reč čistá a bez hluku v pozadí.

Ak niekto potrebuje prepis v rýchlosti, môže byť rozumné prejsť buď na službu automatického prepisu, alebo na aplikáciu, ktorá automaticky dolaďuje slová tak, že ich opravuje pomocou textu nájdeného v databázach hovoriacich.

Ako fungujú softvéry, ktoré prepisujú zvuk?

Zvuk je uložený vo forme elektromagnetických signálov. Komerčne dostupný ľudský personál má často problémy s ťažkým prízvukom a rýchlou rečou. To si vyžaduje, aby stroje prepisovali zvuk tam, kde stroje dokážu takéto zložitosti ľahko zvládnuť.

Ak potrebujete zadať prepis zvuku , existujú dva hlavné typy poskytovateľov služieb: manuálny a automatizovaný . Manuálny prepis je, keď osoba manuálne prepíše váš zvuk. Automatickí poskytovatelia často používajú softvér RTRS, ktorý vykonáva všetky automatické preklady zo zvukových súborov do textovej podoby.

audio transcription software

Softvér na prepis zvuku bude používať stále viac ľudí

Presnosť, presnosť a rýchlosť, s akou môže softvér fungovať, z neho robí záchrancu pre mnohých ľudí. Samotný proces prepisu zvuku je namáhavý a opakuje sa.

Našťastie je k dispozícii softvér, ktorý týmto náročným procesom pomôže. Softvér sa zvyčajne spúšťa fenomenálnymi rýchlosťami, keď chcú robiť tento druh práce.

Prepisovanie zvuku je v USA odvetvím s ročným obratom približne 8 miliárd dolárov a túto prácu vykonáva viac ako 100 000 ľudí.

Zatiaľ čo mnohí odborníci považujú túto prácu za príležitosť s vysokým rastom, softvér od roku 2008 zmierňuje zaťaženie ľudí pri prepisovaní zvuku. V skutočnosti, keď sú okolnosti správne, technológie prevodu reči na text zaberú až o 75 % menej času a stoja menej ako 25 % bežnej mzdy pre ľudí pri typickom prepisovaní.

Prečo je manuálne prepisovanie zvuku ťažšie a pomalšie?

Existuje mnoho dôvodov, prečo ručné prepisovanie zvuku zaberá toľko času a energie. Tu sme pre vás uviedli tie najvýznamnejšie.

Ľudia, ktorí manuálne prepisujú zvuk, musia interpretovať zvuk nízkej kvality

Väčšina z nás trávi viac času tým, ako vyzeráme a ako sme oblečení, než tým, čo počujeme. Väčšina ľudí je obklopená hlukom, ale dokážu odfiltrovať tie, ktorým sa chcú vyhnúť, a zároveň sa môžu sústrediť na iné zvuky alebo zvuky. Pri nekvalitných zvukových súboroch by však človek musel napínať uši, aby vôbec niečomu rozumel.

S rozmachom internetu a mobilných telefónov majú zvukové súbory často nízku kvalitu. Ľudia sa však stále musia veľmi sústrediť, aby dostali správnu vetu.

Nízka kvalita zvukového záznamu a nekvalitné zvukové súbory nepredstavujú len problémy pre prepisovača zvuku, ale aj editor a výskumník musia viac pracovať na pochopení toho, o čom sa vo zvuku diskutuje. Toto sa stáva väčšou výzvou, keď prepisujete rozhovory alebo konverzácie v rôznych jazykoch.

Prepis zvuku so šumom v pozadí

Zvuky pozadia môžu znížiť účinnosť odhadu procesu prepisu. Pretože je ťažšie pochopiť, čo sa hovorí napríklad na konferencii alebo v hlučnej miestnosti. To vedie k dlhším nahrávacím reláciám a väčšiemu množstvu vecí.

Prepisovanie je únavná práca a dlhé pozeranie do obrazovky môže byť problematické. Keďže ľudia sú zvyknutí na odlišné prostredie, keď sú umiestnení v prostredí, kde je príliš veľa hluku v pozadí alebo kde kvalita zvuku nie je dokonalá, je pre nich ťažké presne pochopiť obsah video alebo audio súboru. To potom vedie k nepresnosti prepisu a je potrebné ho znova a znova revidovať.

Prepisovatelia odhadujú, ako dlho im bude trvať, kým vykonajú svoju prácu so šumom v pozadí. Ak je príliš veľa zvukov, predĺžia potrebný čas. Pretože nie sú schopní správne počuť reč. Čo môže byť vnímané ako počúvanie pri pohľade na nejasnú fotografiu namiesto skutočného osobného skúmania a hodnotenia.

Prepis zvuku s nejasnými slovami

Prepis zvuku je časovo náročný proces. Najmä vtedy, keď má osoba za úlohu prepísať rozšírenú konverzáciu s viacerými ľuďmi, ktorí hovoria súčasne a bez akýchkoľvek identifikátorov.

V závislosti od toho, koľko reproduktorov je v danom zvukovom klipe, nemusí byť možný jasný a komplexný prepis. To, že sa konverzácie zúčastňuje toľko ľudí, môže sťažiť určenie každého rečníka. To skutočne sťaží prepisovateľovi zistiť, čo sa deje, pretože to značne sťažuje jeho prácu.

transcribing audio

Je to preto, že pri bezdrôtovom prepise zvuku nie je vždy možné stihnúť všetky tie reči. Veľmi rýchle a energické štebotanie im môže spôsobiť problémy. Je až príliš ľahké vynechať jednu časť dialógu a vrátiť sa k hovoru, ktorého téma sa už posunula, ešte skôr ako sa skončí. Tým sa ďalej predlžuje čas prepisu, pretože digitalizujeme ďalších 5 minút na každú aktualizáciu, aby sme pochopili, ktorý rečník hovorí v akej chvíli

Keď sa tento pomer zvyšuje v každom hovore; musíme zvážiť prestávky trvajúce minúty alebo sekundy s potenciálne desiatkami ľudí. To znamená, že často neprehľadné chvatové uzly sú podobné kocke Rubix

Prepis audio nahrávok o technických témach

Ak potrebujete prepísať zvukový súbor, ktorý si vyžaduje určitý výskum , zaberie vám to veľa času. Mali by ste všetko stiahnuť zo zvukového súboru a poslať ho späť, aby ste si mohli urobiť svoju vlastnú následnú kontrolu alebo návrh. Existujú špecifické časové rámce pre dané časy obratu pre konkrétny projekt.

Keď človek čelí nahrávaniu zvukového súboru s cieľom dodať obsah, nie je to také jednoduché, ako stlačiť tlačidlo nahrávania a pustiť ho. Zvukové súbory si často vyžadujú prieskum, aby ste sa uistili, že rozumiete tomu, čo hovoria, a chcete sa v hovorenom slove vyjadriť jasnejšie. Stručne povedané, ak nepoznáte pravopis neobvyklého slova, potom prepis zvukových súborov nie je služba, ktorú budete môcť ponúknuť.

Prepis zvuku so silnými akcentmi

Zvuky môže byť pre človeka ťažké dekódovať a preložiť. Hlas vo zvuku má často akcenty alebo nie je čistý, takže ho ľudia ťažko počujú. Vyžaduje si to teda ešte vyššiu úroveň inteligencie a pozorné počúvanie, aby ste z nej získali informácie.

Pri prepisovaní prednášok a prezentácií pre platformu dištančného vzdelávania musí výrobca zabezpečiť konzistentnosť hlasu, aby každá prezentácia zostala stručná a relevantná pre študentov.

Porovnanie medzi ľudským prepisom a strojovým prepisom

brainstorming doodles

Prepisy vytvorené prostredníctvom automatizovaného prepisu nemusia mať vždy rovnakú hodnotu ako ľudské prepisy. Softvér zápasí s interpretáciou a pochopením hovorových výrazov alebo slangu na rozdiel od španielčiny alebo čínštiny.

V určitom zmysle to vedie k strate informácií v prepise, a preto je ťažšie ich získať. Chýba im tiež kontext nahrávania, čo drasticky znižuje efektivitu pri uchovávaní záznamov. Potenciálne spôsobuje nákladnejšie chyby a medzery v záznamoch udalostí.

Ktorí ľudia môžu mať prospech z prepisu zvuku?

Mnohí ľudia by radi prepísali svoj zvuk, aby ho mohli preložiť alebo zdieľať s určeným publikom. Pre takmer každé odvetvie sa prepis reči do textu stal neoddeliteľnou súčasťou dosiahnutia presnosti a dokonalosti. Niektoré odvetvia sa však oveľa viac spoliehajú na prepis ako iné.

Prepisujte zvuk a vytvorte digitálny obsah

Keďže video priemysel neustále rastie, začal sa vo veľkej miere spoliehať na prepis zvuku z videí. Strih a produkcia sa zvyčajne vzťahuje na proces titulkov, kde potrebujú niekoho, kto prepíše danú nahrávku.

Editori videa, producenti a tvorcovia videí dnes vo veľkej miere využívajú prepisovací softvér. Pretože niekedy nie je praktické, aby si pozorne vypočuli nahrávku.

Aby sme sa priblížili k nášmu cieľu, ktorým je automatizovaný proces, došlo k veľkému vývoju v editačnom softvéri, ktorý dokáže jemne pridať titulky pri vykresľovaní nespracovaného video súboru. Konečný výsledok vyzerá úžasne a je dosť jednoduchý pre každého, kto má doma počítač a softvér na úpravu.

Píšte veci na cestách.

Speech to text mobile app

Prístup zo všetkých zariadení. Premena zvukových súborov na text v zariadeniach iphone a Android.

Prepisujte zvuk na zlepšenie zákazníckej skúsenosti

Pochopenie trhu by malo byť založené na získavaní najlepších poznatkov a údajov. Tieto údaje zahŕňajú prepis zákazníckych konverzácií a telefonických hovorov, online prieskumy a interaktívne testovanie. Poskytuje bohaté pochopenie problémov zákazníkov empatickým spôsobom.

Analytický proces analýzy údajov prepisuje konverzácie/offline spätnú väzbu a dokumenty. Berú do úvahy aj ďalšie interakcie, aby vytvorili bohaté prepisy toho, čo zákazníci hovoria. Odpovede na prieskumy sú kódované podľa ich príslušných aspektov.

Body sa odpočítajú, ak nie sú v súlade s cieľmi výskumu. Testy UX sú interaktívne a zbierajú cenné poznatky o dizajnových funkciách z pohľadu zákazníkov. Dátová analytika to nemôže dosiahnuť sama.

A čo softvér, ktorý prepisuje zvuk?

Prepisovatelia sú zvyčajne zamestnanci alebo nezávislí pracovníci, ktorí počúvajú zvuk a robia prepis. S novším a lacnejším softvérom AI sa prepis stáva efektívnejším s menšou ľudskou účasťou.

Stroje vytvoria zvukové súbory zo vstupu pomocou algoritmov a umelého auditovacieho softvéru. Zariadenie potom môže tieto časti zvuku ľahko prepísať a vytvoriť textový súbor, čím sa dosiahne lepšia kvalita v porovnaní s ľudskou pomocou.

audio to text transcriber

Pokiaľ ide o nahrávanie rozhovorov, musíte vziať do úvahy rôzne veci. Existuje niekoľko ďalších zvukov, ktoré môžu ovplyvniť prepis od relevantnosti po presnosť. Preto často nájdete ľudských prepisovačov, ktorí robia chyby v tomto procese.

Aby sa vyhli drahej a časovo náročnej ľudskej práci, spoločnosti investovali pomerne veľa do strojov so softvérom umelej inteligencie.

Táto technológia stále čelí mnohým problémom, pokiaľ ide o rozpoznávanie jazyka a reči. Ale rýchlo napredujú, čím eliminujú potrebu ľudských pracovníkov a monštruóznych online cenoviek. Pretože stroje môžu namiesto toho urobiť prepis jednoducho a s oveľa nižšími nákladmi.

Jedným z týchto strojov je Transkriptor a patrí medzi najlepšie. Začnite prepisovať svoje zvukové súbory zadarmo teraz!

Pozrite si, čo o nás povedali naši zákazníci!

Poskytujeme služby tisícom ľudí z akéhokoľvek veku, profesie a krajiny. Kliknite na komentáre alebo na tlačidlo nižšie a prečítajte si o nás úprimnejšie recenzie.

často kladené otázky

Náročnosť prepisu zvukových súborov závisí väčšinou od odborníka, ktorý sa chystá prepisovať zvuk. Dobrému prepisovateľovi môže trvať asi 4 až 6 hodín, kým dokončí hodinu zvuku, v závislosti od predmetu. Hotové prepisy sú ľahko dostupné pre väčšinu prejavov a prednášok, ale služby manuálneho prepisu sú častejšie zakázané. Pretože vytvorenie kódu z jednej hodiny zvuku môže trvať až 72 hodín alebo viac. Aj keď je reč čistá a bez hluku v pozadí.
Ak niekto potrebuje prepis v rýchlosti, môže byť rozumné prejsť buď na službu automatického prepisu, alebo na použitie aplikácie, ktorá automaticky dolaďuje slová tak, že ich opravuje pomocou textu nájdeného v databázach reproduktorov.

Služby, ktoré prepisujú zvuk, šetria čas a peniaze. Softvér na prepis zvuku je osemkrát rýchlejší ako ľudskí pracovníci. Kvalita práce je tiež skvelá. Ich presnosť je viac ako 80 percent.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text