Prepisujte podcasty a získajte viac zákazníkov

Zvukové zariadenie a mikrofón umiestnené na stole na prepisovanie podcastov, stratégia na prilákanie ďalších zákazníkov.
Prepisovanie podcastov pomocou transkripcie je jednoduché

Transkriptor 2022-04-03

Snažíte sa vo svojich podcastoch osloviť nové publikum? Mnoho jednotlivcov a firiem v rôznych odvetviach sa snaží osloviť nové cieľové skupiny iba pomocou podcastového zvuku. Jedným z riešení, s ktorým však mnohé firmy a jednotlivci vidia sľubné výsledky, je prepisovanie podcastov tak, aby obsahovali aj text. Princípy prepisu podcastov a proces sú kľúčové oblasti, ktorým je potrebné porozumieť predtým, ako využijete rôzne výhody.

Čo znamená prepis podcastov?

Prepis podcastov zahŕňa prevzatie podcastu a jeho konverziu na použiteľný text. Verzia prepisu je kópiou podcastu doslovne, len v textovej forme. Tento text sa bežne používa na vytváranie skrytých titulkov vo videu alebo na písanie textu ako doplnkové informácie. V minulosti si proces prepisu vyžadoval manuálneho prepisovača, čo mohlo byť nákladné a časovo náročné. Teraz však veľa firiem a jednotlivcov prechádza na softvérový program, ako je Transkriptor. To umožňuje zvýšenú flexibilitu a inovatívne funkcie, ktoré uľahčujú prepis podcastov.

Ako prepisovať podcasty?

Pokiaľ ide o prepis podcastov, proces je veľmi jednoduchý, najmä s Transkriptorom. Najprv nahrajte svoj podcast a upravte oblasti, ktoré nechcete zahrnúť. Keď máte hotový zvuk, môžete použiť Transkriptor na konverziu zvuku na text v priebehu niekoľkých minút. Keď máte textovú kópiu svojho podcastu, môžete sa rozhodnúť pridať titulky k videám podcastu alebo zahrnúť text ako samostatný súbor, ktorý si používatelia môžu prečítať.

Počas procesu prepisu existuje niekoľko najlepších tipov, ktoré treba mať na pamäti. Keď nahrávate zvuk, hovorte priamo do mikrofónu, aby ste získali čistý zvuk. Transkriptor má však schopnosť jednoducho triediť váš zvukový súbor a vyzdvihnúť dôležitý zvuk, ktorý potrebujete prepísať. Navyše znížte hluk na pozadí pri nahrávaní podcastu. Nájdenie tichej oblasti alebo uzavretej miestnosti môže pomôcť vytvoriť jasný zvuk pre vašich divákov.

Aké sú výhody prepisu podcastov?

Výhody z prepisovania podcastov môžu vidieť nielen podniky, ale aj jednotlivci, podnikatelia a tvorcovia obsahu . Prvou výhodou je dostupnosť prepisovania podcastov, ktorú poskytuje osobám so zdravotným postihnutím. Jednotlivci so sluchovým postihnutím budú mať malý úspech v pochopení podcastu. S textovou verziou dopĺňajúcou podcast alebo prepísaním obsahu sa však môžu stať súčasťou vášho cieľového trhu. Vytváranie obsahu dostupného pre všetky skupiny pomáha firmám rozširovať zákaznícku základňu, pričom niektorí zaznamenajú až 10-násobok zákazníckej konverzie.

Ďalšou hlavnou výhodou pri prepise podcastov je pridaná SEO predajnosť. Nie je žiadnym tajomstvom, že mnohé vyhľadávače využívajú kľúčové slová na získanie výsledkov vo vyhľadávaní. Ak máte text v spojení s vaším podcastom, vaša firma získa nástroje na umiestnenie vo vyhľadávačoch a priláka viac zákazníkov. Keď budete mať viacero rôznych podcastov s textom, vyhľadávací nástroj zachytí váš obsah a nasmeruje zákazníkov na váš web alebo iné platformy.

Textová verzia vášho podcastu navyše umožňuje zákazníkom a klientom lepšie porozumieť vášmu produktu, službe alebo informáciám. Čítanie sa premieta do pamäte viac ako počúvanie zvuku. Ponuka oboch metód však dáva zákazníkom možnosť vybrať si metódu učenia, ktorá je pre nich najvýhodnejšia. Dostupnosť a viaceré komunikačné kanály vedú k schopnosti osloviť viac zákazníkov, čím sa zvýši váš úspech.

Prečo je dôležité používať softvér na prepis podcastu?

Výhody prepisu vášho podcastu by mali stačiť na to, aby vás presvedčili, aby ste začali implementovať pridaný spôsob komunikácie; jednoduchosť prepisu textu však môže uzavrieť dohodu. Proces prepisu pomocou Transkriptoru je možné dokončiť na požiadanie a rýchlo. Namiesto toho, aby ste sa spoliehali na manuálneho prepisovača, ktorý vám zapadne do ich rozvrhu, môžete svoje podcasty prepisovať, keď sa vám to hodí. Rýchly proces prepisu navyše uvoľňuje čas vo vašom nabitom programe. Prevod zvuku na text môže trvať veľa času, najmä ak je podcast dlhý. Dostupná cena Transkriptoru spolu s možnosťami šetrenia času vedie k situácii, ktorá je výhodná pre obe strany.

Často kladené otázky o prepise podcastov na text

Jednoducho povedané, áno. Prepis podcastov poskytuje vašej organizácii nástroje potrebné na rozšírenie zákazníckej základne a prilákanie nových zákazníkov. Okrem toho váš podcast získava pozornosť vyhľadávacieho nástroja, keď máte k nemu priradené kľúčové slová. Nehovoriac o tom, že niektorí jedinci lepšie chápu informácie v textovej forme. Ponuka alternatívneho spôsobu komunikácie informácií vedie ku konverzii zákazníkov, zvýšeniu predaja a väčšiemu porozumeniu.


Someone who transcribe podcast

Vy aj spotrebiteľ máte prospech z prepisu podcastov a poskytovania napísania textu. Váš podnik profituje z prilákania nových zákazníkov a klientov, zatiaľ čo spotrebiteľ profituje z alternatívnych spôsobov komunikácie. Profitujú z toho nielen majitelia firiem, ale výhody môžu vidieť aj všetci, ktorí vyrábajú podcasty. Tvorcovia obsahu a podnikatelia vytvárajúci informatívny obsah zaznamenajú zvýšený počet zobrazení a hodnotenie vyhľadávačov, keď bude k dispozícii prepis ich podcastu.


A workspace where people transribe podcasts

Text, ktorý je výsledkom prepisu podcastov, je usporiadaný v poradí, v akom boli slová vyslovené. Transkriptor ponúka možnosti formátovania, pretože upraviteľný digitálny prepis je konečným výstupom pri používaní softvéru. Svoj záznam môžete ľubovoľne naformátovať, ale text by mal sledovať priebeh podcastu.


ways to transcribe podcast

Transkriptor ponúka používateľom možnosť prepisovať podcasty do viacerých rôznych jazykov, čo im umožňuje riešiť medzinárodné trhy a osloviť globálnu zákaznícku základňu. Konverzie podcastov do rôznych jazykov sú dôležitou súčasťou pre podniky, ktoré sa snažia rásť v nových geografických oblastiach.


Ďalšie kroky

Prepis podcastov ponúka firmám a jednotlivcom mnoho výhod, ako napríklad vyššie hodnotenie SEO, oslovenie nových zákazníkov a vytváranie vyšších zákazníckych konverzií. Všetky tieto výhody sú možné s Transkriptorom, ktorý pracuje s vami a odstraňuje väčšinu záťaže z vášho taniera. Vo svojom nabitom programe si môžete uvoľniť čas a pridať hodnotu do iných dôležitých oblastí. Ak chcete začať ešte dnes, obráťte sa na jedného z členov tímu v Transkriptore.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text