Ako pridať titulky do videí na tabuli

Blackboard@-video-captions zobrazuje digitálneho umelca na stanici s meditujúcou siluetou uprostred holografických vizuálov
Ovládajte pridávanie titulkov do svojich videí Blackboard.

Transkriptor 2023-04-25

Naučte sa pridávať titulky do videí v aplikácii Blackboard Learn pomocou pokynov krok za krokom. Táto príručka zahŕňa automatické aj manuálne metódy titulkovania a poskytuje tipy na úpravu a publikovanie titulkov. Je dôležité, aby boli vaše videá prístupné všetkým študentom, a pridanie titulkov je jednoduchý spôsob, ako zlepšiť prístupnosť.

Ako pridať titulky do nahrávok na tabuli

Ak budete postupovať podľa nižšie uvedených krokov, budete môcť do projektu spolupráce na tabuli pridať nadpisy:

 1. Najskôr sa prihláste do svojho konta na nástenke Blackboard a prejdite na súbor s videom, ku ktorému chcete vytvoriť titulky.
 2. Kliknite na časť „Obsah kurzu“ v kurze a vyhľadajte video, ku ktorému chcete pridať titulky.
 3. Kliknutím na video otvoríte okno prehrávania.
 4. Po otvorení okna prehrávania videa kliknite na tlačidlo CC v pravom dolnom rohu. Otvoria sa nastavenia titulkov.
 5. V ponuke možností si môžete vybrať, či chcete pridať kartu s automatickými titulkami alebo nahrať vlastné titulky. Vyberte jazyk videa a kliknite na „Nastaviť jazyk a pridať zdroj titulkov“.
  • Automatické titulky: Ak sa rozhodnete používať automatické titulky, vložte možnosť „Automaticky“ a vyberte jazyk titulkov.
  • Manuálne titulky: Ak chcete nahrať vlastné titulky, kliknite na možnosť „Manuálne“ a vyberte jazyk titulkov. Potom kliknite na tlačidlo „Nahrať“ a vyhľadajte súbor s titulkom vo svojom počítači.
 6. Ak sa rozhodnete pridať manuálne titulky, vytvorte pred odoslaním súbor s ultra titulkami. Na vytvorenie súboru s titulkami môžete použiť nástroj na titulkovanie videa, ako je napríklad Amara .
 7. Po pridaní a úprave nadpisov kliknite na tlačidlo „Uložiť“, čím uložíte zmeny.
 8. Skontrolujte, či sú vaše titulky presné a synchronizované s videom.
 9. Kliknutím na tlačidlo „Publikovať“ zverejníte svoje video s titulkami. Môžete ho tiež zverejniť ako video na YouTube.
tabuľa

Aké sú typy titulkov?

Existujú tri hlavné typy titulkov:

 1. Otvorené titulky: Ide o titulky, ktoré sú trvalo vložené do videa a nie je možné ich vypnúť. Otvorené titulky sú užitočné vtedy, keď je video určené na sledovanie s titulkami a tvorca chce zabezpečiť, aby ich videl každý, kto si video pozrie.
 2. Uzavreté titulky: Ide o titulky, ktoré môže divák zapnúť alebo vypnúť. Uzavreté titulky sú užitočné, ak je video určené pre široké publikum. Nie všetky verzie prehrávačov médií podporujú skryté titulky. Uzavreté titulky sú užitočné aj na účely prístupnosti, pretože umožňujú nepočujúcim alebo nedoslýchavým divákom porozumieť obsahu.
 3. Titulky: Titulky sú podobné skrytým titulkom, ale zobrazujú iba dialóg a neobsahujú iné zvukové podnety, ako sú zvukové efekty alebo hudobné popisy. Titulky sa bežne používajú pri cudzojazyčných filmoch alebo videách, ktoré sa prekladajú do iného jazyka ako prepis. Na rozdiel od skrytých titulkov nie sú titulky nevyhnutne určené na účely prístupnosti.
 4. Zvukové popisy: Sú súčasťou otvorených alebo skrytých titulkov. Môžu doplniť chýbajúce informácie, ktoré rozprávač neposkytol.

často kladené otázky

Blackboard je systém na správu vzdelávania (LMS), ktorý sa používa vo vzdelávacích inštitúciách na poskytovanie obsahu kurzov, správu vzdelávacích aktivít a uľahčenie komunikácie medzi inštruktormi a študentmi. Videá na tabuli sú videoobsah ako súčasť online kurzu. Pridanie titulkov do videí na tabuli Blackboard zlepšuje ich prístupnosť a zlepšuje zážitok zo vzdelávania pre všetkých študentov bez ohľadu na ich sluchové schopnosti alebo jazykové znalosti.

V dnešnom svete sú študenti čoraz rozmanitejší, pokiaľ ide o ich pôvod, schopnosti a štýly učenia. Ak chcete efektívne osloviť a zapojiť všetkých študentov, musíte vytvoriť obsah, ktorý je prístupný pre každého. Živé titulky sú základným nástrojom na sprístupnenie vašich videí.
Titulky sú prospešné nielen pre študentov so sluchovým postihnutím alebo s jazykovou bariérou, ale pomáhajú aj študentom, ktorí sa lepšie učia pomocou vizuálnych a sluchových podnetov. Proces titulkovania vám umožní urobiť obsah pútavejším a poučnejším pre všetkých študentov.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text