10 typov titulkov

Preskúmajte 10 typov titulkov pomocou tlačidla prehrávania a pozastavenia, ktoré zvýrazňuje nástroje na úpravu videa.
Objavte 10 typov titulkov pre lepšiu dostupnosť vo vašom multimediálnom obsahu!

Transkriptor 2024-01-17

Titulky sú textové titulky sprevádzajúce video, zvyčajne umiestnené v dolnej časti obrazovky, ktoré zobrazujú dialóg hovorený v reálnom čase. Všetky titulky sa riadia jedným dôležitým usmernením.

Súbory s titulkami je možné uložiť jedným z dvoch spôsobov: ako otvorené titulky (OC), ktoré sa natrvalo "napália" do videosúboru, aby ich divák nemal možnosť vypnúť, alebo ako skryté titulky (CC), ktoré sú uložené v samostatnom súbore, takže divák si môže vybrať, či bude sledovať video s titulkami alebo nie.

Existuje celý rad typov titulkov, ktoré sa líšia informáciami, ktoré obsahujú, pretože slúžia pre rôzne publikum. Napríklad titulky pre nepočujúcich a nedoslýchavých (SDH) obsahujú ďalšie zvukové detaily, ako je hudba a zvukové efekty, aby sa zabezpečil prístupný zážitok zo sledovania. Nútené titulky (FN) na druhej strane objasňujú tlmené dialógy, nejasnú grafiku a ďalšie informácie vo videu, ktoré sú potrebné pre príbeh.

10 typov titulkov používaných vo videách je uvedených nižšie.

 1. Skryté titulky: Prekrytia textu vo videu, ktoré poskytuje dialógové a sluchové podnety určené na sprístupnenie obsahu nepočujúcim alebo nedoslýchavým divákom.
 2. Otvorené titulky: Diváci nemôžu vypnúť skryté titulky. Je to užitočné na zabezpečenie prístupnosti, keď platforma zobrazovania skryté titulky nepodporuje.
 3. SDH (titulky pre nepočujúcich a nedoslýchavých): Typ titulkov, ktorý zahŕňa nielen dialógy, ale aj anotácie zvukových efektov a ďalšie zvukové informácie, ktoré pomáhajú nepočujúcim alebo nedoslýchavým divákom.
 4. Vynútené titulky: titulky, ktoré sa automaticky zobrazia, keď je časť dialógov alebo textu v inom jazyku ako hlavná zvuková stopa; sú "nútené" na obrazovke, aby poskytli potrebný preklad alebo kontext.
 5. Vypálené titulky: Vypálené titulky sú neinteraktívne titulky, ktoré boli natrvalo "napálené" do samotného videosúboru a sú vždy viditeľné, podobne ako otvorené titulky.
 6. Cudzojazyčné titulky: FLS poskytujú preklad dialógu z pôvodného jazyka do iného jazyka, aby pomohli divákom, ktorí nerozumejú pôvodnému jazyku obsahu.
 7. Prepis titulkov: Doslovný prepis hovoreného dialógu do titulkov.
 8. Karaoke titulky: Karaoke titulky zvýrazňujú texty v čase s hudbou zobrazenou počas karaoke videí.
 9. Živé titulky v reálnom čase: Živé titulky sa prepisujú v reálnom čase pre okamžité čítanie.
 10. Teletextové titulky: Skorá forma poskytovania informácií a titulkov na televíznych obrazovkách prostredníctvom režimu skrytého textu.

Uzavretý znak vznášajúci sa nad modrým pozadím symbolizuje typ uzavretých titulkov na prepis hovoreného obsahu.
Preskúmajte typ skrytých titulkov prispôsobený na prepisy, čím sa zlepší prístupnosť a porozumenie.

1. Skryté titulky (CC)

Skryté titulky (CC), typ titulkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na diskoch DVD a streamovacích službách, majú možnosť zapnutia a vypnutia. Skryté špeciálne titulky sa zobrazujú ako jeden alebo dva riadky textu v dolnej časti obrazovky a ich pozícia zostáva rovnaká.

Hlavnou výhodou skrytých titulkov je ich univerzálnosť. Väčšina platforiem podporuje skryté titulky, ako napríklad Facebook, LinkedIn, Twittera YouTube.

2. Otvorené titulky (OC)

Otvorené titulky (OC) sa nachádzajú v pôvodných snímkach videa a natrvalo ich "napaľujú" do súboru. Otvorené titulky neumožňujú používateľom zapnúť alebo vypnúť, takže výrobca musí venovať zvýšenú pozornosť tomu, aby na obrazovke zostal priestor na zobrazenie slov.

Otvorené titulky sú riešením pre autorov, ktorí uverejňujú obsah na platformách, ktoré nepodporujú skryté titulky, ako sú Instagram alebo TikTok, pretože môžu manuálne prepisovať a pridávať titulky k svojmu videu.

3. SDH (titulky pre nepočujúcich a nedoslýchavých)

SDH sú typom titulkov určených pre nepočujúcich a nedoslýchavých, ktoré obsahujú ďalšie zvukové detaily, ktoré pomáhajú divákom pochopiť scénu. SDH titulky zahŕňajú okrem dialógov aj zvukové efekty, hudbu a identifikáciu reproduktorov. Titulky SDH presahujú rámec hovoreného slova a opisujú iné typy zvukov, ktoré sa vo videu vyskytujú, ako napríklad "strašidelná hudba" na vyjadrenie napätia alebo "nezreteľné chvenie", ktoré dáva pocit prostredia.

4. Nútené titulky

Nútené titulky, známe ako nútené naratívne titulky (FN), sú titulky na objasnenie dialógov, nejasnej grafiky a akýchkoľvek ďalších zložitých informácií. Nútené titulky existujú vlastnou cestou, aj keď divák titulky nezapne, hoci Netflix do svojich voliteľných titulkov so skrytými titulkami začleňuje nútené naratívne titulky.

Nútené titulky podporujú pochopenie nepočuteľného alebo skresleného zvuku publikom, ako sú dialógy v akčnom filme prehlušené hlasným hlukom v pozadí alebo dialógy v dokumente s nízkou kvalitou zvuku. Nútené titulky poskytujú preklad dialógu, takže sú užitočné pre videá, kde sa väčšina dialógov odohráva v jednom jazyku, ale určité znaky náhodne vkladajú frázy v inom jazyku.

5. Vypálené titulky

Vypálené titulky označujú akékoľvek titulky, ktoré existujú priamo a sú uložené vo vnútri videosúboru, čo znamená, že ich divák nemôže vypnúť. Napálené titulky sú zameniteľné s otvorenými titulkami, pretože sú trvalou súčasťou videa, ktorú divák nemôže zapnúť ani vypnúť.

Napálené titulky sú obľúbenou voľbou pre editorov, ktorí chcú úplnú kontrolu nad písmom, veľkosťou a farbou titulkov, aby sa zabezpečilo, že sú v súlade s témou alebo estetikou obsahu. Vypálené titulky sú obľúbené u tvorcov, ktorí vytvárajú obsah pre sociálne médiá, pretože poskytujú vizuálny záujem, ktorý zaujme a udrží pozornosť divákov.

6. Cudzojazyčné titulky

Cudzojazyčné titulky sú titulky, ktoré prekladajú dialóg prebiehajúci na obrazovke do iného jazyka. V dolnej časti obrazovky sa zobrazujú cudzojazyčné titulky, ktoré sa zhodujú s dialógmi na obrazovke. Preklad titulkov umožňuje divákom vychutnať si filmy vyrobené v krajinách, ktorých jazykom nehovoria, čo je dôležité, pretože filmová tradícia je rôznorodá po celom svete.

Okrem toho je zapnutie preložených titulkov pri zachovaní zvuku v pôvodnom jazyku populárnou metódou jazykového vzdelávania, pretože zlepšuje fonetické chápanie jazyka divákom tým, že ho oboznamuje s jeho kľúčovou slovnou zásobou a zvukmi.

7. Titulky s prepisom

Titulky prepisu sú výsledkom doslovného prepisu zvuku na text, v ktorom text zodpovedá dialógovému dialógu slovo za slovom, pričom sa vzdáva akýchkoľvek úprav kvôli jasnosti alebo dĺžke.

Jedným z problémov s prepisovými titulkami je, že spôsob, akým ľudia prirodzene hovoria, je často spletitý alebo mätúci, takže titulky ťažia z vylepšenia a úprav, ktoré doslovný prepis nemá.

Osoba držiaca mikrofón s karaoke titulkami zobrazenými na televíznej obrazovke.
Bez problémov spievajte spolu s karaoke titulkami, ktoré sú ideálne na zachytenie každej noty a slova.

8. Karaoke titulky

Karaoke titulky odkazujú na text vybranej piesne zobrazenej na obrazovke počas vystúpenia, aby spevákovi pomohli sledovať a zladiť inštrumentálnu stopu. Karaoke titulky sú v súlade s hranou hudbou a načasované tak, aby sa menili v priebehu skladby.

Karaoke titulky sú nevyhnutné pre karaoke bary, karaoke domáce systémy a v karaoke aplikáciách, aby sa používatelia mohli zúčastniť.

9. Živé titulky v reálnom čase

Živé titulky v reálnom čase, známe aj ako text v reálnom čase (RTT), menia hovorený dialóg na text a zobrazujú ho na obrazovke v reálnom čase. Živé titulky sú užitočné v mnohých rôznych nastaveniach, od automatického generovania titulkov pre prezentáciu a ich zobrazovania pre publikum na obrazovke alebo smartfónov vybavených aplikáciami RTT, ktoré konvertujú reč na text počas živých konverzácií a umožňujú používateľovi znovu sa spojiť so svojimi blízkymi po strate sluchu.

Niektoré titulkovacie služby v reálnom čase dokážu preložiť slová a vygenerovať titulky v inom jazyku. Živé titulky poskytujú prístup k hovorenému obsahu v reálnom čase (prostredníctvom titulkov a kompletných prepisov) pre sluchovo postihnutých a nepočujúcich študentov.

Obrazovka počítača zobrazujúca teletextové titulky s titulkami správ, ktoré sú príkladom formátu teletextových titulkov.
Ponorte sa do retro sveta teletextových titulkov, ktoré prinášajú správy s jednoduchosťou a nostalgiou.

10. Teletextové titulky

Teletext je stará služba, ktorú prvýkrát navrhla britská televízna stanica BBC v roku 1972.

Jednou z významných vlastností teletextového systému bolo, že poskytoval skryté titulky pre televízny obsah. Umožňuje používateľom po prvýkrát pridávať titulky do svojich programov, čím sa rýchlo stáva spojencom pre sluchovo postihnutých.

Moderné systémy nahradili teletext v čase, ale tvoril základ pre svetový systém teletextu, ktorý sa stal populárnym v celej Európe až do začiatku roku 2000.

Čo je titulok ?

Titulky sú textové znázornenie dialógu a iného relevantného zvukového obsahu vo videu, ktoré sa zobrazuje v dolnej časti obrazovky a umožňuje divákom čítať, čo sa hovorí alebo počuje.

Titulky rovnako dôležité pre nedoslýchavých alebo nepočujúcich divákov, aby mali prístup k obsahu, pretože poskytujú informácie o nehlasových prvkoch zvuku, ako sú zvukové efekty a hudba, ako aj prepis. Používanie titulkov je bežné vo filmoch, televíznych reláciách a videohrách, ako aj v kratších online videách a klipoch sociálnych médií.

Koncept "čo je titulkovanie" sa týka procesu prepisovania a prekladu hovoreného dialógu a sluchových podnetov do písaného textu, ktorý sa objavuje na vizuálnom displeji, zvyčajne v dolnej časti obrazovky.

Aký je účel titulkov?

Účelom titulkov je rozšíriť publikum videa poskytnutím textového zhrnutia dialógu a akcie, ale pre mnohých divákov sa stali kľúčovým nástrojom. Titulkovanie je nevyhnutné pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých divákov, ktorí majú prístup k videoobsahu, ako aj pre divákov s autistickým alebo dyslektikovým spektrom.

Používanie titulkov zlepšuje rýchlosť čítania a porozumenie tým, že zvyšuje oboznámenie diváka so slovnou zásobou a zvukmi jazyka. Titulky sú rovnako užitočné pre deti, ktoré sa učia svoj rodný jazyk, ako aj pre niekoho, kto sa neskôr v živote učí druhý jazyk.

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) využíva titulky, pretože pridávanie titulkov znamená, že Google používatelia hľadajú kľúčové slová.

Aký je význam titulkov?

Dôležitosť titulkov je mnohostranná: sprístupňujú audiovizuálny obsah nepočujúcim a nedoslýchavým divákom, uľahčujú jazykové vzdelávanie, umožňujú sledovanie v prostredí citlivom na zvuk a pomáhajú pochopiť dialóg, ktorý je rýchly, podávaný s rôznymi akcentmi alebo zakrytý hlukom v pozadí.

Titulky poskytujú prístup k videoobsahu ľuďom s poškodeným nadpisom alebo s ťažkosťami so spracovaním hovoreného jazyka tým, že poskytujú textové zhrnutie slov a všetky potrebné informácie mimo dialógov.

Ako typ obsahu ovplyvňuje výber typu titulkov?

Typ obsahu ovplyvňuje výber typu titulkov tým, že vyžaduje rôzne úrovne podrobností, tempa a informácií v závislosti od toho, či ide o vzdelávacie, zábavné, živé vysielanie alebo interaktívne médiá.

Účel videa je dôležitým faktorom pri výbere typu titulkov, ktoré sa použijú pre obsah. Umiestnenie titulkov, formát súboru a možnosti ovládania používateľa sú ďalšími dôležitými faktormi pri výbere typu titulkov.

Aké sú faktory, ktoré určujú výber typu titulkov?

Nižšie sú uvedené 4 hlavné faktory, ktoré je potrebné vziať do úvahy a ktoré určujú výber typu titulkov.

 1. Zamýšľané publikum. Titulky obsahujú rôzne informácie v závislosti od zamýšľaného publika. SDH titulky obsahujú popisy nedialógových informácií, ako je napríklad prehrávaná hudba alebo dôležité zvukové efekty, zatiaľ čo otvorené titulky obsahujú iba reč.
 2. Pozícia. Najvhodnejšia pozícia titulkov sa mení v závislosti od kontextu na obrazovke v každej snímke videa. Titulky sa zvyčajne zobrazujú v dolnej časti obrazovky, ale v prípade, že toto miesto zakrýva dôležitú akciu.
 3. Formát súboru. Používatelia zvážia, či je potrebné "napáliť" titulky do súboru, aby sa zabezpečilo, že formátovanie textu, umiestnenie a špeciálne znaky sú viditeľné.
 4. Kontrola používateľov. Používatelia môžu zapnúť alebo vypnúť niektoré titulky, zatiaľ čo iné nie.

Ako ovplyvňujú potreby nepočujúcich divákov výber typu titulkov?

Potreby nepočujúcich divákov ovplyvňujú výber typu titulkov tým, že vyžadujú pozornosť podrobnému popisu zvukových podnetov, identifikácii znakov, čitateľnej textovej prezentácii a zabezpečeniu toho, aby všetky relevantné informácie prenášané zvukom boli prístupné aj vizuálne.

Titulkovanie je základnou funkciou videoobsahu pre nepočujúcich divákov, pretože poskytuje vizuálne znázornenie dialógu na obrazovke. Pri titulkoch pre nepočujúcich a nedoslýchavých sa dodržiavajú osvedčené postupy formátovania titulkov vrátane zvukov bez dialógov, ako sú hudba, zvukové efekty alebo zložité akcie na obrazovke, ktoré iné typy titulkov vylučujú.

Titulky sú rovnako dôležité pre sluchovo postihnutých ľudí, ktorí sú schopní čítať z pier napriek tomu, čo väčšina ľudí predpokladá, pretože nie je možné držať krok s dialógom, keď je k dispozícii viac reproduktorov alebo keď je prítomný hluk v pozadí.

Ako pridať titulky do videa?

Ak chcete do videa pridať titulky , postupujte podľa krokov nižšie.

 1. Vytvorte súbor s titulkami. Súbory s titulkami obsahujú titulky postupne s časovými kódmi začiatku a konca. Text v súbore s titulkami by mal byť presný, včasný a správne naformátovaný.
 2. Stiahnutie softvéru na úpravu videa. K dispozícii sú rôzne softvéry na úpravu videa a najobľúbenejšie možnosti sú Adobe Premier Pro a Final Cut Pro. Apple produkty majú vstavaný softvér na úpravu videa (iMovie), rovnako ako Windows počítače (Windows Movie Maker).
 3. Importujte video. Vyberte a nahrajte video, ktoré chcete titulkovať, do vybratého softvéru na úpravu videa.
 4. Importujte titulky. Nahrajte súbor s titulkami (uložený ako SRT, SSA, TTML, SBV, VTT, TXT) popísaný v prvom kroku do softvéru na úpravu videa.
 5. Naformátujte titulky. Je nevyhnutné upraviť načasovanie titulkov tak, aby zodpovedali rýchlosti, akou sa dialóg vo videu odohráva, ako aj upraviť písmo, veľkosť, farbu a polohu textu tak, aby zodpovedali téme videa.
 6. Exportujte video. Video je pripravené na export, keď sú používatelia spokojní so vzhľadom videa a titulkov. Pri ukladaní titulkov si môžete vybrať z dvoch formátov súborov.

Často kladené otázky

Transkriptor pomáha pri vytváraní presných titulkov pomocou pokročilej umelej inteligencie na efektívny prepis hovorených slov do textu. Dokáže spracovať rôzne prízvuky a dialekty, čo zaisťuje vysoký stupeň presnosti titulkov, ktoré generuje, a poskytuje časové pečiatky.

Áno, titulky v cudzom jazyku môžu byť veľmi efektívne pri výučbe jazykov. Poskytujú študentom písomnú formu hovoreného jazyka, pomáhajú pri porozumení a získavaní slovnej zásoby.

Živé titulky v reálnom čase v živých podujatiach čelia výzvam, ako je presné udržiavanie tempa živej reči, zvládanie rôznych prízvukov a dialektov a riešenie hluku v pozadí alebo prekrývajúcich sa konverzácií.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text