Ako diktovať pomocou aplikácie WhatsApp

Obrázok predstavujúci koncept WhatsApp hlasového hovoru s funkciou diktovania
Preveďte svoje WhatsApp hlasové správy na text pomocou diktovania.

Transkriptor 2022-12-02

Ako používať funkciu Voice-to-Text v aplikácii WhatsApp

Funkcia diktovania aplikácie WhatsApp umožní používateľom Android a iPhone nadiktovať akúkoľvek správu prostredníctvom funkcie hlasového príkazu. Správy WhatsApp môžete diktovať prostredníctvom hlasových príkazov. Ak chcete začať s hlasovým písaním v aplikácii WhatsApp, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Pred začatím sa uistite, že je povolená funkcia „používať hlas“ a že máte povolenie používať mikrofón v zariadení.

Najprv prejdite do obchodu Apple App Store alebo Google Play a uistite sa, že máte nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie WhatsApp .

 1. Otvorte okno chatu osoby, ktorej chcete poslať správu
 2. Na virtuálnej klávesnici uvidíte ikonu mikrofónu.
 3. Po ťuknutí na ikonu mikrofónu sa začne nahrávať všetko, čo hovoríte. Teraz vytiahnite klávesnicu a ťuknite na ikonu mikrofónu v pravom hornom rohu (pre používateľov systému Android) alebo v pravom dolnom rohu (pre používateľov systému iOS).
 4. Nadiktovaná správa sa zobrazí na klávesnici
 5. Prepis môžete upraviť pred odoslaním finálnej správy, takže nemusíte písať dlhé správy.

Ako odoslať hlasovú správu v službe WhatsApp

Pomocou aplikácie WhatsApp môžete odosielať diktáty.

 1. Otvorte aplikáciu WhatsApp v telefóne
 2. Ťuknite na individuálny alebo skupinový chat
 3. Vyberte pole správy
 4. Ťuknite na ikonu mikrofónu, podržte ju a nahrajte hlasovú správu.
 5. Ak ste správu nahrali, ponechajte ikonu mikrofónu a ťuknite na položku „Odoslať“.

Ako napísať hlasovú správu

 1. Do mobilného telefónu alebo karty so systémom Android nainštalujte klávesnicu Google.
 2. Otvorte akúkoľvek aplikáciu, do ktorej môžete hlasom napísať správu, napríklad Gmail alebo WhatsApp.
 3. Ťuknite na pole správy, do ktorého zadáte text.
 4. Na paneli Gboard sa dotknite ikony mikrofónu a podržte ju.
 5. Keď sa zobrazí možnosť „Hovoriť teraz, povedzte, čo chcete napísať.

Ako diktovať interpunkciu pri hlasovom písaní

Najlepšie by bolo, keby ste si dávali pozor na interpunkciu, pretože keď hovoríte, WhatsApp prevádza interpunkciu. Nefunguje to však vždy. Ak chcete pridať interpunkčné znamienka, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Ťuknutím na položku umiestnite bod vloženia na miesto, kam chcete vložiť text.
 2. Kliknite na ikonu mikrofónu na virtuálnej klávesnici alebo ju vyhľadajte v ľubovoľnej textovej oblasti.
 3. Po kliknutí na ikonu môžete začať hovoriť.
 4. Ak nevidíte ikonu mikrofónu, skontrolujte, či je zapnutá funkcia Diktovanie .
 5. Keď hovoríte, aby ste vložili text, WhatsApp automaticky vloží interpunkciu.
 6. Vyslovte názov interpunkčného znamienka, napríklad „otáznik“ alebo „čiarka“.
 7. Ak chcete z hlasového diktovania vyťažiť čo najviac, vyslovujte kľúčové slová a pridávajte interpunkčné znamienka alebo prestávky na riadkoch. Potom sa značky pridajú automaticky.
 8. Po dokončení ťuknite na ikonu mikrofónu so symbolom x.

Ako zmeniť hlasové písanie WhatsApp Jazyk

Ak chcete zmeniť jazyk v hlasovom písaní WhatsApp v telefóne so systémom Android alebo iPhone, môžete postupovať podľa nižšie uvedených krokov:

 1. Otvorenie aplikácie WhatsApp v mobilnom telefóne
 2. Ťuknite na tri zvislé bodky, ktoré sa zobrazia vpravo hore.
 3. Potom prejdite do ponuky Nastavenia > Chaty > Jazyk aplikácie
 4. Nakoniec vyberte požadovaný jazyk

často kladené otázky

WhatsApp je bezplatná multiplatformová aplikácia na zasielanie správ, ktorá vám umožňuje uskutočňovať videohovory a hlasové hovory, posielať textové správy a mnoho ďalšieho – a to všetko len s pripojením Wi-Fi.

Klávesová skratka pre hlasové písanie v dokumentoch Microsoft Word je „Ctrl+Shift+S“ v systéme Windows a „Command+Shift+S“ v systéme macOS. Môžete tiež prejsť na kartu Nástroje a vybrať položku Hlasové písanie. Zobrazí sa mikrofón; kliknite naň a začnite diktovať obsah.

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text