Miten tehdä haastattelujen puhtaaksikirjoitus väitöskirjaa varten?

Haastattelu- ja puhtaaksikirjoitustilaisuudessa kuulokkeisiin pukeutunut ammattilainen puhuu mikrofoniin ja tarkkailee monitoria.
Valitse huolellisesti sopivia ehdokkaita työhön haastattelujen transkriptioiden avulla.

Transkriptor 2023-01-11

Haastattelujen puhtaaksikirjoittamiseen väitöskirjaa varten on useita erilaisia lähestymistapoja. Paras menetelmä riippuu tutkijan erityistarpeista ja resursseista.

Miten haastattelujen puhtaaksikirjoittaminen opinnäytetyötä varten tapahtuu?

Seuraavat vaiheet auttavat sinua saamaan akateemisen transkription, olipa kyseessä sitten haastattelun, fokusryhmän tai havainnoinnin transkriptio:

1. Valmistele transkriptioprosessi :

Ennen transkriptioprosessin aloittamista on tärkeää kerätä kaikki tarvittavat materiaalit ja järjestää mukava ja rauhallinen työtila. Siihen voi kuulua tietokone, transkriptio-ohjelmisto, mikrofonilla varustetut erinomaiset audiolaatuiset kuulokkeet ja vastaajat.

2. Nauhoita haastattelu :

Varmista, että käytät haastattelun tallentamiseen laadukasta tallennuslaitetta, kuten digitaalista ääninauhuria tai videokameraa. Erityinen ääninauhuri parantaa äänenlaatua ja varmistaa, että saat tarkemman puhtaaksikirjoituksen väitöskirjaa varten. Haastattelun aikana yritä minimoida taustamelu ja häiriötekijät.

3. Huomioi luottamuksellisuus:

Jos haastateltava on pyytänyt, että hänen henkilöllisyytensä pidetään salassa, on erittäin tärkeää varmistaa, ettei hänen henkilöllisyytensä käy ilmi pöytäkirjasta. Tämä voi tarkoittaa salanimien käyttöä tai tietojen jättämistä pois pöytäkirjasta.

4. Kuuntele nauhoitus ja aloita puhtaaksikirjoitus:

Aloita haastattelun puhtaaksikirjoittaminen kuuntelemalla nauhoitus ja kirjoittamalla sanotut asiat puhtaaksi. Haastattelu on ehdottomasti kirjoitettava puhtaaksi sanatarkasti, mikä tarkoittaa, että jokainen sana ja tauko on otettava mukaan. puhuttu haastattelun aikana. Tämä on erityisen tärkeää väitöskirjojen kannalta, sillä tutkijoiden on pystyttävä analysoimaan haastatteluista kerättyjä tietoja tarkasti.

5. Käytä transkriptio-ohjelmia tai verkkotyökaluja :

Useat ohjelmat ja verkkotyökalut sekä puhtaaksikirjoituspalvelut voivat helpottaa ja tehostaa puhtaaksikirjoitusprosessia. Kun olet ladannut video- tai äänitallenteesi, ne tarjoavat automaattisen transkription.

Näissä työkaluissa on usein ominaisuuksia, kuten automaattiset aikaleimat, mahdollisuus toistaa nauhoitus eri nopeuksilla ja mahdollisuus lisätä puhujan tunnistetunnisteita. Joissakin niistä analysoidaan myös laadullisia tietoja.

6. Noudata tiettyä transkriptiotyyliä :

Tutkijat voivat käyttää useita eri tyylejä, kuten American Psychological Associationin (APA) tai Chicagon tyylikäsikirjaa. Erityisen tyylin valitseminen ja sen johdonmukainen noudattaminen koko transkriptioprosessin ajan on elintärkeää. Voit käyttää myös sellaisia menetelmiä kuin sisällönanalyysi, temaattinen analyysi tai diskurssianalyysi.

7. Tarkista haastattelujen transkriptio väitöskirjaa varten :

Kun koko haastattelu on kirjoitettu puhtaaksi, on tärkeää tarkistaa ja muokata puhtaaksi kirjoitettua tekstiä sen tarkkuuden ja selkeyden varmistamiseksi. Haastattelun oikolukeminen Transkriptio väitöskirjaa varten voi tarkoittaa sitä, että nauhoitus kuunnellaan uudelleen transkription tarkistamiseksi ja transkription muotoilemiseksi siten, että se on helposti luettavissa ja ymmärrettävissä.

Käytä ellipsejä ilmaisemaan, kun osallistuja jää jälkeen tai pitää pidemmän tauon lauseen alussa ja ilmaisee laiminlyöntiä.

8. Muotoile se tarpeidesi mukaan :

Nyt sinulla pitäisi olla täysin tarkka ja hiottu transkriptio (vaikka se veikin aikaa). Nyt on vain muotoiltava se omien määrittelyjesi mukaan ja varmistettava, että se palvelee aiottua tarkoitustaan. Nyt sinulla on nauhoitettu haastattelu. Säädä fonttia ja kokoa niin, että sitä on helppo lukea myös skannattaessa nopeaa käyttöä varten. Alaotsikoita, otsikoita, kappaleita ja sivunumeroita on käytettävä.

Väitöskirjan kirjoittaminen
Väitöskirjan kirjoittaminen

Mitä on haastattelujen puhtaaksikirjoitus?

Haastattelujen puhtaaksikirjoitus on prosessi, jossa haastattelussa puhuttu kieli kirjoitetaan kirjalliseen tai koneella kirjoitettuun muotoon. Tämä voi olla aikaa vievä ja työläs tehtävä, ja siihen voi kulua paljon aikaa. Se on kuitenkin olennaisen tärkeää tutkijoille, jotka tekevät haastatteluja väitöskirjaansa varten.

Tarkan puhtaaksikirjoituksen avulla tutkijat voivat analysoida ja tulkita haastatteluista kerättyjä laadullisia tietoja. Se toimii myös pysyvänä tallenteena haastattelusta myöhempää käyttöä varten.

Mikä on väitöskirja?

Väitöskirja on pitkä kirjallinen teos, jossa esitellään kirjoittajan tutkimushanke ja tulokset tietystä aiheesta. Se vaaditaan yleensä opiskelijoilta, jotta he voivat valmistua jatko- tai tohtoriohjelmasta. Väitöskirja on tyypillisesti kattava tutkimus tietystä aiheesta tai aihepiiristä. Se perustuu yleensä alkuperäiseen laadulliseen tutkimukseen.

Mikä on väitöskirjan tarkoitus?

Väitöskirjan tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa tai näkemystä tietylle tutkimusalalle, menetelmästä riippuen. Tyypillisesti sen odotetaan edistävän merkittävästi aihetta koskevaa olemassa olevaa tutkimuskokonaisuutta.

Miksi hankkia haastattelukirjoitus väitöskirjaa varten?

On mahdollista palata raakamateriaaliin, jotta voit havaita lauluilmaisun vivahteet. Äänenilmaisu maalaa laajemman kuvan kuin puhutut sanat. Lisäksi äänitiedostoja on erittäin haastavaa analysoida ja louhia tarvittavaa tietoa.

Nauhoitetun haastattelun jäljennöksen avulla voit tutkia tietoja paljon nopeammin ja yksityiskohtaisemmin.

Millaista transkriptiota tarvitset?

Kuten aiemmin todettiin, vaadittava yksityiskohtaisuus määräytyy puhtaaksikirjoituksen tarkoituksen mukaan. Käytettävissäsi on useita vaihtoehtoja, kuten:

Täysin sanatarkka transkriptio : Haastattelu sen raa’assa muodossa, mukaan lukien ”umm”, ”ahs”, tauot, väärät aloitukset ja muut sanalliset tikit.

Älykäs sanatarkka : Tämä on hiukan hiotumpi versio täydellisestä sanatarkasta käsikirjoituksesta, josta on poistettu kaikki ylimääräiset asiat, jotta se olisi helpompi lukea.

Yksityiskohtaiset huomautukset : Pelkistät haastattelun yksityiskohtaisiksi muistiinpanoiksi. Se tarjoaa nopean ja helpon pääsyn tarvittaviin tietoihin ilman, että sinun tarvitsee analysoida suuria tekstikokonaisuuksia.

Usein kysytyt kysymykset haastattelujen puhtaaksikirjoituksesta väitöskirjaa varten.

Väitöskirjaa varten tehtävään haastattelujen transkriptioon on useita erilaisia lähestymistapoja ja kysymyksiä.

Soveltuvatko ihmis- vai automaattipalvelut paremmin transkriptioon?

Automaattiset puheentunnistuspalvelut ovat yleensä edullisempia kuin ihmispohjainen transkriptio. Automaattiset transkriptiopalvelut tarjoavat joskus ilmaisia kokeilujaksoja, mikä on hyvä tapa päättää parhaasta sovelluksesta. Haastattelujen puhtaaksikirjoittaminen opinnäytetöitä varten sisältää pitkiä työpäiviä, joten palvelun hinta on tärkeä päätöksentekopiste. Transkriptor tarjoaa parhaat hinnat.

Puheesta tekstiksi

img

Transkriptor

Muunna ääni- ja videotiedostosi tekstiksi