Transkriptionstjänster för kvalitativ forskning

Professionella i ett mötesrum diskuterar transkriptionstjänster för kvalitativ forskning.
Förbättra din kvalitativa forskning med transkriptionstjänster.

Transkriptor 2023-04-17

Vad är transkriptionstjänster?

Transkriptionstjänster innebär att ljud- eller videoinspelningar omvandlas till skriftliga eller maskinskrivna textdokument. Transkriptionstjänster är till hjälp för företagsforskning, akademisk forskning och marknadsundersökningar. Med hjälp av transkriptionstjänster är det möjligt att transkribera både ljudinspelningar och videotranskriptioner.

Transkriptionstjänster utförs antingen manuellt eller automatiskt. Manuell transkribering innebär att en mänsklig transkriberare lyssnar på ljud- eller videoinspelningen och skriver in de talade orden i ett dokument.

Automatiska transkriptionstjänster använder däremot programvaror för taligenkänning för att automatiskt transkribera ljud- eller videoinspelningar till text. Den här metoden är snabbare och mer kostnadseffektiv, men den är kanske inte lika exakt som manuell transkription, särskilt när det gäller inspelningar med dålig ljudkvalitet, med flera talare eller med bristfälligt dikterade texter som inte är infödda.

Vilka transkriptionstjänster ska man använda för kvalitativ forskning?

Här är några transkriptionstjänster för kvalitativ forskning:

 • Professionella transkriptionstjänster: Dessa tjänster tillhandahåller högkvalitativa transkriptioner av inspelade intervjuer, fokusgrupper eller andra kvalitativa data. De tar vanligtvis betalt per timme eller per minut för ljud- eller videoinspelning. Några populära professionella transkriptionstjänster är Rev , GoTranscript och TranscribeMe , som ofta föredras av podcastare eller akademiska transkriptionstjänster och forskningsprojekt.
 • Frilansande transkriptörer: Frilansande transkriptörer finns på webbplatser som Upwork eller Fiverr. Utbildade transkriptörer lyssnar på din inspelning, ofta flera gånger, och omvandlar den till skriven text genom antingen ordagrann eller intelligent transkribering. De erbjuder prisvärda transkriptionstjänster, men kvaliteten varierar när det gäller mänsklig transkription, så det är viktigt att granska deras tidigare arbete och referenser innan du anlitar dem.
 • Automatiska transkriptionstjänster: Dessa tjänster använder programvara för att transkribera ljud- eller videoinspelningar till text. Exempel är Otter.ai och Temi, men det är möjligt att använda vilket filformat som helst. Automatiska transkriptionstjänster är dock inte alltid tillförlitliga, särskilt när det gäller att transkribera intervjuer med flera talare eller med andra än engelska som modersmål.
kvalitativ forskning

Vad är automatiska transkriptionstjänster?

Automatiska transkriptionstjänster är programvaror som använder taligenkänningsteknik för att transkribera ljud- eller videofiler till text. Dessa tjänster använder dataanalys och algoritmer för maskininlärning för att automatiskt känna igen och omvandla talade ord till skriven text, utan att människor behöver ingripa.

Automatiska transkriptionstjänster är användbara när en stor mängd ljud- eller videoinspelningar måste transkriberas snabbt och kostnadseffektivt. De är också användbara för enkel transkribering av inspelningar med tydlig ljudkvalitet och med endast en talare.

Automatiska transkriptionstjänster har dock begränsningar, särskilt när det gäller noggrannhet. De har svårt att korrekt transkribera inspelningar med bakgrundsbrus, med flera talare, med andra dialekter än modersmålet eller med teknisk terminologi. Valet av tjänst för automatisk transkribering beror på projektets specifika behov, t.ex. krav på noggrannhet, språkstöd och prisalternativ.

Hur väljer man rätt transkriptionstjänster för kvalitativ forskning?

Att välja rätt transkriptionstjänster för kvalitativ forskning är en viktig del av transkriptionsprocessen. För att få en korrekt transkribering bör du vara uppmärksam på dessa funktioner:

 • Noggrannhet
 • Genomströmningstid
 • Kvalitet

Noggrannhet

Mänskliga transkriptioner har en noggrannhet på över 99 %, medan automatiska transkriptioner vanligtvis har en noggrannhet på 80-95 %.

Även om mänskliga transkriptioner är mer exakta betyder det dock inte nödvändigtvis att de är bättre än automatiserade transkriptioner – de bästa transkriptionstjänsterna för kvalitativ forskning är de som tillgodoser dina specifika behov.

Manuella transkriptioner är lämpligare om du behöver högkvalitativa och mycket exakta datamängder. Dessa detaljerade datatranskriptioner är lämpliga för kvalitativ forskning, medicinsk transkribering, inspelning av rättsliga förfaranden och transkribering av inspelningar med bakgrundsbrus.

Genomströmningstid

Automatiserad transkription av kvalitativa forskningsdata har en 1:1-svarvningstid. Med andra ord tar det ungefär en timme för automatiserade transkriberingsverktyg att konvertera en timmes ljud.

Kvalitet

Kvalitet och noggrannhet i transkriptionstjänsterna går hand i hand, särskilt när man anlitar en transkriptör. Transkriptören bör ha engelska på minst modersmålsnivå. Om du anlitar en leverantör bör det helst vara en etablerad transkriberingsleverantör som har varit verksam i branschen i flera år.

Hur transkriberar man forskningsintervjuer?

Transkribering av intervjuer är en tidskrävande process, men det är viktigt att se till att det finns korrekta och detaljerade uppgifter om intervjuerna för framtida analyser. Här är några steg att följa när du transkriberar forskningsintervjuer:

 • Välj en pålitlig programvara som passar dina behov och din budget. Det finns olika alternativ, både gratis och betalda, med olika funktioner och noggrannhetsnivåer.
 • Innan du påbörjar transkriberingen bör du lyssna på ljudinspelningen av intervjun för att bekanta dig med talarens röst, accent och eventuella andra utmaningar som kan påverka transkriberingen.
 • Börja transkribera intervjun ordagrant med hjälp av en ordbehandlare eller ett transkriberingsprogram. Skriv ut allt som sägs, inklusive fyllnadsord, pauser och icke-verbala signaler.
 • Använd tidsstämplar för att markera början och slutet av varje talsegment eller ämnesbyte. Detta underlättar senare analys och referenser.
 • Slutligen ska du spara transkriptionen på en säker plats och överväga att använda ett säkerhetskopieringssystem för att förhindra förlust av data.

Vanliga frågor

Ordagrann transkription är en typ av transkription där transkriberaren skriver ner varje enskilt ord som talas i en ljud- eller videoinspelning, inklusive alla fyllnadsord, falska starter, upprepningar och andra icke-verbala ljud.

Alla företag eller frilansare som tillhandahåller transkriptionstjänster för kvalitativ forskning måste underteckna ett sekretessavtal (NDA). Sekretessavtalet garanterar att alla inblandade parter kan dela känslig information utan att den hamnar i händerna på konkurrenterna.

Kvalitativ forskning är en forskningsmetod som syftar till att utforska och förstå betydelser, erfarenheter och perspektiv hos individer eller grupper. Det är ett utforskande tillvägagångssätt som fokuserar på den mänskliga erfarenhetens rikedom, djup och komplexitet.
Kvalitativ forskning innebär ofta att man samlar in och analyserar icke-numeriska data, t.ex. intervjuer, fokusgrupper, observationsanteckningar och dokument. Dessa datakällor ger forskarna en detaljerad och nyanserad förståelse av det ämne eller fenomen som undersöks.
Kvalitativa forskningsmetoder är flexibla och anpassningsbara, vilket gör att forskarna kan ändra sina forskningsfrågor och metoder under forskningsprocessen. Det möjliggör också ett mer deltagande tillvägagångssätt, där deltagarnas röster och perspektiv inkluderas i forskningsprocessen och resultaten.

Dela inlägg

Tal till text

img

Transkriptor

Konvertera dina ljud- och videofiler till text