Kako transkribovati audio sa MuseScore?

Pojednostavljeni prikaz softvera za audio transkripciju MuseScore na radnoj površini.
Transkribujte muziku MuseScore – transformišite zvuk u notaciju brzo i precizno za kompozitore i muzičare.

Transkriptor 2024-03-29

Audio transkripcija je proces dokumentovanja delova muzike u pisanom formatu. Proizvod audio transkripcije je čaršijka, koja dokumentuje auditivne elemente komada muzike tako da kreator ima zapis o njihovom radu i u mogućnosti su da ga podele sa drugim izvođačima.

Automatski softver za transkripciju muzike, alternativa pisanju muzičke notacije ručno, koristi veštačku inteligenciju kako bi omogućio muzičarima da se fokusiraju na sviranje, dok program za njih generiše ocenu za komad. MuseScore je popularan MP3 za list muzičke transkripcije besplatne alatke koja automatski kreira muziku lista od audio datoteka sa velikim izborom za uređivanje i nekoliko načina za deljenje finalnog proizvoda. Međutim, ako je potrebno da transkribujete audio u tekst , razmislite o korišćenju Transkriptor za precizne transkripte.

Dole je navedeno 9 koraka za transkribovati MuseScore sa njima.

 1. Upoznajte se sa zvukom : Slušajte zvuk više puta da biste razumeli njegov nivo, ritam i tempo.
 2. Podešavanje projekta MuseScore : Otvorite MuseScore i napravite novi projekat Ovo početno podešavanje je od suštinskog značaja za organizovanje rada transkripcije i pristup funkcijama MuseScore-a.
 3. Početak Transkribovanja melodije : Počnite transkribociji melodije, fokusirajući se na to da se bacanje i ritam isprave Ovo je najpravilniji deo muzike i služi kao temelj za dodavanje harmonija i pratnje kasnije.
 4. Dodaj harmoniju i pratnju : Identifikuj i zapošiši delove harmonike i pratnje, obraćajući pažnju na to kako upotpunjuju melodiju Ovo obogaćuje transkripciju hvatanjem pune teksture komada.
 5. Transcribe Rhythmic Elements : Dobro obratite pažnju na ritam i tajming komada, koristeći MuseScore alate da ih precizno zastupate u svojoj transkripciji Pravilno uočeni ritmovi su ključni za hvatanje suštine originalnog zvuka.
 6. Reprodukcija i prilagođavanje : Iskoristite funkciju reprodukcije MuseScore da biste preslušali svoju transkripciju Ovo vam omogućava da pregledate svoj rad i izvršite podešavanja, obezbeđujući da se transkripcija podudara sa originalnim zvukom što je više moguće.
 7. Add Dynamics and Articulations : Incorporate dynamics (loudness or softness) and articulations (stylistic elements of how notes are played) to convey the expressive qualities of the music Ovaj korak približava vašu transkripciju nijansama originalnog performansa.
 8. Insert Lyrics (ako je primenljivo) : Ako komad uključuje vokale, dodajte tekst u transkripciju Transkripciju tekstova možete dobiti preko Transkriptor To podrazumeva prilaganje teksta odgovarajućim beleškama, što muziku na listu čini korisnom za pevače.
 9. Konačni pregled i izvoz : Izvršite detaljan pregled vaše transkripcije za sve greške ili propuste Kada budete zadovoljni, izvezite radove iz MuseScore u odgovarajućem formatu za štampanje ili digitalno deljenje, dovršavanje transkripcije Proces.

1 Upoznajte se sa zvukom

Prvi korak ka transkribociji dela muzike je upoznavanje sa audio zapisom. Poslušajte komad više puta, dobijte ideju o njegovom bacanju, ritmu i tempu. Pisanje muzičke notacije ručno zahteva temeljno razumevanje muzičkih simbola i nemilosrdnu pažnju na detalje, pa vam slušanje celog audio zapisa pre nego što počnete da transkribujete daje prednost u razumevanju strukture dela, stila i upotrebe instrumenata.

2 Podešavanje projekta MuseScore

Otvorite MuseScore i kliknite na dugme "Novi rezultat" na matičnoj stranici da biste podesili MuseScore projekat. Bočna traka sa leve strane ekrana prikazuje tri simbola, muzičku notu koja predstavlja stranicu "Rezultati", utikač koji predstavlja biblioteku dodatnih komponenti i diplomski zatvarač koji predstavlja uputstva za softver. Istražite biblioteku dodatnih komponenti i/ili se po potrebi posavetujte sa uputstvima.

MuseScore za notaciju prikazan na ekranu laptop računara, što ilustruje funkcije audio transkripcije.
Naučite da bez napora transkribujete zvuk koristeći MuseScore, vodeću aplikaciju za notaciju, pomoću našeg vodiča "korak po korak".

3 Započni transkribovanje melodije

Melodija komada muzike je linearni niz pojedinačnih nota, odsviran sa određenim bacanjem i ritmom. Transkribovanje melodije ručno zahteva istančano uvo i mnogo strpljenja, pa je slušanje komada, potpuno koncentrisano i bez ometanja, odlično mesto za početak. Uzmite u obzir tempo, vremenski potpis, instrumente, ključ i sve žanrovske konvencije dok korisnici slušaju.

Počnite da dodajete beleške rezultatu, odeljak po odeljak, pomoću glasa da biste testirali njihov plasman da biste transkribovati melodije. Pređite na transkripciju harmonija i pratnje kada budete uvereni da beleške tačno predstavljaju komad.

4 Dodaj harmoniju i pratnju

Harmonije se dešavaju kada različiti instrumenti sviraju istu melodiju u isto vreme. Potrebno je mnogo vežbe, kao i vremena i grešaka, da bi se moglo razlikovati koje beleške čine harmoniju. Prvo pokušajte da identifikujete gornju i donju belešku, pre nego što pre toga preрete na rad sa napomenama izmeрu da biste dodali harmoniju rezultatu u MuseScore.

Pratnja su instrumenti koji podržavaju melodiju i obezbeđuju pozadinu za ostale muzičke delove. Poslušajte instrumente u pozadini za ponovljene motive i obrasce da biste identifikovali i transkribovali pratnju.

5 Ritmički elementi transkripije

Brojne linije (vertikalne linije) dele stavove (horizontalne linije) u komadu čaršijske muzike. Razmaci između parova linija su trake koje obično sadrže 4 otkucaja. Kafanske linije i barovi određuju ritam komada muzike. Da biste promenili ili dodali redove trake, na kartici "Palete" pronađite stavku "Trake", kliknite na tačku na stavu gde želite da dodate liniju bara i izaberite pravi tip.

6 Reprodukcija i prilagođavanje

MuseScore omogućava korisnicima da reprodukuju svaki deo zasebno tako što izoluju instrument ili glas tako da je lakše pogledati svaku notu i uočiti bilo kakve probleme. MuseScore, koji je u stanju da transkribuje čaršidnu muziku, nudi funkciju miksera koja omogućava korisnicima da prilagode nivo zvuka za svaki deo i jačinu zvuka metronoma (ako se koristi). Pažljivo pregledaj svaki deo i izvrši sve neophodne korekcije.

7 Dodavanje dinamike i artikulacija

Dynamics diktira mekoću ili glasnost potrebnu za reprodukciju beleške, dok artikulacije nalažu promenu dužine zadrške beleške, njenog volumena ili odnosa između susednih beleški. Da biste dodali dinamiku ili artikulacije idite na karticu "Palete", sa liste izaberite stavku "Dinamika" ili "Artikulacije" i prevucite simbol u notu koju želite da označite.

8 Umetni tekstove pesama (ako je primenljivo)

Da bi dobili transkripte tekstova pesama, korisnici mogu da koriste Transkriptor . Na taj način, da biste umetnuli tekstove, izaberite poruku, kliknite na dugme "Dodaj" na traci sa menijima na vrhu ekrana, zadržite pokazivač iznad stavke "Tekst" u padajućem meniju i sa liste izaberite stavku "Tekstovi pesama". Ako kliknete na dugme "Tekstovi" pojaviće se okvir za tekst ispod poruke na stavu, unesite željeni tekst, pritisnite razmaknicu da biste išli na sledeći slog i nastavite sa pisanjem.

9 Konačni pregled i izvoz

Idite na opciju "Datoteka" na traci sa menijima i sa liste opcija za izvoz muzike lista izaberite stavku "Izvezi" MuseScore. Označite koje delove treba izvesti pomoću okvira za podeljak, navedite format iz padajuće menija, postavite tačke po inču (TPI) i naznačite. Odaberite lokaciju na kojoj ćete sačuvati dokument kada se otvori Explorer uređaja.

U krupni MuseScore, isticanje pretrage muzike na listu, ključna alatka za vođenje audio transkripcije.
Otkrijte audio transkripciju MuseScore Veb lokaciji sa našim vodičem za neprimetno pretvaranje muzike u notaciju.

Šta je MuseScore?

MuseScore je besplatan transkriber muzike na mreži koji automatski kreira muziku lista iz audio datoteka, sa opcijama za uređivanje i deljenje rezultata. MuseScore koristi veštačku inteligenciju da identifikuje koje beleške se puštaju i kojom brzinom kreira rezultat na osnovu ovih informacija.

Koja je prednost MuseScore?

MuseScore je svestran, sa višefunkcionalnim uređivačem i podrškom za stotine različitih dodatnih komponenti, kao i da je jednostavan za rad bez obzira na iskustvo korisnika sa softverom za transkripciju muzike.

Glavne prednosti MuseScore navedene su u nastavku.

 • Višefunkcionalni uređivač: MuseScore dobija pohvale za svoj višefunkcionalni uređivač koji omogućava korisnicima da povežu MIDI tastaturu, aktiviraju tastaturu na ekranu ili ručno dodaju beleške listu sa rezultatima da bi promenili ili dodali kompoziciju.
 • Dostupno za početnike: Nedostatak smernica o tome kako se koristi obilje dugmadi na interfejsu često čini softver za notaciju zastrašujućim za početnike MuseScore je jednostavna za korišćenje, sa trakama sa menijima na vrhu ekrana, tri odvojene kartice za "Home", "Score" i "Publish" i traku sa alatkama za reprodukciju koja se nalazi u gornjem desnom uglu.
 • Podrška za dodatne komponente: Velika prednost MuseScore je što su korisnici u mogućnosti da dodaju dodatne komponente kako bi povećali funkcionalnost programa Transkriber muzičke beleške podržava dodatne komponente za analizu, podešavanje i komentarisanje rezultata.
 • Raznovrsnost formata datoteka: MuseScore omogućava korisnicima da izvoze muziku lista u nekoliko različitih formata datoteka, tako da korisnik može da odabere onaj koji najviše odgovara njihovim potrebama MuseScore omogućava korisnicima da izvoze muziku lista kao grafičku datoteku za gledaoce koji ne moraju da uređuju sadržaj.
 • Saradnja u Muzičkoj zajednici: MuseScore poziva muzičare na svim nivoima veština da otpreme svoje kompozicije, tako da je muzička zajednica u stanju da crpi inspiraciju drugih umetnika koristeći platformu MuseScore je mesto za korisnike da prate muzičare koji ih inspirišu, prate stvaraoce sa rastućim talentom i grade mrežu kao što su umni umetnici.
 • Besplatne i Premium verzije: MuseScore koji konvertuje audio u sheet muziku na mreži besplatno nudi savršeno funkcionalan, što ne primorava korisnike da kupe pretplatu za pristup neophodnim alatkama Postoji premijum verzija kompanije MuseScore, 'MuseScore Pro', koja košta 6,99 dolara mesečno za pristup dodatnim alatima za mešanje, statistika za kompozicije otpremljene na veb lokaciju i interfejs sa manje oglasa.

Šta je mana MuseScore?

Potencijalni korisnici moraju da imaju na umu da je njihov korisnički servis ograničen, a ažuriranja aplikacija su malo i daleko uprkos raznovrsnosti funkcija koje MuseScore ponude.

Glavne mane MuseScore navedene su ispod.

 • Nedostaje korisnička podrška: MuseScore korisnici javljaju da je veoma teško stupiti u kontakt sa timom za podršku, posebno kada je u pitanju pokušaj otkazivanja premijum pretplate nakon besplatne probne datoteke.
 • Ograničene ispravke: Aplikacija MuseScore ne nudi redovna ažuriranja, tako da korisnicima ne preostaja izbor nego da nastave da koriste program (na podpar nivou) dok se ne objavi ispravka koja rešava probleme.

MuseScore interfejs koji pokazuje alatku miksera za audio transkripciju, neophodnu za muzičke stvaraoce.
Master audio transkripcija koristeći MuseScore, kao što je detaljno opisano u našem sveobuhvatnom vodiču za transkripciju.

Po čemu se muzička transkripcija razlikuje od drugih tipova transkripcije?

Audio transkripcija se razlikuje od tradicionalne transkripcije jer se odnosi na konverziju muzike u pisani format, a ne na govor. Rezultat audio zapisa transkripcija , poznata kao muzička transkripcija ili notacija, je čaršij muzika. Čaršijka predstavlja auditivne elemente pesme u pisanom formatu kreiranjem zapisa dela.

Tradicionalni transkripti predstavljaju govor u pisanom formatu bez ikakvog pozivanja na bacanje, ritam ili tempo. Muzički transkripti su mnogo temeljniji tako da su muzičari u stanju da analiziraju, rekreiraju i crpe inspiraciju iz rada drugih umetnika.

Transkriptor: Rešenje za audio transkripciju teksta

Dok MuseScore nudi intuitivnu platformu za pretvaranje melodija i harmonija u čaršijsku muziku, to je transkripcija zvuka gde Transkriptor sija, pružajući besprekorno rešenje za pretvaranje izgovorenih reči u tekst.

Transkriptortehnologija govora u tekst osigurava da svaki Word bude uhvaćen, pružajući jasnu i preciznu tekstualnu verziju vokalnog sadržaja. Ovaj proces počinje otpremanjem audio datoteke u Transkriptor ili snimanje direktno na platformu. Softver zatim obrađuje zvuk, isporučujući transkript koji korisnici mogu da pregledaju i uređuju unutar platforme. Pokuљaj besplatno!

Najčešća pitanja

Da, MuseScore omogućava korisnicima da kupe pretplatu na Pro plan putem jednovremenog plaćanja na sajtu kompanije. MuseScore godišnje račune za svoje premijum pretplate i nudi mnoštvo planova plaćanja, uključujući opciju plaćanja jednom.

Pretplata na MuseScore Pro košta 6,99 dolara mesečno, ali MuseScore nudi paket aranžman od 49 dolara godišnje pretplate za korisnike koji planiraju da koriste program nekoliko meseci. Kupovina MuseScore softvera na godišnjem nivou umesto na mesečnom nivou smanjuje cenu sa 6,99 dolara mesečno na 4,08 dolara mesečno, tako da je to odlična opcija za redovne korisnike.

MuseScore omogućava korisnicima da uvezu audio datoteke za transkripciju u MusicXML, komprimovanim muzičkim XML, MIDI i MuseData formatima. MuseScore omogućava korisnicima da uvezu audio datoteke u formatima iz drugih programa za muzičko notiranje, kao što su Caella, Bagpipe Music Writer, BB, Overture, Score Writer, Guitar Pro i Power Tab Editor.

Da, MuseScore sajt je besplatan za korišćenje i postoji besplatna verzija MuseScore aplikacije. Međutim, potencijalni korisnici moraju da budu svesni da sajt MuseScore i besplatna MuseScore aplikacija imaju manje funkcija od premijum verzije, tako da im najviše odgovaraju jednostavni muzički aranžmani.

Deljenje objave

Govor u tekst

img

Transkriptor

Konvertovanje audio i video datoteka u tekst