Sprievodca titulkami: Definícia, účel, tvorba a použitie

Sprievodca používaním titulkov s ikonou tlačidla prehrávania SD na zjednodušenie ovládania videa.
Osvojte si titulky a naučte sa prepisovať a vytvárať titulky, čím zvýšite prístupnosť.

Transkriptor 2024-01-17

Titulky predstavujú obsah akéhokoľvek druhu audiovizuálneho obsahu, ako sú filmy alebo televízne programy. Zvyčajne poskytujú preklad hovorených dialógov. Sú to tiež priame prepisy dialógov. Titulky sú určené pre ľudí, ktorí nepočujú alebo nepoznajú jazyk audiovizuálneho obsahu.

Medzi účely titulkov patrí zabezpečenie prístupnosti, uľahčenie prekladu jazyka, minimalizácia hluku alebo rozptýlenia, pomoc pri vyhľadávaní a navigácii a splnenie právnych a regulačných noriem. Prístupnosť je metóda a prístup, ako zabezpečiť, aby produkty, služby a informácie boli použiteľné pre každého.

Ak chcete vytvárať titulky pomocou softvéru, vyberte a stiahnite si vyhradený softvér na titulky. Niektoré populárne možnosti sú Aegisub, Úprava titulkov, Workshop titulkov a Jubler. Stiahnite si video obsah a vytvorte nový súbor s titulkami v programe.

Uložte prepis vo formáte kompatibilnom s prehrávačom videa. Na synchronizáciu bloku titulkov použite softvér na úpravu titulkov. Uložte súbor s titulkami.

Existuje niekoľko použití titulkov, ktoré sú prístupnosťou, prekladom jazyka a prezeraním bez šumu. Vďaka titulkom je videoobsah prístupnejší pre ľudí so sluchovým postihnutím.

Čo sú titulky?

Titulky sú textové reprezentácie hovoreného dialógu, zvukových efektov a ďalších zvukových informácií vo filme, filme, televíznej relácii alebo inom multimediálnom obsahu. Zobrazujú sa v dolnej časti obrazovky a synchronizujú sa so zvukovou stopou v reálnom čase. Je prístupný širšiemu publiku.

Jedným z najpopulárnejších nástrojov, ktoré vytvárajú titulky, je Subly. Je to softvér a online služba, ktorá poskytuje nástroje na vytváranie a preklad titulkov pre videá. Umožňuje používateľom nahrávať videá a generovať alebo upravovať titulky.

Ako fungujú titulky?

Titulky fungujú tak, že poskytujú textové znázornenie hovoreného dialógu, zvukov a niekedy aj iných zvukových informácií vo videu, filme alebo inom multimediálnom obsahu. Titulky zobrazujú textovú reprezentáciu hovoreného dialógu a ďalších relevantných zvukových prvkov na obrazovke počas prehrávania audiovizuálneho programu, napríklad filmu alebo videa.

Ruky držiace smartfón s tlačidlom "Získať titulky!", čo naznačuje jednoduchosť pridávania titulkov.
Vylepšite zážitok z videa jednoduchou integráciou titulkov priamo na dosah ruky.

Aký je účel titulkov?

Účelom titulkov je dostupnosť, jazykový preklad, zníženie hluku alebo rozptyľovania, vyhľadávanie a navigácia a právne požiadavky a požiadavky na dodržiavanie predpisov. Prístupnosť sa vzťahuje na návrh a prax vytvárania výrobkov, služieb a informácií použiteľných a prístupných pre všetkých jednotlivcov.

Jazykový preklad umožňuje ľuďom sledovať obsah v danom jazyku. Titulky poskytujú ľuďom lepšie porozumenie. Namiesto počúvania obsahu môžu ľudia sledovať titulky.

Titulky sú užitočné pri učení sa nových vecí, ako je napríklad cudzí jazyk. Je možné otvoriť film v jazyku, ktorý poznáte, a sledovať ho titulkami v jazyku, o ktorom neviete, že pomáha procesu učenia.

Titulky sú užitočné pri vyhľadávaní a navigácii, pretože vďaka nim je videoobsah viditeľnejší tým, že poskytujú kontext. Umožňujú publiku prístup k obsahu a zlepšujú používateľskú skúsenosť. Titulky tiež pomáhajú publiku nájsť a zapojiť sa do obsahu, ktorý je v súlade s ich záujmami a potrebami. Titulky uľahčujú proces pochopenia kultúrnych aspektov.

Kto používa titulky?

Mnoho rôznych druhov ľudí používa titulky z rôznych dôvodov. Ľudia so sluchovým postihnutím alebo nepočujúci ľudia využívajú titulky. Nasledujú titulky.

Cudzinci používajú preložené titulky na pochopenie obsahu. Ľudia, ktorí lepšie rozumejú čítaním vecí, používajú aj titulky, namiesto toho, aby boli závislí od audiovizuálneho obsahu.

Ako vytvoriť titulok?

Ak chcete titulky vytvoriť manuálne, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

 1. Najprv prepíšte video materiál.
 2. Po prepise pridajte časové pečiatky v pravidelných intervaloch na synchronizáciu titulkov so zvukom. Časové pečiatky označujú, kedy sa jednotlivé titulky zobrazia a zmiznú na obrazovke. Rozdeľte prepis na časti titulkov, pretože snímky titulkov sú zvyčajne dlhé 2 až 7 sekúnd.
 3. Uložte prepis vo formáte, ktorému prehrávač videa rozumie.
 4. Pomocou softvéru na úpravu titulkov synchronizujte blok titulkov s časovými pečiatkami videa
 5. Uložte súbor s titulkami.

Ak chcete vytvoriť titulky pomocou softvéru, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

 1. Vyberte a stiahnite si špeciálny program titulkov, pomocou ktorého môžete vytvárať titulky. Aegisub, Úprava titulkov, Workshop titulkov a Jubler sú niektoré populárne riešenia.
 2. Využite nástroje na úpravu videa, ako sú Adobe Premiere Pro, Final Cut Proalebo DaVinci Resolve. Tieto softvérové produkty obsahujú nástroje na titulky.
 3. Načítajte videozáznam do programu.
 4. Vygenerujte nový súbor titulkov v rámci programu.
 5. Uložte súbor s titulkami.

Na ktoré časti videa sa vzťahujú titulky?

Časti videa, na ktoré sa vzťahujú titulky, sú uvedené nižšie.

 1. Zvukové efekty. Titulky čohokoľvek, čo je vo videu počuť.
 2. Hudobné texty. Titulky textov hudobného obsahu.
 3. Rozprávanie. Titulky rozprávania tretej osoby vo videu.
 4. Indikácia reproduktora. Titulky, ktoré zobrazujú, kto hovorí na obrazovke.
 5. Preklad do cudzích jazykov. Titulky, ktoré vo videu zvýrazňujú titulky rôznych jazykov
 6. Text na obrazovke. Titulky písaného obsahu na obrazovke.
 7. Hovorený dialóg. Titulky dialógov vo videu.

1. Zvukové efekty

Zvukové efekty zvyčajne slúžia pre ľudí so sluchovým postihnutím alebo nepočujúcich. Poskytujú používateľom lepší zážitok vytvorením presne rovnakého prostredia zvukového obsahu.

2. Hudobné texty

Hudobné texty nie je počuť, keď sledujete niečo stlmené. SMusic texty ako titulky sú užitočné pre ľudí, aby lepšie a jasnejšie pochopili texty.

3. Rozprávanie

Rozprávanie je ďalším dôležitým aspektom. Niektoré filmy majú rozprávačov, ktorí nie sú viditeľní na obrazovke. Titulky pre rozprávanie slúžia na to, aby ľudia sledovali hlas rozprávača počuteľne aj čitateľne.

4. Indikácia reproduktora

Indikácia reproduktora je potrebná, keď je na obrazovke viac ako jedna osoba. Titulky označujú rečníka priamo, aby pozorovatelia mohli sledovať, kto práve hovorí. Indikácia reproduktora je potrebná, keď je na scéne viac ako jedna osoba, pretože titulky sú vo všeobecnosti v rovnakom písme a štýle.

5. Preklad do cudzieho jazyka

Preklad do cudzieho jazyka je potrebný, keď sa vo videu hovorí viac ako jedným jazykom.

6. Text na obrazovke

Texty na obrazovke nie sú čitateľné z dôvodu kvality alebo písma textu. Titulky teda obsahujú aj texty na obrazovke pre divákov.

7. Hovorený dialóg

Hovorené dialógy v titulkoch sú najbežnejším typom titulkov. Ich cieľom je prepísať hovorený obsah do písomného obsahu pre publikum.

Štylizované umelecké diela otvorených a uzavretých znakov, ktoré predstavujú rôzne typy titulkov.
Prechádzajte typmi titulkov, od otvorených po skryté titulky.

Aké sú rôzne typy titulkov?

Rôzne typy titulkov sú otvorené titulky, skryté titulky a živé titulky.

Otvorené titulky sa často nazývajú pevne zakódované titulky, skryté titulky alebo napálené titulky. Tieto objekty sú po výrobe "vypálené" do video snímok a stávajú sa jeho nedeliteľnou a trvalou súčasťou.

Skryté titulky (CC) sú textovou verziou dialógového/zvukového obsahu videa, filmu alebo televíznej relácie. Štandardné nastavenia ich zvyčajne skryjú, ale diváci ich môžu zapnúť alebo vypnúť v predvoľbách televízora alebo prehrávača videa. Titulky slúžia pre ľudí, ktorí sú nepočujúci alebo nedoslýchaví a tiež radi čítajú text pri počúvaní zvuku.

Živé titulky sú akýmsi textovým zobrazením hovorenej látky, ktorá sa nepretržite vytvára pri živých príležitostiach, prenosoch alebo úvodoch. Ako posledný typ titulkov ľudia poznajú živé titulky ako titulky v reálnom čase alebo živé titulky. Tieto titulky vytvárajú ľudia alebo technológie automatického rozpoznávania reči (ASR).

Ako pridať titulky do videa?

Ak chcete do videa pridať titulky, postupujte podľa krokov nižšie.

1. možnosť: manuálne vytváranie a pridávanie titulkov

 1. Vytvorte prepis titulkov. Slovami povedané, čo ľudia hovoria v správe o otvorenom svete, ak má video zvuk.
 2. Naformátujte prepis . Rozdeľte prepis na menšie vety alebo kúsky, aby ste boli čitateľní, a synchronizujte ho s časovaním videa.
 3. Uložte súbor s prepisom. Titulky uložte do obyčajného textu (.TXT), formátu súboru titulkov (.SRT ) alebo WebVTT (.VTT ). Nastavte názov súboru CSV tak, aby bol rovnaký ako názov videa, aby bolo jednoduchšie ho priradiť.
 4. Vyberte softvér na úpravu videa . Použite Premiere Pro, Final Cut Pro, iMovie pre Macalebo niektoré z bezplatných možností, ako napríklad Shotcut, HitFilm Express alebo DaVinci Resolve.
 5. Importujte súbor s videom a titulkami. Spustite softvér na úpravu videa a do projektu pridajte video súbor aj súbor s titulkami.

2. možnosť: profesionálne služby titulkovania

 1. Vyberte službu titulkov. Ak potrebujete, najmite si profesionálne titulkovacie služby alebo využite nástroj na prepis zvuku s rozpoznávaním reči, ako sú Rev, 3Play Media alebo YouTube automatické titulkovanie.
 2. Nahrajte video. Uistite sa, že ste video nahrali do preferovanej služby/aplikácie.
 3. Generujte alebo objednávajte titulky . Titulkovanie je možné vykonať buď automaticky pomocou technológie ASR (automatické rozpoznávanie reči), alebo manuálne v závislosti od služby.
 4. Skontrolujte a upravte . Skontrolujte preložené titulky a podľa potreby vykonajte úpravy.
 5. Export alebo stiahnutie . Exportujte video s titulkami alebo uložte súbor s titulkami na prehrávanie s videom.
 6. Synchronizujte titulky s videom. Presuňte a nastavte názov súboru SRT na časovej osi videa. Zarovnajte časovanie jednotlivých titulkov s hovorenou časťou príslušného zvuku vo videu.
 7. Úprava vzhľadu titulkov. Zmeňte písmo, veľkosť, farbu a umiestnenie titulkov tak, aby boli čitateľné, a nechajte hlavné vizuály hrať svoju úlohu.
 8. Náhľad a jemné doladenie. Spustite video s titulkami, aby ste zabezpečili správnu synchronizáciu a čitateľnosť. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
 9. Exportujte video . Kliknite na Exportovať video s titulkami. Vyberte správny formát a nastavenia videa.

3. možnosť: používanie online nástrojov na titulky

 1. Nájdite online nástroj na titulky. Existuje niekoľko online nástrojov na pridanie titulkov do videí. Niektoré z populárnych možností zahŕňajú Kapwing, VEED a Amara.
 2. Nahrajte video . Navštívte webovú stránku vybraného online nástroja a nahrajte video súbor.
 3. Pridajte titulky. Potom pridajte titulky pomocou rozhrania nástroja.  Používatelia môžu nahrať súbor SubRip , ak ho majú.
 4. Prispôsobte nastavenia. Existuje niekoľko online nástrojov, v ktorých môžu používatelia zmeniť štýl, tvar a oneskorenia titulkov.
 5. Zobrazte ukážku a upravte. Pozrite si video s titulkami. V prípade potreby vykonajte úpravy.
 6. Exportujte video s titulkami. Aplikácia umožňuje používateľom exportovať film spolu s vloženými titulkami. Vyberte požadovaný výstupný formát.

Ako sa upravujú titulky?

Ak chcete upraviť titulky, postupujte podľa krokov nižšie.

Možnosť 1: Ručná úprava súborov titulkov

 1. Otvorte súbor s titulkami. Nájdite súbor s titulkami videa. Bežné typy súborov titulkov zahŕňajú SubRip (*.SRT), WebVTT (*.VTT) a SubStation Alpha (*.ssa/.ass).
 2. Použite textový editor. Otvorte súbor titulkov v jednoduchom textovom editore - napríklad NotePad (Windows) / TextEdit (macOS) alebo pomocou špeciálnej úpravy titulkov - softvér ako Subtitle Edit (Windows) / Aegisub (cross-platform) / Jubler (cross-platform).
 3. Upravte titulky. V súbore s titulkami je časová pečiatka (čas začiatku a koniec času) a správa každého titulku. Upravte text vrátane načasovania alebo umiestnenia titulkov.
 4. Uložte zmeny. Upravený súbor titulkov uložte v rovnakom formáte a prípone (napr. . .SRT, .VTT).

2. možnosť: používanie softvéru na úpravu titulkov

 1. Vyberte softvér na úpravu titulkov. Získajte a nainštalujte špecializovaný textový editor titulkov, napríklad Úprava titulkov, Aegisan alebo Jubler.
 2. Otvorte súbor s videom a titulkami. Otvorte softvér na úpravu titulkov a importujte videosúbor aj súbor s titulkami.
 3. Úprava titulkov. Používatelia upravujú text, načasovanie a formátovanie titulkov v rozhraní aplikácie. Takmer všetky editory titulkov majú vizuálnu časovú os, ktorá uľahčuje zmenu vecí.
 4. Pozrite si ukážku zmien. Skontrolujte, či sa titulky zhodujú s videom, a to tak, že video prehráte s upravenými titulkami.
 5. Uložiť alebo exportovať . Uložte zmeny do softvéru na úpravu titulkov a exportujte súbor s titulkami.

3. možnosť: online nástroje na úpravu titulkov

 1. Nájdite online editor titulkov. Existuje niekoľko online platforiem, ktoré poskytujú základné funkcie úprav titulkov ako Kapwing a VEED.
 2. Nahrajte súbor s videom a titulkami . Otvorte webovú stránku online nástroja na úpravu titulkov, nahrajte video aj súbor s titulkami.
 3. Zobrazenie ukážky a úprava. Zobrazte ukážku zmenených titulkov vo videu a v prípade potreby ich upravte.
 4. Uložiť alebo exportovať. Uložte upravené záznamy titulkov alebo ich exportujte.

V akej fáze produkcie videa sa titulky zvyčajne pridávajú?

Titulky sa zvyčajne pridávajú v časti postprodukcie video obsahu. Postprodukcia je časť filmovej alebo video produkcie po fáze natáčania, ktorá zahŕňa rôzne úlohy vrátane strihu, zvukového dizajnu, farebného gradingu, pridávania titulkov alebo titulkov.

Ako sa určujú preferencie farby, veľkosti a štýlu titulkov?

Preferencie farby, veľkosti a štýlu titulkov sa zvyčajne určujú podľa rôznych faktorov. Tieto faktory zahŕňajú potreby publika, vizuálnu estetiku, čitateľnosť, konzistenciu a jasnosť. Titulky musia spĺňať potreby publika, preto musia byť prístupné. Prístupnosť je dôležitá pre ľudí so zrakovým postihnutím a farbosleposťou.

Titulky musia byť v súlade so všeobecným dizajnom a náladou videa. Nesmú odvádzať pozornosť od videoobsahu. Napríklad titulky v dokumente majú iný štýl ako titulky v romantickom komediálnom filme. Titulky sú ľahko čitateľné a sledovateľné. Vysoký kontrast medzi textom a pozadím je rozhodujúci pre dosiahnutie čitateľnosti.

Titulky vo videu musia byť konzistentné z hľadiska písma, veľkosti a štýlu. Titulky musia byť jasné a čitateľné na malých obrazovkách, ako sú napríklad smartfóny. Tvorcovia titulkov sa vyhýbajú príliš dekoratívnym písmam a musia čo najviac uprednostňovať väčšie veľkosti písma.

Aké je najlepšie písmo, ktoré sa bežne používa v titulkoch?

Existujú rôzne možnosti písma titulkov. Najbežnejšie písma titulkov sú Arial, Helvetica a Verdana.

Arial je široko používaný, pretože je jednoduchý a čitateľný. Arial, ako jedno z najlepších písiem titulkov , je k dispozícii takmer vo všetkých programoch. Helvetica je vysoko čitateľný štýl písma. Má čistý a nadčasový dizajn. Verdana je špeciálne navrhnutá tak, aby bola čitateľná. Má veľkorysé medzery medzi písmenami a otvorený dizajn.

Ako titulky pomáhajú jednotlivcom so sluchovým postihnutím?

Výhodou titulkov pre ľudí so sluchovým postihnutím je prístup k hovorenému obsahu, lepšie porozumenie, rovnaký prístup pre každého a možnosť nezávislého sledovania.

Titulky poskytujú prístup k hovorenému obsahu osobám so sluchovým postihnutím. Sledujú písaný obsah na obrazovke namiesto toho, aby sa tlačili na vypočutie hovoreného obsahu.

Niektoré druhy titulkov zahŕňajú aj zvuky v pozadí. Týmto spôsobom sú ľudia so sluchovým postihnutím schopní pochopiť celý obsah, akoby ho počúvali.

Ľudia so sluchovým postihnutím sú na znevýhodnenejšom mieste ako ostatní ľudia. Titulky poskytujú rovnaký prístup pre všetkých tým, že poskytujú prístupnosť pre ľudí so sluchovým postihnutím.

Osoby so sluchovým postihnutím nemôžu samostatne sledovať audiovizuálny obsah bez titulkov. Potrebujú niekoho, kto preloží obsah posunkovou rečou. Titulky poskytujú nezávislé možnosti sledovania pre ľudí so sluchovým postihnutím.

Ako sa titulky používajú na pochopenie niečoho, čo sa hovorí v cudzom jazyku?

Titulky sa bežne používajú na sledovanie audiovizuálneho obsahu v cudzom jazyku. Sledovanie niečoho v cudzom jazyku s titulkami prispieva k procesu učenia sa nového jazyka. Publikum je schopné prepojiť titulky a video.

Diváci počujú niečo v cudzom jazyku a čítajú jeho preklad vo svojom rodnom jazyku. Preto sa ich slovná zásoba a schopnosť počúvať v tomto cudzom jazyku zlepšujú.

Je možné používať titulky v cudzom jazyku?

Áno, titulky je možné používať v cudzom jazyku. Cudzojazyčné titulky poskytujú preklad pre globálne publikum.

Okrem toho sú cudzojazyčné titulky veľmi užitočné pri výučbe jazykov. Diváci môžu sledovať niečo vo svojich rodných jazykoch a používať titulky v jazyku, ktorý sa chcú naučiť.

 Snímka obrazovky so súborom titulkov zobrazujúca časové kódy a dialógové okná znázorňujúca štandardný formát.
Osvojte si umenie formátovania titulkov a zabezpečte prístupnosť videoobsahu.

Aký typ formátov súborov titulkov sa bežne používa?

Najobľúbenejšie formáty titulkov sú SubRip (.SRT), WebVTT (.VTT) a SubStation Alpha (.ssa/.ass). SubRip je jedným z najpoužívanejších formátov titulkov. Obsahuje text spolu s časovými pečiatkami, ktoré označujú, kedy sa majú jednotlivé titulky zobraziť a zmiznúť na obrazovke. Väčšina prehrávačov videa a streamovacích platforiem podporuje SRT súbory, ktoré sú súbormi s obyčajným textom.

WebVTTalebo Web Video Text Tracks je formát titulkov používaný pre webové prehrávače videa. Podporuje pokročilejší štýl a umiestnenie titulkov v prehrávačoch videa HTML5.

SSA a ASS sú formáty titulkov známe svojimi pokročilými možnosťami štýlu a formátovania. Fanúšikovia ich často používajú na fansubbing, čo zahŕňa pridávanie titulkov do fanúšikmi preložených verzií médií a v anime titulkoch.

Aké sú účinky titulkov na videoobsah?

Účinky titulkov na video obsah sú prístupnosť, viacjazyčná dostupnosť, jazykové vzdelávanie, kultúrna výmena a lokalizácia obsahu. Vďaka titulkom je videoobsah prístupnejší pre ľudí so sluchovým postihnutím. Používajú titulky, pretože títo ľudia nie sú plne schopní sledovať zvuk videa.

Cudzojazyčné titulky poskytujú prístupnosť ľuďom, ktorí nepoznajú pôvodný jazyk videoobsahu. Titulky umožňujú zlepšenie procesu učenia sa jazykov. Diváci si môžu vybrať titulky v jazyku, ktorý sa chcú naučiť.

Ľudia môžu sledovať videá v cudzích jazykoch s titulkami. To poskytuje prístupnosť pre videá z rôznych jazykov. Titulky sú kľúčovou súčasťou lokalizácie obsahu. Umožňujú tvorcom obsahu prispôsobiť svoje videá konkrétnym trhom alebo regiónom.

Ako sťahovať titulky z YouTube?

Ak chcete sťahovať titulky z YouTube, otvorte YouTube video, z ktorého chcete titulky stiahnuť, a uistite sa, že obsahuje titulky. Ak chcete získať prístup k skladbám titulkov, prejdite do ponuky "Titulky/CC".

Vyberte svoj obľúbený jazyk, ak je k dispozícii viacero možností. Potom nájdite ikonu sťahovania (šípku smerujúcu nadol) a kliknite na ňu pravým tlačidlom myši. Vyberte "Uložiť odkaz ako" z kontextového menu a uložte súbor s titulkami do umiestnenia v počítači. Dokončenie dokončite kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Ako sa titulky používajú vo vzdelávacích materiáloch?

Prínosom titulkov vo vzdelávaní je lepšie porozumenie, učenie sa jazykov a lepšie zapisovanie poznámok.

Niektorí študenti nie sú schopní pochopiť zvukové prednášky a uprednostňujú písomné informácie. Titulky zlepšujú takéto typy študentov. Titulky sú preferované, keď je v obsahu prednášky veľa zložitých pojmov. Študenti sú schopní lepšie pochopiť tieto zložité pojmy s titulkami.

Študenti môžu sledovať obsah titulkov, ktoré sú v cudzom jazyku, ktorý sa chcú naučiť. Niekedy je ťažké sledovať prednášku počuteľne a robiť si poznámky súčasne. Titulky poskytujú študentom vylepšené príležitosti na zapisovanie poznámok.

Aký je rozdiel medzi titulkami a titulkami?

Rozdiel medzi titulkami a titulkami je v oblastiach ich použitia. Titulky poskytujú preklad hovoreného dialógu vo videu. Titulky nezahŕňajú písané formy zvukových efektov, hudbu ani iné zvuky v pozadí.

Titulky poskytujú textové znázornenie všetkých zvukových prvkov vo videu. Tieto prvky zahŕňajú hovorené dialógy, zvukové efekty, hudbu a ďalšie zvukové prvky v obsahu. Ďalším bodom titulkov vs titulkov je ich primárna cieľová skupina, ktorou sú ľudia so sluchovým postihnutím alebo nepočujúci. Poskytujú zákony a predpisy o prístupnosti, ktoré zabezpečujú, aby ľudia so sluchovým postihnutím mali rovnaký prístup k videoobsahu.

Často kladené otázky

Nie, titulky nie sú povinné pre všetok videoobsah, ale dôrazne sa odporúčajú z hľadiska dostupnosti a oslovenia širšieho publika.

Vytváranie presných titulkov zahŕňa výzvy, ako je zabezpečenie jazykovej presnosti, synchronizácia textu so zvukom, zachytenie tónu a kontextu hovoreného dialógu a zohľadnenie kultúrnych nuancií v preklade. Medzi technické problémy patrí zachovanie čitateľnosti z hľadiska veľkosti písma, farby a kontrastu pozadia.

Titulky môžu výrazne zlepšiť zážitok diváka tým, že poskytujú jasnosť dialógov, pomáhajú porozumeniu pre ľudí, ktorých materinským jazykom nie je jazyk, a sprístupňujú obsah komunite nepočujúcich a nedoslýchavých.

Áno, Transkriptor možno použiť na vytvorenie titulkov. Využíva AI rozpoznávanie reči na prepis zvuku do textu, ktorý potom môže byť formátovaný ako titulky.

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text