Ako používať diktovanie na iPhone?

Podrobný návod na používanie funkcie diktovania iPhone s vizuálom rozhrania rekordéra na smartfóne.
Maximalizujte produktivitu pomocou iPhone diktovania. Postupujte podľa sprievodcu a bez námahy diktujte texty na zariadení.

Transkriptor 2024-05-23

Apple majitelia môžu zefektívniť navigáciu textového vstupu na iPhone pomocou výkonnej funkcie diktovania. Diktovanie na telefónoch iPhone im umožňuje konvertovať hovorené slová na text, čo poskytuje pohodlnú a efektívnu alternatívu k manuálnemu písaniu. Aj keď sa tento proces zdá byť na prvý pohľad jednoduchý, je nevyhnutné pochopiť všetky nuansy, aby sa maximalizovala jeho účinnosť.

Diktátu v reálnom čase vo všeobecnosti chýba presnosť, na druhej strane Transkriptor umožňuje používateľom vopred nahrať svoje hlasové poznámky a potom ich prepísať na text, aby sa dosiahol 99% presný prepis. Použite ho teraz zadarmo ! Transkriptor poskytuje prepis so svojou AI technológiou, ktorá zvyšuje rýchlosť a efektivitu. Rozlišuje tiež medzi rôznymi reproduktormi a zaisťuje organizované prepisy v nastaveniach viacerých reproduktorov. Vďaka tomu je Transkriptor ideálnou voľbou pre prepis stretnutí, rozhovorov alebo osobných poznámok priamo na telefónoch iPhone.

5 krokov diktovania na iPhone je uvedených nižšie.

  1. Aktivujte funkciu diktovania: Začnite navigáciou do nastavení vášho iPhone, vyberte "Všeobecné", potom "Klávesnica" a povoľte funkciu "Diktovanie" Toto nastavenie vám umožňuje používať hlas na zadávanie textu v rôznych aplikáciách.
  2. Spustenie režimu diktovania: Ak chcete začať diktovať, otvorte ľubovoľnú aplikáciu na zadávanie textu, napríklad správy alebo poznámky, vyvolajte klávesnicu a klepnite na ikonu mikrofónu Tým sa metóda vstupu prepne z písania na hovorenie.
  3. Začať diktovať: Po klepnutí na mikrofón počkajte na vizuálnu pomôcku, ktorá signalizuje, že telefón je pripravený prepísať vašu reč Hovorte jasne a priamo do mikrofónu, aby ste previedli svoje hovorené slová na text.
  4. Zatvorenie a kontrola diktovania: Po dokončení rozprávania znova klepnite na tlačidlo mikrofónu alebo jednoducho pozastavte diktovanie Skontrolujte, či v prepísanom texte nie sú chyby, a manuálne opravte všetky nepresnosti, aby ste sa uistili, že správa presne vyjadruje zamýšľané slová.
  5. Rozšírené diktovacie príkazy: Vylepšite diktovanie pomocou hlasových príkazov na interpunkciu, formátovanie alebo vkladanie špeciálnych znakov Vyslovte príkazy ako "čiarka", "nový odsek" alebo "veľké písmená", ak chcete formátovať text bez toho, aby ste museli písať.

Používateľ aktiv iPhone ujúci funkciu diktovania, ktorá je pripravená hovoriť za zadávanie textu e-mailu, ilustruje písanie bez použitia rúk.
Preskúmajte iPhone diktát pre jednoduché písanie - aktivujte sa klepnutím a začnite hovoriť, aby ste písali správy!

1. krok: aktivujte funkciu diktovania

Používatelia by mali prechádzať nastaveniami zariadenia, aby na svojich iPhonepovolili funkciu diktovania textu . Musia začať otvorením aplikácie Nastavenia a vyhľadaním sekcie "Všeobecné". Ďalej je potrebné nájsť a klepnúť na "Klávesnica" v časti "Všeobecné".

Apple vlastníkom sa v nastaveniach klávesnice zobrazí možnosť označená ako "Povoliť diktovanie". Ak chcete zapnúť funkciu Diktovanie, musia prepnúť prepínač vedľa položky Povoliť diktovanie. Potom musia potvrdiť svoj výber opätovným klepnutím na "Povoliť diktovanie", ak sa zobrazí výzva.

Používatelia ho môžu začať používať okamžite vždy, keď je prístupná klávesnica. Ikona mikrofónu sa teraz zobrazí na klávesnici, čo používateľom umožní diktovať text namiesto jeho manuálneho písania.

2. krok: spustite režim diktovania

Používatelia by mali otvoriť akúkoľvek aplikáciu, ktorá vyžaduje zadávanie textu a prístup ku klávesnici na spustenie režimu diktovania na svojich telefónoch iPhone. Po zobrazení klávesnice na obrazovke si všimnú ikonu mikrofónu buď na samotnej klávesnici, alebo v jej blízkosti.

Klepnutím na túto ikonu mikrofónu sa aktivuje režim diktovania, ktorý umožňuje používateľom začať hovoriť svoju správu alebo text namiesto toho, aby ho písali ručne.

Režim diktovania je k dispozícii v rôznych aplikáciách vyžadujúcich zadávanie textu, ako sú aplikácie na odosielanie správ, e-mailoví klienti, aplikácie na zapisovanie poznámok a vyhľadávače. Apple majitelia môžu plynule prechádzať medzi písaním a diktovaním podľa potreby v závislosti od svojich preferencií a kontextu komunikácie.

Krok 3: Začnite diktovať

Používatelia by mali postupovať podľa jednoduchého procesu začatia diktovania na telefónoch iPhone. Mali by počkať, kým sa po prístupe do režimu diktovania objaví pulzujúci priebeh klepnutím na ikonu mikrofónu na klávesnici, čo znamená, že zariadenie je pripravené prepísať ich reč na text.

Teraz by používatelia mali začať hovoriť svoju správu alebo text nahlas, akonáhle je aktivovaný režim diktovania. Je dôležité hovoriť jasne a vyslovovať každý Word , aby ste zaistili presný prepis zvuku diktovacím softvérom iPhone.

iOS nadšenci sú schopní diktovať čokoľvek od krátkych správ a e-mailov až po dlhšie pasáže textu, v závislosti od svojich potrieb. Diktovací softvér je navrhnutý tak, aby prepisoval hovorené slová na písaný text v reálnom čase, čo umožňuje efektívne zadávanie textu bez použitia rúk. Je potrebné hovoriť prirodzene bez prestávky medzi slovami pri diktovaní.

Diktovanie na iPhone zobrazovanie výberu textu s úchytmi, zjednodušenie zapisovania poznámok, odosielanie správ hlasovými príkazmi.
Preskúmajte iPhone diktát a bez námahy konvertujte reč na text. Kliknutím sem zobrazíte sprievodcu používaním tohto výkonného nástroja!

Krok 4: Zatvorenie a kontrola diktovania

Je nevyhnutné uzavrieť a skontrolovať diktát na iPhone pred jeho dokončením, keď používatelia dokončia diktovanie svojej správy alebo textu na svojich iPhone. Sú schopní klepnúť na tlačidlo "Mikrofón" na klávesnici, prestať hovoriť na 30 sekúnd alebo prepnúť na inú funkciu klávesnice, čo signalizuje zariadeniu, že diktovanie je dokončené.

Apple majitelia by mali po ukončení diktátu chvíľu skontrolovať presnosť a jasnosť prepísaného textu. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby diktát presne odrážal zamýšľanú správu a obsah.

Používatelia by mali manuálne upraviť všetky chyby alebo nepresnosti v prepísanom texte počas procesu kontroly. To bude zahŕňať opravu nesprávne napísaných slov, úpravu interpunkcie alebo objasnenie nejednoznačných fráz.

Používatelia môžu tiež využívať funkcie úprav, ako je výber a nahradenie textu, aby vykonali potrebné úpravy diktátu. Tým sa zabezpečí, že konečný text je pred odoslaním, uložením alebo zdieľaním s ostatnými vyleštený a bezchybný.

Krok 5: Rozšírené príkazy diktovania

Používatelia sú schopní odomknúť ďalšie funkcie a efektivitu diktovania na telefónoch iPhone využitím pokročilých príkazov diktovania. Tieto príkazy im umožňujú vykonávať rôzne akcie a úlohy formátovania pomocou hlasového vstupu, čo ďalej zlepšuje pohodlie a flexibilitu diktovania.

Napríklad vlastníci Apple môžu používať diktovacie príkazy na vloženie konkrétnych interpunkčných znamienok, ako sú "čiarka", "bodka" alebo "otáznik", čím sa zabezpečí presný a presný prepis ich hovoreného slova. Sú tiež schopní diktovať formátovacie príkazy, ako napríklad "nový odsek", aby začali nový odsek, alebo "veľké písmená" na veľké písmená nasledujúceho Word. Tieto príkazy diktovania umožňujú nadšencom iOS rýchlo upravovať a upravovať prepísaný text bez prerušenia pracovného postupu.

Okrem toho môžu používatelia diktovať príkazy na vkladanie špeciálnych znakov, symbolov alebo emodži priamo do svojho textu, čím zlepšujú vyjadrovanie a komunikáciu.

Čo je hlasové diktovanie na vašom iPhone?

Funkcia hlasového diktovania na iPhone je vstavaná funkcia určená na konverziu hovorených slov používateľov na písaný text. Táto funkcia je k dispozícii v systéme iOS16 a novších verziách a umožňuje používateľom diktovať správy, e-maily, poznámky a ďalšie pomocou mikrofónu.

Táto funkcia využíva pokročilú technológiu rozpoznávania reči na presné zachytenie slov používateľov a ich konverziu do písomnej podoby. Podporuje viacero jazykov a prízvukov a poskytuje všestranný nástroj pre používateľov na celom svete. Ak však chcete získať presnejšie výsledky, použite Transkriptor.

Môžem používať diktovanie pre textové správy a e-maily?

Používatelia môžu využívať funkciu diktovania na telefónoch iPhone na vytváranie textových správ a e-mailov handsfree. Mali by hovoriť svoje správy nahlas klepnutím na ikonu mikrofónu na klávesnici a iPhone ich v reálnom čase prepíše na text. Táto funkcia umožňuje používateľom rýchlo odosielať správy a e-maily bez manuálneho písania.

Diktovanie na iPhone je obzvlášť užitočné pri písaní dlhších správ alebo e-mailov, pretože umožňuje majiteľom Apple vyjadriť svoje myšlienky rýchlejšie ako písanie. Používatelia môžu tiež upravovať prepísaný text klepnutím na prípadné chyby a vykonaním opráv pomocou klávesnice.

Okrem toho diktovanie podporuje interpunkčné príkazy, ktoré umožňujú používateľom zahrnúť čiarky, bodky, otázniky a iné interpunkčné znamienka jednoduchým ich vyslovením nahlas. Táto funkcia zvyšuje efektivitu písania správ a e-mailov pomocou hlasového vstupu.

Existujú nejaké obavy o súkromie v súvislosti s iPhone diktátom?

Niektorí používatelia majú obavy o súkromie týkajúce sa funkcie diktovania na iPhone, pretože proces zahŕňa odosielanie hovoreného obsahu na servery spoločnosti Apple na spracovanie. Táto prax je niektorými majiteľmi Apple vnímaná ako rušivá.

Apple však uviedla, že údaje odoslané na jej servery sa používajú výlučne na zlepšenie funkcií Siri a diktovania. Uisťujú používateľov, že tieto údaje nie sú prepojené s ich Apple ID ani sa nepoužívajú na cielenú reklamu.

Niektorí nadšenci iOS majú stále výhrady k spracovaniu ich hovoreného obsahu na externých serveroch napriek ubezpečeniam spoločnosti Apple. Táto obava je obzvlášť dôležitá v prípadoch, keď sú diktované citlivé alebo osobné informácie.

Používatelia môžu prijať určité preventívne opatrenia, napríklad si prečítať zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Apple a nastavenia týkajúce sa Siri a diktovania, aby vyriešili obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov. Okrem toho by mali obmedziť používanie diktovania pre citlivý obsah a zvoliť alternatívne metódy vstupu, keď je súkromie prioritou.

Tipy, ako používať diktovanie na iPhone

Zvládnutie diktovania na iPhone výrazne zlepší zážitok používateľov zo zadávania textu, zvýši efektivitu a produktivitu. Začlenenie osvedčených postupov pomôže používateľom vyťažiť z neho čo najviac výhod.

  1. Automatická interpunkcia a zadávanie emodži: iPhone diktovanie automaticky pridáva interpunkciu kvôli jasnosti a štruktúre Používatelia môžu tiež vkladať emodži ich pomenovaním počas diktovania, čím ľahko pridajú správam osobnosť.
  2. Zapisovanie poznámok a písanie správ: Diktovanie zjednodušuje zaznamenávanie myšlienok a písanie komunikácie Hovorte priamo do aplikácií na zapisovanie poznámok alebo odosielanie správ na rýchly prepis a používajte QuickType na jednoduché úpravy.
  3. Nahradenie slov hlasovým vstupom: Jednoducho opravujte alebo meňte slová počas diktovania výberom textu a vyslovením náhrady, čím sa zvýši efektivita úprav.
  4. Vyslovujte jasne: Zvýšte presnosť diktovania pomalým a jasným rozprávaním, najmä v hlučnom prostredí, aby ste sa uistili, že softvér prepíše presne to, čo zamýšľate.
  5. Diktovať prvý, správny druhý: Prijmite pracovný postup, v ktorom diktujete, aby ste rýchlo zaznamenali myšlienky a neskôr ich manuálne upravili, čím kombinujete rýchlosť reči s presnosťou písania.

Naučte sa iPhone diktovanie, ako je zobrazené na obrazovke odosielania správ s ikonou mikrofónu a textovým kurzorom vedľa emoji.
Zvládnite iPhone diktovanie pre efektívne odosielanie správ – klepnite na mikrofón, vyslovte srdce a sledujte, ako sa objavia slová!

Ako pridať emodži do textu s diktátom na iPhone?

Používatelia sú schopní bezproblémovo začleniť emodži do svojho textu pomocou diktovania na iPhone, vďaka najnovším aktualizáciám od Apple. iOS nadšenci by mali otvoriť ľubovoľnú aplikáciu, ktorá umožňuje zadávanie textu, napríklad Správy pre textové správy alebo ľubovoľnú aplikáciu na odosielanie správ.

Odtiaľ by mali klepnúť na ikonu diktovania alebo mikrofónu na klávesnici, aby aktivovali režim diktovania. Potom by Apple majitelia mali začať hovoriť a povedať meno emodži, za ktorým nasleduje Word "emoji". Ak napríklad poviete "emoji mačky" alebo "emoji šťastnej tváre", vložia sa príslušné emodži. Používatelia ho môžu vyhľadať na webových stránkach alebo v adresári emodži, ak si nie sú istí názvom konkrétneho emodži.

Nakoniec by používatelia mali znova klepnúť na ikonu diktovania, aby po diktovaní a vložení emodži vypli režim diktovania.

Ako pridať interpunkciu s diktátom na iPhone?

Používatelia môžu zlepšiť zrozumiteľnosť a štruktúru diktovania bezproblémovým začlenením rôznych interpunkčných znamienok do svojho textu. Napríklad sú schopní jednoducho povedať "bodka" na ukončenie vety bodkou. Podobne vložia otáznik vyslovením "otáznik", výkričník vyslovením "výkričník" a čiarku vyslovením "čiarka".

Apple vlastníci sú tiež schopní diktovať príkazy pre nové odseky, dvojbodky, bodkočiarky, elipsy, úvodzovky, lomky, hviezdičky, ampersandy a znaky, okrem iného. Používatelia sú napríklad schopní povedať "nový odsek", aby začali nový odsek a vložili úvodzovky okolo Word alebo frázy. Mali by povedať "citovať" pred textom a "zrušiť citáciu" za textom.

Transkriptor aplikácia uvedená na App Store, ktorá ilustruje bezproblémovú konverziu hlasu na text pre efektívne zapisovanie poznámok.
Stiahnite si a používajte Transkriptor diktovanie pre jednoduché zapisovanie poznámok. Klepnutím preskúmajte funkcie a začnite diktovať!

Transkriptor: Zdokonaľovanie iPhone prepisov

Používatelia môžu ďalej zlepšovať presnosť a efektívnosť prepisov na svojich telefónoch iPhone pomocou aplikácií na prepis, ako je Transkriptor . Táto aplikácia ponúka pokročilé funkcie a nástroje na dokonalé prepisy, ktoré zabezpečujú, že nadšenci iOS sa spoliehajú na presnú a bezchybnú konverziu textu.

Majitelia Apple sú schopní spracovať viac ako 100 jazykov s Transkriptor, čo zaisťuje presné a komplexné možnosti prepisu. Aplikácia poskytuje robustné funkcie úprav, ktoré umožňujú používateľom bezproblémovo kontrolovať a upravovať prepísaný text.

Transkriptor zjednodušuje proces prepisu pomocou pokročilej technológie AI , vďaka čomu je rýchlejší a efektívnejší. Okrem toho je Transkriptor schopný oddeliť rečníkov, čo uľahčuje jasnejšie a organizovanejšie prepisy, najmä v scenároch s viacerými reproduktormi. Či už používatelia potrebujú prepisovať stretnutia , rozhovory alebo osobné poznámky, Transkriptor ponúka všestranné riešenie na zdokonaľovanie iPhone prepisov.

Ste pripravení zažiť výhody Transkriptor? Vyskúšajte to s jeho skúšobnou verziou ešte dnes!

Často kladené otázky

Áno, existuje krátky limit pauzy. Ak na niekoľko sekúnd prestanete hovoriť, diktovanie sa automaticky zastaví za predpokladu, že ste skončili. Môžete však znova klepnúť na ikonu mikrofónu a pokračovať v diktovaní.

Užívatelia môžu povoliť hlasové písanie tak, že prejdú na Nastavenia > Všeobecné > klávesnici > Povoliť diktovanie a potom prepnutím prepínača funkciu zapnú.

Používatelia by sa mali uistiť, že diktovanie je povolené v Nastaveniach > Všeobecné > klávesnici, ak nemôžu používať hlasové diktovanie na iPhone. Mali by skontrolovať svoje internetové pripojenie a nastavenia mikrofónu, či neobsahujú nejaké problémy. Používatelia sa musia pokúsiť reštartovať svoje zariadenia alebo kontaktovať Apple podporu, ak problémy pretrvávajú.

Zatiaľ čo diktovanie slúži predovšetkým na prepis reči na text, hlasové príkazy môžete používať na základné formátovanie alebo interpunkciu, napríklad na vyslovenie "čiarka", "bodka" alebo "otáznik". Ak chcete vykonať podrobnejšie úpravy, budete musieť použiť klávesnicu.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text