Ako používať diktovanie v iPhone

Formálne oblečená osoba pri počítači so slúchadlami a mikrofónom, ktorá prepisuje súbory do textu.
Používajte diktovanie iPhone na efektívnu obchodnú komunikáciu.

Transkriptor 2022-11-10

Čo je diktovanie hlasom v iPhone?

Vďaka funkcii diktovania iPhone prevádza všetko, čo poviete, na text. Nemusíte ho teda zadávať. Zvuk, ktorý chcete prepisovať, môžete jednoducho nahrať a zvuk sa prevedie na text, ktorý môžete mať okamžite v novom formáte. Tiež sa ponorte a aktualizujte iPhony na systém ios 16 alebo vyšší, pretože táto funkcia je na nich k dispozícii.

Prečo by ste mali používať funkciu diktovania v iPhone?

Pomocou diktovania v iPhone môžete do telefónu namiesto písania hovoriť. Keďže k nej máte prístup prakticky kedykoľvek, keď sa na obrazovke zobrazí klávesnica, môžete sa vyhnúť tomu, že budete musieť znova zadávať text, e-mail, poznámku alebo dokonca správu na Facebooku, ak budete chcieť. Diktovaním hlasu môžete ušetriť čas. Pretože ručné písanie zaberie viac času ako hovorenie.

Nezabudnite, že hlasom môžete vydávať príkazy aj Siri pomocou hlasového ovládania. Aj iné zariadenia môžu vyžadovať pripojenie na internet, zariadenia Apple však nie.

Ako zapnúť diktovanie a vypnúť diktovanie v iPhone

Najprv musíte povoliť a používať hlasové diktovanie. Ak to chcete dosiahnuť, vykonajte v poradí nasledujúce postupy:

Pred spustením sa uistite, že je vaše zariadenie aktualizované. Najprv prejdite do ponuky Nastavenia, vyberte položku Všeobecné a potom ťuknite na možnosť Aktualizácia softvéru. Zobrazí sa informácia, že systém ios je aktuálny, alebo výzva na prevzatie a inštaláciu najnovšej aktualizácie.

 1. Spustite aplikáciu Nastavenia z domovskej obrazovky.
 2. Kliknite na tlačidlo Všeobecné .
 3. Kliknite na tlačidlo Klávesnica .
 4. Zobrazí sa režim diktovania. Potom sa vedľa neho nachádza prepínač „Enable Dictation“ a „On/Off“.
 5. Ak chcete zapnúť diktovanie, kliknite na tlačidlo „Zapnúť/Vypnúť“.
 6. Zelená znamená zapnuté a sivá znamená vypnuté. Teraz ste pripravení diktovať.

Podrobnejšie informácie získate na podpore spoločnosti Apple.

Používanie aplikácie na diktovanie z telefónu iphone

Ako diktovať text v zariadení iPhone

Používanie na diktovanie textu na iPhone môžete vykonať nasledujúcim spôsobom, postupujte krok za krokom:

 1. Ťuknutím na položku umiestnite bod vloženia na miesto, kam chcete vložiť text.
 2. Kliknite na tlačidlo mikrofónu na virtuálnej klávesnici alebo ho vyhľadajte v ľubovoľnej textovej oblasti, kde sa môže objaviť (napríklad v Správach).
 3. Po kliknutí na ikonu môžete začať hovoriť.
 4. Ak v spodnej časti nevidíte ikonu mikrofónu, skontrolujte, či je zapnutá funkcia Diktovanie .
 5. Prejdite na Nastavenia a potom kliknite na tlačidlo Všeobecné .
 6. Ťuknite na položku Klávesnica , potom zapnite možnosť Povoliť diktovanie a prijmite ju.
 7. Potom začnite iPhone používať a komunikovať s ním. Keď hovoríte a vkladáte text, iPhone za vás automaticky vloží interpunkciu.
 8. Diktovanie funguje najlepšie, ak zreteľne vyslovujete a hovoríte pravidelným tempom.
 9. Keď skončíte, prestaňte diktovať. Ťuknite na ikonu mikrofónu, na ktorej je symbol x, hneď vedľa textu. Potom môžete zadať text.

Poznámka: Automatickú interpunkciu môžete vypnúť tak, že prejdete do Nastavení > Všeobecné > Klávesnica a vypnete funkciu Automatická interpunkcia.

Počas diktovania textu môžete vkladať emotikony vyslovením ich názvov (napríklad „mind blown emoji“ alebo „happy emoji“).

Poznámka: Režim diktovania sa automaticky vypne, ak prestanete hovoriť na 30 sekúnd. Ak si diktovanie nie je isté, aké slovo počulo, pod prepisovaným slovom sa zobrazí modrá čiara, aby ste mohli skontrolovať jeho presnosť. Ak chcete vykonať opravy, ťuknite na podčiarknuté slovo a potom vyberte správny pravopis. Ak chcete nahradiť slovo, dvakrát naň ťuknite a vyberte požadované slovo.

Diktovanie tiež nemusí byť dostupné vo všetkých jazykoch alebo vo všetkých krajinách či oblastiach a funkcie sa môžu líšiť.

Ako diktovať interpunkciu v zariadení iPhone

Mali by ste si dávať pozor na interpunkčné znamienka, pretože počas rozprávania iPhone prevádza interpunkciu. Nefunguje to však vždy. Ak chcete používať interpunkčné znamienka, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Ťuknutím na položku umiestnite bod vloženia na miesto, kam chcete vložiť text.
 2. Kliknite na ikonu mikrofónu v pravom dolnom rohu virtuálnej klávesnice alebo ju vyhľadajte v ľubovoľnej textovej oblasti.
 3. Po kliknutí na ikonu môžete začať hovoriť.
 4. Ak nevidíte ikonu mikrofónu, skontrolujte, či je zapnutá funkcia Diktovanie.
 5. Keď hovoríte a vkladáte text, iPhone za vás automaticky vloží interpunkciu.
 6. Ak chcete z hlasového diktovania vyťažiť čo najviac, vyslovujte kľúčové slová a pridávajte interpunkčné znamienka alebo prestávky na riadkoch. Potom sa značky pridajú automaticky.
 7. Po dokončení ťuknite na ikonu mikrofónu, na ktorej je symbol x.

Pridávanie interpunkčných znamienok pomocou hlasu v iPhone

Tu je niekoľko bežných interpunkčných príkazov, ktoré môžete použiť:

 • Obdobie: Je to štandardný spôsob ukončenia vety.
 • Otáznik : Interpunkčné znamienko „?“.
 • Nový odsek: Začína nový odsek. Pred začiatkom nového odseku ukončite predchádzajúcu vetu.
 • Výkričník: Interpunkčné znamienko „!“.
 • Čiarka: Interpunkčné znamienko „,“.
 • Colon: Interpunkčné znamienko „:“.
 • Polovičná dvojbodka: Interpunkčné znamienko „;“
 • Elipsa: Interpunkčné znamienko „…“
 • Citujem a necitujem: Uveďte úvodzovky okolo slov alebo fráz.
 • Lomka: symbol „/“.
 • Hviezdička: Symbol „*“.
 • Ampersand: symbol „&“, ktorý znamená „a“.
 • At Sign: Symbol „@“, ktorý sa nachádza v e-mailových adresách.

Keď poviete tučne uvedené slová, okamžite sa zobrazia v texte.

Ako pridať emotikony do textu pomocou diktovania v iPhone

Vďaka novým aktualizovaným verziám aplikácií Apple a iPhone môžu používatelia ľahšie prepínať medzi režimom diktovania a písania, ako aj diktovať emotikony. Ak chcete do textu vložiť emoji diktovaním, môžete postupovať podľa nižšie uvedených postupov:

 1. Otvorte akúkoľvek aplikáciu, ktorá umožňuje písať text, napríklad Správy na textové správy.
 2. Ťuknite na ikonu Diktovanie/mikrofón na klávesnici a potom začnite hovoriť.
 3. Vyslovte názov emoji a slovo „emoji“. Napríklad „Cat emoji“ alebo „Happy Face emoji“.
 4. Ak nepoznáte názov emotikonu, ktorý chcete vložiť, môžete si ho vyhľadať na webovej lokalite.
 5. Opätovným ťuknutím na ikonu Diktovanie ju vypnete.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text