Ako pridať titulky v iMovie?

Titulky-in-iMovie predvádzané redaktorom pracujúcim na veľkej obrazovke, high-tech štúdio s miniatúrami videí.
Majstrovské titulkovanie v iMovie: príručka pre lepšie zapojenie diváka.

Transkriptor 2023-07-13

Titulky sa používajú z rôznych dôvodov, ale najčastejším dôvodom je pomôcť tým, ktorí nehovoria daným jazykom. Pridávanie textov do zvukových a obrazových súborov pre ľudí so sluchovým postihnutím je pre nich nesmierne prínosné.

Mnohé aplikácie na úpravu videa a zvuku dokážu pridať titulky do akéhokoľvek súboru. Jednou z takýchto aplikácií je iMovie. Je to zabudovaný softvér v zariadeniach so systémom iOS, ktorý umožňuje zobrazovať, upravovať a zdieľať videá. Jeho funkcie na úpravu videa umožňujú používateľom pridávať titulky a podpisy do krátkych filmov a videí.

Tu je návod, ako to urobiť:

Otvorte iMovie a vytvorte nový projekt

Pridávanie titulkov a podtitulkov do videa je dôležitou funkciou pri úprave videa. To sa dá dosiahnuť konverziou zvukových súborov na texty v aplikácii iMovie. Ak chcete do videa pridať titulky a podtitulky, musíte spustiť aplikáciu iMovie. Vyhľadajte „iMovie“ v obchode App Store alebo v doku.

Keď sa otvorí, vyberte súbor projektu, ktorý chcete obohatiť o titulky alebo podtitulky. Alebo si vytvorte nový, ak ho ešte nemáte. Ak je váš projekt už v plnom prúde, nemusíte podliehať panike.

Musíte vytvoriť nový projekt v aplikácii iMovie a v ponuke Súbor vybrať možnosť „Vytvoriť z prázdneho projektu“. Tým sa vytvorí nový projekt, do ktorého už nie sú vložené žiadne zábery ani názvy.

Potom vyberte typ filmu, ktorý chcete vytvoriť, či už ide o udalosť alebo upútavku, a pomenujte svoj projekt. Zobrazí sa aj niekoľko nastavení pre váš projekt; keď budete pripravení pokračovať, kliknite na tlačidlo Náhľad.

Importovanie video a textových súborov do iMovie

Aplikácia iMovie má mnoho rôznych zdrojov médií, z ktorých môžete čerpať obsah vrátane fotografií, videí a hudobných súborov z pevného disku počítača alebo pripojených zariadení, ako sú napríklad karty SD.

V ľavej časti obrazovky vyberte položku Knižnica médií; zobrazia sa všetky dostupné zdroje na import do projektu. Importujte súbor videa, ku ktorému chcete pridať titulky, do aplikácie iMovie. Potom importujte textový súbor, do ktorého chcete pridať titulky. Uistite sa, že sú vaše súbory v rovnakom priečinku na pevnom disku počítača, aby k nim iMovie malo prístup.

Rozhodnite sa, pre ktoré video chcete titulky

Vyberte video, ku ktorému chcete pridať titulky. Potom kliknite na tlačidlo „Nástroje“ a z rozbaľovacej ponuky vyberte položku „Titulky a skryté titulky“. V zobrazenej ponuke vyberte položku „Pridať titulky“.

Na pravej strane obrazovky sa zobrazí panel Titulky. Tu sa zobrazia všetky možnosti týkajúce sa titulkov. Ak chcete pridať stopu s titulkami, vyberte súbor videa a potiahnite ho na časovú os. Teraz sa v spodnej časti obrazovky zobrazia dve stopy: Zvukovú stopu 1 (zvuková stopa) a Video 1 (obraz). Kliknite na položku „Audio 1“ a vyberte položku „Add Audio“.

Vyberte ľubovoľný zvukový súbor z počítača alebo vytvorte zvukový klip pomocou zvoleného softvéru. Ak nie sú k dispozícii žiadne iné nahrávky, môžete nahrať svoj hlas.

Ak chcete upraviť existujúcu stopu, vyberte ju zo zoznamu stôp a kliknite na „Upraviť vybranú stopu titulkov“.

Výber formátu názvu

Keď sa učíte pridávať titulky a podtitulky v aplikácii iMovie, mali by ste mať zvolený formát, aby boli titulky lepšie viditeľné. Titul, ktorý používate, má na výber rôzne možnosti. Vyberte si jednu z nich z rozbaľovacej ponuky kliknutím na ňu. Ak chcete použiť iné písmo alebo štýl, vyberte ho z tohto zoznamu.

Je tu veľa možností, preto si s nimi hrajte, kým nenájdete niečo, čo bude vyhovovať vašim potrebám. Nastavením hodnoty trvania môžete tiež zmeniť, ako dlho sa jednotlivé tituly zobrazujú.

V ponuke Nastavenia textu môžete zmeniť písmo, veľkosť a farbu textu. Môžete tiež pridať obrys, tieň alebo farbu pozadia, aby viac vynikol. Ak chcete zabezpečiť, aby boli titulky čitateľné na akejkoľvek farbe pozadia vo videu, vyberte biele písmo so 100 % nepriehľadnosťou alebo prázdne, ak používate obrys.

Rozhodnite, kde a kedy sa majú titulky na obrazovke zobraziť

Môžete zvoliť presnú dĺžku alebo nechať iMovie určiť, aká má byť dĺžka titulkov, a to na základe výberu možnosti „Automaticky upraviť dĺžku titulkov“ (predvolená možnosť). Ak to chcete neskôr zmeniť, vyberte titulok a potiahnite ho na požadované miesto vo filmovom páse.

Nezabudnite, že aj keď je titulok príliš dlhý pre danú scénu, môžete pridať viacero titulkov na rôznych miestach vo filme kliknutím a pretiahnutím, kým nebudú správne umiestnené.

Po pridaní textu je potrebné vybrať miesto vo videu, kde sa má zobraziť. Ak to chcete urobiť, ťuknite kdekoľvek na obrazovke a ťahaním prsta nahor alebo nadol zmeňte veľkosť textového poľa. Ak ho chcete presunúť, ťahajte ho prstom, kým nenájdete ideálne miesto pre titulok v rámci videa. Veľkosť písma môžete upraviť ťuknutím na ikonu Písmo v hornom paneli nástrojov aplikácie iMovie a výberom rôznych veľkostí písma.

Titulkovanie filmu toľkokrát, koľkokrát je to potrebné

Toto je posledný krok, ako pridať titulky v aplikácii iMovie. Teraz, keď sme pridali text do nášho filmu, pozrime sa, ako pridať toľko titulkov a podtitulkov, koľko potrebujete. Výberom nástroja Text na paneli nástrojov alebo stlačením tlačidla T na klávesnici otvorte ovládacie prvky na obrazovke na pridávanie textu priamo na časovú os filmu.

Zobrazí sa pole s možnosťami, ako veľké, tučné alebo kurzívne má byť písmo; kliknite do tohto poľa a začnite písať. Pomocou tlačidiel pod týmto poľom môžete pridať ďalšie textové polia; každé z nich bude obsahovať svoj nadpis alebo podtitul. Ak je už druhé pole, po kliknutí doň sa nad ním zobrazí nápis „New Caption“ (Nový nadpis): ak chcete ďalšie, kliknite naň znova.

Kliknite na akúkoľvek časť videa, ktorá nie je aktuálne pokrytá existujúcim titulkom alebo podtitulkom, a začnite písať; iMovie automaticky pridá nové riadky vždy, keď v aktuálnom riadku nezostane dostatok miesta, bez toho, aby sa v riadku čokoľvek zmenilo, teda pokiaľ nedosiahne maximálny limit znakov.

Automatický prepis

Hoci existujú aplikácie, ktoré vám pomôžu pridať titulky k filmom, tento proces je často zdĺhavý. Preto môžete použiť automatický prepis na konverziu všetkých svojich videosúborov na text. Táto metóda je pohodlnejšia, pretože musíte nahrať svoje video na platformu, ktorá ponúka služby prepisovania. Zvyšok práce vykoná platforma a vy môžete súbory upravovať a zdieľať.

často kladené otázky

V aplikácii iMovie môžete pridať titulky rôznymi spôsobmi. Môžete postupovať podľa krokov uvedených v tomto článku. Ak sa vám však tento proces zdá zložitý, môžete sa rozhodnúť pre automatické prepisovanie, aby ste znížili pracovné zaťaženie.

Najlepší spôsob, ako zvýšiť čitateľnosť textu v iMovie, je stmaviť pozadie textu. Mali by ste tiež použiť optimálnu farbu a veľkosť písma.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text