Ako pridať text do videa na zariadeniach Samsung?

3D ikony textu a videa na obrazovke zariadenia Samsung pre kurzy pridávania titulkov a titulkov do videí.
Zistite, ako pridať text do videí na zariadeniach Samsung. Pozrite si jednoduchého sprievodcu, kde nájdete tipy na rýchle úpravy.

Transkriptor 2024-04-23

Editor videa Samsung je zadarmo, ktorý je predinštalovaný na zariadeniach Galaxy model S20 a vyšší. Video editor Samsung je k dispozícii aj na tabletoch Note10 a Note10+, ako aj na smartfónoch Galaxy Z Fold 6 a Galaxy Z Flip 6, ktoré budú uvedené na trh v lete 2024. Pre autorov, ktorí chcú do svojich videí pridať presné prepisy alebo titulky , poskytuje Transkriptor efektívne riešenie na zabezpečenie presnosti a prístupnosti obsahu.

Editor videa Samsung umožňuje používateľom orezať, otáčať a prevracať videá v priečinku fotoaparátu a dáva im možnosť pridať text pre titulky alebo titulky. Pridávanie textu do videí Samsung je dôležité, pretože zaisťuje, že nedoslýchavé a nepočujúce publikum bude mať prístup k obsahu. Prekrytie textu vo videách je základným prvkom vizuálneho rozprávania príbehov aj grafického dizajnu.

9 krokov na pridanie textu do videa na Samsung je uvedených nižšie.

  1. Prejdite do galérie: Otvorte aplikáciu "Galéria" na zariadeniach Samsung vyhľadaním jej ikony na domovskej obrazovke alebo v zásuvke aplikácií.
  2. Vyberte video: Prejdite galériou a nájdite video, do ktorého chcete pridať text Po nájdení klepnite na video a vyberte ho.
  3. Ikona úprav prístupu: Keď je video otvorené, vyhľadajte ikonu "Upraviť" v galérii Táto ikona sa môže zobraziť ako ceruzka alebo nožnice, ktoré sa líšia v závislosti od modelu zariadenia a verzie softvéru Klepnutím na túto ikonu získate prístup k nástrojom na úpravu videa, ktoré sú k dispozícii.
  4. Vyberte nástroj Text: V editore videa vyhľadajte možnosť "Dekorácie", symbolizovanú smajlíkom Klepnite na ňu a potom z ponúkaných možností vyberte možnosť "Text" To vám umožní pridať do videa textové prvky.
  5. Pridanie textu: Po výbere nástroja "Text" klepnutím na ľubovoľné miesto na obrazovke vytvorte textové pole a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte požadovaný text.
  6. Upraviť trvanie textu: Prispôsobte dobu, počas ktorej sa text zobrazuje vo videu, pomocou jazdca časovej osi v dolnej časti obrazovky.
  7. Ukážka videa: Pred dokončením úprav použite tlačidlo prehrávania (označené šípkou doprava) na zobrazenie ukážky videa Tento krok je rozhodujúci na zabezpečenie správneho zobrazenia textu z hľadiska pravopisu, formátovania a umiestnenia.
  8. Uložte video: Keď ste spokojní s pridaným textom, uložte upravené video klepnutím na tlačidlo "Uložiť", ktoré môže byť reprezentované začiarknutím alebo slovom "Uložiť".
  9. Zdieľanie alebo exportovanie videa: Po uložení môžete upravené video zdieľať priamo z aplikácie Galéria na preferované platformy sociálnych médií, e-mail alebo aplikácie na odosielanie správ.

Držte zariadenie Samsung Note v ruke s perom S Pen, pripravené na úpravu a pridanie textu do videa na obrazovke.
Naučte sa pridávať text do videí pomocou pera S Pen od spoločnosti Samsung pre prispôsobený dotyk. Vylepšite úpravy videa na cestách!

Krok 1: Prejdite do galérie

Prvým krokom na pridanie textu do videa na zariadeniach Samsung je otvorenie aplikácie "Galéria" z domovskej obrazovky alebo zo zásuvky aplikácií (prístup získate potiahnutím prstom nahor po obrazovke. Okrem toho je v hornej časti zásuvky aplikácií vyhľadávací panel, do ktorého môžu používatelia zadať názov aplikácie ("Galéria"), aby ju vyhľadali a otvorili, ak ju nemôžu nájsť inde. Aplikácia galérie ukladá všetky fotografie a videá do zariadení Samsung.

2. krok: vyberte video

Druhým krokom na pridanie textu do videa na zariadeniach Samsung je prehľadávanie galérie, nájdenie videa, do ktorého chcete pridať text, a klepnutím naň ho vyberte. Galéria na zariadeniach Samsung sa automaticky zobrazuje v chronologickom poradí s najnovšími položkami v hornej časti obrazovky, ale používateľ môže tiež prejsť na kartu "Album" a nájsť video, ak je uložené v konkrétnom priečinku.

Krok 3: Ikona úprav prístupu

Po otvorení videa v galérii Samsung vyhľadajte ikonu "Upraviť". Ikona prístupu k nástroju na úpravy na zariadeniach Samsung sa líši medzi dvoma symbolmi, ceruzkou a nožnicami, v závislosti od modelu zariadenia a softvéru, ktorý používa. Klepnutím na ikonu "Úpravy" získate prístup k nástrojom na úpravu videa : orezať, otočiť, prevrátiť, filtrovať, pridať hudbu a pridať text.

Krok 4: Výber textového nástroja

Editor videa Samsung umožňuje používateľom meniť dĺžku, orientáciu a odraz videí, ako aj ponúka možnosti pridávania textu a hudby. Ak chcete pridať text do videa na zariadení Samsung, otvorte editor (klepnutím na ikonu ceruzky alebo nožníc), klepnite na symbol smajlíka, ktorý predstavuje "Dekorácie", a vyberte "Text" z troch dostupných možností.

Krok 5: Pridanie textu

Po výbere nástroja "Text" v editore videa Samsung klepnutím na obrazovku otvorte textové pole a zadaním pomocou klávesnice zadajte požadovaný text. Používatelia spoločnosti Samsung môžu zmeniť zarovnanie, formátovanie, farbu a písmo textu, ktorý sa pridáva do videa. Ak ste spokojní s obsahom textu, ktorý sa pridáva do videa, upravte veľkosť textu a jeho polohu na obrazovke.

Krok 6: Úprava trvania textu

Editor videa Samsung umožňuje používateľom prispôsobiť, ako dlho zostane text na obrazovke. Používatelia spoločnosti Samsung môžu prispôsobiť trvanie textu tak, aby bol viditeľný iba počas časti videa, a to posunutím pruhov na posúvači v dolnej časti obrazovky, ktorá predstavuje celé trvanie videa (nachádza sa v dolnej časti obrazovky). Editor videa Samsung umožňuje používateľom pridávať iný text, ktorý sa vo videu zobrazuje v rôznych časoch.

Krok 7: Zobrazenie ukážky videa

Po pridaní textu do videa a jeho prispôsobení podľa potreby zobrazte ukážku videa, aby ste sa uistili, že sa zobrazuje podľa očakávania. Ak chcete zobraziť ukážku videa v editore Samsung, stlačte tlačidlo prehrávania (ktoré je reprezentované symbolom šípky doprava). Náhľad upraveného videa je nevyhnutný, aby ste sa vyhli uloženiu súboru a až po jeho prehratí si uvedomili, že text je napísaný, naformátovaný alebo umiestnený nesprávne.

Krok 8: Uložte video

Po pridaní textu do videa uložte upravenú verziu stlačením tlačidla "Uložiť", ktoré predstavuje symbol začiarknutia alebo slovo "Uložiť". Používateľom spoločnosti Samsung sa ponúkajú dve možnosti ukladania upravených videí: uložiť upravenú verziu ako nový súbor alebo prepísať pôvodný súbor upraveným videom.

9. krok: zdieľajte alebo exportujte video

Po uložení upravenej verzie videa do galérie zariadenia môžu používatelia spoločnosti Samsung zdieľať súbor priamo z aplikácie Galéria do svojej preferovanej aplikácie sociálnych médií, e-mailu alebo správ. Okrem toho spoločnosť Samsung ponúka funkciu "rýchleho zdieľania" na telefónoch a tabletoch so systémom Android 6 a vyšším, ktorá umožňuje používateľom okamžite zdieľať videá až s 5 zariadeniami v okolí.

Prečo je pridávanie textu do videa dôležité?

Textové prvky vo videách slúžia na viacero účelov: poskytujú kontext pre obsah, poskytujú titulky divákom s poruchou sluchu a zvyšujú vizuálnu príťažlivosť. Pridávanie textu do videí Samsung je dôležité, pretože zlepšuje prístupnosť, zapojenie a porozumenie. Prekrytie textu videí je nevyhnutné pre nedoslýchavé a nepočujúce publikum, ktoré inak nemá prístup k obsahu, ale pridávanie textu do videí je prospešné aj pre divákov, ktorí uprednostňujú vizuálne prijímanie informácií.

Pridávanie textu do videa je dôležitou súčasťou vizuálneho rozprávania príbehov a grafického dizajnu, či už ide o pomoc pri vytváraní estetiky podpisu, alebo o súčasť marketingovej stratégie, ktorá definuje identitu značky.

Aké sú obmedzenia vstavaného editora videa spoločnosti Samsung?

Editor videa spoločnosti Samsung je skvelou voľbou pre používateľov, ktorí nechcú tráviť čas alebo peniaze výskumom a nákupom externého programu na úpravu videa, ako aj pre používateľov, ktorí sa nechcú spoliehať na samostatnú aplikáciu na úpravu videa. Vstavaný editor videa na zariadeniach Samsung ponúka základné funkcie úprav, ako je orezanie, otáčanie a prekrytie textu, ale zaostáva z hľadiska pokročilých možností úprav, ako sú komplexné režimy odstupňovania farieb a miešania na vytváranie sofistikovaných prechodov.

Editor videa spoločnosti Samsung má obmedzenú funkčnosť v porovnaní s rozsiahlymi možnosťami profesionálneho softvéru na úpravu videa, ale je bezplatný, ľahko použiteľný a robí prácu pre používateľov so základnými potrebami na úpravu videa.

Na prekonanie týchto obmedzení môžu používatelia využiť Transkriptor, výkonný nástroj na prepis, ktorý vytvára vysokokvalitné a presné prepisy a preklady v širokej škále jazykov. Pokročilá technológia AI spoločnosti Transkriptor zaisťuje presnú konverziu reči na text a ponúka funkcie ako automatická interpunkcia, identifikácia rečníka a schopnosť exportovať prepisy v rôznych formátoch.

Smartfón Samsung s perom S Pen na tmavom povrchu, ktorý ilustruje nástroje na úpravu videa a pridávanie textu.
Posuňte videoprojekty na novú úroveň pomocou pokročilých funkcií úprav od spoločnosti Samsung. Použite pero S Pen na presnosť a kreativitu pri úpravách.

Osvedčené postupy pridávania textu do videí v zariadeniach Samsung

Editor videa Samsung je bezplatný, ľahko použiteľný a poskytuje základné nástroje pre používateľov, ktorí príležitostne upravujú video. Osvedčené postupy pridávania textu do videí v zariadeniach Samsung sú uvedené nižšie.

1 Využite Transkriptor na presný prepis

Pre používateľov, ktorí hľadajú pokročilé riešenie na prepis hovoreného slova vo videách na text, sa Transkriptor ukazuje ako výkonný nástroj. Na rozdiel od základných funkcií vstavaného editora videa spoločnosti Samsung sa Transkriptor špecializuje na poskytovanie vysoko presných a rýchlych prepisov. Podporuje viac ako 100 jazykov, čo z neho robí všestrannú voľbu pre používateľov na celom svete.

2 Používanie farieb textu s vysokým kontrastom

Jasné farebné schémy používajú farebné kombinácie s vysokým kontrastom, aby diváci mohli čítať text na pozadí videa. "Jasné" v tomto kontexte neznamená, do akej miery je text priehľadný, ale ako jeho formátovanie robí text viditeľným a čitateľným.

Text sa snaží vyniknúť proti videám, ktoré sú vizuálne "zaneprázdnené" (minimálny negatívny priestor a žiadne jasné ohnisko), takže pridanie kontrastu cez farebný obrys alebo tieňovanie sú ďalšie taktiky, ako na to upozorniť.

3 Udržujte text stručný a čitateľný

Text sa používa na sprostredkovanie kľúčových informácií vo videu , ako sú hlavné body a akékoľvek výzvy na akciu, ale používa sa aj na pridanie vizuálneho záujmu vo forme titulkov a bublín. Použite stručný jazyk, aby ste zaistili, že posolstvo videa je jasné a prístupné všetkým divákom, a buďte zámerní, pokiaľ ide o informácie, ktoré text obsahuje. Existuje tenká hranica medzi doplnením videa a prekonaním pôvodného obsahu, pokiaľ ide o pridávanie textu do videa.

4 Vyberte správne písmo

Čitateľnosť je najvyššou prioritou pri pridávaní textu do videa, preto nepoužívajte písmo, ktoré je príliš malé, príliš tenké alebo príliš štylizované na to, aby sa dalo ľahko čítať. Vyberte písmo, ktoré je ľahko čitateľné, štýl videa a dopĺňa tón videa.

Prekrytie textu vo videu je najprv potrebné rozdeliť na kratšie vety a potom formátovať tak, aby demonštrovalo, ktoré časti sú najrelevantnejšie. Vizuálna hierarchia, ktorá sa týka zmeny písma, veľkosti a farby textu vo videu s cieľom upozorniť diváka na najdôležitejšie informácie, rozdeľuje obsah do rôznych sekcií a uľahčuje divákom spracovanie.

5 Strategické umiestnenie textu

Dbajte na to, aby ste text strategicky umiestnili do oblastí obrazovky, kde nebráni dôležitým vizuálnym prvkom videa, vyhnite sa "preplnenému" vzhľadu a umožnite obsahu zažiariť. Text musí byť formátovaný, rozmiestnený a zarovnaný tak, aby dopĺňal video, aby divák nebol rozptyľovaný alebo zmätený.

6 Ukážka v rôznych zariadeniach

Je dôležité zobraziť ukážku vzhľadu textu, keď sa video sleduje na rôznych zariadeniach, a to z dôvodu niečoho, čo sa nazýva "pomer strán". Vodorovné a zvislé videá vyžadujú, aby bol text umiestnený a zarovnaný odlišne, aby bol čitateľný.

Horizontálne videá sa zobrazujú na šírku na väčších obrazovkách, ako sú prenosné počítače a televízory, s pomerom strán 16:9, čo dokazuje, že ich šírka je väčšia ako ich výška. Vertikálne videá sa na menších obrazovkách, ako sú smartfóny a tablety, zobrazujú s pomerom strán 4 : 5, 2 : 3 a 9 : 16, čo dokazuje, že ich výška je väčšia ako ich šírka.

Palubná doska Transkriptor predstavuje funkcie konverzie zvuku na text pre efektívny prepis.
Zjednodušte prácu so službou zvuku na text Transkriptor. Prepisujte stretnutia a prednášky presne a bez námahy.

Transkriptor: Presnosť textu videa s prepisom titulkov

Zatiaľ čo vstavaný editor videa spoločnosti Samsung ponúka nástroje na základné pridávanie textu, Transkriptor sa ukazuje ako riešenie pre tvorcov obsahu, ktorí chcú do svojich videí pridať presné titulky alebo prepisy.

Transkriptor premosťuje priepasť medzi zvukom a textom a poskytuje bezproblémovú metódu na konverziu hovoreného slova do písomnej podoby. Tento nástroj je nevyhnutný pre tvorcov, ktorí sa snažia sprístupniť svoje videá širšiemu publiku vrátane ľudí so sluchovým postihnutím alebo divákov, ktorí uprednostňujú textový sprievod. S Transkriptormôžete očakávať vysokokvalitné a spoľahlivé prepisy, ktoré zlepšujú porozumenie a zapojenie divákov a zaisťujú, že vaše posolstvo bude jasne sprostredkované. Vyskúšajte to zadarmo!

Často kladené otázky

Áno, text môžete pridávať priamo do videí na zariadeniach Samsung pomocou vstavaného editora videa v aplikácii Galéria. Táto funkcia vám umožňuje prekrývať text videoklipov bez potreby aplikácií tretích strán.

Áno, editor videa spoločnosti Samsung ponúka rôzne možnosti prispôsobenia textu vrátane rôznych typov písma, farieb a veľkostí. Niektoré zariadenia tiež umožňujú upraviť pozadie textu pre lepšiu viditeľnosť.

V závislosti od modelu zariadenia Samsung a verzie softvéru môžete mať možnosť animovať text. Môže to zahŕňať postupné postupné vyblednutie alebo vyblednutie, posúvanie a ďalšie štýly animácie, aby bol text dynamickejší.

Ak sa vaše zariadenie Samsung nedodáva so vstavaným editorom videa alebo ak potrebujete pokročilejšie funkcie, môžete si z Google Play Store stiahnuť aplikácie na úpravu videa tretích strán.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text