Как да добавите текст към видео с Final Cut Pro?

Открийте как да добавяте персонализиран текст към видеоклипове с помощта на Final Cut Pro на елегантна настройка на работния плот за професионално редактиране.
Образец добавяне на текст в Final Cut Pro с това просто ръководство стъпка по стъпка. Усъвършенствайте видео редакциите сега!

Transkriptor 2024-06-24

Потребителите намират Final Cut Pro незаменим инструмент в арсенала за редактиране на видео, благодарение на неговите стабилни функции и интуитивен интерфейс. Те трябва да добавят текст към видеоклиповете с Final Cut Pro не само за подобряване на визуалното разказване на истории, но и за увеличаване на достъпността и ангажираността на тяхното съдържание.

Платформата, задвижвана от AI, Transkriptor опростява процеса на добавяне на текст към видеоклипове в Final Cut Pro , като предоставя ефективен софтуер за транскрипция , който рационализира работните процеси за редактиране на видео. Овладяването на стъпките за ефективно интегриране на текст във видеоклипове е от решаващо значение за потребителите, които се стремят да произвеждат полирано, професионално съдържание, което резонира с тяхната аудитория.

9-те стъпки за добавяне на текст към видеоклипове с Final Cut Pro са изброени по-долу.

  1. Вземете субтитрите с Transkriptor: Използвайте Transkriptor , за да генерирате точни субтитри за видеоклипа си.
  2. Създаване на нов видео проект: Започнете, като отворите Final Cut Pro и създадете нов проект за видеоклипа си.
  3. Импортиране на видеоклипа: Импортирайте видеофайла, който искате да редактирате, в проекта.
  4. Добавете видеоклипа си към времевата скала: Плъзнете и пуснете видеоклипа си във времевата скала, за да започнете редактирането.
  5. Достъп до заглавия и генератори: Отворете страничната лента Заглавия и генератори, за да намерите опции за текст.
  6. Изберете типа на текста: Изберете желания текстов стил или шаблон за вашите субтитри или заглавия.
  7. Редактиране и персонализиране на текста: Въведете текста си или поставете субтитрите, генерирани от Transkriptor Настройте шрифта, размера, цвета и позицията на текста във видеоклипа.
  8. Визуализация на видеото: Възпроизведете видеоклипа си, за да го прегледате и да се уверите, че текстът се показва според очакванията.
  9. Експортиране на видеоклипа: След като сте доволни, експортирайте видеоклипа си с новодобавения текст.

Final Cut Pro урок, показващ как да добавите текст към видео с помощта на интуитивен интерфейс за субтитри на екрана.
Добавете текст към видеоклиповете си без усилие с Final Cut Pro; прочетете нашето лесно ръководство и подобрете редактирането си сега!

Стъпка 1: Вземете субтитрите с Transkriptor

Включването на субтитри във видео съдържание подобрява достъпността и ангажираността, а с процеса на Transkriptor става лесно, особено за потребители, които искат да ги интегрират в проекти, редактирани с Final Cut Pro.

Потребителите започват с качване на аудио записа на видеото си в Transkriptor . Платформата използва усъвършенствана технология за разпознаване на реч, за да транскрибира точно изговорените думи в текст, като гарантира, че субтитрите съответстват на диалога или разказа във видеоклипа.

Transkriptor представя транскрипцията в удобен за потребителя интерфейс, където редакторите могат да преглеждат и правят необходимите корекции на текста, за да осигурят точност и четливост след обработката на аудиозаписа. Тази стъпка е от решаващо значение за поддържане на контекста и гарантиране, че субтитрите предават желаното послание. След това потребителите продължават да експортират субтитрите от Transkriptor след финализиране на транскрипцията.

Стъпка 2: Създаване на нов видео проект

Потребителите навигират до менюто Файл и избират "Нов", след това "Проект", за да инициират нов проект при стартирането Final Cut Pro. Това действие подтиква редакторите да въведат име за своя проект, предлагайки начин за организиране и лесно намиране на работата си в бъдеще.

След това те се насърчават да персонализират настройките на проекта, включително резолюцията, честотата на кадрите и съотношението на страните, като гарантират, че тези параметри се привеждат в съответствие с тяхната визия за крайния видео изход. От съществено значение е потребителите внимателно да избират тези настройки, за да поддържат последователност в своите проекти, особено ако планират да интегрират различни типове медии.

Потребителите потвърждават избора си, като щракнат върху "OK", което създава нова времева линия на проекта в Final Cut Pro , след като настройките на проекта са конфигурирани.

Стъпка 3: Импортиране на вашето видео

След това потребителите преминават към включване на видеоклипа си в Final Cut Pro. Тази първоначална стъпка включва отваряне на Final Cut Pro и избор на библиотеката, където ще се намира проектът.

Импортирането на видео файла в проекта е лесно. Те навигират до менюто "Файл", избират "Импортиране" и след това "Медии", за да отворят прозореца за импортиране.

Редакторите намират и избират видео файла от компютъра си в този прозорец, потвърждавайки избора за започване на процеса на импортиране. Видеото се появява в медийната библиотека на проекта, след като бъде успешно импортирано, готово за редактиране.

Стъпка 4: Добавете видеоклипа си към времевата скала

Времевата линия визуално представя последователността на видеоклипа, което позволява на потребителите лесно да идентифицират къде да вмъкнат текстови наслагвания или субтитри по-късно в процеса на редактиране.

Потребителите започват с намиране на библиотеката с импортирани клипове. Те избират желания от тях видеоклип от тази библиотека. След това те преместват избрания клип върху времевата скала в долната част на екрана, като щракват и плъзгат. Това действие поставя видеото в последователност, готово за редактиране.

Потребителите имат гъвкавостта да отрежат клипа до желаната дължина, докато позиционират видеото на времевата линия, като гарантират, че само съответните части са включени в окончателната редакция.

Стъпка 5: Достъп до заглавия и генератори

Потребителите трябва да навигират до областта Заглавия и генератори, като погледнат към горния ляв ъгъл на интерфейса на Final Cut Pro .

Тук те ще намерят икона, символизираща заглавия и генератори, която, когато се кликне, разкрива изчерпателна библиотека от текстови стилове, графики за движение и фонови генератори. Тази библиотека позволява на потребителите бързо да преглеждат различни категории и да визуализират стиловете, преди да изберат един за своя проект.

Стъпка 6: Изберете типа на текста

След това потребителите оценяват целта на своя текст, за да определят най-подходящия тип. Например, по-ниските трети обикновено се избират заради тяхната финес и информационна ефективност, ако целта е да се въведе говорител или местоположение.

Алтернативно, потребителите избират да отварят заглавия или заглавия на глави, които са по-изявени и ще зададат тона за следващия раздел, когато целта е да се представи заглавие или значително прекъсване в разказа. Кредитите се избират към края на видеоклипа, за да се признаят приносите и професионално да се предостави информация за контакт.

Всеки тип текст, наличен в Final Cut Pro , идва с персонализируеми опции, позволяващи на потребителите да коригират шрифтовете за субтитри , цветове и анимации, за да се приведат в съответствие с естетическите и тематичните изисквания на видеоклипа.

Стъпка 7: Редактиране и персонализиране на текста

Редакторите трябва да кликнат върху текстовия клип, за да започнат редактирането, след като типът текст е избран и добавен към времевата линия. Това действие отваря текстовия редактор в рамките на Final Cut Pro, където редакторите имат възможност да заменят текста по подразбиране с конкретното съдържание на потребителя.

Потребителите въвеждат желания от тях текст, като гарантират, че той предава съобщението ясно и кратко. Вниманието към правописа, граматиката и пунктуацията е от решаващо значение на този етап за поддържане на професионализъм и четливост.

Потребителите коригират продължителността му, за да съответства на времето на видеоклипа след въвеждане на текста. Това включва плъзгане на краищата на текстовия клип във времевата скала, за да се удължи или намали времето на екрана, като се гарантира, че той се появява само по време на съответните части от видеоклипа.

Персонализирането на текста включва коригиране на размера и стила на шрифта, избор на цветове, които допълват цветовата схема на видеоклипа, и прилагане на текстови ефекти като сенки или контури, за да се подобри четливостта на различни фонове. Потребителите също имат възможност да анимират текст, въвеждайки го с избледняване, слайдове или по-динамични ефекти, които улавят вниманието на зрителя в критични моменти.

Стъпка 8: Визуализирайте видеоклипа си

Потребителите могат да започнат визуализацията, като натиснат бутона за възпроизвеждане в рамките на времевата скала или използват клавиша за интервал като пряк път за възпроизвеждане след добавяне и персонализиране на текст.

Това действие им позволява да гледат видеото в реално време, като се фокусират върху това как текстът взаимодейства със съдържанието, неговата четливост и цялостното време. Потребителите трябва да обърнат голямо внимание на прехода на текста към и извън екрана, като гарантират, че той се привежда безпроблемно в съответствие с повествователните и визуалните елементи на видеоклипа.

Процесът на визуализация също така позволява на потребителите да оценят разположението на текста, като гарантират, че той не закрива критичните части на видеоклипа или не отвлича вниманието от опита на зрителя. Този повтарящ се процес на визуализация и редактиране гарантира, че крайният продукт е полиран, като текстовите елементи ефективно подобряват посланието на видеоклипа.

Стъпка 9: Експортиране на вашето видео

Потребителите трябва да започнат този процес, като изберат менюто "Файл", опцията "Споделяне" и след това "Главен файл". Тази последователност отваря диалогов прозорец, който представя различни настройки за експортиране, позволявайки на потребителите да приспособят разделителната способност, файловия формат и компресията на видеоклипа въз основа на техните нужди за разпространение.

Редакторите трябва да изберат настройки, които балансират качеството с размера на файла, като гарантират, че видеоклипът е оптимизиран за предвидената платформа, независимо дали става дума за социални медии, уебсайт или излъчване. Те имат право да преглеждат и коригират заглавието, описанието и маркерите на видеоклипа преди началото на експортирането, подобрявайки откриваемостта на видеоклипа, когато е качен онлайн.

След това потребителите кликват върху "Напред", избират местоназначение за запазения файл и след това кликват върху "Запазване", за да започнат процеса на експортиране.

Final Cut Pro показва лента за напредъка, информираща потребителите за състоянието на експортирането. Видеото е готово за гледане, споделяне или вграждане, след като експортирането приключи, като всички текстови елементи са безпроблемно интегрирани, което гарантира, че крайният продукт е полиран и професионален.

Final Cut Pro интерфейс, показващ процеса на добавяне на текст към видео проект на компютърен екран.
Разгледайте добавянето на текст към видеоклиповете си с Final Cut Pro, за да подобрите проектите си. Кликнете тук за подробни стъпки!

Защо да добавяте текст към видеоклипове в Final Cut Pro?

Потребителите трябва да добавят текст към видеоклипове с Final Cut Pro (като един от най-добрите инструменти за редактиране на видео ), за да подобрят ангажираността, яснотата и достъпността на зрителите. Това ще превърне съдържанието в по-завладяващо и приобщаващо преживяване за по-широка аудитория.

Текстови елементи като заглавия, надписи и субтитри и по-ниски трети насочват зрителите през видеоклипа, предоставяйки контекст, подчертавайки ключови моменти и обяснявайки сложна информация, която не е ясна веднага само от визуализациите. Тази яснота гарантира, че всеки разбира посланието на видеоклипа, независимо от предварителните си познания или качеството на звука на устройството си за възпроизвеждане.

Включването на текст прави видеоклиповете по-достъпни за хората с увреден слух, улеснявайки пълното им участие в пейзажа на цифровото съдържание. Субтитрите, по-специално, играят решаваща роля за разрушаването на езиковите бариери, позволявайки на създателите на съдържание да достигнат до глобална аудитория, като предлагат преводи на говоримия диалог.

Какви са най-добрите практики за поставяне на текст във видеото?

Най-добрите практики за поставяне на текст във видеото дават приоритет на четливостта и ангажираността на зрителите, насочвайки потребителите да позиционират текста в области, които минимизират визуалното разсейване стратегически.

От решаващо значение е да се разгледа композицията на всяка сцена, за да се определи най-ефективното място за текстови елементи при включване на текст във видеоклипове. Потребителите често поставят текст в долната третина на екрана, конвенционална област, която позволява информацията да бъде представена ясно, без да пречи на ключовите визуални елементи на видеоклипа.

Осигуряването на контраст на текста с фона подобрява четливостта, подканвайки потребителите да избират цветове и да добавят контури или сенки, когато е необходимо. Също така е важно да се вземат предвид безопасните полета на екрана, за да се гарантира, че текстът е видим на различни устройства и сценарии за възпроизвеждане.

Редакторите трябва да избягват поставянето на текст близо до краищата на кадъра, където той ще бъде отрязан на конкретни екрани или ще бъде пренебрегнат от зрителите. Поддържането на размера на текста пропорционален на екрана гарантира, че той се чете лесно, независимо от платформата за гледане.

Как да гарантирате, че вашият текст се откроява?

Гарантирането, че текстът се откроява във видеоклипа, изисква внимателно обмисляне на контраста на цветовете, непрозрачността на фона и стратегическото разположение, за да се сведе до минимум визуалното разсейване.

Потребителите трябва да избират цветове на текста, които ярко контрастират на фона на видеото, което прави текста лесно четлив, независимо от основните изображения. Комбинациите с повишена четливост, като бял текст на тъмен фон или обратното, ефективно привличат вниманието на зрителя.

Потребителите могат да регулират непрозрачността на фона на текста или да прилагат полупрозрачно наслагване зад текста, за да подобрят още повече видимостта му. Тази техника гарантира, че текстът остава четлив върху сложни или динамично променящи се фонове.

Поставянето на текст в области от видео кадъра, които са по-малко визуално заети, намалява конкуренцията за фокуса на зрителя. Потребителите трябва да анализират композицията на видеоклипа си, за да идентифицират такива пространства, често избирайки долната трета на екрана, където зрителите могат да видят текста удобно, без да пречат на основното действие или визуалните елементи.

Увеличете точността на субтитрите с Transkriptor

Подобряването на точността на субтитрите във видеоклиповете е от решаващо значение за ангажираността на зрителите, а Transkriptor предлага надеждно решение с усъвършенстваната си технология за разпознаване на реч. Тази технология гарантира, че субтитрите точно отразяват говоримия диалог, обслужвайки различни акценти и диалекти с минимални грешки.

Потребителите оценяват Transkriptor за неговата ефективност, спестяване на време, подобрено качество на субтитрите и способност да правят съдържанието по-достъпно и приятно. Удобният за потребителя интерфейс на платформата допълнително опростява процеса на създаване и редактиране на субтитри.

Редакторите качват аудио записа на видеоклипа си в Transkriptor, където усъвършенстваната технология за разпознаване на реч анализира диалога, като гарантира, че генерираните субтитри точно отразяват изговореното съдържание. Тази прецизност е от решаващо значение за поддържане на предвиденото послание и подобряване на разбирането на зрителя.

Transkriptor предоставя на потребителите редактируем препис веднага след обработката, което им позволява да преглеждат и коригират всякакви несъответствия. Тази стъпка е от съществено значение за приспособяването на субтитрите към контекста на видеоклипа, включвайки собствени имена, технически термини и идиоматични изрази, които автоматичните системи вероятно пренебрегват.

След това окончателните, рафинирани субтитри трябва да бъдат експортирани от Transkriptor във формат, съвместим с Final Cut Pro, готови да бъдат интегрирани във видео проекта. Този безпроблемен работен процес спестява време и значително повишава качеството на субтитрите, като прави съдържанието по-достъпно и ангажиращо за по-широка аудитория. Опитайте безплатно!

Често задавани въпроси

Потребителите импортират видеоклипа си, след което плъзгат и пускат желания формат на субтитрите от браузъра "Заглавия и генератори" в своята времева линия, за да добавят субтитри в Final Cut Pro. Те ръчно редактират текста, за да съответства на аудиото или импортират предварително направен SRT файл за автоматична синхронизация.

Final Cut Pro не транскрибира аудио в текст. Потребителите обикновено транскрибират аудио с помощта на външен софтуер или услуги като Transkriptor и след това импортират транскрипцията като субтитри или надписи в своя Final Cut Pro проект.

Final Cut Pro предлага текстово редактиране чрез своята функция "Заглавия и генератори". Тази функция позволява на потребителите да добавят, персонализират и анимират текст директно в своите видео проекти, включително заглавия, субтитри и по-ниски трети.

Потребителите могат да добавят шрифтове към Final Cut Pro, като ги инсталират на macOS. След това става достъпен в опциите за персонализиране на текст на Final Cut Pro, което позволява на потребителите да го избират за своите заглавия или други текстови графики.

Споделяне на публикация

Реч към текст

img

Transkriptor

Конвертиране на вашите аудио и видео файлове в текст