Altyazı Kılavuzu: Tanım, Amaç, Oluşturma ve Kullanım

Video erişilebilirliği için 'SD' oynatma düğmesi simgesiyle altyazıları kullanma kılavuzu.
Altyazılarda ustalaşın ve erişilebilirliği artırarak altyazıları nasıl yazıya dökeceğinizi ve oluşturacağınızı öğrenin.

Transkriptor 2024-01-17

Altyazılar, filmler veya televizyon şovları gibi her türlü görsel-işitsel içeriğin içeriğini temsil eder. Genellikle sözlü diyalogların çevirisini sağlarlar. Aynı zamanda diyalogların doğrudan transkripsiyonlarıdır. Altyazılar, görsel-işitsel içeriğin dilini duyamayan veya bilmeyen kişiler içindir.

Altyazıların amaçları arasında erişilebilirliği sağlamak, dil çevirisini kolaylaştırmak, gürültüyü veya dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmek, arama ve gezinmeye yardımcı olmak ve yasal ve düzenleyici standartları karşılamak yer alır. Erişilebilirlik, ürünlerin, hizmetlerin ve bilgilerin herkes tarafından kullanılabilir olmasını sağlama yöntemi ve yaklaşımıdır.

Bir yazılımla altyazı oluşturmak için özel bir altyazı yazılımı seçin ve indirin. Bazı popüler seçenekler Aegisub, Altyazı Düzenleme, Altyazı Atölyesi ve Jubler'dır. Video içeriğini indirin ve program içinde yeni bir altyazı dosyası oluşturun.

Transkripti video oynatıcı ile uyumlu bir formatta kaydedin. Altyazı bloğunu senkronize etmek için bir altyazı düzenleme yazılımı kullanın. Altyazı dosyasını kaydedin.

Erişilebilirlik, dil çevirisi ve gürültüsüz görüntüleme gibi altyazıların çeşitli kullanımları vardır. Altyazılar, video içeriklerini işitme engelli kişiler için daha erişilebilir hale getirir.

Altyazılar nedir?

Altyazılar, bir film, film, televizyon programı veya diğer multimedya içeriğindeki sözlü diyalogların, ses efektlerinin ve diğer işitsel bilgilerin metinsel temsilleridir. Ekranın alt kısmında, gerçek zamanlı olarak film müziği ile senkronize olarak görünürler. Daha geniş bir kitle için erişilebilir.

Altyazı oluşturan en popüler araçlardan biri Subly'dir. Videolar için altyazı oluşturmak ve çevirmek için araçlar sağlayan bir yazılım ve çevrimiçi hizmettir. Kullanıcıların video yüklemesine ve altyazı oluşturmasına veya düzenlemesine olanak tanır.

Altyazılar Nasıl Çalışır?

Altyazılar, bir video, film veya diğer multimedya içeriğindeki sözlü diyalogların, seslerin ve bazen diğer ses bilgilerinin metinsel bir temsilini sağlayarak çalışır. Altyazılar, film veya video gibi görsel-işitsel bir program oynatılırken ekranda konuşulan diyaloğun ve diğer ilgili ses öğelerinin metin tabanlı bir temsilini görüntüler.

Akıllı telefonu tutan eller, altyazı eklemenin kolaylığının göstergesi olan 'Altyazı Al!' düğmesini gösteriyor.
Parmaklarınızın ucundaki kolay altyazı entegrasyonu ile video deneyimini geliştirin.

Altyazıların Amacı Nedir?

Altyazıların amacı erişilebilirlik, dil çevirisi, gürültü veya dikkat dağınıklığını azaltma, arama ve gezinme ile yasal ve uyumluluk gereksinimleridir. Erişilebilirlik, ürünleri, hizmetleri ve bilgileri tüm bireyler için kullanılabilir ve erişilebilir hale getirme tasarımı ve uygulamasını ifade eder.

Dil çevirisi, insanların bir dilde içerik izlemesini sağlar. Altyazılar insanlar için daha iyi bir anlayış sağlar. İnsanlar içeriği dinlemek yerine altyazıları takip edebiliyor.

Altyazılar, yabancı dil gibi yeni şeyler öğrenmek için faydalıdır. Bildiğiniz bir dilde film açıp bilmediğiniz bir dilde altyazılı olarak takip etmeniz öğrenme sürecine yardımcı olur.

Altyazılar, bağlam sağlayarak video içeriğini daha keşfedilebilir hale getirdikleri için arama ve gezinmede yardımcı olur. İzleyicinin içeriğe erişmesine ve kullanıcı deneyimini iyileştirmesine olanak tanırlar. Altyazılar ayrıca izleyicilerin ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun içeriği bulmasına ve bunlarla etkileşim kurmasına yardımcı olur. Altyazılar, kültürel yönlerin anlama sürecini kolaylaştırır.

Altyazıları Kimler Kullanır?

Birçok farklı türde insan, çeşitli nedenlerle altyazı kullanır. İşitme engelli veya sağır kişiler altyazılardan yararlanır. Altyazıları takip ediyorlar.

Yabancılar, içeriği anlamak için çevrilmiş altyazıları kullanır. Bir şeyler okuyarak daha iyi anlayan insanlar, görsel-işitsel içeriğe bağlı kalmak yerine altyazıları da kullanıyorlar.

Altyazı Nasıl Oluşturulur?

Altyazıları manuel olarak oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

 1. Önce video materyalini yazıya dökün.
 2. Altyazıları sesle senkronize etmek için transkripsiyondan sonra düzenli aralıklarla zaman damgaları ekleyin. Zaman damgaları, her bir altyazının ekranda ne zaman görünüp kaybolduğunu gösterir. Altyazı çerçeveleri genellikle 2-7 saniye uzunluğunda olduğundan, transkripti altyazı bölümlerine ayırın.
 3. Transkripti video oynatıcının anlayabileceği bir biçimde kaydedin.
 4. Altyazı bloğunu videonun zaman damgalarıyla senkronize etmek için altyazı düzenleme yazılımını kullanın
 5. Altyazı dosyasını kaydedin.

Bir yazılımla altyazı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

 1. Altyazı yapmak için özel bir altyazı programı seçin ve indirin. Aegisub, Altyazı Düzenleme, Altyazı Atölyesi ve Jubler bazı popüler çözümlerdir.
 2. Adobe Premiere Pro, Final Cut Proveya DaVinci Resolvegibi video düzenleme araçlarını kullanın. Bu yazılım ürünleri altyazı araçlarını içerir.
 3. Video çekimini programa yükleyin.
 4. Program içinde yeni bir altyazı dosyası oluşturun.
 5. Altyazı dosyasını kaydedin.

Videonun Hangi Kısımları Altyazı Kapsamındadır?

Videonun altyazının kapsadığı kısımlar aşağıda listelenmiştir.

 1. Ses efektleri. Videoda duyulabilen herhangi bir şeyin altyazıları.
 2. Müzik Sözleri. Müzik içeriğinin şarkı sözlerinin altyazıları.
 3. Anlatım. Videoda üçüncü şahıs anlatımının altyazıları.
 4. Hoparlör Göstergesi. Ekranda kimin konuştuğunu gösteren altyazılar.
 5. Yabancı Dil Tercümesi. Videodaki farklı dillerin altyazılarını vurgulayan altyazılar
 6. Ekran Metni. Ekrandaki yazılı içeriğin altyazıları.
 7. Sözlü Diyalog. Videodaki diyalogların altyazıları.

1. Ses Efektleri

Ses efektleri genellikle işitme engelli veya sağır kişilere hizmet eder. Ses içeriğinin tam olarak aynı ortamını oluşturarak kullanıcılar için daha iyi bir deneyim sağlarlar.

2. Müzik Sözleri

Sessizde bir şey izlerken müzik sözleri duyulamaz. Altyazı olarak SMusic şarkı sözleri, insanların şarkı sözlerini daha iyi ve daha net anlamalarına yardımcı olur.

3. Anlatım

Anlatım bir diğer önemli husustur. Bazı filmlerin ekranda görünmeyen anlatıcıları vardır. Anlatım altyazıları, insanların anlatıcının sesini hem işitsel hem de okunabilir bir şekilde takip etmesine hizmet eder.

4. Hoparlör Göstergesi

Ekranda birden fazla kişi olduğunda hoparlör göstergesi bir ihtiyaçtır. Altyazılar doğrudan konuşmacıyı gösterir, böylece izleyiciler o anda kimin konuştuğunu takip edebilir. Altyazılar genellikle aynı yazı tipi ve stilde olduğundan, sahnede birden fazla kişi olduğunda hoparlör göstergesi bir ihtiyaçtır.

5. Yabancı Dil Çevirisi

Yabancı dil çevirisi, videoda konuşulan birden fazla dil olduğunda bir ihtiyaçtır.

6. Ekran Metni

Ekrandaki metinler, metnin kalitesi veya yazı tipi nedeniyle okunamıyor. Böylece altyazılar, izleyiciler için ekran metinlerini de içerir.

7. Sözlü Diyalog

Altyazılardaki sözlü diyaloglar en yaygın altyazı türüdür. Konuşulan içeriği izleyici için yazılı içeriğe dönüştürmeyi amaçlarlar.

Farklı altyazı türlerini temsil eden açık ve kapalı işaretlerin stilize edilmiş çizimleri.
Açıktan kapalı altyazıya kadar altyazı türleri arasında gezinin.

Farklı Altyazı Türleri Nelerdir?

Farklı altyazı türleri açık altyazı, kapalı altyazı ve canlı altyazıdır.

Açık açıklamalı alt yazılar genellikle sabit kodlanmış açıklamalı alt yazılar, kapalı açıklamalı alt yazılar veya yazılı açıklamalı alt yazılar olarak adlandırılır. Bu nesneler üretimden sonra video karelerine "yakılır" ve bunun ayrılmaz ve kalıcı bir parçası haline gelir.

Altyazı (CC), bir videonun, filmin veya TV şovunun diyalog/ses içeriğinin metinsel bir versiyonudur. Standart ayarlar genellikle bunları gizler, ancak izleyiciler TV veya video oynatıcı tercihleri aracılığıyla bunları açıp kapatabilir. Altyazılar, sağır veya işitme güçlüğü çeken ve aynı zamanda sesi dinlerken metni okumayı seven kişilere hizmet eder.

Canlı altyazılar, canlı durumlarda, aktarımlarda veya tanıtımlarda sürekli olarak üretilen sözlü içeriğin bir tür metinsel tasviridir. Son bir altyazı türü olarak , insanlar canlı altyazıları gerçek zamanlı altyazılar veya canlı altyazılar olarak bilirler. İnsan altyazı yazarları veya otomatik konuşma tanıma (ASR) teknolojileri bu altyazıları oluşturur.

Bir Videoya Altyazı Nasıl Eklenir?

Bir videoya altyazı eklemek için aşağıdaki adımları izleyin.

Seçenek 1: Manuel Olarak Yazı Oluşturma ve Ekleme

 1. Bir altyazı transkripti oluşturun. Videoda ses varsa, insanların açık dünya raporunda söylediklerini kelimelere dökün.
 2. Transkripti biçimlendirin . Okunabilirlik için transkripti daha küçük cümlelere veya parçalara bölün ve video zamanlamasıyla senkronize edin.
 3. Transkript dosyasını kaydedin. Altyazıyı düz metin (.TXT), altyazı dosyası biçiminde ( .SRT ) veya WebVTT (.VTT ) olarak saklayın. Eşleştirmenin daha kolay olması için CSV dosyasının adını videonun adıyla aynı yapın.
 4. Bir video düzenleme yazılımı seçin . Premiere Pro, Final Cut Pro, iMovie for Macveya Shotcut, HitFilm Express veya DaVinci Resolvegibi ücretsiz seçeneklerden bazılarını kullanın.
 5. Video ve altyazı dosyasını içe aktarın. Video düzenleme yazılımını başlatın ve hem video dosyasını hem de altyazı dosyasını projeye ekleyin.

2. Seçenek: Profesyonel Altyazı Hizmetleri

 1. Bir altyazı hizmeti seçin. Gerekirse, profesyonel altyazı hizmetleri kiralayın veya Rev, 3Play Media veya YouTube otomatik altyazı gibi konuşma tanıma özelliğine sahip bir ses transkripsiyon aracı kullanın.
 2. Videonuzu yükleyin. Videoyu tercih ettiğiniz hizmete/uygulamaya yüklediğinizden emin olun.
 3. Resim yazıları oluşturun veya sipariş edin . Altyazı, ASR teknolojisi (Otomatik Konuşma Tanıma) ile otomatik olarak veya hizmete bağlı olarak manuel olarak yapılabilir.
 4. İnceleyin ve düzenleyin . Çevrilmiş altyazıları kontrol edin ve gerektiğinde değişiklikler yapın.
 5. Dışa aktarın veya indirin . Videoyu içinde altyazı bulunan dışa aktarın veya videonuzla oynatmak için altyazı dosyasını kaydedin.
 6. Altyazıları video ile senkronize edin. Video zaman çizelgesinde SRT dosya adını taşıyın ve ayarlayın. Her altyazının zamanlamasını videodaki ilgili sesin konuşulan kısmıyla hizalayın.
 7. Altyazı görünümünü düzenleyin. Altyazıların yazı tipini, boyutunu, rengini ve konumunu okunabilir hale getirmek için değiştirin ve ana görsellerin rollerini oynamasına izin verin.
 8. Önizleme ve ince ayar yapın. Doğru senkronizasyonu ve okunabilirliği sağlamak için videoyu altyazılarla çalıştırın. Gerekli ayarlamaları yapın.
 9. Videoyu dışa aktarın . Videoyu altyazılı olarak dışa aktar'a tıklayın. Doğru video formatını ve ayarlarını seçin.

Seçenek 3: Çevrimiçi Altyazı Araçlarını Kullanma

 1. Çevrimiçi bir altyazı aracı bulun. Videolara altyazı eklemek için bazı çevrimiçi araçlar var. Popüler seçeneklerden bazıları Kapwing, VEED ve Amara'dir.
 2. Videoyu yükleyin . Seçilen çevrimiçi aracın web sitesini ziyaret edin ve video dosyasını yükleyin.
 3. Altyazı ekle'yi tıklayın. Ardından, aracın Arayüzünü kullanarak altyazıları ekleyin.  Kullanıcılar, varsa SubRip dosyasını yükleyebilirler.
 4. Ayarları özelleştirin. Kullanıcıların altyazıların stilini, şeklini ve gecikmelerini değiştirebilecekleri bazı çevrimiçi araçlar vardır.
 5. Önizleyin ve ayarlayın. Videoyu altyazılı olarak kontrol edin. Gerekirse ayarlamalar yapın.
 6. Altyazılı videoyu dışa aktarın. Uygulama, kullanıcıların gömülü altyazılarla birlikte filmi dışa aktarmasına olanak tanır. İstediğiniz çıktı formatını seçin.

Altyazılar Nasıl Düzenlenir?

Altyazıları düzenlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

Seçenek 1: Altyazı Dosyalarını Manuel Olarak Düzenleme

 1. Altyazı dosyasını açın. Videonun altyazı dosyasını bulun. Yaygın altyazı dosyası türleri arasında SubRip (*.SRT), WebVTT (*.VTT) ve SubStation Alpha (*.ssa/.ass) bulunur.
 2. Bir metin editörü kullanın. Altyazı dosyasını basit bir metin düzenleyicide açın – NotePad (Windows) / TextEdit (macOS) gibi veya özel bir altyazı düzenleme kullanarak – Subtitle Edit (Windows) / Aegisub (çapraz platform) / Jubler (çapraz platform) gibi yazılımlar.
 3. Altyazıları düzenleyin. Altyazı dosyasında bir zaman damgası (başlangıç zamanı ve bitiş zamanı) ve her altyazının mesajı vardır. Zamanlama veya altyazıların yerleşimi dahil olmak üzere metni düzenleyin.
 4. Değişikliklerinizi kaydedin. Düzenlenen altyazı dosyasını aynı format ve uzantıyla kaydedin (örn. .SRT, .VTT).

Seçenek 2: Altyazı Düzenleme Yazılımını Kullanma

 1. Altyazı düzenleme yazılımı seçin. Subtitle Edit, Aegisub veya Jubler gibi uzman bir altyazı metin düzenleyicisi edinin ve yükleyin.
 2. Videonuzu ve altyazı dosyanızı açın. Altyazı düzenleme yazılımını açın ve hem video dosyasını hem de altyazı dosyasını içe aktarın.
 3. Altyazıları düzenleyin. Kullanıcılar, uygulamanın arayüzündeki altyazıların metnini, zamanlamasını ve biçimlendirmesini değiştirir. Hemen hemen tüm altyazı düzenleyicileri, bir şeyleri değiştirmeyi kolaylaştıran görsel bir zaman çizelgesine sahiptir.
 4. Değişikliklerinizi önizleyin. Videoyu düzenlenen altyazılarla oynatarak altyazıların videoyla eşleştiğinden emin olun.
 5. Kaydedin veya dışa aktarın . Altyazı düzenleme yazılımındaki değişiklikleri kaydedin ve altyazı dosyasını dışa aktarın.

Seçenek 3: Çevrimiçi Altyazı Düzenleme Araçları

 1. Çevrimiçi bir altyazı editörü bulun. Kapwing ve VEED gibi altyazılar için temel düzenleme özellikleri sağlayan bazı çevrimiçi platformlar vardır.
 2. Video ve altyazı dosyasını yükleyin . Çevrimiçi altyazı düzenleme aracının web sitesini açın, videoyu ve altyazı dosyasını yükleyin.
 3. Önizleyin ve ayarlayın. Videodaki değiştirilen altyazıları önizleyin ve gerekirse bunları düzenleyin.
 4. Kaydedin veya dışa aktarın. Değiştirilen altyazı kayıtlarını kaydedin veya dışa aktarın.

Altyazılar Genellikle Video Prodüksiyonunun Hangi Aşamasında Eklenir?

Altyazılar genellikle video içeriğinin post prodüksiyon kısmına eklenir. Post prodüksiyon, film veya video prodüksiyonunun çekim aşamasını takip eden ve kurgu, ses tasarımı, renk derecelendirme, başlık veya altyazı ekleme gibi çeşitli görevleri içeren kısmıdır.

Altyazıların Renk, Boyut ve Stil Tercihleri Nasıl Belirlenir?

Altyazıların rengi, boyutu ve stili için tercihler genellikle çeşitli faktörlere göre belirlenir. Bu faktörler arasında izleyici ihtiyaçları, görsel estetik, okunabilirlik, tutarlılık ve netlik yer alır. Altyazılar izleyicinin ihtiyaçlarını karşılamalı, bu nedenle erişilebilir olmalıdır. Erişilebilirlik, görme bozukluğu ve renk körlüğü olan kişiler için önemlidir.

Altyazılar videonun genel tasarımı ve havası ile uyumlu olmalıdır. Video içeriğinin dikkatini dağıtmamalıdırlar. Örneğin, bir belgeseldeki altyazılar, romantik komedi filmindeki altyazılardan farklı bir tarza sahiptir. Altyazıların okunması ve takip edilmesi kolaydır. Metin ve arka plan arasındaki yüksek kontrast, okunabilirliği sağlamak için çok önemlidir.

Bir videodaki altyazılar yazı tipi, boyut ve stil açısından tutarlı olmalıdır. Altyazılar, akıllı telefonlar gibi küçük ekranlarda net ve okunaklı olmalıdır. Altyazı yaratıcıları aşırı dekoratif yazı tiplerinden kaçınırlar ve mümkün olduğunca daha büyük yazı tipi boyutlarını tercih etmelidirler.

Altyazılarda Yaygın Olarak Kullanılan En İyi Yazı Tipi Nedir?

Altyazılar için farklı yazı tipi seçenekleri vardır. En yaygın altyazı yazı tipleri Arial, Helvetica ve Verdana'dır.

Arial, basit ve okunabilir olduğu için yaygın olarak kullanılmaktadır. En iyi altyazı yazı tiplerinden biri olan Arial , hemen hemen tüm programlarda mevcuttur. Helvetica oldukça okunaklı bir yazı tipi stilidir. Temiz ve zamansız bir tasarıma sahiptir. Verdana, okunabilir olması için özel olarak tasarlanmıştır. Cömert harf aralığına ve açık bir tasarıma sahiptir.

Altyazılar İşitme Engelli Bireylere Nasıl Yardımcı Olur?

İşitme engelli kişiler için altyazıların avantajları, konuşulan içeriğe erişim, gelişmiş anlama, herkes için eşit erişim ve bağımsız izleme fırsatıdır.

Altyazılar, işitme engelli bireyler için sözlü içeriğe erişim sağlar. Konuşulan içeriği duymak için kendilerini zorlamak yerine ekrandaki yazılı içeriği takip ederler.

Bazı altyazı türleri arka plan seslerini de içerir. Bu sayede işitme engelli kişiler tüm içeriği dinliyormuş gibi anlayabilirler.

İşitme engelli insanlar diğer insanlara göre daha dezavantajlı bir yerdedir. Altyazılar, işitme engelli kişiler için erişilebilirlik sağlayarak herkes için eşit erişim sağlar.

İşitme engelli bireyler, görsel-işitsel içeriği altyazı olmadan kendi başlarına izleyemezler. İçeriği işaret diliyle çevirecek birine ihtiyaçları var. Altyazılar, işitme engelli kişiler için bağımsız izleme fırsatları sunar.

Yabancı dilde konuşulan bir şeyi anlamak için altyazılar nasıl kullanılır?

Altyazılar, görsel-işitsel içeriği yabancı bir dilde izlemek için yaygın olarak kullanılır. Yabancı dilde altyazılı bir şey izlemek, yeni bir dilin öğrenilme sürecine katkı sağlar. Seyirci altyazıları ve videoyu bağlayabilir.

İzleyiciler yabancı bir dilde bir şey duyuyor ve çevirisini kendi ana dillerinde okuyorlar. Bu nedenle, o yabancı dilde kelime dağarcıkları ve dinleme becerileri gelişir.

Yabancı Dilde Altyazı Kullanmak Mümkün mü?

Evet, yabancı dilde altyazı kullanmak mümkündür. Yabancı dil altyazıları, küresel bir izleyici kitlesi için çeviri sağlar.

Ayrıca yabancı dil altyazıları dil öğrenimi için oldukça faydalıdır. İzleyiciler kendi ana dillerinde bir şeyler izleyebilir ve altyazıları öğrenmek istedikleri bir dilde kullanabilirler.

 Standart formatı gösteren, zaman kodlarını ve diyalogları gösteren bir altyazı dosyasının ekran görüntüsü.
Video içeriğinin erişilebilir olmasını sağlamak için altyazı biçimlendirme sanatında ustalaşın.

Ne Tür Altyazı Dosya Formatları Yaygın Olarak Kullanılır?

En popüler altyazı biçimleri SubRip (.SRT), WebVTT (.VTT) ve SubStation Alpha (.ssa/.ass). SubRip , en yaygın kullanılan altyazı formatlarından biridir. Her altyazının ekranda ne zaman görünmesi ve kaybolması gerektiğini gösteren zaman damgalarıyla birlikte metin içerir. Çoğu video oynatıcı ve akış platformu, düz metin dosyaları olan SRT dosyalarını destekler.

WebVTTveya Web Video Metin Parçaları, web tabanlı video oynatıcılar için kullanılan bir altyazı biçimidir. HTML5 video oynatıcılarda altyazıların daha gelişmiş stilini ve konumlandırılmasını destekler.

SSA ve ASS, gelişmiş stil ve biçimlendirme seçenekleriyle bilinen altyazı biçimleridir. Hayranlar bunları genellikle, medyanın hayranlar tarafından çevrilmiş sürümlerine altyazı eklemeyi ve anime altyazısını içeren hayran aboneliği için kullanır.

Altyazıların video içeriklerine etkileri nelerdir?

Altyazıların video içeriği üzerindeki etkileri erişilebilirlik, çok dilli erişilebilirlik, dil öğrenimi, kültürel değişim ve içerik yerelleştirmesidir. Altyazılar, video içeriklerini işitme engelli kişiler için daha erişilebilir hale getirir. Bu kişiler videonun sesini tam olarak takip edemedikleri için altyazı kullanıyorlar.

Yabancı dildeki altyazılar, video içeriğinin orijinal dilini bilmeyen kişiler için erişilebilirlik sağlar. Altyazılar, dil öğrenme sürecinde iyileştirmeleri mümkün kılar. İzleyici, öğrenmek istedikleri bir dilde altyazı seçebilirler.

İnsanlar yabancı dillerde altyazılı videolar izleyebiliyorlar. Bu, farklı dillerden videolar için erişilebilirlik sağlar. Altyazılar, içerik yerelleştirmesinin önemli bir bileşenidir. İçerik oluşturucuların videolarını belirli pazarlar veya bölgeler için uyarlamalarına olanak tanır.

YouTube'den altyazı nasıl indirilir?

YouTube'den altyazı indirmek için , altyazı indirmek istediğiniz YouTube videoyu açın ve altyazılı olduğundan emin olun. Altyazı parçalarına erişmek için "Altyazılar / CC" menüsüne gidin.

Birden fazla seçenek varsa favori dilinizi seçin. Ardından, indirme simgesini (aşağıyı gösteren bir ok) bulun ve üzerine sağ tıklayın. Bağlam menüsünden "Bağlantıyı Farklı Kaydet"i seçin ve altyazı dosyasını bilgisayarınızdaki bir konuma kaydedin. Bitirmek için "Kaydet" i tıklayın.

Eğitim Materyallerinde Altyazılar Nasıl Kullanılır?

Eğitimde altyazıların faydaları, daha iyi anlama, dil öğrenimi ve gelişmiş not almadır.

Bazı öğrenciler sesli dersleri anlayamazlar ve yazılı bilgileri tercih ederler. Altyazılar bu tür öğrencileri geliştirir. Altyazılar, ders içeriğinde çok fazla karmaşık terim olduğunda tercih edilir. Öğrenciler bu karmaşık terimleri altyazılarla daha iyi anlayabilirler.

Öğrenciler, öğrenmek istedikleri yabancı dildeki altyazı içeriklerini takip edebilirler. Bazen dersi sesli olarak takip etmek ve aynı anda not almak zordur. Altyazılar, öğrenciler için gelişmiş not alma fırsatları sağlar.

Altyazılar ve altyazılar arasındaki fark nedir?

Altyazılar ve altyazılar arasındaki fark, kullanım alanlarıdır. Altyazılar, bir videodaki sözlü diyaloğun çevirisini sağlar. Altyazılar, yazılı ses efektleri, müzik veya diğer arka plan seslerini içermez.

Altyazılar, bir videodaki tüm ses öğelerinin metin tabanlı temsilini sağlar. Bu öğeler, sözlü diyalog, ses efektleri, müzik ve içerikteki diğer sesli öğeleri içerir. Altyazılara karşı altyazıların bir başka noktası , işitme engelli veya sağır insanlar olan birincil hedef gruplarıdır. İşitme engelli kişilerin video içeriğine eşit erişime sahip olmasını sağlamak için erişilebilirlik yasaları ve düzenlemeleri sağlarlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Hayır, altyazılar tüm video içeriği için zorunlu değildir, ancak erişilebilirlik ve daha geniş bir kitleye ulaşmak için şiddetle tavsiye edilir.

Doğru altyazılar oluşturmak, dilsel doğruluğu sağlamak, metni sesle senkronize etmek, konuşulan diyaloğun tonunu ve bağlamını yakalamak ve çevirideki kültürel nüansları hesaba katmak gibi zorlukları içerir. Teknik zorluklar, yazı tipi boyutu, renk ve arka plan kontrastı açısından okunabilirliği korumayı içerir.

Altyazılar, diyalogda netlik sağlayarak, ana dili İngilizce olmayanların anlamasına yardımcı olarak ve içeriği sağır ve işitme güçlüğü çeken topluluk için erişilebilir hale getirerek izleyicinin deneyimini önemli ölçüde iyileştirebilir.

Evet, altyazı oluşturmak için Transkriptor kullanılabilir. Sesi metne dönüştürmek için AI destekli konuşma tanımayı kullanır ve bu daha sonra altyazı olarak biçimlendirilebilir.

Yazıyı Paylaş

Konuşmayı Metne Dönüştürme

img

Transkriptor

Ses ve video dosyalarınızı metne dönüştürün