จะถอดความบทสัมภาษณ์กับ Dragon ได้อย่างไร?

ไมโครโฟนแสดงถึงบทบาทของ Dragon NaturallySpeaking ในการถอดเสียงการสัมภาษณ์โดยเน้นที่แนวทางที่แนะนํา
เรียนรู้การถอดเสียงบทสัมภาษณ์โดยใช้ Dragon NaturallySpeaking ผ่านบทช่วยสอนทีละขั้นตอนโดยละเอียดเพื่อการถอดความที่แม่นยํา

Transkriptor 2024-03-29

Dragon NaturallySpeaking เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์รู้จําเสียงที่ถอดเสียงคําพูดเป็นข้อความที่เขียน ผู้ใช้ใช้โปรแกรมนี้เพื่อปรับปรุงกระบวนการถอดความ ทําให้เป็นทรัพย์สินที่สําคัญสําหรับการใช้งานที่หลากหลาย เมื่อเริ่มต้นผู้ใช้ จะถอดเสียงได้อย่างง่ายดาย การสัมภาษณ์ , ใช้ประโยชน์จากการแปลงคําที่ได้ยินแบบเรียลไทม์เป็นข้อความที่เขียน

Dragon NaturallySpeaking ไม่จําเป็นต้องใช้ คู่มือ ถอดความ . เป็นโซลูชันที่ช่วยประหยัดเวลาสําหรับผู้ใช้ในหลากหลายสาขา ตั้งแต่นักวิจัยและนักเขียนไปจนถึงมืออาชีพที่กําลังมองหาเครื่องมือถอดความที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณกําลังมองหาการถอดเสียงเป็นคําที่แม่นยํายิ่งขึ้น ให้เลือก Transkriptor. Dragon NaturallySpeaking เป็นตัวเลือกยอดนิยมสําหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลเมื่อต้องรับมือกับเนื้อหาที่พูด เป็นองค์ประกอบสําคัญของกระบวนการถอดเสียง

10 ขั้นตอนในการถอดเสียงสัมภาษณ์กับ Dragon NaturallySpeaking มีดังต่อไปนี้

  1. เวลาทําการ Dragon NaturallySpeaking: เปิดซอฟต์แวร์ Dragon NaturallySpeaking บนคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อและกําหนดค่าไมโครโฟนอย่างถูกต้อง
  2. สร้างโปรไฟล์ใหม่: สร้างโปรไฟล์ใหม่หากไม่มีโปรไฟล์ที่มีอยู่ สิ่งนี้ช่วยให้ Dragon ปรับให้เข้ากับรูปแบบเสียงและคําพูดของผู้ใช้
  3. ปรับการตั้งค่า: ปรับแต่งการตั้งค่าของ Dragon ให้ตรงกับข้อกําหนดเฉพาะของการถอดความการสัมภาษณ์ กําหนดค่ากําหนดภาษาและตัวเลือกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. เริ่มถอดเสียง: เริ่มเซสชันการถอดเสียงเป็นคําใหม่ภายใน Dragon NaturallySpeaking สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการเปิดเอกสารใหม่หรือเปิดใช้งานคุณสมบัติการถอดความภายในซอฟต์แวร์
  5. เปิดใช้งาน Dragon: เริ่มการจดจําเสียงโดยเปิดใช้งาน Dragon พูดอย่างชัดเจนและในระดับปานกลาง เพื่อให้แน่ใจว่าไมโครโฟนจับเสียงได้อย่างแม่นยํา
  6. ถอดความบทสัมภาษณ์: เริ่มการถอดความบทสัมภาษณ์โดยเล่นการบันทึกและพูดคําเป็นDragon NaturallySpeaking
  7. แก้ไขตามความจําเป็น: ตรวจสอบข้อความที่ถอดเสียงและทําการแก้ไขที่จําเป็น Dragon NaturallySpeaking มีความแม่นยําสูง แต่ก็ควรตรวจสอบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้ง
  8. บันทึกการถอดเสียง: บันทึกการถอดเสียงเป็นระยะเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย ใช้คุณสมบัติการบันทึกของ Dragon หรือบันทึกเอกสารในรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ
  9. ตรวจสอบและพิสูจน์อักษร: ตรวจสอบข้อความอย่างรอบคอบเพื่อความถูกต้องและสอดคล้องกันเมื่อถอดเสียงการสัมภาษณ์ทั้งหมดแล้ว ทําการแก้ไขหรือแก้ไขเพิ่มเติมตามความจําเป็น
  10. สรุปและแบ่งปัน: สรุปการถอดเสียงหลังจากพิสูจน์อักษร แบ่งปันข้อความตามต้องการไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเอกสารหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ

หน้าจอการติดตั้ง Dragon NaturallySpeaking แสดงตัวเลือกภาษาสําหรับการถอดเสียงสัมภาษณ์
ลดความซับซ้อนของการถอดความการสัมภาษณ์โดยใช้ Dragon NaturallySpeaking เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและแม่นยํา

1 เปิด Dragon NaturallySpeaking

ขั้นตอนต่อไปในการใช้ Dragon NaturallySpeaking คือการเปิดใช้ซอฟต์แวร์หลังจากขั้นตอนการเตรียมการเพิ่มประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมการถอดเสียง ผู้ใช้เริ่มกระบวนการนี้โดยเปิดแอปพลิเคชัน Dragon NaturallySpeaking บนคอมพิวเตอร์ของตน ขั้นตอนง่ายๆ นี้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับซอฟต์แวร์ในการเตรียมพร้อมสําหรับกระบวนการถอดความข้างหน้า

ผู้ใช้ใช้อินเทอร์เฟซที่ตรงไปตรงมาของ Dragon NaturallySpeaking และเตรียมป้อนเนื้อหาที่พูดเพื่อแปลงเป็นสําเนาที่เป็นลายลักษณ์อักษร ขั้นตอนนี้จะแนะนําคุณสมบัติการรู้จําเสียงที่ซับซ้อนของซอฟต์แวร์ ซึ่งเริ่มต้นที่ใช้งานง่าย และรวดเร็ว การเดินทางถอดความ ผู้ใช้พร้อมที่จะผ่านขั้นตอนต่อไปของการสร้างโปรไฟล์ใหม่แก้ไขการตั้งค่าและในที่สุดก็ถอดเสียงสัมภาษณ์ได้อย่างแม่นยําเมื่อแอปพลิเคชันเปิดตัว

2 สร้างโปรไฟล์ใหม่

ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างโปรไฟล์ใหม่หลังจากเปิดตัว Dragon NaturallySpeaking. โปรไฟล์ส่วนบุคคลนี้ทําหน้าที่เป็นตัวระบุเฉพาะ ช่วยให้โปรแกรมสามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบเสียงและคําพูดเฉพาะของผู้ใช้ได้ ผู้ใช้เริ่มต้นกระบวนการนี้โดยการเพิ่มรายละเอียดและค่ากําหนดเฉพาะ ซึ่งช่วยให้ได้รับประสบการณ์การถอดความที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น

การสร้างโปรไฟล์ใหม่ช่วยเพิ่มความแม่นยําในการจดจําเสียงและปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้เข้ากับลักษณะเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพสูงสุดตลอดกระบวนการถอดเสียง การสร้างโปรไฟล์ที่ปรับแต่งเป็นขั้นตอนเชิงกลยุทธ์สู่ความแม่นยําและประสิทธิภาพที่มากขึ้นในขณะที่ถอดเสียงการสัมภาษณ์ ผู้ใช้เป็นผู้นําในการถอดเสียงที่ราบรื่นและแม่นยํายิ่งขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและความเชี่ยวชาญของ Dragon NaturallySpeaking ในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลาย

3 ปรับการตั้งค่า

ขั้นตอนต่อไปในการเพิ่มประสิทธิภาพของ Dragon NaturallySpeaking คือการปรับการตั้งค่า ผู้ใช้สํารวจตัวเลือกการตั้งค่าของซอฟต์แวร์ ปรับแต่งพารามิเตอร์อย่างละเอียดเพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของงานถอดความ ขั้นตอนนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งตัวเลือกภาษา พารามิเตอร์อินพุตเสียง และการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอื่นๆ ที่ปรับปรุงความแม่นยําโดยรวมของการจดจําเสียง

ผู้ใช้ปรับแต่ง Dragon NaturallySpeaking ตามความต้องการเฉพาะและสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโดยสํารวจตัวเลือกต่างๆ การปรับแต่งพารามิเตอร์ที่แม่นยําแสดงถึงแนวทางที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ซึ่งตระหนักถึงความต้องการและบริบทมากมายที่การถอดความเกิดขึ้น

การปรับการตั้งค่าเป็นสิ่งสําคัญในการตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของ Dragon NaturallySpeaking ช่วยให้มั่นใจได้ว่าโปรแกรมทํางานได้อย่างไม่มีที่ติในการแปลคําพูดเป็นข้อความที่เขียนด้วยความแม่นยําและมีประสิทธิภาพ การปรับแต่งการตั้งค่าที่ซับซ้อนเน้นย้ําถึงความสามารถในการปรับตัวของซอฟต์แวร์ ทําให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู้ใช้ในหลากหลายสาขาที่การถอดความเป็นส่วนสําคัญของเวิร์กโฟลว์

4 เริ่มถอดเสียง

ผู้ใช้ไปยังภารกิจหลักของการถอดเสียงซึ่งจะเริ่มกระบวนการแปลคําพูดเป็นข้อความที่เขียนเมื่อสร้างสภาพแวดล้อม Dragon NaturallySpeaking เปิดตัวโปรไฟล์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นและการตั้งค่าได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียด ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นคุณลักษณะการถอดเสียงภายในซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะโดยการเปิดเอกสารใหม่หรือเปิดใช้งานโหมดการถอดเสียงเฉพาะ เมื่อผู้ใช้เริ่มพูด Dragon NaturallySpeaking จะใช้ทักษะการจดจําเสียงที่ซับซ้อนเพื่อแปลเนื้อหาที่พูดเป็นข้อความแบบเรียลไทม์บนหน้าจอ

จุดเริ่มต้นของการถอดความหมายถึงการสิ้นสุดของขั้นตอนเบื้องต้น แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ใช้ในการโต้ตอบกับโปรแกรมและสังเกตการแปลงคําพูดให้ถูกต้องและ จัดรูปแบบ ใบรับรองผลการเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ขั้นตอนนี้รวบรวมสาระสําคัญของ Dragon NaturallySpeaking ในฐานะเครื่องมือแบบไดนามิกที่ตอบสนองต่อการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ ส่งผลให้ได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นในขณะที่ถอดความบทสัมภาษณ์และข้อมูลการพูดอื่น ๆ

5 เปิดใช้งาน Dragon

ผู้ใช้เข้าสู่ขั้นตอนของการเปิดใช้งาน Dragon NaturallySpeaking หลังจากการตั้งค่าเริ่มต้นและกระบวนการเตรียมการ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการใช้อัลกอริธึมการรู้จําเสียงของซอฟต์แวร์เพื่อทําความเข้าใจคําพูดแบบไดนามิกและแปลงเป็นข้อความ การเปิดใช้งานเริ่มต้นการโต้ตอบที่ราบรื่นระหว่างผู้ใช้และซอฟต์แวร์ ทําให้ Dragon NaturallySpeaking สามารถจับความซับซ้อนของรูปแบบคําพูดได้อย่างแม่นยํา

ผู้ใช้เริ่มต้นขั้นตอนนี้โดยเปิดใช้งานคุณสมบัติการจดจําเสียง ซึ่งจะแจ้งให้โปรแกรมฟังอย่างระมัดระวังและถอดเสียงเนื้อหาที่พูดแบบเรียลไทม์ การเปิดใช้งาน Dragon บ่งบอกถึงคําแนะนําของผู้ใช้ในการใช้ความสามารถเต็มรูปแบบของซอฟต์แวร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองและความคล่องตัวในการแปลงคําพูดเป็นการแสดงข้อความที่ถูกต้อง

โปรแกรมแก้ไขข้อความ Dragon NaturallySpeaking ถอดเสียงบทสัมภาษณ์ที่กําลังดําเนินอยู่ซึ่งแสดงบนหน้าจอเดสก์ท็อป
ปลดล็อกความสามารถในการถอดความบทสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพด้วย Dragon NaturallySpeaking เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

6 ถอดความบทสัมภาษณ์

พวกเขาแยกเข้าสู่ขั้นตอนพื้นฐานของการถอดเสียงสัมภาษณ์ได้อย่างง่ายดายเมื่อผู้ใช้เปิดใช้งาน Dragon NaturallySpeaking. ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการเล่นบทสัมภาษณ์ที่บันทึกไว้และปล่อยให้ซอฟต์แวร์บันทึกและแปลคําพูดเป็นข้อความที่เขียนแบบเรียลไทม์ ผู้ใช้พูดใส่ไมโครโฟนและ Dragon NaturallySpeaking ถอดเสียงการสนทนาอย่างขยันขันแข็ง กระบวนการนี้พิสูจน์ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาพูดเป็นรูปแบบการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การผสานรวมเทคโนโลยีการรู้จําเสียงช่วยให้ได้รับประสบการณ์การถอดความที่มีประสิทธิภาพและแฮนด์ฟรี การถอดความบทสัมภาษณ์เป็นจุดสุดยอดของความสามารถของ Dragon NaturallySpeaking การถอดความแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแปลงเนื้อหาที่พูดเป็นภาษาเขียนด้วยความแม่นยําและรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ

7 แก้ไขตามความจําเป็น

ขั้นตอนต่อไปคือการแก้ไขข้อความตามความจําเป็นหลังจากเสร็จสิ้นการถอดเสียงเริ่มต้นแล้ว Dragon NaturallySpeaking มีความแม่นยําเป็นส่วนใหญ่และเหลือเชื่อ ได้รับประโยชน์จากการตรวจสอบและปรับแต่งอย่างเอาใจใส่ของผู้ใช้ ขั้นตอนนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นปรับปรุงความชัดเจนและรับประกันความสอดคล้องกันทั่วไปในข้อมูลที่ถอดเสียง กระบวนการแก้ไขเป็นงานที่ท้าทายแต่จําเป็น ซึ่งจะเพิ่มการสร้างการถอดเสียงที่ถูกต้อง

ผู้ใช้ทําการเปลี่ยนแปลงเพิ่มบริบทหรืออธิบายความแตกต่างเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความตรงกับบทสนทนาที่พูดต้นฉบับอย่างสมบูรณ์แบบ เทคนิคการแก้ไขแบบลงมือปฏิบัติจริงนี้เน้นย้ําถึงลักษณะการทํางานร่วมกันของกระบวนการถอดเสียง ขั้นตอนนี้รวมความสามารถในการถอดความอัตโนมัติของ Dragon NaturallySpeaking เข้ากับทักษะการแยกแยะและภาษาศาสตร์ของผู้ใช้

8 บันทึกการถอดเสียง

ขั้นตอนสําคัญต่อไปคือการบันทึกการถอดเสียงหลังจากขั้นตอนการแก้ไขอย่างพิถีพิถัน ผู้ใช้ปกป้องงานที่ได้รับการปรับปรุงโดยใช้คุณสมบัติบันทึกใน Dragon NaturallySpeaking สิ่งนี้ทําให้มั่นใจได้ถึงการเก็บรักษาที่ปลอดภัยและการเข้าถึงบทสัมภาษณ์ที่ถอดเสียงได้ง่ายเพื่อใช้อ้างอิงหรือแบ่งปันในอนาคต

การบันทึกการถอดเสียงยังทําหน้าที่ป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นช่วยให้ผู้ใช้สามารถประหยัดความพยายามของพวกเขาในขณะที่เก็บบันทึกที่สมบูรณ์ของเนื้อหาที่ถอดเสียง ผู้ใช้เลือกประเภทไฟล์และตําแหน่งการจัดเก็บ ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อรองรับรสนิยมของแต่ละบุคคล ขั้นตอนนี้จะสรุปกระบวนการถอดเสียงอย่างแข็งขัน ทําให้ผู้ใช้มั่นใจในการเก็บถาวรงานของตนอย่างปลอดภัย

9 ตรวจสอบและพิสูจน์อักษร

ผู้ใช้เข้าสู่ขั้นตอนสําคัญของการประเมินและแก้ไขเนื้อหาหลังจากบันทึกการถอดเสียง ขั้นตอนนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการรับรองความถูกต้อง การเชื่อมโยงกัน และคุณภาพทั่วไปของข้อความที่ถอดเสียง ผู้ใช้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดเพื่อระบุและปรับแต่งข้อบกพร่อง ความไม่สอดคล้องกัน หรือส่วนที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์อักษรเป็นโอกาสสุดท้ายในการปรับปรุงความชัดเจนของการถอดเสียงและตรวจสอบให้แน่ใจว่าแสดงบทสนทนาที่พูดต้นฉบับได้อย่างถูกต้อง

สายตาที่เฉียบแหลมของผู้ใช้ช่วยเพิ่มความถูกต้องของ Dragon NaturallySpeaking ในช่วงนี้ ผู้ใช้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดเพื่อค้นหาและแก้ไขข้อบกพร่อง ความไม่สอดคล้องกัน หรือพื้นที่ที่ต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติม การประเมินที่เข้มงวดนี้ช่วยสร้างการถอดเสียงที่สวยงามและประณีตซึ่งตรงตามความคาดหวังด้านความแม่นยําและความสามารถในการอ่านของผู้ใช้

อินเทอร์เฟซของ DragonPad ถูกตั้งค่าสําหรับการป้อนตามคําบอกด้วยเสียง โดยแสดงเซสชันที่ใช้งานอยู่สําหรับการแปลงคําพูดเป็นข้อความ
นําทาง Dragon NaturallySpeaking ได้อย่างง่ายดายเพื่อการถอดความบทสัมภาษณ์ที่ราบรื่นทําให้ขั้นตอนการทํางานคล่องตัว

10 สรุปและแบ่งปัน

ขั้นตอนสุดท้ายคือการสรุปและแบ่งปันการถอดเสียง ผู้ใช้รับประกันว่าเอกสารจะเสร็จสมบูรณ์ โดยมีการปรับเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงที่จําเป็นทั้งหมดในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบและการพิสูจน์อักษร การสรุปนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการแสดงเนื้อหาที่พูดของการสัมภาษณ์ที่สวยงามและถูกต้อง

บางครั้งผู้ใช้ตัดสินใจที่จะแบ่งปันการถอดเสียงกับผู้ทํางานร่วมกันเพื่อนร่วมงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ Dragon บทบาทของ NaturallySpeaking ในกระบวนการถอดเสียง ร่วมกับข้อมูลของผู้ใช้ระหว่างการแก้ไขและการพิสูจน์อักษร การถอดเสียงขั้นสุดท้ายแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความแม่นยําที่ได้รับจากความพยายามร่วมกันของเทคโนโลยีการจดจําเสียงที่ทันสมัยและการปรับแต่งที่ขับเคลื่อนโดยผู้ใช้

Dragon NaturallySpeakingคืออะไร?

Nuance Communications พัฒนา Dragon NaturallySpeakingซึ่งเป็นโปรแกรมรู้จําเสียง Dragon Professional Individual เป็นชื่อใหม่สําหรับ Dragon NaturallySpeaking มันแปลคําพูดเป็นข้อความที่เขียนทําหน้าที่เป็นเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับการถอดความ การสร้างเอกสาร และการใช้คอมพิวเตอร์แบบแฮนด์ฟรี ซอฟต์แวร์ใช้เทคโนโลยีการจดจําเสียงขั้นสูงช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการคอมพิวเตอร์และสร้างข้อความโดยการพูดคําแนะนําและเขียนตามคําบอก

Dragon NaturallySpeaking สร้างโปรไฟล์เสียงส่วนบุคคลสําหรับผู้ใช้แต่ละคนปรับให้เข้ากับรูปแบบการพูดและคําศัพท์เพื่อเพิ่มความแม่นยํา ซอฟต์แวร์ทํางานร่วมกับแอพที่หลากหลายทําให้ผู้ใช้สามารถ เขียนตามคําบอกได้ และดําเนินการโปรแกรมเช่น Microsoft Word, Excelและไคลเอนต์อีเมล Dragon NaturallySpeaking เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยช่วยให้ผู้ใช้สร้างเอกสาร อีเมล และเนื้อหาที่เป็นข้อความอื่นๆ ได้เร็วขึ้น

Dragonทํางานอย่างไร

Dragon NaturallySpeaking ใช้เทคโนโลยีการรู้จําเสียงที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ใช้มีวิธีการที่ราบรื่นและรวดเร็วในการเปลี่ยนภาษาพูดเป็นข้อความเขียน ผู้ใช้เริ่มขั้นตอนโดยพูดใส่ไมโครโฟนที่เชื่อมโยงซึ่งช่วยให้ซอฟต์แวร์สามารถบันทึกความซับซ้อนของรูปแบบการพูดน้ําเสียงและการหยุดชั่วคราว ระบบจะประมวลผลอินพุตเสียงโดยแบ่งออกเป็นส่วนภาษาศาสตร์ที่เป็นที่รู้จัก

จากนั้น Dragon NaturallySpeaking จะใช้อัลกอริธึมที่ซับซ้อนเพื่อเปรียบเทียบเสียงที่ประมวลผลกับธนาคารWordขนาดใหญ่ ซอฟต์แวร์ปรับปรุงความแม่นยําในการระบุตัวตนโดยใช้โปรไฟล์คําพูดที่ไม่ซ้ํากันที่สร้างขึ้นระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น ระบบจะแปลงคําพูดที่ระบุเป็นข้อความที่เขียนและแสดงบนหน้าจอแบบเรียลไทม์

ซอฟต์แวร์ปรับและเรียนรู้ตามการโต้ตอบของผู้ใช้ปรับปรุงความเข้าใจในรูปแบบการพูดคําศัพท์และความชอบ การผสานรวมแอปต่างๆ อย่างราบรื่น เช่น ตัวประมวลผล Word และไคลเอนต์อีเมล ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเวิร์กโฟลว์ ผู้ใช้แก้ไขและแก้ไขข้อความที่ถอดเสียงโดยใช้คําสั่งเสียงหรือการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

Dragonช่วยในการถอดเสียงสัมภาษณ์อย่างไร?

Dragon NaturallySpeaking ใช้เทคโนโลยีการรู้จําเสียงขั้นสูงเพื่อช่วยคุณถอดเสียงสัมภาษณ์ Dragon NaturallySpeaking แปลคําพูดเป็นข้อความที่เขียนแบบเรียลไทม์ ผู้ใช้กําหนดการสัมภาษณ์ และซอฟต์แวร์จะเปลี่ยนเนื้อหาที่พูดให้เป็นตัวแทนที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างรวดเร็ว

Dragon NaturallySpeaking เร่งกระบวนการอย่างมากโดยอนุญาตให้ผู้ใช้ถอดเสียงการสัมภาษณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และอุทิศเวลาให้กับองค์ประกอบอื่นๆ ของงานมากขึ้น ซอฟต์แวร์ปรับให้เข้ากับคําศัพท์ของผู้ใช้และได้รับการกําหนดค่าให้จดจําวลีเฉพาะอุตสาหกรรม ความเก่งกาจนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อผู้ใช้ ถอดเสียง การสัมภาษณ์ ในภาคส่วนผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ภาษาเฉพาะ

Transkriptor: โซลูชันที่เหนือกว่าสําหรับการถอดความที่รวดเร็วและแม่นยํา

แม้ว่า Dragon NaturallySpeaking จะนําเสนอแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสําหรับการถอดเสียงคําพูดเป็นข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญอาจแสวงหาความแม่นยําและประสิทธิภาพในระดับที่สูงขึ้น ทรานส์คริปเตอร์ กลายเป็นโซลูชันที่ดีที่สุด โดยเป็นทางเลือกขั้นสูงสําหรับผู้ที่ต้องการการถอดเสียงที่รวดเร็วและแม่นยํา ซึ่งแตกต่างจาก Dragonซึ่งอาจต่อสู้กับคําศัพท์ที่ซับซ้อนหรือสําเนียงที่แตกต่างกัน Transkriptor เชี่ยวชาญในการนําเสนอการถอดเสียงที่ปราศจากข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว เพื่อให้มั่นใจว่าทุก Nuance และรายละเอียดของ Word ที่พูดจะถูกบันทึกด้วยความแม่นยําที่ไม่มีใครเทียบได้

สําหรับนักวิจัยและมืออาชีพที่กําลังมองหาบริการถอดความที่เชื่อถือได้ซึ่งนอกเหนือไปจากความสามารถของ Dragon NaturallySpeaking Transkriptor โดดเด่นในฐานะตัวเลือกในอุดมคติ รับประกันความถูกต้อง ความเร็ว และความพึงพอใจในทุกการถอดเสียง พยายาม มันฟรี!

คําถามที่พบบ่อย

ไม่ Dragon NaturallySpeaking ได้รับการปรับให้เหมาะสมสําหรับการจดจําเสียงของลําโพงตัวเดียว และอาจมีปัญหากับลําโพงหลายตัวโดยไม่มีการแทรกแซงด้วยตนเองสําหรับความแตกต่างของลําโพง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถถอดเสียงลําโพงหลายตัวด้วย Transkriptor ได้อย่างง่ายดาย

Dragon รองรับการถอดเสียงจากรูปแบบไฟล์เสียงต่างๆ รวมถึง MP3, WAV, WMA และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน

ความเร็วในการถอดความของ Dragon นั้นรวดเร็ว แต่การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติม ดังนั้นควรรอนานกว่าหนึ่งชั่วโมงเพื่อความแม่นยําที่สมบูรณ์

ใช่ Dragon NaturallySpeaking รองรับหลายภาษา แต่ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปตามภาษาถิ่นและภาษาเฉพาะ

แชร์โพสต์

การแปลงคําพูดเป็นข้อความ

img

Transkriptor

แปลงไฟล์เสียงและวิดีโอของคุณเป็นข้อความ