Ako prepísať rozhovor v programe Dragon

Nástroj na digitálny prepis s názvom Dragon, ktorý mení rozhovor na čitateľný textový dokument.
Preklad z hlasu na text pomocou prepisu Dragon.

Transkriptor 2023-01-15

Čo je to Dragon?

Dragon je softvér na rozpoznávanie reči/softvér na rozpoznávanie hlasu, ktorý umožňuje prepisovať hovorené slová do písaného textu. Je navrhnutý tak, aby sa dal používať na počítači a ovládať hlasom alebo myšou. Dragon je k dispozícii vo viacerých jazykoch a dá sa prispôsobiť konkrétnym potrebám

Čo je Dragon NaturallySpeaking?

Dragon NaturallySpeaking je program na prevod reči na text a zároveň služba prepisu. Softvér na rozpoznávanie reči Dragon uľahčuje používanie počítača každému. Skracuje sa tak čas strávený prepisovaním.

Dragon NaturallySpeaking v systéme Windows a MacSpeech Scribe v systéme Mac zaznamenajú digitálnu nahrávku vášho hlasu a prepíšu ju. Rovnakým spôsobom možno prepísať aj záznam rozhovoru alebo stretnutia. (Toto platí len pre verzie Dragon Premium a Pro, nie pre verziu Home)

Dragon prirodzene hovoriaci

Ako nastaviť Dragon

Skôr ako začnete prepisovať rozhovory pomocou softvéru Dragon, musíte ho nastaviť v počítači. Tu je návod, ako to urobiť:

 1. Zakúpte si a nainštalujte program Dragon do svojho počítača.
 2. Nastavte mikrofón a skontrolujte, či správne funguje.
 3. Spustite program Dragon a podľa pokynov na obrazovke vytvorte profil používateľa. To pomôže Dragon porozumieť vášmu jedinečnému hlasu a prízvuku.
 4. Naučte Dragon rozpoznávať váš hlas hlasným čítaním292 série pokynov.

Ako prepísať nahraný rozhovor v programe Dragon

Či už prepisujete rozhovor, nasledujúce kroky vám pomôžu získať prepis v reálnom čase:

 1. V prípade potreby otvorte správny používateľský profil:
  • Otvorte si vlastný profil a prepíšte nahrávku seba alebo niekoho iného.
  • Otvorte si vlastný profil a prepisujte nahrávku seba alebo niekoho iného, pre koho nemáte profil na prepis.
  • Otvorte profil prepisu a prepisujte nahrávku niekoho iného, ak máte profil prepisu pre túto osobu.
 1. Na paneli DragonBar vyberte položku Nástroje>Prepis zvuku>Prepis nahrávky .
 2. Kliknite na položku Vybrať reproduktor a vyberte, komu patrí hlas v nahrávke – Mne alebo Niekomu inému. Ak pracujete v profile používateľa prepisu, aplikácia Dragon dictate toto pole nezobrazuje.
 3. Do poľa Vstupný zvukový súbor zadajte názov súboru nahrávky a cestu k adresáru, v ktorom sa nachádza, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a prejdite naň.
 4. Do poľa Výstupný textový súbor zadajte názov prepisovaného výstupného súboru a zadajte cestu k adresáru, do ktorého ho má Dragon uložiť, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a prejdite do adresára.
 5. Voliteľne kliknite na položku Možnosti a nakonfigurujte, ako má Dragon spracovávať hovorené príkazy, ktoré zistí v nahrávke.
 6. Kliknite na položku Prepis a ak je súbor zašifrovaný (súbor .DSS alebo .DS2), zadajte heslo. Dragon prepíše vašu nahrávku a potom vás vyzve, aby ste si vybrali, čo chcete robiť ďalej.
 7. Vyberte možnosť a kliknite na tlačidlo Hotovo .

Ako prepisovať rozhovor pomocou programu Dragon

Po nastavení aplikácie Dragon v počítači môžete začať prepisovať rozhovory. Uistite sa, že je náhlavná súprava Dragon pripravená. Tu je návod, ako to urobiť:

 1. Otvorte nový prázdny dokument vo vybranom textovom editore (napr. Microsoft Word).
 2. Stlačením tlačidla „diktovanie“ v aplikácii Dragon alebo vyslovením „začať diktovať“ začnite prepisovať.
 3. Začnite rozhovor a hovorte jasne a prirodzene. Dragon prepisuje vaše slová do písaného textu počas vášho rozprávania.
 4. Po skončení rozhovoru znova stlačte tlačidlo „diktovanie“ alebo vyslovte „zastaviť diktovanie“, aby ste ukončili prepisovanie.
 5. Skontrolujte správnosť prepisu a vykonajte potrebné úpravy.

často kladené otázky

Prečo by som mal prepisovať rozhovory?

Prepisovanie rozhovorov slúži na niekoľko dôležitých účelov: Umožňuje vám ľahšie preskúmať a analyzovať obsah rozhovoru. Vytvorí trvalý záznam o pohovore. Umožňuje tiež ostatným čítať prepisovaný materiál offline.

Ako dosiahnuť presnejší prepis pomocou programu Dragon

Existuje niekoľko vecí, ktoré môžete urobiť na zvýšenie presnosti prepisu. Pripravte prostredie, použite lepší mikrofón a vytvorte vlastné príkazy.

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text