Ako prepisovať hlasové správy?

Vizuálne zobrazenie prepisu hlasovej pošty pomocou digitálnych symbolov s dôrazom na pokroky v nástrojoch na prevod hlasovej pošty na text.
Prepis hlasovej pošty: najnovšie metódy textového prístupu.

Transkriptor 2023-01-29

Na prepis hlasových správ je možné použiť softvér na prevod reči na text, ktorý je k dispozícii v systémoch iOS a Android.

Čo je prepis hlasovej pošty?

Prepis hlasovej pošty je proces prevodu hovorených správ hlasovej pošty na písaný text. Používanie služby, ktorá analyzuje zvuk hlasovej správy a prevádza ho na slová.

Iný názov je prenos hlasovej pošty na text. Hlasové správy je možné previesť na text v prípade, že ich nechcete alebo nechcete čítať.

Ako previesť hlasovú poštu na text?

Služby prepisu hlasovej pošty používajú rozhranie STT (speech-to-text), nazývané aj voice-to-text.

 1. Nahrávanie reči: Hlasová správa sa nahrá a uloží do zvukového súboru vo formáte .mp3 alebo .wav.
 2. Rozpoznávanie reči: Zvukový súbor je spracovaný systémom ASR , ktorý analyzuje zvukové vlny v nahrávke a priraďuje ich k slovám a frázam v už existujúcom lexikóne (databáza slov a im zodpovedajúcich zvukových vzorov).
 3. Jazykový model: Systém potom použije jazykový model na určenie najpravdepodobnejšieho poradia slov na základe identifikovaných zvukových vzorov.
 4. Generovanie textu: Systém generuje textovú reprezentáciu rozpoznanej reči, ktorá je prepisom hlasovej pošty.
 5. Následné spracovanie: Vygenerovaný text sa následne skontroluje algoritmom následného spracovania, ktorý skontroluje, či v ňom nie sú chyby, a vykoná potrebné opravy.

Aké sú výhody prepisu hlasovej pošty?

Prepis hlasovej pošty je možné používať na rôzne účely, napríklad na uchovávanie záznamov, pre osoby s poruchami sluchu, na vyhľadávanie konkrétnych informácií v hlasovej pošte a na úsporu času pri prezeraní viacerých hlasových správ.

 1. Pohodlie: Vďaka prepisu hlasovej pošty si môžete prečítať svoje hlasové správy vo forme bežných textových správ namiesto toho, aby ste ich museli počúvať, čo je pohodlnejšie, keď ste na hlučnom mieste.
 2. Možnosť vyhľadávania: Prepis hlasových správ sa dá ľahko vyhľadávať, takže v správe rýchlo nájdete konkrétne informácie, napríklad telefónne čísla, namiesto toho, aby ste museli počúvať celú správu.
 3. Prístupnosť: Prepis hlasovej pošty sprístupňuje hlasové správy ľuďom so sluchovým postihnutím alebo ľuďom, ktorí majú problémy s porozumením hovorenej reči, podobne ako SMS.
 4. Vedenie záznamov: Prepisované zvukové hlasové správy možno ukladať a archivovať ako písomné záznamy.
 5. Úspora času: Prepisovanie hlasových správ šetrí čas, najmä ak máte veľa hlasových správ, ktoré musíte vypočuť a vyfiltrovať tie dôležité.
 6. Podpora viacerých jazykov: Niektoré softvéry na prepis hlasovej pošty podporujú viacero jazykov, takže môžete prepisovať hlasovú poštu v rôznych jazykoch.
Hlasová pošta
Hlasová pošta

Ako prepisovať hlasové správy v systéme Android?

 1. Najprv skontrolujte, či vstavaná aplikácia hlasovej pošty vo vašom telefóne obsahuje službu prepisu. Niektoré telefóny so systémom Android sú vybavené funkciou Google Voice vrátane funkcie prepisu hlasovej pošty. Ak váš telefón nemá zabudovanú funkciu prepisu, stiahnite si aplikáciu z obchodu Google Play a vyberte si podľa ceny.
 2. Otvorte aplikáciu hlasovej pošty v telefóne a vyberte správu hlasovej pošty, ktorú chcete prepísať.
 3. Vyhľadajte možnosť prepisu, ktorá môže byť označená ako „Prepis“ alebo „Text“. Ťuknutím na ňu spustíte proces prepisu.
 4. Počkajte na dokončenie prepisu, trvá to niekoľko minút v závislosti od dĺžky hlasovej pošty.
 5. Po dokončení prepisu skontrolujte, či je text presný, a vykonajte potrebné opravy.

Ako prepisovať hlasové správy v systéme iOS?

Vizuálna hlasová pošta je funkcia, ktorá prepisuje správy hlasovej pošty v telefóne Apple. Ak váš operátor ponúka na iPhone vizuálnu hlasovú poštu, používa sa automaticky. Ak chcete prepis ukončiť, požiadajte o pomoc Siri.

Ak chcete prepísať hlasovú správu na iPhone, jednoducho ťuknite na hlasovú správu a zobrazí sa jej text. Do 30 sekúnd sa v telefóne môže objaviť upozornenie na aktualizáciu nastavení operátora. Ak sa nezobrazí žiadne upozornenie, nastavenia operátora sú aktuálne.

Vizuálna hlasová pošta alebo prepisy hlasovej pošty sú k dispozícii len pre používateľov iPhonu s iPhonom 6s alebo novším alebo iOS 10 alebo novším.

 1. Otvorte aplikáciu Telefón a prejdite na kartu Hlasová pošta.
 2. Ťuknutím na hlasovú správu prepíšte zvuk . Ak hlasová pošta nebola prepísaná, pri načítaní sa môže zobraziť správa „Prepisuje sa hlasová pošta…“.
 3. O niekoľko okamihov sa objaví prepis.
 4. Ak sa potrebujete k hlasovej pošte vrátiť, po ťuknutí na ňu sa okamžite zobrazí prepis. Ak softvér nedokáže rozoznať, čo hovoriaci hovorí, môžu sa zobraziť prázdne miesta (označené ako „____“).
 5. Ak chcete zdieľať prepis, ťuknutím na položku vyberte časť textu a potom ťuknite na položku Kopírovať alebo Zdieľať.

Ak nechcete používať prepis hlasovej pošty v iPhone, môžete si stiahnuť aplikáciu z AppStore. Existujú služby prepisu hlasovej pošty do textu s viacerými funkciami, ako má telefónny systém.

Často kladené otázky

Existuje niekoľko rôznych otázok týkajúcich sa hlasovej pošty.

Hlasová schránka je služba, ktorá umožňuje volajúcim zanechať hlasovú správu osobe, ktorá neprijala ich hovor. Slúži na ukladanie hlasových správ. Sú použiteľné osobou.

Keď príde hovor na telefón, ktorý nie je prijatý, môžete využiť hlasovú poštu. Volajúci vysloví svoju správu do mikrofónu telefónu. Vzdialené servery zaznamenávajú a ukladajú správy. Prístup k službe hlasovej pošty môže osoba získať prostredníctvom menu svojho telefónu. Na prepis hlasovej pošty existujú rôzne nástroje na prevod reči na text. Transkriptor je spomedzi nich najlepšou možnosťou. Vyskúšajte Transkriptor teraz zadarmo.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text