Ako diktovať na Apple Watch

Záber zblízka na zápästie osoby, ktorá má na ruke Apple Watch, zobrazujúci ikonu mikrofónu označujúcu režim diktovania
Objavte možnosti prevodu hlasu na text pomocou Apple Watch s diktovaním.

Transkriptor 2023-08-01

Apple Watch Series poskytujú funkciu diktovania podobne ako iné zariadenia Apple, napríklad iPhone, iPad a Mac.

Či už chceš rýchlo odpovedať na správy, vytvárať poznámky alebo vykonávať rôzne úlohy bez toho, aby si musel manipulovať so svojím zariadením, diktovanie na Apple Watch ti zmení hru.

Diktovanie na Apple Watch je pohodlný spôsob písania správ, poznámok a iného textu bez nutnosti písania. Tu je sprievodca krok za krokom s tipmi pre diktovanie na Apple Watch:

 • Prebuď svoje Apple Watch : Apple Watch prebudíte zdvihnutím zápästia, ťuknutím na obrazovku alebo stlačením korunky Digital Crown.
 • Prejdite na obrazovku Domov : Ak ešte nie ste na obrazovke Domov, stláčajte digitálnu korunku, kým sa nezobrazia ikony aplikácií.
 • Otvorte aplikáciu a diktujte : V závislosti od toho, čo chcete robiť, otvorte príslušnú aplikáciu. Pomocou aplikácie Správy môžete napríklad nadiktovať textovú správu alebo pomocou aplikácie Poznámky nadiktovať poznámku.
 • Ťuknite na ikonu mikrofónu : Vyhľadajte na obrazovke tlačidlo mikrofónu. Zvyčajne je to malý symbol mikrofónu, ktorý označuje, že hodinky sú pripravené počúvať vaše hlasové vstupy.
 • Začnite diktovať : Po aktivácii mikrofónu jednoducho začnite hovoriť. Hovorte jasne a prirodzeným tempom. Apple Watch prevedú tvoju reč na text.
 • Ukončite diktát : Po skončení diktovania môžete ukončiť diktovanie ťuknutím na tlačidlo „Hotovo“ alebo „Odoslať“, alebo v niektorých prípadoch opätovným ťuknutím na ikonu mikrofónu, čím diktovanie vypnete.
 • V prípade potreby upravte : Po nadiktovaní sa text zobrazí na obrazovke. Ak sú v texte nejaké chyby alebo ak chcete vykonať zmeny, môžete text upraviť pomocou funkcie Scribble alebo ťuknutím na text vykonať úpravy.
 • Uložte alebo odošlite diktát : Keď ste s nadiktovaným textom spokojní, môžete ho uložiť ako poznámku, poslať ako správu alebo ho použiť na určený účel v rámci používanej aplikácie.

Aké sú predpoklady na používanie diktovania na mojich Apple Watch?

Pred používaním diktovania v Apple Watch je potrebné zabezpečiť niekoľko podmienok:

 • Kompatibilita : Uistite sa, že váš model Apple Watch podporuje funkciu diktovania. Väčšina novších generácií Apple Watch by mala podporovať diktovanie, ale vždy je dobré skontrolovať špecifikácie alebo webovú stránku Apple a overiť si kompatibilitu.
 • Párovanie soiOS : Apple Watch musia byť spárované s iPhone so iOS 8.1 alebo novším. Diktovanie sa pri prevode reči na text spolieha na výpočtový výkon spárovaného iPhone, takže prepojenie medzi oboma zariadeniami je nevyhnutné.
 • Jazyk a región : Skontrolujte, či je jazyk, v ktorom chcete diktovať , podporovaný v Apple Watch aj v spárovanom iPhone. Funkcia diktovania funguje s niekoľkými jazykmi, ale uistite sa, že požadovaný jazyk je medzi nimi. Okrem toho sa uistite, že Apple Watch a iPhone majú rovnaké nastavenia regiónu.
 • Dobré sieťové pripojenie : Diktovanie si vyžaduje internetové pripojenie na spracovanie hovoreného textu. Uistite sa, že má váš iPhone stabilné pripojenie na internet, a to buď prostredníctvom Wi-Fi, alebo mobilných dát.
 • Povolenie diktovania : Diktovanie: Skontrolujte, či je diktovanie na Apple Watch a iPhone povolené. Na iPhone prejdite do Nastavení > Všeobecné > Klávesnica > Povoliť diktovanie. Na Apple Watch prejdite do Nastavení > Všeobecné > Klávesnica > Povoliť diktovanie.

Aké aplikácie podporujú diktovanie?

Medzi základné aplikácie, ktoré podporujú diktovanie na Apple Watch, patria:

 • Správy : Môžete diktovať a posielať textové správy svojim kontaktom priamo z aplikácie Správy na Apple Watch.
 • Pošta: Diktovanie by sa dalo použiť na zostavovanie a odosielanie e-mailov prostredníctvom aplikácie Mail na Apple Watch.
 • Poznámky : Pomocou aplikácie Poznámky v Apple Watch môžete diktovať poznámky a vytvárať textové pripomienky.
 • Pripomienky: Aplikácia Pripomienky umožňovala diktovať úlohy a úlohy, ktoré sa potom prepísali do textu.
 • Aplikácie tretích strán : Mnohé aplikácie tretích strán, ktoré sú integrované so Siri a hlasovým diktovaním na iPhone, by mohli podporovať diktovanie aj na Apple Watch.

Ako zabezpečiť čistý zvukový vstup pri diktovaní?

Na presné diktovanie na Apple Watch je nevyhnutné zabezpečiť čistý zvukový vstup. Tu je niekoľko tipov na dosiahnutie najlepších výsledkov:

 • Hovorte jasne a zrozumiteľne : Hovorte jasným a prirodzeným hlasom. Vyhnite sa mumlaniu alebo príliš tichému rozprávaniu. Uistite sa, že sa nachádzate v relatívne tichom prostredí, aby ste minimalizovali rušivé zvuky v pozadí.
 • Správne umiestnenie hodiniek : Apple Watch pri diktovaní umiestnite blízko úst. To pomáha mikrofónu hodiniek efektívnejšie zachytiť váš hlas.
 • Nezakrývajte mikrofón : Dbajte na to, aby ste si rukou alebo iným predmetom nezakrývali mikrofón na Apple Watch, pretože to môže tlmiť váš hlas.
 • Používajte interpunkčné znamienka : Pri rozprávaní zreteľne vyslovujte interpunkčné znamienka, ako sú bodky, čiarky a otázniky. Napríklad namiesto „Ahoj, ako sa máš?“ povedzte „Ahoj, ako sa máš?“.
 • Robte si krátke prestávky : Dajte Apple Watch chvíľu na spracovanie každej vety alebo slovného spojenia, než budete pokračovať. Príliš rýchla reč bez prestávok môže viesť k neúplnému alebo nepresnému prepisu.
 • Vyhnite sa hluku pozadia : Diktujte v tichom prostredí, aby ste minimalizovali hluk v pozadí. Šumy na pozadí môžu narušiť presnosť prepisu.
 • Používajte správny jazyk : Uistite sa, že jazyk, v ktorom diktujete, je rovnaký ako jazyk nastavený v Apple Watch a iPhone. Funkcia diktovania funguje najlepšie, keď sa zhodujú jazykové nastavenia.
 • Skontrolujte sieťové pripojenie : Diktovanie si vyžaduje pripojenie k internetu, aby bolo možné spracovať prevod reči na text. Uistite sa, že sú Apple Watch pripojené k stabilnej sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
 • Cvičenie a hodnotenie : Ak zistíte, že presnosť diktovania nespĺňa vaše očakávania, nájdite si čas na precvičenie a preskúmanie diktátov. Podľa potreby upravte svoj štýl reči, interpunkciu a výslovnosť.

Aké jazyky podporuje diktovanie na Apple Watch?

Tu sú jazyky, ktoré podporuje diktovanie v systéme watchOS:

 • Arabčina
 • kantončina (Hongkong)
 • Český
 • Dánsky
 • Holandský
 • Angličtina (Austrália)
 • Angličtina (Írsko)
 • Angličtina (Južná Afrika)
 • Angličtina (Spojené kráľovstvo)
 • Angličtina (USA)
 • Fínsky
 • Flámčina (Belgicko)
 • Francúzština (Kanada)
 • Francúzština (Francúzsko)
 • Nemčina
 • Grécky
 • Hebrejčina
 • Hindčina
 • Maďarský
 • Indonézsky
 • Taliansky
 • Japonský
 • Kórejský
 • mandarínčina (pevninská Čína)
 • mandarínčina (Taiwan)
 • Nórsky
 • Poľský
 • Portugalčina (Brazília)
 • Portugalčina (Portugalsko)
 • Rumunský
 • Ruský
 • Slovenská
 • Španielčina (Mexiko)
 • Španielčina (Španielsko)
 • Švédsky
 • Thai
 • Turecký

Ako môžete zmeniť nastavenia jazyka pre diktovanie?

Najprv sa uistite, že v iPhone a Apple Watch používate rovnaké Apple ID. Ak ste iPhone nastavili na používanie viacerých jazykov, môžete si vybrať jazyk, ktorý sa zobrazí na Apple Watch. Výber jazyka diktovania:

 • Otvorte aplikáciu Apple Watch na iPhone.
 • Ťuknite na položku Moje hodinky, prejdite na položky Všeobecné > Jazyk a región, ťuknite na položku Vlastný a potom vyberte jazyk.

Existujú nejaké obmedzenia dĺžky diktovania na Apple Watch?

Áno, dĺžka diktovania na Apple Watch je obmedzená. Maximálna dĺžka jedného diktovania je približne 30 sekúnd. Ak váš diktát prekročí tento limit, Apple Watch automaticky zastavia nahrávanie a prepis sa spracuje na základe zaznamenanej časti.

Ako Apple Watch spracúvajú interpunkciu a formátovanie počas diktovania?

Pri diktovaní na Apple Watch zariadenie automaticky spracúva interpunkciu a niektoré základné formátovania, aby zvýšilo prehľadnosť a štruktúru prepisovaného textu. Všeobecne to funguje takto:

 • Interpunkcia : Keď hovoríte prirodzene a používate interpunkčné znamienka, Apple Watch sa pokúsia interpretovať a vložiť do prepisovaného textu príslušné interpunkčné znamienka. Ak napríklad poviete „Ahoj, čiarka, ako sa máš, otáznik“, Apple Watch rozpoznajú signály a prepíšu to ako „Ahoj, ako sa máš?“ Podobne, ak poviete „Nový riadok“ alebo „Ďalší riadok“, vytvorí sa v texte zalomenie riadku.
 • Kapitalizácia : Diktovanie prvého písmena vety jasným a zdôrazneným spôsobom zvyčajne vedie k automatickému písaniu veľkých písmen na začiatku prepisovanej vety.
 • Úprava : Ak potrebujete vykonať zmeny alebo pridať špecifickú interpunkciu, môžete prepisovaný text pred odoslaním ručne upraviť na Apple Watch.
 • Smajlíky : Do textu môžete diktovať emotikony alebo smajlíky a Apple Watch často rozpoznajú a vložia zodpovedajúci emotikon.

Ako môžete vyriešiť problémy s diktovaním na Apple Watch?

Ak narazíte na problémy s diktovaním na Apple Watch, môžete problém vyriešiť niekoľkými krokmi. Tu je niekoľko bežných riešení:

 • Skontrolujte pripojenie k internetu : Diktovanie si vyžaduje aktívne internetové pripojenie, aby bolo možné spracovať prevod reči na text. Uistite sa, že sú Apple Watch pripojené k stabilnej sieti Wi-Fi alebo mobilným dátam.
 • Overenie nastavenia jazyka : Uistite sa, že jazyk, v ktorom diktujete, zodpovedá jazykovým nastaveniam na Apple Watch aj na spárovanom iPhone. Nesúlad jazykových nastavení môže spôsobiť problémy s diktovaním.
 • Reštartujte Apple Watch : Niekedy môže dočasné problémy vyriešiť jednoduchý reštart. Reštartujte Apple Watch tak, že ich vypnete a potom znova zapnete.
 • Aktualizácia softvéru : Uistite sa, či sú v Apple Watch nainštalované najnovšie aktualizácie softvéru. Zastaraný softvér môže viesť k problémom s kompatibilitou pri diktovaní.
 • Obnovenie nastavení jazyka a Hey Siri : V iPhone prejdite do Nastavení > Siri a vyhľadávanie > Jazyk a vyberte požadovaný jazyk. Okrem toho prejdite do Nastavení > Siri a vyhľadávanie > Siri Voice a vyberte hlas, ktorý zodpovedá zvolenému jazyku.
 • Resetovanie Apple Watch : Ak ostatné kroky na odstránenie problémov nepomohli, môžete skúsiť obnoviť predvolené nastavenia Apple Watch. Nezabudnite, že sa tým vymažú všetky údaje v hodinkách, preto si dôležité informácie najprv zálohujte.
 • Zlepšenie prostredia : Uistite sa, že sa nachádzate v relatívne tichom prostredí bez nadmerného hluku v pozadí, ktorý by mohol narušiť presnosť diktovania.
 • Hovorte zrozumiteľne : Diktát: Hovorte zreteľne a vyslovujte svoje slová, aby funkcia diktovania správne pochopila vašu reč.
 • Kontaktujte podporu Apple : Ak žiadny z vyššie uvedených krokov problém nevyrieši, obráťte sa na podporu Apple a požiadajte o ďalšiu pomoc.

Existujú alternatívy alebo aplikácie tretích strán, ktoré podporujú diktovanie na Apple Watch?

Existujú alternatívne metódy a aplikácie, ktoré môžu rozšíriť možnosti diktovania na Apple Watch:

 • Návrhy : Pomocou aplikácie Drafts for Quick Capture môžete na Apple Watch, ktoré majú komplikácie na ciferníku, konvertovať hlas na text.
 • Stačí stlačiť tlačidlo Record : Táto aplikácia kombinuje funkcie nahrávania a prepisu hlasu. Umožňuje nahrávať hlasové poznámky na Apple Watch a potom ich prepisovať do textu, takže je to výborná možnosť na zachytávanie dlhšieho hovoreného obsahu.
 • Hlas v plechovke : Táto aplikácia prináša Amazon Alexa do Apple Watch a umožňuje hlasové príkazy a interakcie s možnosťami Alexa. Aj keď nejde vyslovene o diktovanie, poskytuje hlasový prístup k širokej škále funkcií a služieb prostredníctvom služby Alexa.
 • Evernote : Evernote je populárna aplikácia na písanie poznámok, ktorá sa integruje so Siri a funkciou diktovania v Apple Watch. Poznámky môžete diktovať priamo do Evernote pomocou hlasového vstupu.
 • Notebooky : Notebooks je komplexná aplikácia na písanie poznámok a produktivitu, ktorá podporuje diktovanie na Apple Watch. Ponúka funkcie, ako je organizácia, označovanie a synchronizácia s rôznymi cloudovými službami.
 • Medveď : Bear je populárna aplikácia na písanie poznámok, ktorá umožňuje diktovať poznámky pomocou funkcie diktovania v Apple Watch. Podporuje organizáciu pomocou hashtagov a priečinkov.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text