Þjónusta

Transkriptor veitir þér eftirfarandi þjónustu ("þjónustuna"):

  1. Sjálfvirk umritun hljóðskráa sem hlaðið er upp í gegnum vefsíður okkar

Aðgangur

Aðgangur að og notkun vefsíðunnar og þjónustunnar sem í boði er á vefsíðunni, þar með talið en ekki takmarkað við þjónustuna, sjálfvirka umritunarferlið, niðurhal vöruupplýsinga og algengar spurningar, er veitt og leyfð tímabundið og falla undir þessa skilmála. Sérstakir skilmálar og skilyrði geta átt við tiltekið efni, vörur, efni, þjónustu eða upplýsingar sem eru á eða í boði í gegnum þessa vefsíðu eða viðskipti sem gerðar eru í gegnum þessa vefsíðu. Slíkir tilteknir skilmálar geta verið til viðbótar við skilmálana eða, þar sem þeir stangast ekki á við þessa skilmála, aðeins að því marki sem innihald eða tilgangur slíkra tiltekinna skilmála er ekki í samræmi við þessa skilmála, munu slíkir tilteknir skilmálar koma í stað þessara skilmála.

Transkriptor Ltd. does not guarantee the availability of the website or any of the services offered on thewebsite.

Transkriptor Ltd. áskilur sér rétt til að endurskoða, breyta, breyta, eyða eða stöðva efni einhvers hluta vefsíðunnar og / eða einhverrar þjónustu sem það veitir á vefsíðunni án fyrirvara hvenær sem er að eigin vild.

Transkriptor Ltd tekur enga ábyrgð eða ábyrgð á truflun eða niðurfellingu á einhverri eða allri virkni vefsíðunnar eða þjónustunnar af öðrum ástæðum en samið er um annars staðar beint við notandann.

Transkriptor Ltd. ber engin skylda til að uppfæra neinar upplýsingar á vefsíðunni. Transkriptor Ltd. áskilur sér rétt að eigin geðþótta til að loka aðgangi að öllu eða hluta vefsíðunnar eða þjónustunnar með eða án fyrirvara.

Innihald og þjónusta vefsíðna sem taldar eru upp (https://transkriptor.com/) eru eign Transkriptor eða notuð með leyfi frá höfundarréttareigendum þriðja aðila og vernduð með höfundarrétti og öðrum hugverkaréttindum. Nema annað sé tekið fram má afrita, senda, endurútvarpa, birta eða dreifa efni sem birt er á þessari vefsíðu til persónulegra nota en ekki í viðskiptalegum tilgangi eingöngu eða með skriflegu samþykki Transkriptor. Með fyrirvara um leyfið hér að neðan eru öll réttindi sem ekki eru sérstaklega veitt hér áskilin. Öllum tilkynningum um höfundarrétt og öðrum eignarrétti skal haldið á öllum eftirgerðum.

Leyfi til að nota vefsíðu

Þú getur notað vefsíðuna og upplýsingarnar og efnið sem þar er til að hlaða upp hljóðskrám, breyta, deila og flytja þær út án einkaréttar. Að undanskildum hljóðskrám sem þú ert með persónulega á Transkriptor reikningnum þínum:

Þú mátt ekki endurbirta efni af þessu vefsvæði (þar með talið endurútgáfu á öðru vefsvæði) eða afrita eða vista efni af þessu vefsvæði í neinu opinberu eða einkareknu rafrænu endurheimtarkerfi;

Þú mátt ekki fjölfalda, afrita, afrita, selja, endurselja, heimsækja eða á annan hátt nýta vefsíðu okkar eða efni á vefsíðu okkar í viðskiptalegum tilgangi, án skriflegs samþykkis okkar;

Þú mátt ekki nota neinar ljósmyndir, grafík, myndbönd eða hljóðmyndir aðskildar frá meðfylgjandi texta.

Þú mátt ekki breyta, bakþýða, breyta eða á annan hátt breyta efni á vefsvæðinu.

Við veitum þér leyfi til að nota hvers kyns hugbúnað sem er innifalinn á vefsíðunni og í þeim tilgangi sem aðeins er aðgengilegur á vefsvæðinu. Þú mátt ekki þýða, aðlaga, breyta, breyta, dreifa, bakþýða eða vendismíða þennan hugbúnað í neinum tilgangi, búa til afleidd verk byggð á honum, leyfa sameiningu hans við annan hugbúnað, veita aðgang að honum eða nota hann til að veita þriðju aðilum þjónustu nema að því marki sem okkur ber skylda til að heimila slíkt samkvæmt gildandi lögum. Þér er óheimilt að nota hugbúnaðinn annan en þann sem tilgreindur er í þessum skilmálum án skriflegs samþykkis frá okkur. Notkun þín á þjónustu, hugbúnaði, upplýsingum og efni sem er aðgengilegt á vefsíðunni getur verið háð viðbótarskilmálum og skilyrðum sem Transkriptor mun tilkynna þér um þegar þú hleður niður eða opnar. Niðurhal þitt eða notkun þín á slíkri þjónustu, upplýsingum og efni mun gefa til kynna samþykki þitt á þessum viðbótarskilmálum. Ef þú samþykkir ekki þessa viðbótarskilmála skaltu ekki nota þjónustuna.

Takmarkanir á ábyrgð

Upplýsingarnar á þessari vefsíðu eru veittar án endurgjalds og þú viðurkennir að það væri óraunhæft að halda okkur ábyrgt með tilliti til þessarar vefsíðu og upplýsinganna á þessari vefsíðu. Þrátt fyrir að þess hafi verið gætt að tryggja nákvæmni upplýsinga á þessari vefsíðu ber Transkriptor ehf. enga ábyrgð á því. Allt efni er veitt "eins og það kemur fyrir" og "eins og það er tiltækt". Transkriptor Ltd. afsalar sér hér með berum orðum öllum staðhæfingum eða ábyrgðum af einhverju tagi, beinum eða óbeinum, þar með talið án takmarkana ábyrgð á söluhæfni, hæfni í sérstökum tilgangi, helgi eignarréttar eða um rekstur þessarar vefsíðu eða innihaldsins. Transkriptor Ltd. ábyrgist ekki eða leggur fram neinar yfirlýsingar um öryggi þessarar vefsíðu. Þú viðurkennir að allar upplýsingar sem sendar eru kunna að verða hleraðar. Transkriptor Ltd. ábyrgist ekki að vefsíðan eða netþjónarnir sem gera þessa vefsíðu aðgengilega eða rafræn samskipti send af Transkriptor Ltd. séu laus við vírusa eða aðra skaðlega þætti.

Undir engum kringumstæðum skal Transkriptor Ltd. vera ábyrgt fyrir neinum beinum, óbeinum, afleiddum, refsiverðum, sérstökum eða tilfallandi tjóni (þ.m.t., án takmarkana, tjóni vegna taps á viðskiptum, samningi, tekjum, gögnum, upplýsingum eða truflun á viðskiptum) sem stafar af, stafar af eða í tengslum við notkun eða vanhæfni til að nota þessa vefsíðu eða efni, jafnvel þótt Transkriptor ehf. hafi verið bent á möguleikann á slíku tjóni. Allar aðgerðir gegn Transkriptor Ltd. varðandi eða í tengslum við þessa vefsíðu verður að hefja og tilkynna Transkriptor Ltd. skriflega innan eins (1) árs frá þeim degi sem málsástæðan varð til. Ekkert í þessum fyrirvara skal útiloka eða takmarka ábyrgð okkar vegna svika, dauða eða líkamstjóns af völdum vanrækslu okkar, eða vegna annarrar ábyrgðar sem ekki er hægt að útiloka eða takmarka samkvæmt gildandi lögum.

Þú mátt ekki búa til tengil á neina síðu á þessari vefsíðu án skriflegs samþykkis okkar. Ef þú býrð til tengil á síðu þessarar vefsíðu gerir þú það á eigin ábyrgð og undantekningar og takmarkanir sem settar eru fram í þessum skilmálum gilda um notandann sem notar þessa vefsíðu með því að tengja á hana.

Af og til getur vefsíðan einnig innihaldið tengla á vefsíður þriðja aðila sem eru ekki undir stjórn Transkriptor Ltd. Þessum tenglum er ætlað að veita frekari upplýsingar og er ekki ætlað að gefa til kynna að Transkriptor Ltd. styðji slíkar vefsíður og/eða efni þeirra eða sé á nokkurn hátt tengt tengdri tengdri vefsíðu. Transkriptor Ltd. ber enga ábyrgð á efni tengdrar vefsíðu. Það er á þína ábyrgð að athuga skilmála og skilyrði annarra vefsíðna sem þú kannt að heimsækja. Frekari tenglar sem vefsíðan eða auðlindirnar veita eru ekki rannsakaðir, staðfestir, fylgst með eða samþykktir af Transkriptor Ltd. og eru notaðir á eigin ábyrgð.

Uppgjöf

Þú ábyrgist að allar upplýsingar, myndir, athugasemdir eða gögn af hvaða tagi sem þú sendir inn á vefsíðuna, með tölvupósti eða á annan hátt, eru ekki ærumeiðandi eða móðgandi, ósönn, kynþátta móðgandi eða hvetja til kynþáttahaturs eða á annan hátt í bága við rétt einstaklings til einkalífs eða mannréttinda eða aðgerð í lögum í hvaða lögsögu sem er. Komi til þess að þú sendir slíkt efni inn á vefsíðuna áskilur Transkriptor Ltd. sér rétt til að fjarlægja það án tilvísunar til þín og vinna með rannsókn yfirvalda eða dómsúrskurði í tengslum við það, allar afleiðingar sem geta beint eða óbeint fylgt verða alfarið á þína ábyrgð en ekki á Transkriptor ehf. Þú samþykkir að tryggja og halda Transkriptor Ltd. skaðlausu frá aðgerðum eða afleiðingum sem kunna að koma upp við slíkar kringumstæður, þar á meðal kröfur þriðja aðila. Þú ábyrgist ennfremur að öll gögn þriðja aðila sem þú hefur veitt, hvort sem það er með því að senda skilaboð á netföng okkar, fylla út eyðublöð, nota netspjallþjónustu eða á annan hátt, séu veitt af þér með fullu upplýstu samþykki viðkomandi aðila og séu réttar. Transkriptor Ltd. skal hafa rétt til að birta auðkenni þitt til þriðja aðila sem heldur því fram að allar upplýsingar eða efni sem þú veitir, birtir eða hlaðið upp á vefsíðuna feli í sér brot á hugverkarétti þeirra eða rétti þeirra til einkalífs án ábyrgðar gagnvart þér.

Trúnaðarupplýsingar og upplýsingagjöf

Í tengslum við veitingu þjónustunnar kann að vera nauðsynlegt eða æskilegt fyrir þig eða Transkriptor Ltd. að láta öðrum tilteknum óopinberum trúnaðarupplýsingum í té. Að því er varðar þessa skilmála merkir "trúnaðarupplýsingar" allar óopinberar, trúnaðarupplýsingar og einkaupplýsingar sem tengjast samningsaðilunum, viðskiptavinum þeirra og þjónustunni, sem hlutaðili hefur veitt eða mun birta munnlega eða eins og fram kemur skriflega eða er að finna á einhvern annan áþreifanlegan hátt. Viðtökuaðilinn samþykkir hér með að gæta fyllsta trúnaðar og gera allt sem í hans valdi stendur til að viðhalda leynd allra trúnaðarupplýsinga sem samningsaðilinn birtir samkvæmt þessum skilmálum og má ekki láta af hendi trúnaðarupplýsingar án skýrs, skriflegs fyrirframsamþykkis samningsaðilans sem birtir, að eftirfarandi undantekningum:

Upplýsingar sem, þegar þær eru birtar, eru aðgengilegar almenningi eða verða síðar aðgengilegar almenningi með birtingu eða á annan hátt, nema viðtökuaðili brjóti gegn þessum samningi.

Upplýsingar, sem samningsaðilinn, sem tekur við, getur komið á með fyrri skrá, voru þeim þegar kunnugt um eða voru í vörslu þeirra þegar þær voru birtar og var ekki aflað, beint eða óbeint, frá samningsaðilanum sem gaf þær út.

Upplýsingar sem viðtökuaðilinn fær frá þriðja aðila. að því tilskildu þó að slíkra upplýsinga hafi ekki verið aflað af fyrrnefndum þriðja aðila, beint eða óbeint, frá samningsaðilanum sem birtir upplýsingarnar, samkvæmt trúnaðarskyldu gagnvart samningsaðilanum sem birtir upplýsingarnar.

Upplýsingar, sem viðtökuaðilinn getur komið á, voru þróaðar sjálfstætt af starfsmönnum hans eða verktökum sem höfðu engin samskipti við og vissu ekki um innihald trúnaðarupplýsinganna.

Viðtökusamningsaðilanum er heimilt að láta í té trúnaðarupplýsingar ef dómstóll, stjórnsýslustofnun eða annar dómstóll með lögsögu neyðist til þess, að því tilskildu þó að í slíku tilviki skuli viðtökuaðilinn, um leið og honum berst tilkynning um að afhendingar kunni að vera krafist, senda samningsaðilanum, sem veitir upplýsingar, skriflega tilkynningu með símbréfi og næturpósti til þess að samningsaðilinn, sem veitti hann, geti leitað eftir nálgunarbanni eða öðrum úrræðum frá fyrrnefndum dómstóli. Hvað sem öðru líður skal viðtökuaðilinn aðeins birta þann hluta trúnaðarupplýsinganna sem, að mati lögfræðings síns, ber lagalega skylda til að birta og mun gera eðlilegar ráðstafanir til að tryggja að allar slíkar upplýsingar sem þannig eru birtar fái trúnaðarmeðferð umrædds dómstóls með nálgunarbanni, skjalavistun undir innsigli og með öðrum viðeigandi hætti.

Viðtökuaðili skal ekki nota trúnaðarupplýsingarnar í neinum öðrum tilgangi en í tengslum við þjónustuna eða til að bæta eða þróa nýja þjónustu. Viðtökuaðili mun aðeins birta trúnaðarupplýsingar til stjórnenda sinna, yfirmanna, starfsmanna, umboðsmanna, þjónustuveitenda eða tengdra fyrirtækja, eftir því sem við á, sem öll skulu vera bundin af skilmálum sem eru ekki síður íþyngjandi en þessir skilmálar.

Samningsaðilinn, sem tekur við gögnunum, skal gera allar eðlilegar ráðstafanir, þar með talið, en ekki takmarkað við, þær ráðstafanir sem gerðar eru til að vernda eigin upplýsingar, gögn eða aðrar efnislegar eða óáþreifanlegar eignir sem hann telur vera einkaeign eða trúnaðarmál, til að tryggja að trúnaðarupplýsingarnar séu ekki birtar eða afritaðar til notkunar fyrir þriðja aðila, og skal gera allar eðlilegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að stjórnendur hans taki við þeim, yfirmenn, starfsmenn og umboðsmenn (eftir því sem við á) sem hafa aðgang að trúnaðarupplýsingum frá því að birta eða nota óheimila trúnaðarupplýsingar eða fremja aðgerðir eða aðgerðaleysi sem geta leitt til brots á þessum skilmálum.

Að fenginni skriflegri beiðni samningsaðilans, sem birtir upplýsingar, skal viðtökuaðilinn tafarlaust skila öllum gögnum og skjölum, svo og öllum gögnum eða öðrum miðlum (þ.m.t. tölvugögnum og rafrænum upplýsingum), ásamt afritum af þeim, eða eyða umræddum trúnaðarupplýsingum og, að beiðni samningsaðilans, leggja fram eyðingarvottorð

Transkriptor ehf. vinnur með upplýsingar um gesti á vefsíðunni og upplýsingar sem berast í samræmi við yfirlýsinguna. Með því að nota vefsíðuna samþykkir þú slíka vinnslu og ábyrgist að öll notendagögn sem þú gefur upp séu nákvæm.

Takmarkaður aðgangur

Aðgangur að ákveðnum svæðum vefsíðu okkar er takmarkaður. Við áskiljum okkur rétt til að takmarka aðgang að svæðum á vefsíðu okkar, eða raunar öllu vefsvæði okkar, að eigin vild. Ef við veitum þér notandakenni og lykilorð til að gera þér kleift að fara inn á takmörkuð svæði á vefsvæði okkar eða öðru efni eða þjónustu, verður þú að tryggja að notandaauðkenni þitt og lykilorð séu trúnaðarmál. Þú tekur ábyrgð á öllum aðgerðum sem eiga sér stað undir notandakenni þínu eða aðgangsorði. Við gætum slökkt á notandaauðkenni þínu og lykilorði að eigin vild ef þú brýtur gegn einhverjum reglum eða skilmálum sem gilda um notkun þína á vefsíðu okkar eða öðrum samningsbundnum skyldum sem þú skuldar okkur.

Allur samningurinn

Þessar upplýsingar um vefsvæðið mynda allan samninginn milli þín og okkar í tengslum við notkun þína á vefsíðu okkar og fellir úr gildi alla fyrri samninga sem varða notkun þína á þessari vefsíðu.

Lög og lögsaga

Þessum upplýsingum um vefinn verður stjórnað af og túlkaðar í samræmi við tyrknesk lög og allar deilur sem tengjast þessari tilkynningu falla undir einkarétt lögsögu tyrkneskra dómstóla

Endurgreiðslustefna

Í þeim tilfellum þar sem þú ert ekki ánægður með gæði uppskriftarinnar eða þjónustu okkar, munum við endurgreiða fullt síðasta áskriftargjald þitt ef þú tilkynnir okkur um það innan (7) almanaksdaga frá greiðsludegi. Hver notandi getur aðeins beðið um endurgreiðslu einu sinni.

Hafðu samband við okkur

Vinsamlegast ekki hika við að hafa samband við (support@transkriptor.com) okkur varðandi mál sem tengjast þessum skilmálum eða yfirlýsingunni.