Sådan dikterer du på Apple Watch

Et nærbillede af en persons håndled med en Apple Watch, der viser et mikrofonikon, som indikerer dikteringstilstand.
Oplev stemme-til-tekst-funktionerne i Apple Watch med diktering.

Transkriptor 2023-08-01

Apple Watch Series har en dikteringsfunktion, der svarer til andre Apple som iPhone, iPad og Mac.

Uanset om du ønsker at svare hurtigt på beskeder, oprette noter eller udføre forskellige opgaver uden at fumle med din enhed, viser Apple Watch sig at være en game-changer.

Diktering på et Apple Watch er en praktisk måde at skrive beskeder, noter og anden tekst på uden at skrive. Her er en trin-for-trin-guide til Apple Watch til diktering:

 • Væk dit Apple Watch : Løft håndleddet, tryk på skærmen, eller tryk på Digital Crown for at vække Apple Watch.
 • Gå til startskærmen : Hvis du ikke allerede er på startskærmen, skal du trykke på Digital Crown, indtil du ser app-ikonerne.
 • Åbn den app, der skal diktere : Afhængigt af hvad du vil gøre, skal du åbne den relevante app. Du kan f.eks. bruge Beskeder til at diktere en tekstbesked eller Notes-appen til at diktere en note.
 • Tryk på mikrofonikonet : Se efter mikrofonknappen på skærmen. Det er normalt et lille mikrofonsymbol, og det indikerer, at uret er klar til at lytte til dit stemmeinput.
 • Begynd at diktere : Når mikrofonen er aktiv, skal du bare begynde at tale. Tal tydeligt og i et naturligt tempo. Apple Watch konverterer din tale til tekst.
 • Afslut diktering : Når du er færdig med at tale, kan du stoppe dikteringen ved at trykke på knappen “Udført” eller “Send”, eller i nogle tilfælde på mikrofonikonet igen for at slukke for dikteringen.
 • Rediger om nødvendigt : Når du har dikteret, vises teksten på skærmen. Hvis der er fejl, eller hvis du vil foretage ændringer, kan du redigere teksten ved hjælp af Scribble-funktionen eller trykke på teksten for at foretage justeringer.
 • Gem eller send din dik tering: Når du er tilfreds med den dikterede tekst, kan du gemme den som en note, sende den som en besked eller bruge den til det tilsigtede formål i den app, du bruger.

Hvad er forudsætningerne for at bruge diktering på mit Apple Watch?

Før du bruger diktering på dit Apple Watch, er der et par forudsætninger, du skal sikre dig:

 • Kompatibilitet : Sørg for, at din Apple Watch understøtter dikteringsfunktionen. De fleste nyere generationer af Apple Watch burde understøtte diktering, men det er altid en god idé at tjekke specifikationerne eller Apple hjemmeside for at bekræfte kompatibiliteten.
 • iOS : Dit Apple Watch skal være parret med en iPhone, der kører iOS 8.1 eller nyere. Diktering er afhængig af processorkraften i den parrede iPhone til at konvertere tale til tekst, så forbindelsen mellem de to enheder er afgørende.
 • Sprog og region : Kontrollér, at det sprog, du vil diktere på, understøttes af både dit Apple Watch og den parrede iPhone. Dikteringsfunktionen fungerer med flere sprog, men sørg for, at dit ønskede sprog er blandt dem. Sørg også for, at dit Apple Watch og din iPhone har de samme regionsindstillinger.
 • God netværksforbindelse : Diktering kræver en internetforbindelse for at behandle den talte tekst. Sørg for, at din iPhone har en stabil internetforbindelse, enten via Wi-Fi eller mobildata.
 • Aktivér diktering : Tjek, om diktering er aktiveret på dit Apple Watch og din iPhone. På din iPhone skal du gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur > Aktivér diktat. På dit Apple Watch skal du gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur > Aktivér diktering.

Hvilke programmer understøtter diktering?

Nogle af de kerneapplikationer, der understøtter diktering på Apple Watch, omfatter:

 • Beskeder : Du kan diktere og sende tekstbeskeder til dine kontakter direkte fra appen Beskeder på dit Apple Watch.
 • Mail : Diktering kan bruges til at skrive og sende e-mails via Mail-appen på dit Apple Watch.
 • Noter : Du kan diktere noter og oprette tekstbaserede påmindelser ved hjælp af Notes-appen på dit Apple Watch.
 • Påmindelser : Med appen Reminders kunne du diktere opgaver og to-dos, som derefter blev transskriberet til tekst.
 • Tredjeparts-apps : Mange tredjepartsapps, der er integreret med Siri og stemmediktering på iPhone, kan også understøtte diktering på Apple Watch.

Hvordan sikrer du et klart lydinput til diktering?

Det er vigtigt at sikre et klart lydinput for at kunne diktere præcist på dit Apple Watch. Her er nogle tips til at opnå de bedste resultater:

 • Tal tydeligt og hørbart : Tal med en klar og naturlig stemme. Undgå at mumle eller tale for lavt. Sørg for, at du befinder dig i relativt rolige omgivelser for at minimere interferens fra baggrundsstøj.
 • Placer uret korrekt : Placer dit Apple Watch tæt på din mund, når du dikterer. Det hjælper urets mikrofon med at opfange din stemme mere effektivt.
 • Undgå at dække for mikrofonen: Sørg for, at din hånd eller andre genstande ikke dækker for mikrofonen på Apple Watch, da det kan dæmpe din stemme.
 • Brug teg nsætning: Når du taler, skal du tydeligt udtale tegnsætningstegn som punktum, komma og spørgsmålstegn. Sig for eksempel “Hej komma, hvordan har du det spørgsmålstegn” i stedet for “Hej, hvordan har du det?”.
 • Tag korte pauser : Giv Apple Watch et øjeblik til at bearbejde hver sætning eller frase, før du fortsætter. Hvis du taler for hurtigt uden pauser, kan det resultere i ufuldstændig eller unøjagtig transskription.
 • Undgå baggrundsstøj : Dikter i et roligt miljø for at minimere baggrundsstøj. Baggrundsstøj kan forstyrre nøjagtigheden af transskriptionen.
 • Brug det korrekte sprog : Sørg for, at det sprog, du dikterer på, er det samme som sprogindstillingerne på dit Apple Watch og din iPhone. Dikteringsfunktionen fungerer bedst, når sprogindstillingerne stemmer overens.
 • Tjek netværksforbindelsen : Diktering kræver en internetforbindelse for at behandle tale-til-tekst-konverteringen. Sørg for, at dit Apple Watch er forbundet til et stabilt Wi-Fi- eller mobilnetværk.
 • Øvelse og gennemgang : Hvis du oplever, at dikteringsnøjagtigheden ikke lever op til dine forventninger, så brug lidt tid på at øve dig og gennemgå dine dikteringsmønstre. Juster din talestil, tegnsætning og udtale efter behov.

Hvilke sprog understøtter Apple Watch Dictation?

Her er de sprog, som watchOS dictation understøtter:

 • Arabisk
 • Kantonesisk (Hong Kong)
 • Tjekkisk
 • Dansk
 • Hollandsk
 • Engelsk (Australien)
 • Engelsk (Irland)
 • Engelsk (Sydafrika)
 • Engelsk (UK)
 • Engelsk (USA)
 • Finsk
 • Flamsk (Belgien)
 • Fransk (Canada)
 • Fransk (Frankrig)
 • Tysk
 • Græsk
 • Hebraisk
 • Hindi
 • Ungarsk
 • Indonesisk
 • Italiensk
 • Japansk
 • Koreansk
 • Mandarin (det kinesiske fastland)
 • Mandarin (Taiwan)
 • Norsk
 • Polsk
 • Portugisisk (Brasilien)
 • Portugisisk (Portugal)
 • Rumænsk
 • Russisk
 • Slovakisk
 • Spansk (Mexico)
 • Spansk (Spanien)
 • Svensk
 • Thai
 • Tyrkisk

Hvordan kan du ændre sprogindstillingerne for diktering?

Først skal du sikre dig, at du bruger det samme Apple ID på din iPhone og dit Apple Watch. Hvis du har indstillet din iPhone til at bruge mere end ét sprog, kan du vælge det sprog, der skal vises på dit Apple Watch. For at vælge dikteringssprog:

 • Åbn Apple Watch på din iPhone.
 • Tryk på My Watch, gå til General > Language & Region, tryk på Custom, og vælg derefter et sprog.

Er der nogen begrænsninger for diktatlængden på Apple Watch?

Ja, der er begrænsninger for diktatlængden på Apple Watch. Den maksimale varighed for en enkelt dikteringssession er omkring 30 sekunder. Hvis din diktering overskrider denne grænse, vil Apple Watch automatisk stoppe optagelsen, og transskriptionen vil blive behandlet baseret på den optagede del.

Hvordan håndterer Apple Watch tegnsætning og formatering under diktering?

Når du bruger diktering på Apple Watch, håndterer enheden automatisk tegnsætning og nogle grundlæggende formateringer for at forbedre klarheden og strukturen i den transskriberede tekst. Her er, hvordan det generelt fungerer:

 • Tegnsætning : Når du taler naturligt og inkluderer tegnsætningstegn, vil Apple Watch forsøge at fortolke og indsætte de relevante tegnsætningstegn i den transskriberede tekst. Hvis du for eksempel siger “Hej komma, hvordan har du det spørgsmålstegn”, vil Apple Watch genkende signalerne og transskribere det som “Hej, hvordan har du det?”. På samme måde vil det at sige “Ny linje” eller “Næste linje” skabe et linjeskift i teksten.
 • Store bogstaver: Hvis du dikterer det første bogstav i en sætning på en tydelig og fremhævet måde, vil det normalt resultere i automatisk brug af store bogstaver i begyndelsen af den transskriberede sætning.
 • Redigering : Hvis du har brug for at foretage ændringer eller tilføje specifik tegnsætning, kan du manuelt redigere den transskriberede tekst på Apple Watch, før du sender den.
 • Smileys : Du kan bruge diktat til emojis eller smileys i teksten, og Apple Watch vil ofte genkende og indsætte den tilsvarende emoji.

Hvordan kan du afhjælpe problemer med diktering på Apple Watch?

Hvis du støder på problemer med diktering på dit Apple Watch, er der flere fejlfindingstrin, du kan følge for at løse problemet. Her er nogle almindelige løsninger:

 • Tjek internetforbindelsen : Diktering kræver en aktiv internetforbindelse for at behandle tale-til-tekst-konverteringen. Sørg for, at dit Apple Watch er forbundet til et stabilt Wi-Fi-netværk eller mobildata.
 • Bekræft sprog indstillinger: Sørg for, at det sprog, du dikterer på, matcher sprogindstillingerne på både dit Apple Watch og den parrede iPhone. Uoverensstemmende sprogindstillinger kan forårsage dikteringsproblemer.
 • Genstart Apple Watch : Nogle gange kan en simpel genstart løse midlertidige problemer. Genstart dit Apple Watch ved at slukke det og tænde det igen.
 • Opdater software : Sørg for, at dit Apple Watch har de seneste softwareopdateringer installeret. Forældet software kan føre til kompatibilitetsproblemer med diktering.
 • Nulstil sprog og Hey Siri : Gå til Indstillinger på din iPhone > Siri & Søg > Sprog, og vælg det ønskede sprog. Gå også til Indstillinger > Siri & Søg > Siri Voice, og vælg den stemme, der svarer til dit valgte sprog.
 • Nulstil Apple Watch : Hvis andre fejlfindingstrin ikke har virket, kan du prøve at nulstille dit Apple Watch til standardindstillingerne. Husk, at dette vil slette alle data på dit ur, så sørg for at tage en sikkerhedskopi af dine vigtige oplysninger først.
 • Forbedre miljøet : Sørg for, at du befinder dig i et relativt roligt miljø uden for meget baggrundsstøj, der kan forstyrre diktatens nøjagtighed.
 • Tal tydeligt : Tal tydeligt og udtal dine ord for at hjælpe dikteringsfunktionen med at forstå din tale nøjagtigt.
 • Kontakt Apple Support : Hvis ingen af ovenstående trin løser problemet, kan du overveje at kontakte Apple Support for yderligere hjælp.

Er der alternativer eller tredjepartsapps, der understøtter diktering på Apple Watch?

Der findes nogle alternative metoder og apps, som kan forbedre dikteringsfunktionerne på Apple Watch:

 • Udkast : Brug appen Drafts for Quick Capture til at konvertere stemme til tekst på Apple Watch, som har komplikationer på urskiven.
 • Bare tryk på Record : Denne app kombinerer stemmeoptagelse og transskriberingsfunktioner. Det giver dig mulighed for at optage talememoer på dit Apple Watch og derefter transskribere dem til tekst, hvilket gør det til en fremragende mulighed for at indfange længere talt indhold.
 • Stemme i en dåse : Denne app bringer Amazon Alexa til Apple Watch og muliggør stemmekommandoer og interaktioner med Alexa’s funktioner. Selvom det ikke er ren diktering, giver det stemmebaseret adgang til en bred vifte af funktioner og tjenester via Alexa.
 • Evernote : Evernote er en populær app til at tage noter, som kan integreres med Siri og Apple Watch’s dikteringsfunktion. Du kan diktere noter direkte til Evernote ved hjælp af stemmeinput.
 • Notesbøger : Notebooks er en omfattende notat- og produktivitetsapp, der understøtter diktering på Apple Watch. Det tilbyder funktioner som organisering, tagging og synkronisering med forskellige cloud-tjenester.
 • Bjørn : Bear er en populær markdown-notat-app, der giver dig mulighed for at diktere noter ved hjælp af Apple Watch’s dikteringsfunktion. Det understøtter organisering med hashtags og mapper.

Del indlæg

Tale til tekst

img

Transkriptor

Konverter dine lyd- og videofiler til tekst