Usmernenie prepisu podcastov v roku 2023

Usmernenie o prepise podcastov v roku 2023: Moderné zariadenie na prepis podcastov s digitálnym rozhraním na tmavom pozadí.
Zorientujte sa v prostredí prepisov podcastov v roku 2023 pomocou našich najnovších usmernení. Zostaňte vpredu, buďte informovaní.

Transkriptor 2022-09-03

Dodržiavanie sprievodcu formátom prepisu podcastu pomôže sprístupniť vaše poznámky k relácii širšiemu publiku. Hoci čitatelia nebudú často vyhľadávať špecifické formáty v prepisoch, napriek tomu je to prínosné.

V tomto článku nájdete osvedčené postupy pre formát prepisu podcastu. Uistite sa, že ich dodržiavate pri každom vytváraní textového súboru pre podcast.

Prečo sledovať formát prepisu podcastu?

Vytváranie prepisov podcastov zlepšuje dostupnosť vašej relácie. Môže tiež pomôcť pri SEO optimalizácii, ak sa prepis zobrazí na rovnakej stránke ako samotný podcast.

Prečo však pre prepisy podcastov dodržiavať stanovený formát? Sprievodca štýlom pomáha:

 • Profesionalita. Jednotný vzhľad prepisu podcastu je profesionálny a svedčí o tom, že ho beriete vážne a neberiete ho ako niečo nedôležité.
 • Konzistentnosť. Formát prepisu podcastu je súčasťou identity vašej značky, pretože súvisí s obsahom, ktorý zverejňujete. Preto by ste ho mali udržiavať konzistentný a v súlade s ostatnými marketingovými aktivitami.
 • Zdieľanie práce. Ak plánujete vytvárať prepisy, vďaka formátu môže prácu vykonávať ktokoľvek. Ak ste napríklad na dovolenke, niekto môže vytvoriť prepis podľa vášho štýlu.

To všetko sa v skutočnosti obmedzuje na konzistentnosť pre čitateľnosť a imidž značky. Opäť platí, že formát prepisu podcastu si vaši čitatelia (a poslucháči) nemusia nevyhnutne všimnúť, ale to znamená, že plní svoju úlohu. Je lepšie, keď si to čitatelia nevšimnú, pretože všetky vaše prepisy vyzerajú rovnako, ako keď si všimnú očividné chyby.

Ako napísať prepis pre podcast?

Prepis podcastu môžete vytvoriť buď ručne, alebo automaticky. Manuálne sa zadáva zvukový obsah a potom sa priraďujú reproduktory a časové značky. Automatické nahrávanie zahŕňa odoslanie záznamu do automatického nástroja a následnú úpravu vytvoreného textového súboru.

Ktorú metódu použijete, závisí od vášho rozpočtu a časových možností:

 • Manuálny prepis je lacnejší (t. j. bezplatný), ale zaberie viac času. Je vždy tak presný, ako je vaša schopnosť počúvať.
 • Automatický prepis je rýchlejší, ale stojí peniaze. Presnosť však môže byť až 99 % a vaša účasť je minimálna.

Nižšie uvedené pokyny pre formát prepisu podcastov budú fungovať pri ručnom aj automatickom prepise, keďže ide o prácu vykonanú v záverečných fázach úpravy textového dokumentu.

Formát prepisu podcastu

Dbajte na to, aby ste ich vždy dodržiavali:

 1. Uistite sa, že ste vytvorili nový odsek vždy, keď začína nový hovorca. Medzi jednotlivými hovoriacimi by mala byť aspoň jedna úplná riadková prestávka pre väčšiu prehľadnosť.
 2. Keď hovoriaci hovorí sám za seba, za postavu alebo keď cituje, nechajte prestávku na riadok/odsek. Ak ide o dlhý citát (viac ako 3 vety), oddeľte ho ako celý zamýšľaný odsek.
 3. Neodsadzujte štandardné odseky (pre bežnú reč). Namiesto toho začnite každého rečníka jeho menom a časovou pečiatkou a po každom odseku urobte úplný zlom riadku.
 4. Ak potrebujete opísať neverbálne zvuky (napríklad hudbu alebo zvukové efekty), uveďte ich v samostatnom odseku s hranatými zátvorkami.
 5. Názvy rečníkov a časové značky by mali byť tiež v hranatých zátvorkách a v tučnom texte, pričom časová značka by mala byť vo formáte hodina:minúta:sekunda.
Prepisy podcastov sú prospešné pre váš dosah

Príklad formátu prepisu podcastu

Ak tieto tipy znejú mätúco samy o sebe, tu je ich príklad v prepise:

[00:10:46 Ben ]: Teraz budem citovať z článku autorky Geraldine Hengovej o tom, ako historici chápu fungovanie rasy v stredoveku:

Rasa bola viac než len farba pleti. Týkalo sa to aj náboženstva, ktoré vyznávali, a kultúry, ku ktorej patrili. Dvaja ľudia rovnakej „etnickej príslušnosti“ (v modernom ponímaní) by sa tak mohli považovať za rôzne rasy, pretože pochádzajú z opačných sociálnych skupín.

Ako vidíte, Heng verí, že rasa je oveľa viac ako len farba pleti.

[00:12:20 Angela ]: To je naozaj zaujímavé, keďže sa to tak líši od našich moderných predstáv o rase.

Ako zvýšiť čitateľnosť prepisu?

Prepisy podcastov sú písomné verzie zvukových súborov. Aby však boli čitateľnejšie, mali by ste si stanoviť, v ktorom bode prestanete reč zapisovať a namiesto toho ju prevediete do písaného jazyka.

Rozhodnite sa napríklad, či chcete zahrnúť výplňové slová (hm, ako atď.), koktavosť a zakopávanie. Všetky tieto prvky spôsobujú, že prepis sa podobá písanému prejavu, ale môže byť ťažšie čitateľný. Ak prepisujete niekoho, kto často robí pauzy, vaši čitatelia môžu mať problém pochopiť zmysel jeho prejavu.

Dodržiavajte aj tieto tipy pre čitateľnejší prepis:

 • Ak je to možné, vyhnite sa kurzíve. Mali by ste ich používať aj pri názvoch kníh a filmov, ale kurzíva sa ťažko číta, preto jej používanie obmedzte.
 • Rozdeľte dlhé časti prejavu na odseky, aj keď ide o jedného rečníka. Dodržiavajte bežné pravidlá pre odseky – pri zmene témy by mali nastať prestávky.
 • Ak osoba alebo postava nebola pomenovaná pred prvým prejavom, použite namiesto nej deskriptor. Napríklad „speaker 2“ alebo „shopkeeper“.
 • Nič vám nebráni v tom, aby ste do formátu prepisu podcastu zahrnuli výplňové slová a koktavé slová, ale uistite sa, že je čitateľný a konzistentný.
 • Hranaté zátvorky používajte pre dôležité neverbálne značky: [laughs] a „…“, keď sa niekto odmlčí, alebo „-„, keď je niekto prerušený.

Často kladené otázky o formáte prepisu podcastu

Pri formáte prepisu podcastu dbajte na to, aby ste sledovali zvuk. Neuvádzajte ďalšie informácie a neparafrázujte. Upravte len časti, ktoré by mohli čitateľa zmiasť. Nakoniec si vyberte verziu angličtiny (napr. britskú alebo americkú) a držte sa jej.

Prepis podcastu je užitočný pre ľudí, ktorí nemôžu (alebo nechcú) počúvať zvukový súbor. Okrem toho môže pomôcť pri SEO optimalizácii a prepis môžete použiť pri tvorbe ďalšieho marketingového obsahu.

V ideálnom prípade by ste mali hosťovať podcast a prepis na tej istej webovej stránke. Ak to nie je možné, uveďte prepis v poznámkach k podcastu.

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text