Cad is béasaíocht cheart léachtaí ann?

Transkriptor 2023-09-15

Tá béasaíocht chuí agus dea-bhéasa le linn léachtaí riachtanach chun timpeallacht foghlama mheasúil agus fhabhrach a chothú. Cibé acu i seomra ranga fisiciúil nó i léacht fhíorúil trí Zoom, socraíonn an chéad lá den rang líne an ábhair don chaoi a n-idirghníomhaíonn tú féin agus an rang ar fad i rith an tseimeastair. Ó theacht in am agus staonadh ó iompar suaiteach chun páirt ghníomhach a ghlacadh agus aird a thabhairt, tá béasaíocht léachtaí ríthábhachtach d’fhoghlaim éifeachtach.

Cad iad na Príomhchodanna de Bhéasaíocht Léachtaí don Lucht Freastail?

Tá béasaíocht léachtaí riachtanach chun timpeallacht foghlama mheasúil agus fhabhrach a chruthú. Ba chóir don lucht freastail a bheith ar an eolas faoi na príomhphointí béasaíochta agus na rialacha ranga seo a leanas:

 • Poncúlacht: Sroich in am nó cúpla nóiméad luath chun cur isteach a sheachaint. Is féidir le daoine a thagann go déanach an léachtóir agus an lucht freastail eile a mhealladh.
 • Ciúnas agus Múch Gléasanna: Múch nó tost gach gléas leictreonach, lena n-áirítear fóin chliste, chun seachráin agus cur isteach ar nós glaonna gutháin a íoslaghdú.
 • Comhráite Ciúine: Ná bí ag caint le linn na léachta, mar is féidir le comhráite taobh cur isteach ar an léachtóir agus ar an lucht freastail araon.
 • Éisteacht Ghníomhach: Bí i d’éisteoir gafa. Coinnigh teagmháil súl leis an léachtóir, glac nótaí, agus cuir ceisteanna nuair is cuí.
 • Seachain seachráin: Seachain gníomhaíochtaí a chuireann isteach ar dhaoine eile, mar shampla pinn a bhualadh, páipéir shuffling, nó málaí rustling.
 • Ardaigh Lámha le haghaidh Ceisteanna: Ardaigh do lámh agus fan go mbeidh am cuí agat le labhairt nuair a bhíonn ceist nó tuairim agat.
 • Imeacht Measúil: Scoir go discréideach más gá duit imeacht go luath, ag cinntiú nach gcuireann tú isteach ar dhaoine eile. Tá sé tuisceanach an léachtóir a chur ar an eolas roimh an léacht más gá duit imeacht go luath.
 • Bia agus Deochanna: Seachain bia nó deochanna a thabhairt isteach i halla léachta. Mar sin féin, má cheadaítear é, bí discréideach agus íoslaghdaigh torann.
 • Lean an Cód Gúna: Cloí leis an gcód feistis ar leith don léacht, má tá aon cheann ann. Seachas sin, gúna go néata agus go cuí.
 • Aiseolas agus Meastóireacht: Aiseolas cuiditheach a chur ar fáil trí bhealaí oifigiúla seachas cur isteach ar an léacht le cáineadh nó gearáin.

Cén chaoi ar chóir do lucht freastail gléasanna leictreonacha a bhainistiú le linn Léacht?

Tá sé riachtanach gléasanna leictreonacha a bhainistiú le linn léachtaí chun seachráin a íoslaghdú agus chun timpeallacht fhabhrach foghlama a chothabháil. Seo a leanas roinnt treoirlínte don lucht freastail:

 • Ciúnas agus Fógraí: Múch nó socraigh d’fhón póca go mód ciúin sula dtosaíonn an léacht. Díchumasaigh gach fógra, lena n-áirítear teachtaireachtaí téacs, glaonna, agus foláirimh feidhmchláir, chun briseadh a chosc.
 • Bí Dírithe: Bain úsáid as do ghléas chun críocha acadúla a bhaineann leis an léacht amháin. Seachain páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí neamhghaolmhara cosúil le brabhsáil na meán sóisialta, cearrbhachas, nó ríomhphoist phearsanta.
 • Nótaí a Thógáil: Is féidir le gléasanna leictreonacha cabhrú le nótaí digiteacha a ghlacadh. Bain úsáid as feidhmchláir nó bogearraí glactha nótaí atá deartha chun fanacht eagraithe agus seachráin a íoslaghdú.
 • Fan ar an Tasc: Seachain multitasking má tá gléas á úsáid agat le haghaidh tascanna a bhaineann le léachtaí. Bí dírithe ar ábhar na léachta, mar is féidir le malartú idir tascanna bac a chur ar thuiscint.
 • Cluasáin: Más gá duit féachaint ar ábhar forlíontach ar do ghléas nó éisteacht leis, bain úsáid as cluasáin chun nach gcuirfidh tú isteach ar dhaoine eile le fuaim.
 • Seachain Taifeadadh: Meas a léiriú ar chearta maoine intleachtúla agus ar phríobháideachas trí staonadh ó am an ranga a thaifeadadh gan chead.

Cad iad na hÚsáidí Inghlactha a bhaintear as Fóin Chliste nó Ríomhairí Glúine i Suíomh Léachta?

Is féidir fóin chliste agus ríomhairí glúine a úsáid i suíomh léachta nuair a thagann a n-úsáid le cuspóirí oideachais agus ní chuireann sé isteach ar an léacht. I measc na n-úsáidí inghlactha tá:

 • Nótaí a Thógáil: Is féidir úsáid a bhaint as fón cliste nó ríomhaire glúine chun nótaí digiteacha a ghlacadh a bheith an-éifeachtach agus eagraithe. Is féidir le feidhmchláir nó bogearraí glactha nótaí cabhrú leis an bpróiseas a shruthlíniú.
 • Rochtain a fháil ar Ábhair Léachta: Má chuireann an léachtóir sleamhnáin dhigiteacha, bileoga nó acmhainní ar líne ar fáil, tá sé inghlactha gléas a úsáid chun rochtain a fháil ar na hábhair seo agus iad a leanúint.
 • Taighde agus Tagairt: Tá úsáid ócáideach feistí le haghaidh taighde tapa nó tagairt a bhaineann leis an ábhar léachta inghlactha chomh fada agus nach bhfuil sé mar thoradh ar brabhsáil distracting.
 • Gníomhaíochtaí Comhoibríocha: Má chuimsíonn an léachtóir plé grúpa nó gníomhaíochtaí idirghníomhacha a dteastaíonn úsáid gléasanna uathu, is úsáid inghlactha é seo le cead an léachtóra.

I measc na gcoinníollacha faoinar féidir gléasanna a úsáid gan cur isteach ar an léacht tá:

 • Gléasanna Tosta: Ba chóir go mbeadh gach feiste ar mhodh ciúin nó creathadh chun fógraí suaiteacha nó ringtones a chosc.
 • Gile Neamh-Distracting: Coigeartaigh leibhéal gile an scáileáin ionas nach gcuireann sé isteach ar dhaoine eile sa halla léachta.
 • Torann Clóscríofa Íosta: Má tá nótaí á gclóscríobh ar ríomhaire glúine, bain úsáid as méarchlár ciúin agus clóscríobh go discréideach chun suaitheadh torainn a íoslaghdú.
 • Príobháideachas agus Meas: Bíodh meas agat ar phríobháideachas daoine eile trí gan an léacht a thaifeadadh nó grianghraif a thógáil gan chead.

Cad iad na freagrachtaí atá ar léachtóirí maidir le béasaíocht léachtaí a bhunú agus a chothabháil?

Tá ról suntasach ag léachtóirí maidir le béasaíocht léachtaí a bhunú agus a chothabháil trí thimpeallacht foghlama mheasúil agus fhabhrach a chothú. I measc na bhfreagrachtaí atá orthu tá:

 • Ionchais a Shocrú: Ag tús an chúrsa, ba chóir do léachtóirí a n-ionchais maidir le béasaíocht léachtaí a chur in iúl go soiléir. D’fhéadfadh treoirlínte maidir le poncúlacht, úsáid gléas, iompar measúil, agus rannpháirtíocht a bheith i gceist leis seo.
 • Iompar Samhaltaithe: Ba chóir do léachtóirí dea-shampla a thabhairt, rud a léiríonn na noirm bhéasaíochta atá ag teastáil le linn a gcur i láthair féin. Treisíonn sé seo an tábhacht a bhaineann le hiompar measúil.
 • Aghaidh a thabhairt ar Chur isteach: Nuair a tharlaíonn briseadh, ba chóir do léachtóirí aghaidh a thabhairt orthu go pras agus go teanntásach, bíodh sé ina fhón fáinneach, ina chomhráite taobh, nó ina seachrán ar bith eile. Cuir i gcuimhne go socair don lucht freastail na rialacha seanbhunaithe béasaíochta.
 • Timpeallacht Fháilteach a Chruthú: Ba chóir do léachtóirí iarracht a dhéanamh atmaisféar cuimsitheach fáilteach a chruthú ina mbraitheann mic léinn compordach ag cur ceisteanna, ag glacadh páirte i ndíospóireachtaí, agus ag lorg soiléiriú gan faitíos roimh bhreithiúnas.
 • Roghanna Malartacha a Thairiscint: Is féidir le léachtóirí roghanna eile a mholadh maidir le hiompar suaiteach, mar shampla sosanna a sholáthar d’úsáid gléasanna nó spásanna plé ainmnithe a chruthú.
 • Cuntasacht Phiaraí a Spreagadh: Is féidir le léachtóirí mic léinn a spreagadh chun a chéile a choinneáil cuntasach as béasaíocht léachtaí a choinneáil, rud a chothaíonn mothú freagrachta comhchoiteann.
 • Cainéil Aiseolais: Ba chóir do léachtóirí bealaí a bhunú do mhic léinn chun aiseolas a chur ar fáil nó chun imní a chur in iúl faoi bhéasaíocht léachtaí, rud a chinnteoidh próiseas cumarsáide dhá threo.

Cén fáth a bhfuil Béasaíocht Léachta Ceart Suntasach?

Tar éis béasaíocht cheart léachtaí tá sé suntasach ar chúiseanna éagsúla:

 • Timpeallacht Foghlama Measúil: Léiríonn béasaíocht léachtaí meas ar an léachtóir agus ar an lucht freastail araon. Cruthaíonn sé timpeallacht ina mbraitheann gach duine go bhfuil meas orthu agus ina gcloistear iad, rud a chothaíonn tuiscint ar uileghabhálacht agus ar shibhialtacht.
 • Foghlaim Uasmhéadaithe: Nuair a chloíonn an lucht freastail le noirm bhéasaíochta, laghdaíonn sé seachráin, rud a ligeann do gach duine díriú ar ábhar na léachta. Uasmhéadaíonn sé seo, ina dhiaidh sin, an cumas foghlama agus tuisceana.
 • Rannpháirtíocht Fheabhsaithe: Spreagann béasaíocht chuí rannpháirtíocht ghníomhach, amhail ceisteanna a chur agus páirt a ghlacadh i ndíospóireachtaí. Cothaíonn an rannpháirtíocht seo smaointeoireacht chriticiúil agus tuiscint níos doimhne ar an ábhar.
 • Cumarsáid Éifeachtach: Trí threoirlínte béasaíochta léachtaí a leanúint, éascaíonn an lucht freastail cumarsáid éifeachtach laistigh den halla léachta. Áirítear leis seo idirghníomhú soiléir agus measúil leis an léachtóir agus lena chomhscoláirí araon.
 • Cur isteach Íoslaghdaithe: Cuireann noirm bhéasaíochta cosc ar chur isteach cosúil le fóin a bhualadh, comhráite taobh, nó clóscríobh torannach. Cinntíonn sé seo go leanann an léacht ar aghaidh go réidh agus gan briseadh gan ghá.
 • Comhurraim: Léiríonn cloí le béasaíocht léachtaí comhurraim idir an lucht freastail agus an léachtóir. Aithníonn sé iarracht agus saineolas an léachtóra agus meas á léiriú aige ar an taithí oideachais.
 • Eispéireas Foghlama Dearfach: Is mó seans go gcruthóidh halla léachta le béasaíocht cheart eispéireas foghlama dearfach agus taitneamhach. Is mó seans go gcoinneoidh daltaí eolas, go mbraitheann siad spreagtha, agus go nglacfaidh siad páirt ghníomhach nuair a bhreathnaítear ar bhéasaíocht.
 • Ullmhú do Shocruithe Gairmiúla: Ullmhaíonn béasaíocht léachtaí foghlama agus cleachtadh mic léinn do shuíomhanna gairmiúla amach anseo ina bhfuiltear ag súil le noirm chomhchosúla measa agus rannpháirtíochta.
 • Uileghabhálacht: Cinntíonn béasaíocht cheart gur féidir le gach mac léinn, beag beann ar a stíleanna nó a roghanna foghlama, tairbhe a bhaint as an léacht gan seachráin ná míchompord.
 • Éifeachtacht na Tréimhse Ranga Foriomlán: Nuair a choinnítear béasaíocht léachtaí, is féidir leis an léachtóir múineadh ar bhealach níos éifeachtaí, agus is féidir le mic léinn foghlaim níos éifeachtaí, rud a fhágann go mbeidh torthaí oideachais níos fearr mar thoradh air.

Cén chaoi a gcuireann béasaíocht léachtaí in oiriúint do Leaganacha Éagsúla Léachtaí?

Is féidir le béasaíocht léachtaí dul in oiriúint do bhformáidí éagsúla léachtaí, ag aithint go bhféadfadh na noirm agus na hionchais a bheith éagsúil bunaithe ar an stíl teagaisc agus ar an suíomh. Seo a leanas roinnt éagsúlachtaí sa bhéasaíocht bunaithe ar fhormáidí léachtaí:

 • Léachtaí Traidisiúnta: Tá sé riachtanach i gcónaí teacht in am i léachtaí traidisiúnta chun cur isteach a sheachaint. Ba chóir don lucht freastail gléasanna leictreonacha a chur ina dtost nó a chasadh as. Tá éisteacht ghníomhach agus tógáil nótaí ríthábhachtach, gan mórán seachráin don léachtóir agus don lucht freastail eile.
 • Léachtaí Idirghníomhacha nó Plébhunaithe: D’fhéadfadh béasaíocht rannpháirtíocht ghníomhach a spreagadh, lena n-áirítear ceisteanna a chur agus cur leis an bplé. Sna formáidí seo, is minic a ghlactar le briseadh measúil ar cheisteanna nó ar thuairimí.
 • Léachtaí Ar Líne nó Fíorúla: Ba cheart don lucht freastail a chinntiú go bhfuil a ngléasanna, a naisc idirlín agus a mbogearraí réidh roimh an léacht. Nuair a ghlacann tú páirt i ranganna ar líne, cabhraíonn micreafón duine nuair nach labhraíonn tú le torann cúlra a laghdú. Tá úsáid a bhaint as an bhfeidhm comhrá go freagrach le haghaidh ceisteanna nó tuairimí coitianta i suímh fhíorúla.
 • Aoi-Léachtaí agus Painéil: Ba chóir don lucht freastail meas a léiriú d’aoichainteoirí nó do phainéalaithe trí éisteacht go gníomhach agus staonadh ó chomhráite taobh. Is féidir teagmháil a dhéanamh le haoichainteoirí trí cheisteanna agus trí phlé.
 • Ceardlanna nó Seimineáir: D’fhéadfadh dea-ullmhú le haghaidh gníomhaíochtaí idirghníomhacha nó obair ghrúpa a bheith i gceist le béasaíocht. I gceardlanna, ba chóir don lucht freastail meas a léiriú ar dhearcadh agus ar thuairimí daoine eile.
 • Múnla Seomra Ranga Flipped: B’fhéidir go n-iarrfadh béasaíocht ar mhic léinn teacht chucu féin tar éis dóibh athbhreithniú a dhéanamh ar ábhair réamhléachta. Is minic a spreagtar páirt ghníomhach a ghlacadh i bplé agus i ngníomhaíochtaí comhoibríocha le linn na léachta.
 • Halla Mór vs Seomra Ranga Beag: I suíomhanna níos mó, b’fhéidir go mbeidh ar an lucht freastail a bheith aireach ar roghanna suíocháin chun cur isteach a íoslaghdú. I seomraí ranga níos lú, ba chóir don lucht freastail a chinntiú nach gcuireann siad bac ar dhearcadh daoine eile.

Cén difríocht atá idir béasaíocht idir léachtaí pearsanta agus léachtaí ar líne?

Tá difríochtaí idir noirm bhéasaíochta idir léachtaí pearsanta agus léachtaí ar líne, rud a léiríonn dinimic uathúil na dtimpeallachtaí seo:

Léachtaí Pearsanta:

 • Láithreacht Fhisiciúil: Bíonn an lucht freastail i láthair go fisiciúil i halla léachta, a éilíonn poncúlacht, suíocháin mheasúla, agus cloí le srianta spáis.
 • Gléasanna Leictreonacha: Cé gur cheart gléasanna a chur ina dtost, tá a n-úsáid le haghaidh nótaí a thógáil coitianta. Mar sin féin, is féidir le húsáid iomarcach gléas a bheith distracting.
 • Rannpháirtíocht: Táthar ag súil le héisteacht ghníomhach, teagmháil súl leis an léachtóir, agus páirt a ghlacadh i ndíospóireachtaí nó i seisiúin ceisteanna agus freagraí.
 • Leideanna Neamhbhriathartha: Is féidir leis an lucht freastail brath ar leideanna neamhbhriathartha cosúil le nodding nó lámha a ardú chun cumarsáid a dhéanamh leis an léachtóir.
 • Seachráin: Is féidir le comhráite taobh, sneaiceanna torannacha, nó gluaiseachtaí suaiteacha tionchar diúltach a imirt ar an eispéireas foghlama.

Léachtaí Ar Líne:

 • Ullmhacht Theicniúil: Ní mór don lucht freastail naisc chobhsaí idirlín, feidhmiúlacht gléis, agus inniúlacht le hardáin ar líne a chinntiú.
 • Muting: Ba chóir micreafóin a muted nuair nach bhfuil ag labhairt chun torann cúlra a íoslaghdú.
 • Úsáid Ceamara: Is féidir le casadh ar cheamaraí rannpháirtíocht a fheabhsú agus mothú láithreachta a chruthú, ach níl sé éigeantach i gcónaí.
 • Feidhm Comhrá: Is minic a chuimsíonn ardáin ar líne feidhmeanna comhrá le haghaidh ceisteanna agus tuairimí, agus ba cheart iad a úsáid go measúil.
 • Seachráin: Ba chóir do lucht freastail seachráin a íoslaghdú ina dtimpeallachtaí féin, amhail torann cúlra nó brabhsáil idirlín neamhghaolmhar.
 • Meas ar Amchriosanna: D’fhéadfadh lucht freastail agus léachtóirí a bheith i gcriosanna ama éagsúla, mar sin tá poncúlacht agus solúbthacht ríthábhachtach.
 • Dúshláin Theicniúla: Cuimsíonn béasaíocht tuiscint go bhféadfadh saincheisteanna teicniúla teacht chun cinn, a éilíonn foighne agus tuiscint ó gach rannpháirtí.

Cad iad na cúinsí breise atá ann chun béasaíocht a choinneáil i suíomhanna léachtaí fíorúla?

Tá dúshláin agus breithnithe ar leith ag baint le béasaíocht a choinneáil i suíomhanna léachtaí fíorúla:

 • Ullmhacht Theicniúil: Ní mór don lucht freastail an teicneolaíocht, na bogearraí agus an nasc idirlín cobhsaí a bheith acu. Is féidir le saincheisteanna teicniúla cur isteach ar eispéireas na léachta.
 • Muting agus Unmuting: Tá sé ríthábhachtach fios a bheith agat cathain a mute agus micreafóin unmute chun torann cúlra a íoslaghdú. Ba chóir don lucht freastail mute nuair nach bhfuil siad ag labhairt agus unmute nuair a bhíonn ceisteanna á gcur nó ag glacadh páirte.
 • Úsáid Ceamara: Cé nach bhfuil sé éigeantach i gcónaí, feabhsaíonn ceamaraí rannpháirtíocht agus idirghníomhaíocht. Ba chóir don lucht freastail a bheith aireach ar a gcuma agus ar a dtimpeallacht agus físeán á úsáid acu.
 • Feidhm Comhrá: Is minic a bhíonn feidhmeanna comhrá ag ardáin ar líne le haghaidh ceisteanna agus tuairimí. Ba chóir don lucht freastail an ghné seo a úsáid go measúil, ag seachaint spamming nó plé neamhghaolmhar.
 • Comhroinnt Scáileáin: B’fhéidir go mbeidh ar léachtóirí agus ar lucht freastail a scáileáin a roinnt le haghaidh cur i láthair nó taispeántais. Is éard atá i gceist le béasaíocht ná an ghné seo a úsáid mar threoir agus ábhar neamhghaolmhar a sheachaint.
 • Seachráin: Ba chóir do lucht freastail seachráin a íoslaghdú ina dtimpeallachtaí féin, mar shampla cúlraí torannacha, multitasking, nó brabhsáil idirlín neamhghaolmhar.
 • Béasaíocht Idirlín: Ba chóir don lucht freastail a bheith ar an eolas faoi noirm ar líne, lena n-áirítear teanga mhaslach a sheachaint, a bheith gonta i gcumarsáid scríofa, agus meas a léiriú ar phríobháideachas.
 • Dúshláin Theicniúla: Is cuid de bhéasaíocht ar líne é a thuiscint gur féidir le saincheisteanna teicniúla tarlú do dhuine ar bith. Tá foighne agus tuiscint riachtanach nuair a thagann deacrachtaí teicniúla chun cinn.
 • Príobháideachas: Ba chóir don lucht freastail meas a bheith acu ar a bpríobháideachas féin agus ar phríobháideachas daoine eile trí gan an léacht a thaifeadadh gan chead agus gan faisnéis íogair a roinnt.
 • Idirghníomhaíocht: Spreagtar páirt ghníomhach a ghlacadh i ndíospóireachtaí, ceisteanna a chur, agus dul i ngleic le hábhar na léachta trí chomhrá nó gnéithe eile chun braistint phobail agus rannpháirtíochta a choinneáil.
 • Pleananna Cúltaca: Ba cheart go mbeadh pleananna cúltaca ag an lucht freastail le haghaidh saincheisteanna teicniúla amhail gléasanna malartacha nó naisc idirlín.
 • Aiseolas: Is féidir le haiseolas cuiditheach ar fhormáid na léachtaí ar líne cabhrú le seisiúin amach anseo a fheabhsú agus ba cheart é a chur in iúl go measúil.

Cad a Tharlaíonn Mura Leanann tú Béasaíocht Léachta?

D’fhéadfadh iarmhairtí éagsúla a bheith mar thoradh ar gan cloí le béasaíocht léachtaí seanbhunaithe, rud a théann i bhfeidhm ar ghnéithe acadúla agus sóisialta eispéireas an mhic léinn:

Iarmhairtí Acadúla:

 • Foghlaim Laghdaithe: Is féidir le sáruithe béasaíochta bac a chur ar chumas an mhic léinn díriú ar an léacht, rud a fhágann go laghdaítear torthaí foghlama agus tuiscint.
 • Eolas Caillte: D’fhéadfadh ábhar léachta caillte nó faisnéis thábhachtach a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar mheasúnuithe agus scrúduithe a bheith mar thoradh ar sheachráin de bharr sáruithe.
 • Tionchar Diúltach ar Ghráid: D’fhéadfadh gráid níos ísle sa chúrsa a bheith mar thoradh ar chur isteach nó neamhchúram leanúnach mar gheall ar dhrochbhéasaíocht, rud a théann i bhfeidhm ar dhul chun cinn acadúil.
 • Rannpháirtíocht Lagaithe: D’fhéadfadh sáruithe béasaíochta bac a chur ar dhaltaí páirt ghníomhach a ghlacadh i bplé nó ceisteanna a chur, rud a d’fhéadfadh teorainn a chur lena rannpháirtíocht agus lena dtuiscint ar an ábhar.
 • Iarmhairtí Acadúla: I gcásanna áirithe, d’fhéadfadh iarmhairtí acadúla a bheith mar thoradh ar sháruithe tromchúiseacha nó sáruithe arís agus arís eile, amhail rabhaidh nó gníomhartha araíonachta ag an institiúid.

Iarmhairtí Sóisialta:

 • Dearcadh Piaraí: Is féidir le drochbhéasaíocht tionchar diúltach a imirt ar an gcaoi a mbraitheann piaraí mac léinn, rud a d’fhéadfadh aonrú sóisialta nó caidrimh bhrúite a bheith mar thoradh air.
 • Dearcadh an Léachtóra: D’fhéadfadh léachtóirí féachaint ar mhic léinn a bhfuil iompar suaiteach comhsheasmhach acu nach bhfuil chomh fabhrach céanna, rud a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar a dtoilteanas cúnamh nó moltaí a chur ar fáil.
 • Deiseanna Líonraithe Caillte: Mura gcloítear le noirm bhéasaíochta, d’fhéadfadh deiseanna líonraithe caillte a bheith ann le piaraí agus aoichainteoirí, rud a d’fhéadfadh a bheith luachmhar do chomhoibriú nó ionchais ghairme amach anseo.
 • Íomhá Ghairmiúil: I suíomhanna oideachais a dhéanann ionsamhlú ar thimpeallachtaí gairmiúla, amhail scoileanna gnó, is féidir le drochbhéasaíocht dochar a dhéanamh d’íomhá ghairmiúil an mhic léinn, rud a théann i bhfeidhm ar intéirneacht nó ar ionchais fostaíochta.
 • Aiseolas Piaraí: D’fhéadfadh mic léinn eile aiseolas a sholáthar faoi iompar suaiteach, a bhféadfadh iarmhairtí sóisialta a bheith aige laistigh den phobal acadúil.
 • Dúshláin Oibre Grúpa: I dtionscadail ghrúpa nó i ngníomhaíochtaí comhoibríocha, is féidir le drochbhéasaíocht cur isteach ar obair foirne agus bac a chur ar chomhtháthú grúpa, as a dtiocfaidh meastóireachtaí diúltacha piaraí.

CC

Óráid go Téacs

img

Transkriptor

Tiontaigh do chomhaid fuaime agus físe go téacs