กลยุทธ์การจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพสําหรับการบรรยายคืออะไร?

กลยุทธ์การจดบันทึกที่เน้นโดยผู้สอนที่นําเสนอในห้องเรียนที่ทันสมัยพร้อมกระดานดําโดยละเอียด
สร้างความแตกต่างในกลยุทธ์การจดบันทึกด้วยการถอดความ

Transkriptor 2023-08-31

การจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการรักษาและทําความเข้าใจ เนื้อหาการบรรยาย หลายวิธีช่วยเพิ่มประสบการณ์การจดบันทึก วิธีการเหล่านี้คือ:

 1. วิธีคอร์เนล
 2. วิธีการเค้าร่าง
 3. วิธีการทําแผนที่
 4. วิธีการสร้างแผนภูมิ
 5. วิธีประโยค

Cornell Method คืออะไร?

กลยุทธ์ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือ Cornell Method ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านแนวทางที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยเพิ่มการจดจําและการตรวจสอบ บันทึกของ Cornell เกี่ยวข้องกับการแบ่งกระดาษโน้ตของคุณออกเป็นส่วนต่างๆ: ตัวชี้นํา บันทึกย่อ และบทสรุป

 • สัญลักษณ์: ในคอลัมน์ด้านซ้ายมือ ให้จดคิวที่กระชับหรือข้อความแจ้งที่รวบรวมแนวคิดหลักและหัวข้อที่กล่าวถึงระหว่างการบรรยาย ตัวชี้นําเหล่านี้ทําหน้าที่เป็นทริกเกอร์ช่วยให้คุณจําข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
 • หมาย เหตุ: ในส่วนด้านขวามือที่ใหญ่ขึ้นให้จดบันทึกการบรรยายโดยละเอียด มุ่งเน้นไปที่ประเด็นสําคัญคําอธิบายและรายละเอียดการสนับสนุน ใช้ตัวย่อและสัญลักษณ์เพื่อจดบันทึกข้อมูลอย่างรวดเร็วในขณะที่ฟังและมีส่วนร่วมกับเนื้อหาอย่างแข็งขัน
 • สรุป: ที่ด้านล่างของหน้าบันทึกย่อ ให้สร้างส่วนสรุป ที่นี่สังเคราะห์แนวคิดหลักและแนวคิดที่ครอบคลุมในการบรรยาย แบบฝึกหัดนี้บังคับให้คุณประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูลเสริมสร้างความเข้าใจของคุณ

ประโยชน์ของวิธีคอร์เนลล์คืออะไร?

โครงสร้างของ Cornell Method มีประโยชน์หลายประการ ซึ่งรวมถึง:

 • ความสามารถในการจดจํา : คิวในคอลัมน์ด้านซ้ายทําหน้าที่เป็นตัวช่วยความจําทําให้การจดจําประเด็นสําคัญของการบรรยายง่ายขึ้น
 • การทดสอบการเรียกคืน : ในระหว่างการตรวจสอบคุณสามารถครอบคลุมส่วนบันทึกย่อด้านขวามือและพยายามเรียกคืนเนื้อหาตามตัวชี้นําเพียงอย่างเดียวทดสอบการเก็บรักษาหน่วยความจําของคุณ
 • ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น : ส่วนสรุปบังคับให้คุณสังเคราะห์ไฮไลท์ของการบรรยายส่งเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและการรวมข้อมูล เมื่อทบทวนบทสรุปนี้ทําหน้าที่เป็นภาพรวมที่กระชับของประเด็นสําคัญของการบรรยาย
 • การมีส่วนร่วมที่ใช้งานอยู่: Cornell Method ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในระหว่างการบรรยายในขณะที่คุณประมวลผลและจัดระเบียบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง วิธีการนี้สนับสนุนความเข้าใจในทันทีและช่วยรักษาในระยะยาวโดยอํานวยความสะดวกในการประชุมทบทวนภาคปฏิบัติ

วิธีการเค้าร่างคืออะไร?

Outline Method เป็นกลยุทธ์การจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพซึ่งให้ประโยชน์ที่ชัดเจนสําหรับการจัดบันทึกการบรรยาย โครงสร้างลําดับชั้นของมันสร้างกรอบตรรกะสําหรับการจับและทําความเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อน

ประโยชน์ของวิธีการร่างสําหรับการจัดบันทึกการบรรยายคืออะไร?

วิธีการเค้าร่าง มีข้อดีหลายประการในการจัดบันทึกการบรรยาย ประโยชน์เหล่านี้สามารถแสดงเป็น:

 • องค์กรลําดับชั้น: วิธีการเค้าร่างใช้ลําดับชั้นที่มีโครงสร้างโดยใช้หัวข้อหลักและหัวข้อย่อยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด องค์กรนี้สะท้อนโครงสร้างของการบรรยายช่วยในการทําความเข้าใจการไหลของข้อมูล
 • ความเรียบง่ายและความกะทัดรัด: โดยการย่อข้อมูลเป็นวลีหรือคําหลักที่กระชับวิธีการเค้าร่างจะส่งเสริมความกะทัดรัดในขณะที่จับสาระสําคัญของเนื้อหา สิ่งนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการจดบันทึกที่ท่วมท้นด้วยรายละเอียดที่มากเกินไป
 • การ จดบันทึกที่มุ่งเน้น: วิธีนี้ส่งเสริมการฟังอย่างกระตือรือร้นในขณะที่คุณแยกแยะธีมหลักและองค์ประกอบย่อย การมีส่วนร่วมนี้นําไปสู่การจดบันทึกที่มุ่งเน้นมากขึ้นและการรักษาแนวคิดหลักที่ดีขึ้น
 • รีวิวง่าย: โครงสร้างลําดับชั้นอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว คุณสามารถสแกนหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจเนื้อหาสําคัญของการบรรยายโดยไม่ต้องเจาะลึกรายละเอียดมากมาย
 • ความยืดหยุ่น: วิธีการเค้าร่างช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการปรับบันทึกย่อให้เข้ากับระดับรายละเอียดที่คุณต้องการ คุณสามารถขยายหรือย่อหัวข้อย่อยได้ตามต้องการโดยปรับแต่งบันทึกย่อของคุณให้เข้ากับสไตล์การเรียนรู้ของคุณ
 • การเชื่อมต่อแนวคิด: องค์กรลําดับชั้นเน้นความสัมพันธ์ระหว่างความคิด สิ่งนี้ช่วยให้คุณเห็นความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจแบบองค์รวมของเรื่อง
 • การเรียนที่มีประสิทธิภาพ: ในระหว่างการศึกษาลําดับชั้นที่มีโครงสร้างช่วยในการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนที่จัดการได้ สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการเรียนรู้และป้องกันการโอเวอร์โหลดทางปัญญา
 • การเรียนรู้ตามลําดับ: วิธีการนี้เป็นไปตามลําดับของการบรรยายซึ่งช่วยในการสร้างการเล่าเรื่องของการบรรยายใหม่เมื่อทบทวนบันทึกของคุณ การจัดตําแหน่งตามลําดับนี้ช่วยเพิ่มการเก็บรักษา
 • ความสอดคล้อง: การจัดรูปแบบที่สอดคล้องกันของวิธีการเค้าร่างทําให้กระบวนการจดบันทึกย่อง่ายขึ้น โครงสร้างที่สม่ําเสมอนี้ช่วยให้คุณสามารถนําทางบันทึกย่อของคุณได้อย่างง่ายดายแม้สําหรับการบรรยายในโอกาสต่างๆ

วิธีการทําแผนที่คืออะไร?

วิธีการทําแผนที่มักเรียกว่า “การทําแผนที่” หรือ “การทําแผนที่แนวคิด” เป็นกลยุทธ์การจดบันทึกด้วยภาพที่ใช้เพื่อแสดงและเชื่อมโยงความคิดแบบกราฟิก มีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับการทําความเข้าใจและจดจําความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างข้อมูลต่างๆ

เหตุใดวิธีการทําแผนที่จึงถือว่ามีประสิทธิภาพสําหรับผู้เรียนด้วยภาพระหว่างการบรรยาย

วิธีการทําแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสําหรับผู้เรียนด้วยภาพในระหว่างการบรรยายเนื่องจากเน้นการแสดงภาพและความเชื่อมโยงกันของความคิด เทคนิคนี้ใช้ประโยชน์จากเว็บหรือเครือข่ายข้อมูลเพื่อสร้างภาพความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทําให้เหมาะสําหรับผู้ที่เข้าใจข้อมูลผ่านสัญญาณภาพ

 • ความชัดเจนของภาพ: วิธีการแมปใช้ไดอะแกรม เว็บ หรือเครือข่ายเพื่อจัดระเบียบข้อมูลด้วยสายตา วิธีการนี้ช่วยเพิ่มความชัดเจนโดยการนําเสนอแนวคิดที่ซับซ้อนในลักษณะที่ชัดเจนและมีโครงสร้างสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนด้วยภาพ
 • แนวคิดที่เชื่อมต่อถึงกัน: ผู้เรียนด้วยภาพประสบความสําเร็จในการทําความเข้าใจว่าแนวคิดเกี่ยวข้องกันอย่างไร วิธีการทําแผนที่มีความโดดเด่นในการแสดงความสัมพันธ์เหล่านี้ช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพเห็นภาพรวมและวิธีที่ความคิดของแต่ละบุคคลเหมาะสมกับบริบทที่กว้างขึ้น
 • องค์กรเชิงพื้นที่: การทําแผนที่ช่วยให้สามารถจัดเรียงข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ ผู้เรียนด้วยภาพสามารถวางแนวคิดหลักที่ศูนย์และเชื่อมโยงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องภายนอกสร้างลําดับชั้นเชิงพื้นที่ที่ช่วยในการทําความเข้าใจ
 • สีและสัญลักษณ์: สัญลักษณ์ภาพเช่นรหัสสีและสัญลักษณ์สามารถรวมเข้ากับแผนที่เพื่อเน้นการเชื่อมต่อความคมชัดหรือประเด็นสําคัญ สิ่งนี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนด้วยภาพและเสริมสร้างความจํา
 • ส่วน บุคคล: ผู้เรียนด้วยภาพสามารถปรับแต่งแผนที่ให้เหมาะกับความต้องการของพวกเขา พวกเขาสามารถปรับขนาดรูปร่างและการจัดเรียงองค์ประกอบเพื่อให้ตรงกับวิธีที่พวกเขาเชื่อมโยงความคิดเป็นการส่วนตัว
 • การเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้น: ลักษณะภาพและเชิงพื้นที่ของวิธีการแมปช่วยเพิ่มการเก็บรักษาหน่วยความจํา ผู้เรียนด้วยสายตาสามารถระลึกถึงการจัดเรียงแนวคิดเชิงพื้นที่ช่วยจําในระหว่างการศึกษา
 • ความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วม: แง่มุมที่สร้างสรรค์ของการทําแผนที่—การเลือกวิธีเชื่อมโยงแนวคิดและออกแบบแผนที่ด้วยสายตา—ดึงดูดผู้เรียนด้วยภาพในแบบที่การจดบันทึกแบบดั้งเดิมอาจไม่สามารถทําได้

วิธีการสร้างแผนภูมิคืออะไร?

วิธีการสร้างแผนภูมิเป็นวิธีที่มีโครงสร้างและมองเห็นได้ในการจดบันทึกโดยหลักแล้วเมื่อข้อมูลมีการจัดระเบียบสูงหรือสามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่หรือคอลัมน์ได้ วิธีนี้ใช้งานได้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบหลายรายการในแอตทริบิวต์ต่างๆ หรือเมื่อเนื้อหามีตัวเลขหรือขั้นตอนตามลําดับจํานวนมาก

วิธีการสร้างแผนภูมิสามารถช่วยในการจัดหมวดหมู่ข้อมูลจากการบรรยายได้อย่างไร?

วิธีการสร้างแผนภูมิเป็นเทคนิคที่มีค่าสําหรับการจัดหมวดหมู่ข้อมูลการบรรยายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับวิชาที่มีเนื้อหาที่มีโครงสร้างหรือเปรียบเทียบ วิธีนี้ใช้รูปแบบคอลัมน์เพื่อจัดระเบียบข้อมูลอย่างเป็นระบบทําให้ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่ค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลเฉพาะ

 • องค์กรคอลัมน์: วิธีการสร้างแผนภูมิเกี่ยวข้องกับการสร้างตารางที่มีคอลัมน์และแถว แต่ละคอลัมน์แสดงถึงประเภท หัวข้อ หรือแง่มุมที่แตกต่างกันของเนื้อหาการบรรยาย ในขณะที่แถวมีรายละเอียด ตัวอย่าง หรือคําอธิบายที่สอดคล้องกัน
 • การจัดหมวดหมู่: ด้วยการกําหนดคอลัมน์สําหรับประเภทหรือธีมต่างๆ วิธีการสร้างแผนภูมิจะช่วยจัดประเภทข้อมูลตามที่นําเสนอ องค์กรนี้ทําให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันอํานวยความสะดวกในภาพรวมที่ชัดเจนของแง่มุมต่างๆของหัวข้อ
 • ความชัดเจนของภาพ: รูปแบบตารางที่มีโครงสร้างช่วยเพิ่มความชัดเจนของภาพ ข้อมูลจะถูกนําเสนออย่างเรียบร้อยและเป็นระเบียบทําให้อ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้น องค์กรภาพนี้ช่วยในการประมวลผลและการเก็บรักษาเนื้อหา
 • คู่มืออ้างอิงแบบเข้าใจง่าย: เมื่อคุณจดบันทึกย่อในคอลัมน์ วิธีการสร้างแผนภูมิจะแสดงจุดอ้างอิงด่วนระหว่างการตรวจสอบ คุณสามารถสแกนคอลัมน์เพื่อค้นหาข้อมูลเฉพาะได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลาและความพยายามเมื่อเทียบกับบันทึกย่อเชิงเส้นแบบเดิม
 • โครงสร้างลําดับชั้น: วิธีการสร้างแผนภูมิสนับสนุนโครงสร้างแบบลําดับชั้นภายในแต่ละคอลัมน์ หมวดหมู่หลักสามารถมีหมวดหมู่ย่อยหรือรายละเอียดเพิ่มเติมทําให้มีทั้งภาพรวมในวงกว้างและข้อมูลเชิงลึก
 • กำหนด เอง: วิธีการสร้างแผนภูมิสามารถปรับให้เข้ากับวิชาและรูปแบบการบรรยายต่างๆ คุณสามารถปรับจํานวนคอลัมน์และหัวเรื่องตามลักษณะของเนื้อหาและความชอบในการเรียนรู้ของคุณ
 • ความช่วยเหลือด้านการศึกษา: รูปแบบการจัดระเบียบของวิธีการแผนภูมิช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการเมื่อตรวจสอบการสอบหรือการมอบหมายงาน คุณสามารถระบุประเด็นสําคัญเปรียบเทียบรายละเอียดและระบุพื้นที่ที่ต้องการการศึกษาเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว

วิธีการประโยคคืออะไรและส่งเสริมการจดบันทึกโดยละเอียดอย่างไร?

วิธีการประโยคเป็นเทคนิคการจดบันทึกที่ส่งเสริมการจดบันทึกอย่างละเอียดและครอบคลุมผ่านวิธีการเชิงเส้นและตามลําดับ วิธีนี้จะบันทึกข้อมูลใหม่แต่ละชิ้นเป็นประโยคใหม่ส่งผลให้ชุดบันทึกย่อสอดคล้องกันและเป็นระเบียบ

 • การไหลเชิงเส้น: วิธีประโยคเป็นไปตามความก้าวหน้าเชิงเส้นเมื่อมีการนําเสนอข้อมูล แต่ละประโยคสร้างขึ้นจากประโยคก่อนหน้าสร้างกระแสเนื้อหาตามธรรมชาติ รูปแบบนี้สะท้อนโครงสร้างของการบรรยายและช่วยให้ติดตามความคืบหน้าของการอภิปรายได้ง่าย
 • ไอเดียที่สมบูรณ์: โดยการห่อหุ้มข้อมูลแต่ละชิ้นภายในประโยควิธีการประโยคจะส่งเสริมให้จับความคิดคําอธิบายหรือแนวคิดที่สมบูรณ์ สิ่งนี้ส่งเสริมการจดบันทึกโดยละเอียดและป้องกันไม่ให้บันทึกย่อกระจัดกระจายหรือไม่สมบูรณ์
 • ตัวย่อที่ลดลง: ซึ่งแตกต่างจากวิธีการจดบันทึกอื่น ๆ ที่อาศัยตัวย่ออย่างมากวิธีประโยคสนับสนุนการสร้างประโยคที่สมบูรณ์ สิ่งนี้จะช่วยลดความจําเป็นในการถอดรหัสตัวย่อที่คลุมเครือในระหว่างการตรวจสอบ
 • ความเข้าใจตามบริบท: การเขียนข้อมูลในประโยคที่สมบูรณ์ช่วยรักษาบริบทของการบรรยาย ความเข้าใจตามบริบทนี้มีความสําคัญต่อการทําความเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนและความสัมพันธ์ของพวกเขา
 • การตีความที่น้อยที่สุด: เนื่องจากแต่ละประโยคเป็นหน่วยที่มีอยู่ในตัวเองความเสี่ยงของการตีความผิดหรือความเข้าใจผิดจึงลดลง หมายเหตุมีโอกาสน้อยที่จะคลุมเครือหรือเปิดกว้างต่อการตีความที่แตกต่างกัน
 • ความละเอียดถี่ถ้วน: วิธีการประโยคจะแจ้งให้คุณจับประเด็นสําคัญไม่เพียง แต่ยังสนับสนุนรายละเอียดตัวอย่างและคําอธิบาย วิธีการที่ครอบคลุมนี้ส่งผลให้เกิดบันทึกอย่างละเอียดและลึกซึ้ง
 • ความง่ายในการตรวจสอบ: ในระหว่างการตรวจสอบการไหลของประโยคเชิงเส้นทําให้ง่ายต่อการทบทวนเนื้อหาของการบรรยายตามลําดับเวลา สิ่งนี้ช่วยรักษาความจําและระลึกถึงการเล่าเรื่องของการบรรยาย

เครื่องมือจดบันทึกแบบดิจิทัลเปรียบเทียบกับวิธีการใช้ปากกาและกระดาษแบบดั้งเดิมอย่างไร

เครื่องมือจดบันทึกแบบดิจิทัล เช่น แท็บเล็ตและแอปจดบันทึก มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับวิธีการใช้ปากกาและกระดาษแบบดั้งเดิม

Pros of Digital Note-Taking

นี่คือประโยชน์ของการจดบันทึกแบบดิจิทัล:

 • องค์กร: เครื่องมือดิจิทัลช่วยให้จัดระเบียบและจัดหมวดหมู่บันทึกย่อได้ง่าย บันทึกย่อสามารถติดแท็ก จัดกลุ่ม และค้นหาได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกดู
 • เข้า ถึง: โน้ตสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์และสามารถซิงค์กับระบบคลาวด์เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความพร้อมใช้งานทุกที่ที่คุณไป การช่วยสําหรับการเข้าถึงนี้มีค่าอย่างยิ่งสําหรับการเรียนรู้ระยะไกลหรือการทํางานร่วมกัน
 • การจัดเก็บและการพกพา: บันทึกดิจิทัลช่วยลดความจําเป็นในการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลจริง แท็บเล็ตและอุปกรณ์สามารถเก็บโน้ตจํานวนมากได้โดยไม่ต้องใช้จํานวนมากส่งเสริมการพกพา
 • การแก้ไขและการจัดรูปแบบ: แพลตฟอร์มดิจิทัลมีตัวเลือกการแก้ไขขั้นสูงรวมถึงการจัดรูปแบบข้อความการเน้นและเครื่องมือวาดภาพ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดใจและความชัดเจนของโน้ต
 • บูรณาการมัลติมีเดีย: เครื่องมือดิจิทัลช่วยให้สามารถรวมองค์ประกอบมัลติมีเดียเช่นรูปภาพเสียงและวิดีโอได้อย่างราบรื่น สิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสบการณ์การจดบันทึกและสนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 • ฟังก์ชั่นการค้นหา: ความสามารถในการค้นหาภายในบันทึกย่อดิจิทัลช่วยเร่งการดึงข้อมูล การค้นหารายละเอียดเฉพาะภายในบันทึกย่อที่กว้างขวางจะรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสียของการจดบันทึกแบบดิจิทัล

นี่คือข้อเสียของการจดบันทึกแบบดิจิทัล:

 • สิ่งรบกวน: อุปกรณ์ดิจิทัลอาจเป็นประตูสู่สิ่งรบกวนเช่นโซเชียลมีเดียหรือการแจ้งเตือนเบี่ยงเบนความสนใจจากการจดบันทึก
 • ปัญหาทางเทคนิค: การพึ่งพาเทคโนโลยีทําให้เกิดความเสี่ยงต่อข้อบกพร่องทางเทคนิคการล่มของซอฟต์แวร์หรือแบตเตอรี่หมดในช่วงเวลาที่สําคัญ
 • เส้นโค้งการเรียนรู้: การเรียนรู้ที่จะนําทางและใช้แอพหรือซอฟต์แวร์จดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพอาจต้องใช้เวลาและความพยายามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี
 • ดิจิตอลโอเวอร์โหลด: เครื่องมือและตัวเลือกดิจิทัลจํานวนมากสามารถนําไปสู่การโอเวอร์โหลดข้อมูลและความเหนื่อยล้าในการตัดสินใจซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดบันทึก
 • การสูญเสียผลประโยชน์จากลายมือ: การเขียนบันทึกด้วยมือเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาหน่วยความจําที่ดีขึ้นและการมีส่วนร่วมทางปัญญา เครื่องมือดิจิทัลต้องไม่ทําซ้ําประโยชน์เหล่านี้
 • การพึ่งพาแบตเตอรี่: อุปกรณ์ดิจิตอลต้องการพลังงานทําให้ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ วิธีการแบบดั้งเดิมเช่นปากกาและกระดาษไม่มีข้อ จํากัด ดังกล่าว

ข้อดีของการจดบันทึกด้วยปากกาและกระดาษแบบดั้งเดิม

นี่คือข้อดีของการจดบันทึกด้วยปากกาและกระดาษ:

 • การมีส่วนร่วมที่สัมผัสได้: การเขียนบันทึกด้วยมือมีทักษะยนต์ที่ดีและช่วยเพิ่มการประมวลผลทางปัญญาช่วยให้ความจําและความเข้าใจ
 • สิ่งรบกวนน้อยที่สุด: วิธีการใช้ปากกาและกระดาษนําเสนอสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นโดยปราศจากสิ่งรบกวนทางดิจิทัลช่วยให้มีสมาธิมากขึ้น
 • ความน่าเชื่อถือ: บันทึกย่อของปากกาและกระดาษไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีทําให้มีภูมิคุ้มกันต่อความผิดปกติทางเทคนิคหรือปัญหาด้านพลังงาน
 • การเชื่อมต่อส่วนบุคคล: การเขียนบันทึกทางกายภาพสร้างการเชื่อมต่อส่วนบุคคลกับเนื้อหาซึ่งอาจนําไปสู่ความเข้าใจที่ดีขึ้น

ข้อเสียของการจดบันทึกด้วยปากกาและกระดาษแบบดั้งเดิม

นี่คือข้อเสียของการจดบันทึกด้วยปากกาและกระดาษ:

 • องค์กร จํากัด : วิธีการแบบดั้งเดิมอาจขาดคุณสมบัติองค์กรขั้นสูงของเครื่องมือดิจิทัลทําให้ยากต่อการจัดหมวดหมู่และดึงบันทึกย่อ นอกจากนี้การจดบันทึกบนกระดาษมักจะใช้เวลานาน
 • พื้นที่ทางกายภาพ: การจัดเก็บและจัดการบันทึกย่อทางกายภาพอาจต้องใช้พื้นที่จัดเก็บทางกายภาพและส่งผลให้มีจํานวนมากเมื่อสะสม
 • ความไม่ยืดหยุ่น: บันทึกย่อที่เขียนด้วยลายมือไม่สามารถคัดลอก แชร์ หรือแก้ไขได้อย่างง่ายดายหากไม่มีการถอดความด้วยตนเอง

เหตุใดการฟังอย่างกระตือรือร้นจึงมีความสําคัญต่อการจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการบรรยาย

การฟังอย่างกระตือรือร้นเป็นสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับการจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการบรรยายเนื่องจากเป็นรากฐานสําหรับการบันทึกบันทึกที่มีความหมายและครอบคลุม การนําเสนอและเอาใจใส่ในระหว่างการบรรยายช่วยให้คุณสามารถดูดซับเนื้อหาของผู้พูดเข้าใจรายละเอียดที่สําคัญและสังเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์

รายละเอียดที่สําคัญ: การฟังแบบแอคทีฟช่วยให้คุณระบุและดึงรายละเอียดที่สําคัญจากการบรรยายได้ การทําตามคําพูดของผู้พูดอย่างตั้งใจช่วยให้คุณแยกแยะแนวคิดตัวอย่างและคําอธิบายที่จําเป็น

ความเข้าใจที่ครอบคลุม: การมีส่วนร่วมในใจของคุณในการฟังอย่างกระตือรือร้นช่วยให้คุณเข้าใจบริบทและความแตกต่างของการบรรยาย ความเข้าใจนี้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการบันทึกบันทึกบันทึกที่ถูกต้องและสอดคล้องกัน

โฟกัสแบบเลือก: การฟังอย่างกระตือรือร้นช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลที่จะจัดลําดับความสําคัญสําหรับการจดบันทึก คุณสามารถระบุธีมกลางประเด็นหลักและรายละเอียดการสนับสนุนที่นําไปสู่ความเข้าใจที่สมบูรณ์ของหัวข้อ

หน่วยความจําที่เพิ่มขึ้น: การฟังแบบแอคทีฟทําให้เกิดกระบวนการทางปัญญาที่ช่วยเพิ่มการเข้ารหัสหน่วยความจํา ส่งผลให้การเก็บรักษาเนื้อหาการบรรยายดีขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นในคุณภาพของบันทึกย่อของคุณ

การจัดลําดับความสําคัญของหมายเหตุที่มีประสิทธิภาพ: การฟังแบบแอคทีฟช่วยให้คุณระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบมากที่สุดสําหรับการจดบันทึก คุณสามารถแยกความแตกต่างระหว่างแนวคิดหลักและรายละเอียดเพิ่มเติมเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของบันทึกย่อของคุณ

ชี้แจงแบบเรียลไทม์: การฟังอย่างกระตือรือร้นช่วยให้คุณสามารถขอคําชี้แจงได้ทันทีหากมีบางอย่างที่ไม่ชัดเจน วิธีการเชิงรุกนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการจดบันทึกที่ถูกต้องและป้องกันความสับสนในภายหลัง

การเพิ่มมูลค่า: การฟังอย่างกระตือรือร้นไม่เพียง แต่เป็นประโยชน์ต่อการจดบันทึกของคุณ แต่ยังช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้โดยรวมของคุณ มันส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญาการคิดเชิงวิพากษ์และการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งกับเรื่อง

ตัวย่อและสัญลักษณ์มีบทบาทอย่างไรในการเร่งกระบวนการจดบันทึก

ตัวย่อและสัญลักษณ์เป็นเครื่องมือที่มีค่าซึ่งช่วยเร่งกระบวนการจดบันทึกอย่างมีนัยสําคัญโดยการย่อข้อมูลที่ซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบที่กระชับ พวกเขามีบทบาทสําคัญในการปรับปรุงการจดบันทึกเพิ่มประสิทธิภาพและจับภาพเนื้อหาได้เร็วขึ้น

ประหยัดเวลา: ตัวย่อและสัญลักษณ์ช่วยลดเวลาในการถอดเสียงคําที่พูดลงในบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้อย่างมาก แทนที่จะเขียนคําหรือวลีที่สมบูรณ์คุณสามารถใช้ชวเลขเพื่อแสดงได้อย่างรวดเร็ว

การเป็นตัวแทนที่มีประสิทธิภาพ: ชวเลขและสัญลักษณ์ย่อแนวคิดหรือคําที่มีความยาวให้อยู่ในรูปแบบที่กะทัดรัด สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถจับภาพเนื้อหาได้มากขึ้นภายในพื้นที่ จํากัด เพิ่มการใช้สื่อจดบันทึกของคุณให้สูงสุด

การจับภาพแบบเรียลไทม์: ในการบรรยายอย่างรวดเร็วความสามารถในการจดบันทึกอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสําคัญ ตัวย่อและสัญลักษณ์ช่วยให้คุณก้าวทันลําโพงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจับจุดสําคัญโดยไม่ตกหล่น

ลดภาระทางปัญญา: การใช้ตัวย่อและสัญลักษณ์ช่วยเพิ่มทรัพยากรทางปัญญาโดยไม่จําเป็นต้องเขียนทุกคํา สิ่งนี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การทําความเข้าใจและประมวลผลเนื้อหาในขณะที่นําเสนอ

การตรวจสอบที่อํานวยความสะดวก: ตัวย่อและสัญลักษณ์เมื่อใช้อย่างสม่ําเสมอจะอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาช่วยกระตุ้นความทรงจําของคุณเกี่ยวกับแนวคิดที่สมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาช่วยในการจดจําและทําความเข้าใจ

ระบบส่วนบุคคล: ตัวย่อและสัญลักษณ์สามารถปรับแต่งให้เข้ากับระบบชวเลขของคุณเองทําให้บันทึกย่อของคุณเป็นส่วนตัวมากขึ้นและปรับให้เข้ากับสไตล์การจดบันทึกของคุณ

อ้าง อิง ไขว้: สัญลักษณ์และตัวย่อสามารถใช้เป็นเครื่องหมายเพื่อให้คุณอ้างอิงบันทึกย่อของคุณกับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ หรือคําอธิบายเพิ่มเติมทําให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างครอบคลุม

ความ ง่ายในการถอดความ: เมื่อคุณถอดความบันทึกย่อของคุณลงในบทสรุปหรือเรียงความโดยละเอียดในภายหลังการมีตัวย่อและสัญลักษณ์สามารถกระตุ้นให้เรียกคืนข้อมูลที่สมบูรณ์ได้เร็วขึ้น

การทบทวนบันทึกการบรรยายเป็นประจําจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการเก็บรักษาได้อย่างไร?

การทบทวนบันทึกการบรรยายเป็นประจํามีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้และเพิ่มการเก็บรักษาหน่วยความจํา การปฏิบัตินี้ใช้ประโยชน์จากหลักการทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทําให้แน่ใจว่าความรู้ที่ได้รับจะกลายเป็นส่วนที่ยั่งยืนของกรอบความคิดของคุณ

การเรียกคืนที่ใช้งานอยู่: เมื่อคุณตรวจสอบบันทึกย่อของคุณ คุณจะมีส่วนร่วมในการเรียกคืนที่ใช้งานอยู่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดึงข้อมูลจากหน่วยความจํา กระบวนการนี้เสริมสร้างเส้นทางประสาทที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนรู้ทําให้ง่ายต่อการจดจําในอนาคต

การทําซ้ําแบบเว้นระยะ: การตรวจสอบเป็นประจําใช้ประโยชน์จากแนวคิดของการทําซ้ําแบบเว้นระยะซึ่งคุณจะทบทวนข้อมูลในช่วงเวลาที่ปรับให้เหมาะสมสําหรับการเก็บรักษาหน่วยความจํา เทคนิคนี้ป้องกันการลืมและเสริมสร้างการเรียกคืนในระยะยาว

การเอาชนะการลืม: การลืมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แต่การทบทวนเป็นประจําจะต่อต้านผลกระทบของมัน เมื่อทบทวนบันทึกย่อคุณจะรีเฟรชหน่วยความจําของคุณและป้องกันการสลายตัวของเนื้อหาที่เรียนรู้

ถ่ายโอนไปยังหน่วยความจําระยะยาว: การตรวจสอบบันทึกหลายครั้งจะถ่ายโอนข้อมูลจากหน่วยความจําระยะสั้นไปยังหน่วยความจําระยะยาว การเปลี่ยนแปลงนี้มีความสําคัญต่อการเก็บรักษาที่ยั่งยืนและความสามารถในการใช้ความรู้ในบริบทที่แตกต่างกัน

การสังเคราะห์และการรวม: การทบทวนเป็นประจําช่วยให้คุณสามารถรวมแนวคิดใหม่เข้ากับเนื้อหาที่เรียนรู้ก่อนหน้านี้ส่งเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและมุมมองแบบองค์รวมในหัวข้อ

ฝึกการเรียกคืน: แต่ละเซสชันการทบทวนวรรณกรรมเป็นโอกาสในการทดสอบความสามารถในการเรียกคืนของคุณเสริมสร้างความจําและประสิทธิภาพการเรียกคืนของคุณ การปฏิบัตินี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการดึงข้อมูลเมื่อจําเป็น

การระบุช่องว่าง: จากการตรวจสอบที่สอดคล้องกันคุณสามารถระบุช่องว่างในความเข้าใจหรือบันทึกย่อของคุณ การจัดการกับช่องว่างเหล่านี้โดยการแสวงหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือการชี้แจงจะขัดเกลาความเข้าใจของคุณ

เหตุใดจึงเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบบันทึกย่อกับเพื่อนหลังการบรรยาย

การเปรียบเทียบบันทึกกับเพื่อนหลังการบรรยายให้ประโยชน์มากมายที่นําไปสู่ความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การแบ่งปันบันทึกร่วมกันช่วยเพิ่มความเข้าใจส่วนบุคคลและส่วนรวมในขณะที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณทบทวนบันทึกจากการบรรยายครั้งก่อน

ความคุ้มครองที่ครอบคลุม: เพื่อนอาจจับความแตกต่างของเนื้อหาการบรรยายที่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบบันทึกช่วยให้คุณสามารถเติมช่องว่างแก้ไขความไม่ถูกต้องและให้แน่ใจว่าเข้าใจเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

มุมมองที่หลากหลาย: ผู้เรียนที่แตกต่างกันเน้นแง่มุมที่หลากหลายของการบรรยายตามความเข้าใจส่วนตัวของพวกเขา การแบ่งปันบันทึกช่วยให้คุณได้รับการตีความและมุมมองที่หลากหลายเสริมสร้างความเข้าใจของคุณ

การอธิบาย: การสนทนากับเพื่อนให้โอกาสในการขอคําชี้แจงในประเด็นที่อาจไม่ชัดเจนในระหว่างการบรรยาย เพื่อนร่วมชั้นของคุณอาจเสนอข้อมูลเชิงลึกที่แก้ไขความสับสน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ: การมีส่วนร่วมในการเปรียบเทียบโน้ตกระตุ้นให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณในขณะที่คุณประเมินบันทึกย่อของคุณเองกับบันทึกของผู้อื่น สิ่งนี้กระตุ้นให้เกิดการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและการพิจารณาเนื้อหาอย่างละเอียดยิ่งขึ้น

ตรวจ สอบ: เมื่อเพื่อนร่วมงานของคุณเห็นด้วยกับความเข้าใจในแนวคิดของคุณมันจะเสริมสร้างความมั่นใจในการตีความของคุณ ในทางกลับกันมุมมองที่แตกต่างกันกระตุ้นให้เกิดการประเมินใหม่และการเรียนรู้จากมุมมองของผู้อื่น

การเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้น: การอภิปรายและอธิบายแนวคิดให้เพื่อนร่วมงานทําให้ความเข้าใจและความทรงจําของคุณเกี่ยวกับเนื้อหาแข็งแกร่งขึ้น การสอนช่วยเสริมการเรียนรู้ของคุณ

การเรียนรู้ร่วมกัน: การแบ่งปันบันทึกช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเชิงลึก ทุกคนได้รับประโยชน์จากภูมิปัญญาร่วมกันและความพยายามในการทํางานร่วมกัน

เทคนิคการจดบันทึก: การสังเกตวิธีที่ผู้อื่นจัดโครงสร้างบันทึกย่อของพวกเขาหรือใช้ตัวย่อและสัญลักษณ์สามารถแนะนําเทคนิคการจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพที่คุณอาจไม่ได้พิจารณา

คำถามที่พบบ่อย

การจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มเส้นทางการเรียนรู้ของคุณทําให้เข้าใจแนวคิดได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในระหว่างการบรรยายโดยเน้นที่ประเด็นสําคัญแทนการถอดเสียงคําต่อคํา เลือกวิธีการเช่น Cornell หรือ Mapping Method ที่สอดคล้องกับสไตล์ของคุณ จัดโครงสร้างบันทึกย่อของคุณด้วยหัวเรื่อง และใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเพื่อความชัดเจน สิ่งสําคัญคือต้องจับคําหลักคําจํากัดความและสูตรเพื่อพัฒนาตัวย่อสําหรับความเร็ว หลังจากการบรรยายทบทวนและสรุปเนื้อหาถามคําถามหากจําเป็น เน้นจุดสําคัญโดยใช้สีหรือการเน้น จัดระเบียบบันทึกย่อของคุณในโฟลเดอร์หรือสมุดบันทึกเฉพาะ โดยรักษาความสอดคล้องกันอย่างมีสไตล์ในหัวข้อต่างๆ ทบทวนและอัปเดตด้วยข้อมูลเชิงลึกใหม่เป็นประจํา หากเป็นดิจิทัล ให้ใช้แอปที่มีฟีเจอร์การจัดระเบียบและซิงค์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

เอกสารประกอบคําบรรยายเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับการจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพให้เนื้อหาที่มีโครงสร้างและเน้นประเด็นสําคัญ พวกเขาปรับปรุงกระบวนการทําให้บุคคลสามารถมุ่งเน้นไปที่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมากกว่าการถอดความด้วยตนเอง ในทางกลับกันแผนที่ความคิดแสดงความเชื่อมโยงระหว่างความคิดส่งเสริมมุมมองแบบองค์รวมของหัวข้อ โดยการวางความสัมพันธ์ด้วยสายตาพวกเขาช่วยในการจดจําและความเข้าใจ เอกสารประกอบคําบรรยายเป็นรากฐานเมื่อรวมกันในขณะที่แผนที่ความคิดนํามาซึ่งการสร้างภาพและความเชื่อมโยงกัน การรวมกันนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเข้าใจการจัดระเบียบและการเก็บรักษาที่ดีขึ้นซึ่งนําไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีขึ้น

แชร์โพสต์

การแปลงคําพูดเป็นข้อความ

img

Transkriptor

แปลงไฟล์เสียงและวิดีโอของคุณเป็นข้อความ