Ako prepisovať zvuk pomocou programu Camtasia?

Stôl s monitorom, slúchadlami a mikrofónom na prepis camtasie
Pridávanie prepisov a titulkov k nahrávkam obrazovky, ktoré nahrávate pomocou Camtasia.

Transkriptor 2023-02-02

Nahrávanie obrazovky a editovanie videí je s programom Camtasia jednoduché. Pomocou tohto softvéru môžete nahrávať obrazovku, používať efekty a pridávať prechody!

Čo je Camtasia?

Camtasia je softvér na nahrávanie obrazovky a úpravu videa   vyvinutý spoločnosťou TechSmith. Umožňuje používateľom nahrávať obrazovku počítača a zvuk, ako aj upravovať výsledné video. Je to nástroj na tvorbu skrytých titulkov, ktorý ponúka funkcie prevodu reči na text a technológiu rozpoznávania reči.

Camtasia Studio je hlavne , ktorý používajú pedagógovia, obchodníci, školitelia a profesionáli v oblasti obchodu na vytváranie video obsahu. Ide o platený softvér, k dispozícii je však bezplatná skúšobná verzia. Camtasia je k dispozícii pre Windows aj Mac.

Na čo sa používa Camtasia?

Camtasia sa používa na vytváranie videonávodov, ukážok produktov, videoprednášok a iných typov záznamov obrazovky. Niektoré z funkcií   aplikácie Camtasia zahŕňajú:

prepisovanie zvuku camtasia

 • Nahrávanie celej obrazovky alebo konkrétneho okna či oblasti.
 • Pridajte do záznamu výzvy, poznámky a iné vizuálne prvky.
 • Vstavané nástroje na úpravu videa, napríklad možnosť strihať a strihať videoklipy, pridávať prechody a upravovať jas a kontrast videa.
 • Výsledné video môžete exportovať do rôznych formátov vrátane WAV, MP4, WMV a GIF a tiež ho priamo nahrať na YouTube alebo Vimeo.
 • Do videa môžete pridať hlasové rozprávanie, hudbu a zvukové efekty.

Pomocou aplikácie Camtasia je možné vytvoriť prepis videa a importovať súbor s titulkami. Ak chcete vytvoriť vlastný zvuk pre projekt Camtasia, či už ide o screencast alebo hlasovú správu, je možné ho v programe Camtasia nahrať na stránke   .

Ako prepisovať zvukové súbory pomocou programu Camtasia?

Camtasia má na stránke zabudovanú funkciu prepisu reči na text , ktorá vám umožňuje prepisovať zvuk vo vašich videách. Pri používaní funkcie prepisu aplikácie Camtasia postupujte podľa týchto krokov:

 1. Otvorte stránku Camtasia a spustite nový projekt.
 2. Import zvukový alebo video súbor, ktorý chcete prepisovať.
 3. Vyberte súbor v koši médií a kliknite na tlačidlo „Nástroje“ na hornom paneli nástrojov.
 4. Z rozbaľovacej ponuky vyberte položku „Prepis“.
 5. Camtasia automaticky   prepíše zvuk v súbore a zobrazí prepísaný text v novom okne.
 6. V prípade potreby upravte prepísaný text a ho uložte ako textový súbor alebo ho exportujte ako súbor SRT.
 7. Po získaní prepisu použite funkciu caption v programe Camtasia na pridanie titulkov   do videa.
 8. Alebo exportovať prepis ako súbor SRT a importovať ho do akéhokoľvek iného softvéru na úpravu videa alebo titulkovanie.

Aké výhody poskytuje služba prepisu od spoločnosti Camtasia?

 • Lepšia prístupnosť: Transcription sprístupní vaše videá nepočujúcim alebo nedoslýchavým divákom, ako aj divákom, ktorí uprednostňujú čítanie spolu s videom.
 • Lepšie SEO: Vyhľadávače nepozerajú ani nepočúvajú videá, ale čítajú text. Pridanie transkripcie k videám teda pomáha zlepšiť ich viditeľnosť vo výsledkoch vyhľadávania.

Zvukový prepis Camtasia

 • Zvýšená angažovanosť: Titulky a podtitulky pomáhajú udržať divákov pri vašich videách, najmä pri sledovaní v hlučnom prostredí alebo pri vypnutom zvuku.
 • Jednoduchosť úprav: Prepis videa vám uľahčí úpravu videa, pretože vám umožní rýchlo nájsť konkrétne časti videa.
 • Rozšírená jazyková podpora: Prepis umožňuje pridávať titulky v rôznych jazykoch, čo uľahčuje porozumenie obsahu pre osoby, pre ktoré nie je jazyk rodným jazykom.
 • Zlepšenie učenia a porozumenia: Titulky a podtitulky pomáhajú divákom lepšie pochopiť a uchovať informácie vo videu.
 • Účinnosť: Funkcia prepisu aplikácie Camtasia uľahčuje rýchly a efektívny prepis zvuku namiesto toho, aby ste ho museli prepisovať ručne. Presnosť závisí od kvality zvuku.

Ako vytvoriť prepis pomocou funkcie Speech-to-Text v programe Camtasia?

Na prevod zvukového súboru do textového prepisu je možné použiť balík na rozpoznávanie hlasu, ako je napríklad motor na rozpoznávanie hlasu Microsoft Windows integrovaný do programu Camtasia . Tento prepis je potom potrebné upraviť, aby vznikol použiteľný dokument.

často kladené otázky

Je Camtasia zadarmo?

Na otestovanie softvéru ponúka spoločnosť TechSmith 30-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu. Na exportovaných dokumentoch však budú vodoznaky. Plná verzia aplikácie Camtasia je k dispozícii len na zakúpenie.

Ako nahrávať zvuk pomocou programu Camtasia?

V ponuke vyberte položku Hlasové rozprávanie. Ak chcete začať nahrávať zvuk, potiahnite hlavu prehrávača nad časovú os. Kliknutím na tlačidlo Spustiť spustite nahrávanie. Na nahrávanie rozprávania použite mikrofón. Nahrávanie zastavíte kliknutím na tlačidlo Stop.

Na prepisy videí a zvukových záznamov môžete použiť aj nástroj Transkriptor . Vďaka jeho funkciám a presnosti všetko beží rýchlejšie a plynulejšie!


Skúste to tu

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text