Ako previesť OGM na text

Na obrazovke tabletu sa na tmavomodrom pozadí živo zobrazujú zvukové vlny, digitálne tlačidlá a nastavenia.
Transformácia audiovizuálnych materiálov OGM do písaných slov pre jednoduchšiu konzumáciu obsahu

Transkriptor 2022-12-22

Ako prepisovať OGM do textu

Ak chcete previesť zvukový súbor OGM do formátu textového súboru, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 • Nahrajte svoj súbor OGM z prenosného počítača, Disku Google, služby YouTube alebo služby Dropbox.
 • Vyberte jazyk Audio: Vyberte si medzi pôvodným jazykom a iným jazykom. Vyberte si aj jazyk pre zvukové prepisy.
 • Kliknite na položku „Automatický prepis“.
 • Vyberte možnosť „vytvorené strojom“ alebo „vytvorené človekom“ (ktoré sú k dispozícii v niektorých službách prepisu).
 • Odstráňte šum na pozadí a pred prepisom zvuk vystrihnite, rozdeľte a skráťte.
 • V ľavej ponuke vyberte položku Prvky a potom položku Automatický prepis v časti Titulky.
 • Váš automatický prepis je teraz viditeľný. Pomocou textového editora vykonajte všetky potrebné zmeny v prepise.
 • Získajte prepis: softvér na automatický prepis prevedie váš súbor OGM na textový prepis.
 • Kliknite na „Exportovať“ a vyberte požadovaný formát súboru.
 • Kliknite na položku Možnosti bez toho, aby ste opustili stránku s titulkami, a vyberte požadovaný formát súboru.
 • Exportujte svoj prepis OGM. Prepis je možné exportovať v rôznych formátoch súborov vrátane formátu obyčajného textu (.txt), dokumentu Microsoft Word (.docx), PDF (.pdf), SubRip (.srt) a VTT.
Chlap, ktorý prevádza OGM na text

Čo je súbor OGM?

Formát súboru OGM je formát kontajnera videa, ktorý je komprimovaný. Súbory môžu obsahovať toky zvukových a obrazových údajov, ako aj text a metaúdaje.

Súbory OGM obsahujú súbory zvukových a obrazových tokov, ktoré sa prehrávajú v počítači používateľa a používajú kompresnú technológiu OGG Vorbis.

Ako otvárať súbory OGM

Uviedli sme 5 otváračov OGM kompatibilných s týmto špecifickým typom súboru OGM. Programy, ktoré otvárajú súbory OGG Media Stream:

často kladené otázky

Súbory OGM je možné zobraziť pomocou programu Origin a Origin Viewer. Origin je k dispozícii len pre systém Windows a je hlavným programom používaným na vytváranie, otváranie a úpravu súborov OGM.

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text