Video na text

Odhadovaný čas čítania: 13 minutes

Prečo by ste mali svoje videá zmeniť na text?

Jedným zo spôsobov, ako zlepšiť vyhľadateľnosť a viditeľnosť videa, je previesť ho na text čo najplynulejšie. Tento druh konverzie umožňuje divákom vrátiť sa späť a vykonávať ešte informatívnejšie vyhľadávanie, čo im umožňuje nájsť videá s otázkami, ktoré ich v čase pozerania možno nikdy nenapadli. Táto konverzia by navyše otvorila nové cesty pre reklamu, ktorá potom môže zvýšiť šance na sledovanosť.

Ako urobiť svoje video dostupnejším?

Ako urobiť svoje video dostupnejším?

Výskumníci zistili, že stránky, ktoré ponúkajú skryté titulky pre videá, sú populárnejšie ako stránky, ktoré ich neposkytujú. Je tiež dobré písať „iba textové“ popisy videí.
Vzhľadom na tieto skutočnosti niet divu, prečo technickí giganti ako YouTube a Facebook zaraďujú túto funkciu ako predvolenú.
Aby sa zabezpečilo, že videá a ďalší mediálny obsah budú prístupné pre platformy s rôznou úrovňou gramotnosti – od nepočujúcich až po jednotlivcov s dyslexiou, môžu redaktori k videu pridať titulky tak, že video premenia na text.blank

Pokiaľ ide o prístupnosť videí, požiadavka, aby si diváci zapli titulky , prinesie oveľa väčší úžitok potenciálnym divákom ako jednoduchá optimalizácia dizajnu domovskej stránky vášho webu.

Populácia, ktorá potrebuje titulky, zahŕňa ľudí, ktorí počúvajú pomocou slúchadiel cez hlasné vyrušovanie a ponárajú rečníkov do rôznych jazykov z iných krajín, ktoré hovoria iným jazykom ako angličtinou.

Počítač, ktorý premieňa video na text

Zahrnúť titulky

Každé video by malo obsahovať titulky, preklady do posunkovej reči a prepisy videa. Titulky zlepšujú dostupnosť videí. Zahrnutie titulkov do videí zlepšuje pochopenie niektorých ľudí. Zahŕňajú ľudí, ktorí nepoznajú jazyk videa, ľudí so zdravotným postihnutím a medzinárodných divákov.

Pri vytváraní videa z dôvodu pohodlia sa môže zdať ako dobrý nápad nevytvárať titulky.

Okrem toho by pri nahrávaní novej verzie mali predložiť aktualizovaný prepis. Pretože aj keď si to niekto stiahne na druhý deň, stiahne si prepis zastaranej verzie.

Kreatívy by mali získať predchádzajúce povolenie a mali by obsahovať vyobrazenie výberu žiadateľa. Ak do videa zahrniete písaný jazyk, malo by byť tiež jednofarebné alebo s vysokým kontrastom. Uistite sa, že poskytujete sémanticky blízke alternatívy pre rozloženia. Napríklad tlačidlá pred a za, správy zarovnané na ľavú stranu, hlavičky riadkov a stĺpcov a riadková navigácia.

Podľa toho si vyberte prehrávač médií

Kopec kníh

Existuje množstvo prehrávačov videa a môže byť ťažké vybrať si jeden. Najmä ak prehrávač videa vo vašom systéme na správu obsahu neposkytuje prístupnosť. S týmto zoznamom požiadaviek, ktoré spĺňajú uvedené prehrávače videa, skončíme s dostupnejšou webovou stránkou.

Plne prístupné prehrávače môžu podporovať klávesnice, ako aj čítačky obrazovky pre členov publika, ktorí majú problémy so sluchom. Zviditeľnenie indikátora zaostrenia klávesnice je skvelé pre spätnú väzbu od používateľov. Poskytnutie jasných štítkov na tlačidlách alebo položkách ponuky zaisťuje, že textová navigácia dáva zmysel každému, kto ju používa. Zabezpečenie dostatočne vysokých kontrastných pomerov umožňuje ľuďom so slabým zrakom prezerať videá odborne.

Vytvorte titulky pre svoje video pomocou softvéru pre video a text

Výhodou titulkov je preklad vašej správy pre divákov z rôznych kultúr a jazykov. Slúžia tiež ako reprezentácia reči v reálnom čase, rovnako ako skryté titulky pre TV.

Softvér na prevod videa na text prevádza čas reči na text, ktorý bude mať na príslušnom písmene časovú pečiatku. Toto priraďuje zvuk/titulky k tomu, čo čítajú, keď to čítajú. Aby ste zostali vždy na jazyku, stačí zadať zadané písmená pri výbere možnosti „zmeniť rečníka“. Nemali by sa obávať cenzorov. Je to preto, že medzi titulkami alebo zmenami rečníkov alebo v slovách, ktoré hovoria rôzni rečníci, nikdy nie je ticho.

Pridať textovú verziu

Prepis je písomná reprezentácia zvukového alebo obrazového obsahu. Časová synchronizácia zaisťuje načasovanie na zarovnanie videa a zvuku s príslušným textom čitateľným spôsobom

Textové verzie sú skvelým spôsobom, ako umožniť používateľom so sluchovým postihnutím sledovať obsah. Najmä prostredníctvom písomnej reprezentácie tohto zvukového alebo obrazového obsahu.

Keď je táto možnosť povolená, videá umožňujú titulky ako možnosť pre rozprávanie alebo cudzie jazyky.

Spôsoby elektronickej komunikácie, ako sú inteligentné televízory, streamovacie služby a webový dizajn, sa menia. Budeme mať príležitosť zabezpečiť, aby sa naše komunity mohli zúčastniť

Ako môže premena videa na text pomôcť vašej dostupnosti?

Poskytnite snímky a program pred stretnutím

Aby ste zaistili, že konferenčné hovory budú dobre vybavené na zvládnutie viacerých účastníkov, môžete si vopred vytvoriť program v digitálnom formáte, ktorý potrebujú. Poskytnutie tohto programu aspoň 24 hodín pred stretnutím umožní vašim nepočujúcim alebo nedoslýchavým účastníkom prístup k nemu online a poskytnúť písomnú spätnú väzbu, ak existujú nejaké aspekty, ktoré by chceli objasniť. Tým sa odstráni pocit nepripravenosti, keď začne hovor. Ďalšia vec, ktorá môže byť užitočná pre komunikáciu, je audio slideshow počas prestávok v stretnutí, ktorá umožní producentom bez znalosti posunkovej reči byť informovaní o dianí.

Pár, ktorý pozerá film

Využite funkcie dostupnosti počas stretnutia

Okrem konverzie videa na text ponúkajú tieto nástroje aj chatbotov, ktoré možno použiť v mieste hlasovej konverzácie a umožňujú používanie vlastnej klávesnice jednotlivca cez keylogger – ľudia na zariadeniach AAC sa tak môžu zúčastňovať vlastných stretnutí.

Videokonferencie zaznamenali od svojho vzniku veľký stály vzostup, pretože nevyhnutne spôsobili revolúciu v spôsobe, akým vedieme obchodné stretnutia – namiesto cestovania a platenia za let vám stačí prísť do konferenčnej miestnosti vašej kancelárie.

Nevýhody sú jasné – ľudia so zdravotným postihnutím majú problém zúčastniť sa aj stretnutí. Často nemajú prístup k adekvátnym nastaveniam webu alebo vyžadujú podrobnejšie vysvetlenie a komunikáciu so spoluhráčmi.

Zapnite živé prepisy a využite funkciu četu

Integrácia funkcie živých titulkov a automatickej konverzie videa na text v aplikácii Zoom poskytuje úplnú podporu účastníkom, ktorí môžu mať sluchové postihnutie alebo sledujú a sledujú schôdzu na diaľku.

Ako sa to používa? Zoom využíva inteligentný prepis, ktorý ľuďom so sluchovým postihnutím uľahčuje pridávanie živých titulkov toho, čo sa hovorí na obrazovke, a to všetko bez toho, aby ich vytrhli z konverzácie.

Položenie otázky počas stretnutia generuje okamžitú spätnú väzbu od publika a bráni im v strate tým, že im poskytuje zdroje na lepšie pochopenie toho, o čom sa na stretnutí diskutuje. To pomáha ľuďom, ktorí sa zúčastňujú videorozhovoru, zostať zaujatí, nad vecou a motivovaní.

Navyše, funkcia chatu zostáva jednou z najpopulárnejších a najpoužívanejších funkcií webinára. Je to skvelý spôsob, ako skontrolovať, či všetci sledujú stretnutie, a príležitosť zapojiť sa do jednoduchšej konverzácie, keď sa ľuďom nemusí ľahko rozprávať na kameru alebo pred ostatnými, nielen klásť otázky, ale aj zistiť, či všetci ostatní rozumejú čo bolo vyjadrené

Nahrajte video zo stretnutia a premeňte ho na text

Nahrávanie videokonferencie poskytuje ďalší spôsob, ako získať prehľad. Môže poskytnúť aj ďalšie objavy a skryté informácie.

Osoby s rozhodovacou právomocou majú prístup k včasným, podrobným, presným a dômyselným informáciám, ktoré predtým nemali k dispozícii. Videokonferencie sa nahrávajú a premieňajú na text, takže nie je potrebné ich upravovať ani tlmočiť. Okrem toho sa video do textu stáva mocným nástrojom, pretože zreťazenie vypočutých nápadov v prehľade môže odhaliť predtým nevidené vzorce myslenia pre lepšiu kvalitu a efektívnejšie rozhodnutia vývojárov z dlhodobého hľadiska.

Ako nahrať zoom hovor

Riešenie umožňujúce nahrávať videohovory sa zdá byť požehnaním pre podniky, ktoré hľadajú ďalšie informácie z každého stretnutia. Nielenže tento proces predstavuje bezstresový spôsob zabezpečenia údajov o zákazníkoch, ale odstraňuje aj akékoľvek váhanie pri dokazovaní, že sa skutočne uskutočnil dôležitý konferenčný hovor.

Odvetvie nahrávania videohovorov je stále v počiatočných fázach, pričom Zoom a Skype vedú väčšinu zákazníkov, ktorí potrebujú spoľahlivé videozáznamy. Zatiaľ čo službu Google Hangouts uprednostňujú najmä tí, ktorí hľadajú alternatívu k tradičným rámcom, ako je aplikácia Hangouts Meet alebo Google+ Hangouts.

Za starých čias bolo zachytávanie hovorov únavné a dráždivé. Vďaka novým inováciám v softvéri na nahrávanie videa je tento proces oveľa efektívnejší a intuitívnejší.

Nahrávanie hovorov má množstvo pracovných aplikácií od zjednodušenia dokumentácie až po umožnenie zdieľaných konverzácií viacerých používateľov. Ako je vidieť v aplikácii Zoom, so vstavanou funkciou nahrávania hovorov pre viac ako 150 krajín a území v systémoch iOS, Android a Linux (so vstavaným zvukovým vstupom), používatelia teraz môžu bezproblémovo nahrávať stretnutia cez mikrofón svojho zariadenia – kedykoľvek a kdekoľvek v okolí. svet.

Nahrávanie Skype hovorov

Ako nahrávate Skype hovory? To je téma, ktorej sa budeme venovať v tejto časti. Ak vás to zaujíma, nahrávanie skype hovoru je jednoduché ako 1-2-3 pomocou týchto 3 krokov: Spustite nahrávanie, vyberte si hlas alebo obrazovku a úrovne kvality zvuku, ktoré vám najviac vyhovujú, uistite sa, že nastavenie mikrofónu funguje správne

Nápady na produkty a ďalšie procesy sú objasnené zaznamenaním konverzačného rozhovoru, myšlienkového procesu, názornej ukážky atď. Dobrým produktívnym zvykom je naučiť sa robiť si poznámky o určitých úlohách vyslovených počas rozhovoru buď prostredníctvom textových anotácií, alebo si robiť poznámky do vlastného poznámkového bloku. Nahrávanie Skype hovoru uloží video a audio diskusiu s pridanými časovými pečiatkami a kľúčovými bodmi anotovanými pri ukladaní.

Ako nahrávať videohovory na Skype

a) Používateľ spustí nahrávanie kliknutím na tlačidlo Spustiť nahrávanie v spodnej časti okna Skype – keď to urobí, cez skype váš volajúci uvidí, že práve nahrávate!
b) Nahraný súbor bude uložený vo vašom rozhovore – Všetky vaše nahrávky cez Skype sú uložené vo formáte MP4 a zostanú dostupné 30 dníblank

Nahrávanie hovorov Google Meet alebo Google Hangouts

Google Workspace je služba od Googlu, ktorá organizáciám umožňuje mať vlastný priestor v Gmaile, Disku a ďalších špičkových produktoch Googlu.

Konverzácia cez chat je jednoduchá a rýchla, no je praktickejšia pre neformálne chaty. Používanie nahrávacích možností Google Meet zaisťuje, že stretnutia sú dobre zdokumentované a zabráni akejkoľvek možnosti nedorozumenia.

Ak chcete nahrávať schôdzu v službe Meet s oprávneniami správcu, musí byť pre váš účet zapnutá funkcia nahrávania. Osoba bude musieť prejsť do predvolieb „Nástroj“ v ponuke v štýle Google Play v doručenej pošte a stlačiť „Povoliť nahrávanie“.

Ak chcete spustiť nahrávanie stretnutia, musíte sa najskôr stretnúť na počítači. Keď sa každý prispôsobí vášmu vybranému videohovoru, môžete prejsť na koliesko nastavení na paneli s nástrojmi vášho videohovoru. Uistite sa, že toto koleso má povolené možnosti „Záznam“. Môžete tiež zmeniť svoje meno a pridať účastníkov.

Ako nahrať hovor Google Meet?

Telefón, ktorý dokáže premeniť video na text

Účastníci stretnutia budú automaticky upozornení, keď sa nahrávanie spustí alebo zastaví.

Postup nahrávania hovoru Google Meet je uvedený nižšie:

– 1. Začnite hovor s osobou, s ktorou chcete viesť videokonferenciu.

– 2. Kliknite na tlačidlo Spustiť nahrávanie a v okne uvidíte „Spustiť nahrávanie“ a v hornej časti obrazovky „Zastaviť nahrávanie“. Ak s vami sedia na jednom počítači iní ľudia, dostanú upozornenia, keď sa nahrávanie spustí alebo zastaví, ale iba účastníci tohto stretnutia alebo tí, ktorí súhlasili s pripojením sa k nemu kliknutím na upozornenia, budú môcť počuť, čo sa hovorí a uvidíte, čo sa deje v zábere na ich vačke skôr, ako začnete proces nahrávania. Rozhranie poskytuje účastníkom ovládacie prvky na zmenu veľkosti zobrazenia vačky

Asistenti AI uľahčujú začatie a ukončenie obchodného hovoru, zatiaľ čo jej prepisovacie služby vám umožnia prečítať si všetko, čo bolo povedané, a urobiť si poznámky o čomkoľvek dôležitom alebo relevantnom.

Ako pri každom novom nástroji, pravdepodobne nájdete niečo, čo vám nevyhovuje dostatočne; ale dúfajme, že výhody zatiaľ prevažujú nad touto relatívne malou nevýhodou.

Vyberte spôsob nahrávania

1: Použite prehrávač médií

Najlepší spôsob, ako zaznamenať obrazovku počítača, je z počítača. Najprv musíte previesť zvuk alebo video do formátu, ktorý si môžete stiahnuť do počítača a uložiť alebo napáliť na disk DVD alebo CD pomocou softvéru na napaľovanie videa alebo DVD.

Zvuk môžete nahrávať pomocou vstupu interného mikrofónu na prenosných počítačoch alebo mobilných telefónoch, no nie vždy je to dostatočná kvalita na to, aby softvér na spracovanie videa na text pracoval so zvukom. Ak namiesto zvukového súboru nahrávate video, budete ho musieť nahrať samostatne a neskôr ho importovať do Audacity.

Jedným zo spôsobov je použitie softvéru na snímanie obrazovky, ako je Wirecast, Open Broadcaster Software (OBS), QuickTime, SharePod, Jing Project)

2: Použite aplikácie Screen-Recorder

Softvér na nahrávanie obrazovky predstavuje jednoduchý prístup k nahrávaniu typu plug-and-play, ktorý je nákladovo efektívny a jednoducho sa používa. S týmto softvérom si stačí stiahnuť aplikáciu; zachytáva všetko z obrazovky počítača v reálnom čase bez zníženia kvality.

Nahrajte svoje video

Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je otvoriť nahrávaciu aplikáciu na vašom zariadení. Po splnení požiadaviek stačí stlačiť tlačidlo záznamu.

Účel videa

Teraz, keď ste dokončili nahrávanie zvuku prezentácie, je čas postarať sa o uloženie a exportovanie súboru. Tu je niekoľko jednoduchých krokov, ktoré treba dodržiavať

Najprv zastavte nahrávanie. Potom prejdite na súbor> uložiť ako> vyberte formát uloženia> pomenujte svoj projekt. Teraz exportujte súbor ako mp3 alebo mp4 tak, že prejdete na súbor a potom exportujete ako> vyberte mp3 alebo mp4.

Uchovajte si informácie

Ak chcete video zmeniť na text, môžete použiť nástroje ako Transkriptor. Pomocou Transkriptoru môžete video zmeniť na text, upraviť a uložiť najdôležitejšie informácie zo schôdze v textovom formáte. Je to dôležité, pretože vždy máme vysokú pravdepodobnosť, že niečo zabudneme z videa, ktoré sme si práve pozreli. A s prepismi mp3 a video prepismi ich teraz môžeme synchronizovať, aby si všetci účastníci mohli prepis vždy prečítať a anotovať.

V niektorých odvetviach, ako sú reklamné agentúry alebo vzdelávanie, priemyselný Transkriptor zjednodušuje prácu tým, že ľuďom šetrí schopnosť sústrediť sa na čokoľvek, len nie na hlavnú koncentráciu svojej práce.

Prístupnosť a legislatíva

Webová stránka by mala byť viac než len ozdobou internetu; mohla by byť alternatívou k nástrojom videokomunikácie. Takto by ľudia mali prístup ku komunikácii, ak by mali zdravotné postihnutie.

Komunikácia z 21. storočia dokáže odpovedať na niektoré otázky, ktoré telefóny a nové technológie nedokážu. Nové zákony držia krok s technológiou, aby rozpoznali potreby týchto novších zložiek.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts