Oplatí sa používať prepisovací softvér?

Nebolo by úžasné mať asistenta, ktorý za vás robí poznámky? Tu je váš asistent.

Použite Transkriptor a za pár minút premeňte svoj hlas na text. Šetrite energiu.

Ako používať softvér na prepis?

Hľadáte najlepší softvér na prepis? Chcete získať svoje peniaze? Chcete, aby tento softvér fungoval v systémoch Windows, Mac, Android a iPhone? Ste na správnom mieste!

a few transcription software exist in the market

Nahrajte svoj hlas.

Podporujeme širokú škálu formátov. Ak však máte nejaký súbor, ktorý má vzácny a jedinečný formát, mali by ste ho previesť na niečo bežnejšie, napríklad mp3, mp4 alebo wav.

Nechajte prepis na nás.

Transkriptor automaticky Prepíšte svoj súbor v priebehu niekoľkých minút. Po dokončení objednávky dostanete e-mail s informáciou, že váš text je pripravený.

Upravte a exportujte svoj text

Prihláste sa do svojho účtu a uveďte zoznam dokončených úloh. Nakoniec si stiahnite alebo zdieľajte súbory prepisu.

Prečo by ste mali používať prepisovací softvér?

Väčšina ľudí nepovažuje profesionálny prepisovací softvér alebo službu za investíciu do . Je to preto, že podceňujú, koľko času, peňazí a obsahu stratia, keď si prepis robia sami.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa spoločnosti rozhodnú použiť profesionálnu službu prepisu namiesto pokusu o prepísanie samých seba, je úroveň presnosti a kvality prepisu. Málokedy má zmysel, aby spoločnosti alebo ľudia obchádzali dodávateľa na základe ceny, keď majú pocit, že tomu môžu dať 20 minút, kým sa úplne vzdajú.

Okrem toho odvetvie prepisovania prešlo dlhú cestu vďaka vývoju   modelov strojového učenia. Tieto technológie uľahčili prepis vašich zvukových súborov oveľa jednoduchšie ako predtým.

Prepisovací softvér zanecháva ľuďom menej práce

Prepis je časovo náročný proces a ak si ho zadávateľ musí pred písaním ešte raz vypočuť, zaberie mu to viac času. Táto technika si vyžaduje aspoň dvoch ľudí, stačí zdvojnásobiť množstvo potrebného času a máte drasticky zníženú produktivitu pre iné povinnosti.

Vďaka technológiám, ako jesoftvér na rozpoznávanie hlasu , môžuspoločnosti odstrániť potrebu manuálnych prepisovateľov a navštíviť oveľa väčší počet zákazníkov každý deň.

Využitie a aplikácia AI sú efektívne, prekladajú komplikovaný text do strojovo čitateľných jazykov pomocou softvéru na rozpoznávanie reči. Okrem toho prepisovacie služby AI sú tiež lepšie v ľudskej kvalite, čo uľahčí prácu.

Prepisovací softvér vytvorí viac za rovnaký čas

Zamestnávanie prepisovacieho softvéru je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako zvýšiť produktivitu, skrátiť hodiny a týždne na minúty alebo sekundy.

Softvér na prepisy ide do krajnosti, aby šetril čas a maximalizoval výstup. Prepis jednej hodiny zvukového záznamu zvyčajne trvá zamestnancom niekoľko dní alebo dokonca týždňov, zatiaľ čo softvér to dokáže urobiť za menej ako hodinu v závislosti od kvality, ktorú používateľ do zvuku napíše.

Prepisovací softvér tiež poskytuje používateľom viac výstupov, pretože nebudú potrebovať osobu, ktorá pre nich bude pracovať, čo znamená, že priaznivo zloží všetky ich výstupy pre každý zdroj zvukového súboru.

Prepisovací softvér skôr zjednodušuje prácu so zvukom, než by ho nahrádzal. Skracujú hodiny a týždne práce na minúty alebo sekundy. To tiež umožňuje prepisovateľom na plný úväzok škálovať svoje výstupy bez toho, aby zvýšili svoj proces – čím pre seba vytvárajú väčšie zisky.

Prepisovací softvér robí menej chýb pri prepisovaní

Prepisovanie zvuku alebo ručné písanie dlhého článku môže byť náročná a časovo náročná úloha. Prepis nie je jednoduchá práca – pravdepodobne sa vyskytnú chyby v prepise. Nehovoriac o čase strávenom skúmaním toku transkripcie.

transcription software

Našťastie to prepisovací softvér uľahčil a výrazne zvýšil jeho presnosť. Teraz sa prepisovaný text automaticky zobrazuje v počítačoch s minimálny prevádzkovateľ vynaloží veľké úsilie.

Presnosť prepisu závisí od kvality okolitého hluku v konkrétnom prostredí. Manuálny prepis môže priniesť výsledok s množstvom chýb, ale existuje prepisovací softvér, ktorý dokáže tieto chyby zmierniť.

Ďalšou výhodou je, že ich môžete použiť v akomkoľvek prostredí a ich dokončenie vám zaberie neuveriteľne veľa času.

Prepisovací softvér je nákladovo efektívny

Prepisovací softvér je lacnejší a presný. Existuje prepisovací softvér, ktorý si účtuje menej ako jeden dolár za minútu a je dostupný pre každého

Príjem zvuku v komprimovanom alebo streamovanom formáte a jeho manuálna konverzia na text môže byť zaťažujúca. S ohľadom na túto skutočnosť vlády a firmy z celého sveta využívajú online prepisovací softvér na obídenie tohto problému.

Rozšírený dopyt po týchto službách prepisu, ľudského aj počítačového, znižuje ceny. Okrem toho softvér na prepis ponúka efektívnu integráciu pre komplexné úlohy spracovania zvuku, čím sa vždy zvyšuje kvalita pracovného postupu.

Výhodou týchto automatických nástrojov na prepis je rýchlosť, s akou dokážu spracovať obrovský objem zvukového materiálu naraz bez toho, aby preťažili jednotlivca, ktorý na ňom pracuje. Robia to aj bez akejkoľvek nekonzistentnosti formátovania medzi rozhovormi, ktoré prechádzajú jeden cez druhý počas súčasného používania na viackanálových stenách.

Prepisový softvér poskytuje časové pečiatky (iba niektoré z nich)

Časové pečiatky vložené do prepisu umožňujú používateľom zdieľať presný čas v rôznych reláciách. Časové kódy môžu tiež znázorniť prehrávanie obsahu so segmentmi a ich frekvenciu jednoduchým pohľadom na časovú pečiatku.

Lekárski prepisovatelia tiež používajú takýto softvér na prepis lekárskych záznamov s časovými pečiatkami vo vašom prepise. Umožňuje im ľahko sa vrátiť k veci tým, že preskočia späť na umiestnenie určitých kľúčových slov a po vyhľadaní toho, čo potrebujú vedieť, sa môžu s istotou pohnúť vpred.

Ako novinári používajú prepisovací softvér?

V posledných rokoch došlo k exponenciálnemu nárastu dopytu po generovaní obsahu, pričom termíny sa takmer vždy blížili dostatočne rýchlo na to, aby potenciálni autori nedávali medzi jednotlivými úlohami žiadnu časovú rezervu. Môže sa zdať, že to môže byť pre týchto autorov škodlivé.

Miera vyhorenia u novinárov niekedy presahuje 50% a nie je sa čomu čudovať – kvôli súťaživosti, opakovanosti, dlhým hodinám a vysokému stresu. Napriek tomu žurnalistika vždy znamenala zachovávanie ľudských práv, spravodlivé úsudky, prijímanie talentov a motiváciu k zmenám.

Cieľom tu nie je žurnalistiku poraziť, ale uznať závažnosť situácie. Vyhorenie v žurnalistike sa deje častejšie, ako si myslíme. A na vyššej úrovni ako v iných profesiách.

Prečo je používanie prepisového softvéru pre moderného novinára výhodné?

Ak zefektívnite svoj pracovný postup, urobíte ako novinár viac práce. Zarábať peniaze znamená šetriť čas. Nechajte Transkriptor urobiť prepis, aby ste sa mohli sústrediť na svoj príbeh.

Prepisovací softvér šetrí čas

Prepis umožňuje novinárom ušetriť čas a zdroje, stať sa skutočne nezávislými a získať prehľad o chybách svojich profesionálnych protivníkov.

Trh je plný spoločností poskytujúcich služby prepisu. Väčšina poskytovateľov sa však zameriava predovšetkým na ceny, pretože chcú, aby mnohí klienti podpísali zmluvy, pretože to zvyšuje ich ziskové marže. Hoci lacná služba môže zlákať viac zákazníkov, nie je vždy spoľahlivá a bezpečná, čo môže novinárov ohroziť.

Prepisovací softvér konvertuje rôzne typy médií na text alebo sa zobrazuje ako titulky na obrazovke. Softvér vám umožňuje používať rozpoznávanie reči na seriózne úlohy, ako je prepínanie hlasov, ak má váš klient sluchové postihnutie.

Prepisovací softvér uľahčí veľa práce novinárom, ktorí musia tráviť hodiny prepismi, ktoré sú nezmyselné a narúšajú ich morálku ťažšie, ako je potrebné.

best transcription service

Prepisovací softvér ustupuje aplikáciám, ako je písanie hlasom

 Vďaka softvéru na prepis hlasu môžu novinári a iní autori odstrániť časovo náročný proces písania článku a stráviť viac času prácou na tom, čo je dôležité – na svojom obsahu. Hlasové písanie je oveľa rýchlejšie ako písanie.

Hlasový záznamník je aplikácia, ktorá dokáže zaznamenať malé poznámky a hlasy a potom ich automaticky prepísať ako text na klávesnicu. Softvér na písanie hlasu môže pomôcť reportérom v ére investigatívnej žurnalistiky alebo všetkým novinárom, ktorí musia  a často cestovať, pretože na prácu s ním nepotrebujete internetové pripojenie.

Šum pozadia možno odfiltrovať na   . Hodí sa to aj počas rozhovorov, keď zhromažďujete informácie od niekoho, kto by mohol byť obrátený od vás, alebo pri nahrávaní niekoho, kto sa odmlčí, len čo zbadajú kameru.

Prepisovací softvér drží krok s rýchlym tempom rozhovorov

Ako novinár je dôležité, aby ste si najali administratívny tím, ktorý dokáže rýchlo prepísať vaše rozhovory. Toto je nevyhnutný na spustenie a riadenie procesu tvorby finálnej kópie vášho článku.

Držanie kroku s požiadavkami novinárov tým, že zostanete presní a rýchlejší , vám zaručí, že udržíte nízke náklady a všetci budú spokojní, čo vám umožní vytvárať nádherný novinársky obsah pre tlačové agentúry,

Užitočné je mať prepis v krátkom čase

Pomocou softvéru môžete nielen diskutovať, ale aj skúmať kontroverzné názory novinárov a historikov. Je to preto, že diskurzná analýza je proces systematickej analýzy jazyka na hľadanie stôp ideológie a obsahu.

Diskurzná analýza sa vykonáva už tridsať rokov na rôznych univerzitách, v organizáciách a inštitúciách po celom svete.

Titulky v denníku New York Times boli podrobené analýze diskurzu s cieľom zistiť, aké trendy   existujú v ich naratívoch. Zdroje ako The Wall Street Journal a časopis People analyzujú akademickí študenti, ktorí sa špecificky zaoberajú otázkami potratov alebo aktivizmom za práva žien na celom svete.

Čo sú niektoré softvéry na prepis zvuku?

Všetok softvér na prepis vykonáva podobnú úlohu, ale Transkriptor ponúka najlepšiu kvalitu a najnižšiu cenu. Tu sú ďalšie možnosti, ak chcete porovnať Transkriptor.

Happyscribe

Toto je služba prepisu zvuku , ktorá funguje vo viac ako 60 jazykoch. Poskytuje priestor aj na úpravy a korektúry. Happy scribe vám navyše dáva možnosť synchronizácie nástrojov tretích strán, aby ste si mohli jednoduchšie prispôsobiť prostredie.

Rev

Rev je skôr manuálna služba prepisu   ako softvér na prepis zvuku. Za minútu nahrávania si účtuje 1 a štvrť dolára. Tvrdia, že prácu dokončia do 12 hodín a s presnosťou 99 percent.

transcription services

Amberscript

Amberscript má možnosti manuálneho aj automatického prepisu. Podporujú ho spoločnosti ako Netflix, Disney a Microsoft. Je to robustný a dôveryhodný softvér na prepis zvuku a videa.


Nuance
Tento nástroj pripomína plnohodnotný nástroj produktivity. Umožňuje vám ovládať každú časť procesu vytvárania dokumentu iba pomocou vášho hlasu. Je to skvelý softvér na prepis zvuku na vytváranie projektov.

Trint

Trint je jedným zo skvelých softvérov pre prácu s prepisom zvuku AI. Má veľa možností, ako obohatiť svoje skúsenosti. Môžete robiť veci, ako je priraďovanie mien rečníkov a zanechanie pripomienok. Nakoniec môžete vec exportovať.

Otter

S Otter môžete okrem bežného prepisu robiť veľa vecí. Môžete pridať poznámky, kľúčové frázy a vizuálne prvky. Môžete trénovať algoritmus pre konkrétne hlasy, aby ste na ne v budúcnosti odkazovali. Tento produkt používa nespočetné množstvo spoločností ako Zoom, IBM a Dropbox, takže sa nemusíte obávať o dôveryhodnosť.

Scribie

Scribie poskytuje automatizované aj ľudské prepisy konverzácií. Ich klienti majú prepisy hotové už za 36 hodín. To im dáva čas potrebujú na preskúmanie a schválenie bez toho, aby museli stráviť zdĺhavou prácou na prepise konverzácie.

Slúži ako poskytovateľ pre všetkých obchodných profesionálov zo všetkých odvetví. Množstvo spoločností využíva a prisahá na služby, ktoré poskytujú pre svoje každodenné obchodné operácie.

Sonix.ai

Sonix je automatický prepisovací softvér AI, ktorý umožňuje komukoľvek nahrávať a nahrávať nahrávky v ich jazyku. Je to automatický systém na prepis zvuku a videa, ako aj na preklad a titulkovanie. Ide o kľúčovú schopnosť, pretože prepisovanie dlhých konverzácií od začiatku ručne môže byť nákladné alebo nedostatočné.

Sonix automatizuje celý proces, podporuje všetky jazyky bez potreby importu súborov alebo označovania prepisov časovými kódmi. Spoločnosť Sonix ponúka nahrávky ktoré sa dajú nahrať z webu alebo mobilných zariadení. Nahrávky môžu byť tiež prijaté v prílohe e-mailu alebo odoslané priamo z miestnych súborov.
video transcription
human-based transcription

GMR Transcription

GMR Transkripcia je ľudská prepisovacia služba, ktorá sa zameriava predovšetkým na kvalitu. V žiadnom aspekte procesu nie sú zapojené žiadne roboty. Spoločnosť GMR tiež poskytuje 99 % záruku presnosti.

Nezávislí korektori skontrolujú všetky prepisy, aby zistili, či v nich nie je chyba. Ak áno, okamžite vrátia vaše zvukové súbory s úhľadne napísanou opravou v spodnej časti. Žiadne škrty ani vypustenia neovplyvnia kontext dôležitého jazyka.

TranscribeMe

TranscribeMe je služba prepisu a titulkov pre video súbory. Hovoria, že ich AI je inteligentnejšia a presnejšia ako ľudia.

TranscribeMe má tiež rýchle časy obratu a ponúka dobré ceny za prepisovaný zvuk. (zvyčajne nájdete do približne 4 USD za 1 hodinu zvuku). Tieto tri faktory dávajú autorom zvýšenie produktivity tým, že zo svojho taniera odstránia najhorší prvok: prepis cenovej ponuky.

AI transcription
Mac transcription software

SpeechPad

SpeechPad posunul podnikanie s titulkami na takú úroveň, ktorú mnohí obdivovali. Je to jedna z najstarších online prepisových služieb a zahŕňa dva typy.

Zamestnanecká základňa SpeechPadu sa neobmedzuje len na anglicky hovoriacich ľudí. Poskytuje podporu pre prekladateľov iných jazykov, napríklad španielčiny, japončiny a nemčiny.

Používajú tiež softvér, aby zabezpečili, že titulky budú prezentované s dokonalou gramatikou bez akýchkoľvek nezrovnalostí a preklepov. A to im automaticky umožňuje dosiahnuť veľmi rýchle časy obratu.

Majú tiež najlepšie služby titulkov s dizajnom, ktorý zodpovedá prepisu. Čo uľahčuje čítanie alebo sledovanie v prípade potreby.

Keď hľadáte prekladateľa cudzích jazykov, SpeechPad je vaša prepisovacia služba. Niektoré z dôvodov zahŕňajú jeho rýchlo časy realizácie a konkurencieschopné ceny, ako aj dlhoročné skúsenosti.

Audio Transcirption Software User

V Transkriptore sa spájajú všetky výhody každého softvéru na prepis. Služba je rýchla, cenovo dostupná a presná. Začnite ho používať zadarmo hneď teraz!

Píšte veci na cestách.

Prístup zo všetkých zariadení.

Premena zvukových súborov na text v zariadeniach iphone a Android.

blank

Pozrite si, čo o nás povedali naši zákazníci!

Poskytujeme služby tisícom ľudí z akéhokoľvek veku, profesie a krajiny. Kliknite na komentáre alebo na tlačidlo nižšie a prečítajte si o nás úprimnejšie recenzie.

Maricelly G.
profesor
Zobraziť viac
Hlavnou výhodou je pre mňa čas. Aký skvelý nástroj pre mňa, práve teraz môžem robiť svoju prácu rýchlo a kvalitne. Transkriptor je naozaj dobrý nástroj pre výskumníkov, pretože musíme robiť tento druh úloh a nemáme veľa času na prepis.
Jimena L.
Zakladateľ
Zobraziť viac
Všetko je veľmi dobré, nie je to drahé, dobrý pomer ceny a kvality a je to aj celkom rýchle. Veľká presnosť vo vzťahu k časom titulkov a v rozpoznávaní slov. Bolo potrebné vykonať veľmi málo opráv.
Jaqueline B.
sociológ
Zobraziť viac
Na transkryptore sa mi najviac páčilo, že má vysokú presnosť. Vďaka ľahko použiteľnej platforme som potreboval iba upraviť interpunkciu
Predošlé
Ďalšie

často kladené otázky

Ľudia nahrajú svoje zvukové záznamy a za niekoľko minút dostanú automatický prepis z týchto zvukových záznamov.

Transkriptor má tisíce stálych zákazníkov, ktorí sú v bezpečí s vedomím, že budú splnení. Študenti, novinári, výskumní pracovníci a ďalší odborníci patria k tým, pre ktorých Transkriptor poskytuje. Každý mesiac bez problémov používajú softvér na prepis zvuku Transkriptors.

Transkriptor prevezme váš zvuk a dodá finálny produkt za menej ako polovicu času trvania pôvodného zvuku. Transkriptor zaručuje viac ako 90-percentnú presnosť aj pri tých najzablatenejších zvukových súboroch. A čo viac, môžete svoj konečný text upraviť pomocou nášho softvéru na prepis zvuku, ak budete chcieť neskôr opraviť nejaké chyby.

Transkriptor podporuje širokú škálu formátov vrátane mp3, mp4, wav… Dokonca aj keď máte súbor, ktorý má zvláštny formát, môžete použiť online nástroje, ako je convertio alebo cloudconvert, a byť hotový v priebehu niekoľkých minút.