Prepis podcastu: Rozšírte svoje publikum

Prepis podcastu? Čo je to?

Nie ste si istí, či by ste mali prepisovať svoje podcasty? Ďalej nehľadaj. Tento blog vás bude informovať o jeho výhodách. Transkripcia je proces transformácie sluchovej alebo zaznamenanej reči na textový alebo písaný jazyk. Pokiaľ ide o rast, prepis podcastov sa ukazuje ako mimoriadne prospešný nástroj. Podnikom pomáha šetriť čas a peniaze. Prepis vám umožňuje vziať svoje podcasty a zdieľať ich na sociálnych médiách, aby ste ich mohli lepšie vidieť. Budete tiež mať prehľad o optimalizácii pre vyhľadávače (SEO), ak budete pokračovať v aktualizácii svojho blogu o nový obsah.

Čo znamená transkripcia

Prepis prednášky alebo prejavu je proces zachytávania a opisu skutočných počutých jazykových vzorov reči a ich konverzie na jazykové symboly na uloženie a prehrávanie.

Prepis môže zahŕňať písanie rukou, pričom prepisovač napíše jednotlivé slová foneticky tak, ako ich počuje sluch, písmeno po písmene pomocou interpunkcie na vedenie výslovnosti. Písanie prepisovej notácie tradične symbolizuje svoj základný zvuk pomocou analogickej sady symbolov v tvare štvorca. Môžu sa však použiť akékoľvek grafické symboly, ktoré sú schopné inštruovať hlasový softvér alebo ľudských poslucháčov so zodpovedajúcou výslovnosťou.

Prečo by som mal prepisovať svoj podcast?

Prepisovacie služby môžu vziať váš zvuk a zmeniť ho na vyhľadávateľný text, ktorý je teraz prístupný širokej verejnosti. Výhody sú mnohé. Prepisy poskytujú ďalší spôsob marketingu vašich podcastov. Tiež umožňujú ľuďom so zdravotným postihnutím dôkladnejšie sa zapojiť do obsahu a pomáhajú vyhľadávačom identifikovať podcasty.

Prepis podcastu zlepšuje vašu SEO predajnosť, umožňuje ľuďom so sluchovým postihnutím vychutnať si váš obsah a dokonca vám pomôže viac sa stretnúť so zaneprázdnenou mamou, ktorá každý týždeň dostáva váš newsletter.

Prepis chlap

Ucho nie je jediný spôsob, ako pochopiť obsah; niektorí ľudia musia čítať, aby to všetko pochopili. S rýchlym šírením zariadení (ako sú smartfóny) existuje oveľa viac uší, ktoré sa pokúšajú vyplniť digitálny šum. Prepis podcastu prospieva týmto ľuďom tým, že im uľahčuje konzumáciu vášho obsahu.

Pokiaľ ide o SEO, prevedie váš obsah do užitočných úryvkov, ktoré sa stanú vyhľadávateľnými frázami na Googli.

Prepis podcastov zvyšuje vaše SEO

Vyhľadávače pracujú s textom, preto môžu prepisy zvýšiť viditeľnosť a pomôcť pri hodnotení vo vyhľadávači.

V prípade podcastov poskytuje prepis obsah, ktorý zvyšuje viditeľnosť vyhľadávacieho nástroja. Prepisy zvýšia porozumenie ľudí podcastom a pomôžu zoradiť vaše najobľúbenejšie frázy na Googli.

Po prepísaní svojich podcastov sa všetok obsah umiestni na jednu stránku ako akýkoľvek iný písaný obsah. Vyhľadávacie nástroje tak ľahko zistia váš obsah.

Čím je váš obsah pútavejší a pútavejší, tým vyššie bude vaše hodnotenie SEO. Ak chcete byť vo vyhľadávačoch vysoko, je dôležité mať niečo, čo môžu ľudia jednoducho zdieľať so svojimi priateľmi alebo kolegami.

Novoobjavená sila podcastov

Podcasty sú skvelým obsahom, pretože majú konverzačný charakter. To ostatným ľuďom uľahčuje zvýraznenie citovaných fráz. Samozrejme, musíte svoj obsah prepísať a nahrať ako text. Zvýraznením citovateľných a pútavých fráz v prepise je obsah pre ostatných atraktívnejší. To zvyšuje pravdepodobnosť, že ľudia budú zdieľať váš obsah na platformách sociálnych médií, ako sú Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat atď.

Podcasty zažívajú obrovský návrat vďaka trendom v podcastingu a politikom, ktorí sa rozhodli pre podcasty počas tlačových konferencií. Nie je teda prekvapujúce, že mnohé podcasty sú teraz dostupné ako prepisy.

Blogový príspevok má tiež vyššie postavenie vo vyhľadávačoch s podcastmi kvôli plynulosti medzi odsekmi a odsekmi. Nie je to kopírovanie a vkladanie, duplicitná práca, pokiaľ ide o podcasting.

Čím viac ľudí vás cituje, tým viac odkazov získate a tým vyššie bude vaše hodnotenie SEO.

Prepis podcastov poskytuje používateľom alternatívne spôsoby, ako si vychutnať váš obsah

Digitálna technológia sa stala platformou pre konzumáciu a zapojenie publika. Každý to môže urobiť a byť tvorcom obsahu. Ale čo ľudia, ktorí radšej čítajú materiál a neradi počúvajú? No, transkripcia im dáva médium v štýle audiokníh, ktoré ich baví viacerými spôsobmi ako kedykoľvek predtým.

Nahrávanie podcastu na prepis

Ľudia, ktorí uprednostňujú čítanie obsahu, možno nebudú chcieť sedieť pri počúvaní vašich problémov so zvukom. Ak chcete, aby si prezreli váš obsah, ponúknite im alternatívne spôsoby, ako zažiť váš materiál.

Najlepším riešením tohto problému je prepis podcastov a pridanie prepisov na váš web ako stránky.

Učenie prostredníctvom čítania

Prepisy môžu slúžiť ako spúšťače na zapamätanie si spomienok a vnemov a môžu ľuďom pomôcť sledovať myšlienky využitím nevyužitej mentálnej kapacity prostredníctvom postupného spracovania, ktoré je počas počúvania väčšinou nedostupné.

Prepis vašich podcastov vytvára interaktívny zážitok z čítania. Poslucháč má možnosť získať kompletnejšiu verziu podávaných informácií. Presnejšie povedané, prepis z reči do textu im poskytuje členenie podľa slov.

Toto je čoraz populárnejšie. Streameri sa vždy snažia nájsť spôsoby, ako svojim fanúšikom sprístupniť ich obsah. Používajú titulky na YouTube, prekladajú svoj materiál a distribuujú ho v rôznych formátoch. Nakoniec zaviedli prepisovanie podcastov, pretože to umožnilo svojim fanúšikom, ktorí radšej čítajú text ako počúvajú, vychutnať si ho iným spôsobom.

Nový vek príležitostí pre tvorcov obsahu

V tejto ére konzumácie špeciálneho obsahu sa ten istý obsah môže objaviť súčasne vo videu YouTube, podcaste, blogovom príspevku a prepise podcastu. Videá sú už nejaký čas prepisované, ale podcasty až donedávna nie.

Nezabudnite, že prepis vám tiež pomáha overiť, čo ste na nahrávke povedali, nájsť chyby a priznať si rozpory. Všetko toto prepisovanie má ďalšie výhody, pretože dáva novým tvorcom obsahu príležitosť zlepšiť svoje zručnosti, nájsť chyby a dokonca komunikovať jasnejšie bez toho, aby boli príliš podrobní.

Prepis vašich podcastov poskytuje dostupnosť

Keďže technológia prepisu pomáha toľkým ľuďom mnohými spôsobmi, dostupná verzia už nie je len ďalšou možnosťou – je nevyhnutná.

Existuje veľa ľudí, ktorí trpia stratou sluchu alebo poruchou sluchu. Ich postihnutie im bráni rozlúštiť obsah akejkoľvek formy komunikácie, ktorá zahŕňa písomnú komunikáciu, vizuálnu komunikáciu a zvukovú komunikáciu Ľudia so sluchovým postihnutím potrebujú nástroje – zvyčajne audiológa alebo rečového patológa – ktoré im pomôžu porozumieť informáciám, ktoré dostávajú, aby boli správne. ich úroveň.

Prepis vašich podcastov poskytuje dostupnosť. Umožňuje aj ľuďom so sluchovým postihnutím vychutnať si váš obsah a učiť sa z neho. Bez ohľadu na dostupnosť titulkov poskytuje transkripcia ďalšiu významovú vrstvu a vyjadruje dôležité nuansy a kontext, ktoré samotné slová a obrázky nedokážu vyjadriť. Keďže technológia prepisu pomáha toľkým ľuďom mnohými spôsobmi, dostupná verzia už nie je len ďalšou možnosťou – je nevyhnutná.

Nedovoľte, aby vaše publikum trpelo hlukom v pozadí

Prepis podcastov je vhodný na to, aby ste predišli strate poslucháčov z dôvodu nezrozumiteľnosti obsahu. Zahrnutie skrytých titulkov poskytuje prístupnosť prostredníctvom písaných zvukových stôp, čo umožňuje ľuďom, ktorí nemôžu počúvať, ako sú napríklad ľudia so sluchovým postihnutím, konzumovať obsah, ktorý je inak nedostupný na iných platformách, ako je YouTube alebo video na Facebooku.

Potreba dostupnosti môže viesť niektoré spoločnosti k tomu, aby prehodnotili spôsob, akým prevádzkujú svoj obchodný model. Je to z ich strany tvrdá práca, no dá sa to vnímať aj ako uvedomelejší biznis. Poskytnutie prístupu k vášmu obsahu znamená, že vaša spoločnosť sa stará o svoju komunitu a lepšie jej rozumie.

Keďže popularita podcastov neustále rastie, musíme nájsť spôsoby, ako držať krok s trendom pomocou aktualizovaných nástrojov, ktoré umožňujú jednoduchú dostupnosť. Stránky dokážu nielen prepísať všetok obsah podcastov, ale poskytnú aj prehľad o každom podcaste, ako je dĺžka, kultúrny rozprávač a ďalšie.

Prepis podcastov vám umožňuje zmeniť účel vášho obsahu

Obsah je miazgou vašej komunikačnej stratégie. Existuje mnoho spôsobov, ako to dodať svojmu publiku; chceli sme však preskúmať, ako môže prepis podcastov pomôcť v tomto procese zmenou účelu vášho obsahu.

Vytváranie obsahu pre rôzne platformy alebo formáty môže byť náročné. Namiesto toho, aby ste na výrobu materiálu najímali troch rôznych spisovateľov, možno budete musieť zamestnať iba jedného s odbornými znalosťami vo všetkých formátoch. Navyše, keďže podcasty sa tento rok stali populárnymi, zdá sa, že ide o najdostupnejší spôsob, ako osloviť nové publikum bez dodatočných nákladov na výrobu.

Zvuk vs. textový obsah

Zvukový segment je dôležitou formou obsahu. Najmä preto, že zvuková technológia sa stala tak sofistikovanou a podniky musia zabezpečiť, aby využili obrovský potenciál zvuku. Netreba však zabúdať ani na textový obsah. Prečo nevytvoríte oba typy obsahu s úsilím jedného? Prepis podcastov umožňuje majiteľom firiem nahrať zvukový obsah na svoje webové stránky. Potom vytvorte blogové príspevky alebo dokonca dotazníky z otázok položených účastníkmi podcastov. Prepis podcastov ako taký umožňuje používateľovi prístup k väčšej knižnici obsahu webových stránok, blogových príspevkov a správ. Prepisy podcastov ponúkajú nekonečné možnosti na prepracovanie audio rozhovoru do iných kľúčových textov.

Hostitelia podcastu

Kam zahrnúť prepisy podcastov?

Publikovanie prepisu konverzácií zefektívňuje proces pred odvysielaním. Konverzácie z každej epizódy sa dajú ľahko premeniť na týždenný blogový seriál. Ak je každá epizóda dostupná na svojej vlastnej stránke, tak aj prepis. Ľudia môžu sťahovať a čítať bez toho, aby vôbec počúvali zvuk.

Tento typ organizácie zjednodušuje prepisy podcastov a umožňuje čitateľom vychutnať si viac ako jeden podcast súčasne.

Prepisy podcastov by mali byť zahrnuté na stránkach epizód podcastov, okrem ich vlastných stránok, vrátane odkazov na pôvodné epizódy podcastov. Na jednoduché stiahnutie by mali existovať aj zbierky prepisov.

často kladené otázky

Ako získam prepis podcastu?

Tu sú dve možnosti: buď prepíšete svoj podcast manuálne (čo zaberie oveľa viac času) alebo zaznamenáte slová vychádzajúce z vašich úst pomocou automatického softvéru, ktorý vygeneruje okamžitý prepis. Ak máte pocit, že by to nebolo dostatočne presné; nahrajte svoje vlastné zvukové súbory a nechajte pracujúcich profesionálov pripraviť všetko za vás.blank

Môžem previesť podcast na text?

Možno sa vám to bude zdať zvláštne, ale môžete. Tento proces je nielen lacný a jednoduchý, ale prináša aj množstvo nových kreatívnych nápadov. Jeden z týchto softvérov môžete vyskúšať kliknutím na logo Transkriptor!blank

Aký je najlepší softvér na prepis podcastov

Transkriptor je jednoduchá a rýchla alternatíva k sofistikovanejším programom na trhu, ktorá umožňuje rýchlejšie a presnejšie prepisy. Podcasty sú silným médiom komunikácie informácií, ktorých popularita je na vzostupe, no môže byť veľmi drahá, ak sa vám nepovaľujú kopy peňazí.blank

Prečo by som mal prepisovať svoj podcast?

Spolu s vytváraním samostatných podcastov by organizácie, ktoré chcú osloviť širšie publikum, mali zvážiť prepis svojich podcastov. Prepis vašich podcastových videí umožní ich lepšie vyhľadávanie a pomôže vám zvýšiť váš obsah na platformách sociálnych médií.
Okrem možnosti osloviť nové publikum prostredníctvom prepisov môžu videá, infografiky a texty pomôcť optimalizovať obsah pre vyhľadávače.blank

Čo robíte s prepisom podcastu?

Po konverzii zvukových stôp na prepisy ich môžete pomocou nástrojov premeniť na úplné blogové príspevky.

Môžu sa použiť na vytváranie blogových príspevkov s kľúčovými slovami, ktoré by ste použili aj na účely SEO, na propagáciu podcastu na kanáloch sociálnych médií a na zdieľanie epizódy na iTunes alebo inde.

Aby boli vaše podcasty úspešné, nie je potrebné robiť všetky tieto veci. Využitie týchto rôznych foriem obsahu však poskytuje vášmu obsahu kvality, ako je novosť a jedinečnosť na dnešnom trhublank

Môžete získať prepis podcastu?

Keď počúvate podcast, možno si ho budete chcieť prehrať, zdieľať s niekým alebo si pozrieť jeden z citátov v ňom. Ak však niekto neposkytne prepis, nemôžete tieto operácie vykonať.

Ak poskytovateľ ponúka prepisy (niekedy sa dajú nájsť na požiadanie alebo za poplatok), potom áno, ale ak ich nesprístupní – príbeh vášho života! Bez toho, aby ste si sami naskenovali hodiny nahrávania, neexistuje žiadna iná cesta!blank

Prepisuje Spotify podcasty?

Spotify štandardne nemá prepisy podcastov, aj keď ich začali pridávať do niektorých podcastov. Takže, bohužiaľ, musíte vytvoriť svoje vlastné prepisy.blank

Pomáhajú prepisy podcastov SEO?

Prepisy podcastov poskytujú množstvo informácií pre hodnotenie SERP. Aby sa podcast umiestnil vyššie na stránkach s výsledkami vyhľadávacích nástrojov, mal by mať sprievodný prepis epizódy. Prepis podcastu by mal viac údajov na skenovanie, a preto by sa dostal k viacerým vyhľadávačom/potenciálnym poslucháčom daného konkrétneho podcastu.blank

Ako formátovať prepis podcastov?

Transkriptor je aplikácia, ktorá prepisuje vaše podcasty, takže si ich môžete kedykoľvek prečítať. Tento nástroj môžete jednoducho použiť na konverziu fyzických zvukových alebo obrazových záznamov na upraviteľné digitálne prepisy s dostupnými možnosťami formátovania.blank

Kde nájdem prepisy podcastov?

Väčšina podcastov v súčasnosti slúži len na prehrávanie zvuku. Jedným zo spôsobov, ako odhaliť prepisy týchto podcastov, je požiadať o ne jednotlivo na webovej stránke vysielateľa alebo použiť akúkoľvek prepisovaciu službu a urobiť si prepis sami.blank

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts