Dôvody na pridávanie titulkov do videa

Odhadovaný čas čítania: 6 minutes

Priemerná dĺžka ľudskej pozornosti sa zmenšuje, pretože trávime viac času prechádzaním nekonečným množstvom stimulácií. V dnešnej dobe ľuďom chýba trpezlivosť prečítať si celý článok, aby získali informácie. Namiesto toho sa obracajú na chytľavé video formy, ktoré idú priamo k veci. Moderná spoločnosť sa naďalej vyvíja smerom k digitálnemu svetu, takže podniky musia využívať svoju internetovú prítomnosť. Digitálna prítomnosť pomáha tvorcom vyniknúť v konkurencii na trhu a upútať pozornosť publika. Bez ohľadu na váš cieľ môžete osloviť väčšie publikum a zároveň uprednostniť dostupnosť, keď k videu pridáte titulky.

Video titulky zvyšujú dôveru, spoľahlivosť a dostupnosť

Všade sú dobré a zlé príklady titulkov. Pravdepodobne ste to videli, ak ste niekedy sledovali YouTube alebo streamovacie platformy ako Netflix, Hulu alebo HBO Max. Možno ste dokonca videli nesprávny text na videách TikTok s automatickými titulkami. Obyčajnú chybu v prepise na videu si odborník na danú tému, ktorý rozumie kontextu, nemusí všimnúť. Nesprávne prepisy však môžu úplne zmeniť význam videa pre ostatných.

Ľudský druh je v porovnaní s inými zvieratami mimoriadne vyspelý vďaka našej schopnosti využívať jazyk na efektívnu komunikáciu. Presné titulky vo videu poskytujú dostupnosť pre ľudí s rôznymi schopnosťami učenia a jazykovými silnými stránkami. To poskytuje rovnakú príležitosť porozumieť obsahu na úrovni ľudí okolo nich. Titulky môžu pomôcť preklenúť medzery v porozumení pre vizuálnych študentov, ktorí sa snažia zostať sústredení, keď počúvajú niekoho, kto hovorí.

Okrem toho sú titulky užitočné pre ľudí, ktorí sa učia alebo si precvičujú počúvanie obsahu v novom jazyku. Kombinácia vizuálnych a sluchových informácií môže pomôcť vytvoriť ucelenejší obraz obsahu. Titulky vo videu môžu dokonca umožniť ľuďom so sluchovým postihnutím sledovať ich, aby sa každý mohol učiť z rovnakého obsahu.

Spoločnosť, ktorá pridáva titulky k videu
Ktoré odvetvia profitujú z prepisu videa?

S rastúcou popularitou krátkych videomédií je čoraz dôležitejšia požiadavka preložiť obsah týchto videí do textu. Tento krok je obzvlášť potrebný pri vytváraní základnej úrovne porozumenia medzi všetkými zúčastnenými stranami. Nezáleží na tom, či sú vaše zámery pri pridávaní titulkov k videu osobné alebo profesionálne. Takmer každý môže využiť softvér na prepis videa , aby bol obsah prístupnejší.Someone who turns their video to text

Študenti na všetkých úrovniach vzdelávania

Či už ste zapísaní na základnej škole alebo na postgraduálnom programe, študenti majú každý deň pridelené veľké kusy čítania. V závislosti od stupňa vzdelania musia žiaci absolvovať tri až sedem vyučovacích hodín súčasne. Každá trieda často prideľuje požadované materiály na čítanie a obsah, za ktorý je študent zodpovedný počas svojho voľného času.

Poskytnúť skupine študentov rovnaké zdroje nie je vždy fér. Študenti s rôznymi štýlmi učenia budú tieto informácie spracovávať na rôznych úrovniach. Niektorí študenti uprednostňujú vizuálne učenie, ale musia sa učiť prostredníctvom videí. Pre tohto študenta môže byť prístup k automatickému prepisovaciemu softvéru neoceniteľný pre efektívnosť výučby.

Akademický obsah môže byť prezentovaný vo forme videí, dokumentárnych filmov alebo aj ako živo nahraná prednáška. Môže to byť ťažké stráviť, ale možnosť pridať k videu titulky tento proces výrazne uľahčí. Študenti sa nemusia spoliehať na svoj výklad profesorovho prízvuku alebo výberu fráz. Teraz môžu využívať spoľahlivý softvér, ktorý im poskytne referenčný bod pri robení poznámok k videu.

Budova

Učitelia a profesori v celom odvetví vzdelávania

Pridávanie spoľahlivých titulkov k videám nie je obmedzené len na študentov. V skutočnosti môžu učitelia a profesori, ktorí využívajú prepisovací softvér, ako je Transkriptor , výrazne profitovať. Titulky sprístupňujú učebné materiály s cieľom optimalizovať ich porozumenie pre všetkých študentov.

Keď učitelia pripravujú hodiny pridávaním titulkov k materiálom na prednášky, študenti majú väčšiu šancu na úspech. Učitelia pridávajú k videám titulky, aby trieda mohla sledovať lekciu súčasným počúvaním a čítaním. Toto dvojité poskytovanie informácií podporuje sústredenie a angažovanosť počas prednášky. Týmto spôsobom je pravdepodobnejšie, že vás študenti počas vyučovania budú počúvať a získajú hodnotu z obsahu.

Novinári a anketári

Každý, kto je zapojený do komunikácie informácií na rôznych platformách, môže využiť softvér, ktorý pomáha pridávať titulky do videa. Pre novinárov, ktorí aktívne vedú rozhovory s ľuďmi a prekladajú informácie do článkov, môže byť Transkriptor neoceniteľný.

Mnohí novinári sa rozhodnú viesť rozhovory verbálne, pričom využívajú nahrávacie zariadenia na zachytenie odpovedí respondenta. To im pomáha udržiavať plynulosť konverzácie a čo najlepšie využiť príležitosť klásť otázky. V minulosti museli novinári manuálne prepisovať svoje rozhovory predtým, ako premenili informácie na pútavý článok. Pomocou softvéru na prevod videa do textu môžu novinári ušetriť čas a zamerať svoju pozornosť na to, čo vedia najlepšie.

Výskumníci

Akademickí výskumníci, výskumní asistenti, študenti alebo amatérski výskumníci môžu využiť softvér na pridávanie titulkov do videí. Nástroje automatického prepisu vám efektívne šetria čas, keď potrebujete filtrovať veľké množstvo informácií. Šesťdesiatminútový dokument to dokáže premeniť na dôveryhodný scenár, ktorý môžete jednoducho prelistovať a nájsť to, čo potrebujete. Ľudia môžu na svojom PC alebo Macu použiť funkciu Control-F alebo Command-F na vyhľadávanie kľúčových slov, ktoré hľadajú. Prístup k prepísaným informáciám umožňuje výskumníkom pracovať inteligentnejšie, nie tvrdšie.

Tvorcovia obsahu

Mnohí z nás si v priebehu rokov vytvorili aspoň jednu platformu sociálnych médií. Vaša cesta pravdepodobne začala udržiavať kontakt s rodinou a priateľmi po celom svete. Bez ohľadu na to, odvetvie sociálnych médií sa v roku 2022 stalo jednou z najlepších príležitostí pre podnikanie a vytváranie sietí. Tieto platformy sociálnych médií súťažia o zapojenie používateľov a čas strávený v aplikácii. V dôsledku toho sa zdá, že najnovším trendom, ku ktorému sa prikláňajú všetky aplikácie, je zameranie sa na krátkodobý videoobsah. To, čo začalo s Vine a vyvinulo sa na Musically a TikTok, ovplyvnilo mnohých ďalších, aby kráčali v ich stopách. Aby nasledoval trend, Instagram predstavil svoju funkciu Reels a YouTube vytvoril Shorts.

Tvorcovia obsahu, ktorí vo svojich videách, či už krátkych alebo dlhých, používajú blízke titulky, sú chválení za ich inkluzívnosť. Najmä pri vyhľadávaní krátkych videí pre zábavu ľudia oceňujú možnosť vychutnať si obsah so zvukom alebo bez zvuku. Niektorí ľudia zanedbávajú sledovanie videa, ak v ňom chýbajú titulky. Tvorcovia obsahu, ktorí chcú optimalizovať svoje zapojenie a rozšíriť svoju sledovanosť, budú mať prospech z pridávania titulkov do videa.

Keďže je náš svet čoraz viac prepojený prostredníctvom internetu, prioritou musí zostať dostupnosť a inkluzívnosť. Bez ohľadu na to, v ktorom odvetví sa nachádzate, používanie softvéru na pridávanie titulkov k videu vám môže ušetriť hodiny práce. Ak potrebujete pomoc s prepisom, pomocou prepisovacieho softvéru vám môže poskytnúť presne prepísané videá stlačením jediného tlačidla.

Nezáleží na tom, či chcete pridať titulky k existujúcemu videu alebo zlepšiť interakciu s vašimi vlastnými videami. Teraz môžete prestať strácať čas filtrovaním cez ohromujúce množstvo informácií. Pozrite sa na Transkriptor , kde nájdete najspoľahlivejší, cenovo dostupný a dostupný softvér na transformáciu videa na presný skript.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts