Vyplatí se používat přepisovací software?

Předpokládaná doba čtení: 12 minut

Proč byste měli používat přepisovací software?

Většina lidí nepovažuje profesionální přepisovací software nebo službu za investici. Je to proto, že podceňují, kolik času, peněz a obsahu ztratí, když si sami provedou přepis.

Jedním z hlavních důvodů, proč se společnosti rozhodnou použít profesionální přepisovací službu před pokusy o přepis samy, je úroveň přesnosti a kvality přepisu. Málokdy má smysl, aby společnosti nebo lidé obcházeli dodavatele na základě ceny, když mají pocit, že tomu mohou dát 20 minut, než se úplně vzdají.

Kromě toho průmysl přepisu ušel dlouhou cestu díky vývoji modelů strojového učení. Díky těmto technologiím je přepis vašich zvukových souborů mnohem snazší než dříve.

Méně práce pro lidi

Přepis je časově náročný proces, než jej napsat na papír, a zabere to více času, pokud zadávač potřebuje před psaním znovu poslouchat.“

Tato technika vyžaduje alespoň dva lidi, stačí dvojnásobek potřebného času a máte drastické snížení produktivity pro jiné úkoly. Díky technologii, jako je software pro rozpoznávání hlasu, mohou společnosti odstranit potřebu ručních přepisovačů a každý den navštívit mnohem větší množství zákazníků. Využití a aplikace umělé inteligence jsou efektivní, překládají komplikovaný text do strojově čitelných jazyků pomocí softwaru pro rozpoznávání řeči. Přepisové služby umělé inteligence jsou také lepší v lidské kvalitě, což usnadní práci.

Více výstupu za stejnou dobu

Používání přepisovacího softwaru je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zvýšit produktivitu, zkrátit hodiny a týdny na pouhé minuty nebo sekundy.

Přepisovací software jde do značné míry směrem k úspoře času a maximalizaci výstupu. Zaměstnancům obvykle trvá několik dní nebo dokonce týdnů, než přepíší jednu hodinu zvukového záznamu, zatímco software to zvládne za méně než hodinu v závislosti na kvalitě vysázené uživatelem na zvuk. Přepisovací software také poskytuje uživatelům více výstupů, protože nebudou potřebovat osobu, která pro ně pracuje, což znamená příznivě skládat všechny jejich výstupy pro každý zdroj zvukového souboru.

Přepisovací software spíše zjednodušuje práci se zvukem, než aby jej nahradil. Zkrátili hodiny a týdny práce na pouhé minuty nebo sekundy. To také umožňuje přepisovatelům na plný úvazek škálovat své výstupy, aniž by zvyšovali svůj proces – a tím pro sebe generovali větší zisky.

Méně chyb při přepisu

Přepis zvuku nebo ruční psaní dlouhého článku může být náročný a časově náročný úkol. Přepis není snadný úkol – pravděpodobně se vyskytnou chyby v přepisu. Nemluvě o čase stráveném kontrolou toku přepisu.

Naštěstí to přepisovací software usnadnil a výrazně zvýšil jeho přesnost. Nyní se přepsaný text automaticky objeví na počítačích s minimálním úsilím operátora.

Přesnost přepisu závisí na kvalitě okolního hluku v konkrétním prostředí. Manuální přepis může přinést výsledek se spoustou chyb, ale existuje přepisovací software, který může tyto chyby zmírnit. Další výhodou je, že je můžete použít v jakémkoli prostředí a jejich dokončení vám zabere nepozorovatelné množství času.

Kancelář, která používá přepisovací software

Efektivita nákladů

Přepisovací software je levnější a přesný. Existuje přepisový software, který si účtuje méně než dolar za minutu a je přístupný všem

Příjem zvuku v komprimovaném nebo streamovaném formátu a jeho ruční převod na text může být zatěžující. S ohledem na tuto skutečnost vlády a podniky z celého světa využívají online přepisovací software k obejití tohoto problému.

Široká poptávka po těchto transkripčních službách, lidských i počítačových, snižuje ceny Navíc přepisovací software nabízí účinnou integraci pro komplexní úlohy zpracování zvuku a vždy zlepšuje kvalitu pracovního postupu. Výhodou těchto automatizovaných přepisovacích nástrojů je rychlost, s jakou dokážou zpracovat obrovské množství zvukového materiálu najednou, aniž by přetěžovaly jednotlivce, kteří na něm pracují. Dělají to také bez jakékoli nekonzistence formátování mezi rozhovory, které se navzájem míjejí při současném použití na vícekanálových stěnách.

Možnost časových razítek

Časová razítka vložená do přepisu umožňuje uživatelům sdílet přesný čas v různých relacích. Časové kódy mohou také znázornit přehrávání obsahu se segmenty a jejich frekvenci pouhým pohledem na časové razítko.

Lékařští přepisovatelé také používají takový software k přepisu lékařských záznamů s časovými razítky ve vašem přepisu. Umožňuje jim snadno se vrátit k věcem skokem zpět na umístění určitých klíčových slov a po vyhledání toho, co potřebují vědět, se mohou s jistotou pohnout vpřed.

Jak novináři používají přepisovací software?

V posledních letech došlo k exponenciálnímu nárůstu poptávky po generování obsahu, přičemž termíny se téměř vždy blíží dostatečně rychle na to, aby potenciálním autorům nedávaly mezi úkoly žádnou časovou rezervu. Může se zdát, že to může být pro tyto spisovatele škodlivé.

Míra vyhoření u novinářů někdy přesahuje 50 % a není se čemu divit – kvůli soutěživosti, opakovatelnosti, dlouhým hodinám a vysokému stresu. Nicméně žurnalistika vždy znamenala zachování lidských práv, spravedlivé úsudky, přijetí talentů a motivaci ke změnám.

Cílem zde není hanit žurnalistiku, ale uznat závažnost situace. K vyhoření v žurnalistice dochází častěji, než si myslíme. A na vyšší úrovni než v jiných profesích.

Proč je tedy přepisovací software pro moderního novináře nezbytný?

Přepisovací software šetří čas

Přepis umožňuje novinářům ušetřit čas a prostředky, stát se skutečně nezávislými a získat vhled do chyb svých profesionálních protivníků. Trh je zamořen společnostmi poskytujícími přepisové služby. Na co se ale většina poskytovatelů zaměřuje především, jsou ceny, protože chtějí, aby smlouvy podepsalo mnoho klientů, protože to zvyšuje jejich ziskové marže. Přestože levná služba může lákat více zákazníků, není vždy spolehlivá a bezpečná, což může novináře vystavit riziku.

Přepisovací software převádí různé typy médií na text nebo se zobrazuje jako titulky na obrazovce. Tento software vám umožňuje používat rozpoznávání řeči pro závažné úkoly, jako je přepínání hlasů, pokud je váš klient sluchově postižen.

Přepisovací software usnadní spoustu práce novinářům, kteří musí trávit hodiny přepisy, které postrádají smysl a strhávají jejich morálku hůř, než by bylo potřeba.

Pracovní stanice

Ustupuje aplikacím, jako je psaní hlasem

Se softwarem pro přepis hlasu se mohou novináři a další autoři zbavit časově náročného procesu psaní článku a strávit více času prací na tom, na čem záleží – na jejich obsahu. Hlasové psaní je mnohem rychlejší než psaní.

Hlasový záznamník je aplikace, která dokáže zaznamenat malé poznámky a hlasy a poté je automaticky přepsat jako text na klávesnici. Software pro psaní hlasem může pomoci reportérům v éře investigativní žurnalistiky nebo každému novináři, který musí často bádat a cestovat, protože k práci s ním nepotřebujete připojení k internetu. Šum na pozadí lze odfiltrovat. Hodí se také během rozhovorů při shromažďování informací od někoho, kdo by mohl stát čelem k vám, nebo při natáčení někoho, kdo se zlomí, jakmile zahlédne kameru.

Držte krok s rychlým tempem vedení rozhovorů

Jako novinář je důležité, abyste si najali administrativní tým, který dokáže rychle přepsat vaše rozhovory. To je nezbytné pro zahájení a řízení procesu vytváření konečné kopie vašeho článku. Držet krok s požadavky žurnalistiky tím, že zůstanete přesní a rychlejší, zajistí, že udržíte podnikání na nízké úrovni a všichni budou spokojeni, což vám umožní produkovat skvělý novinářský obsah pro tiskové agentury,

Užitečné je mít přepis v krátkém oznámení

Pomocí softwaru můžete nejen diskutovat, ale také zkoumat kontroverzní názory novinářů a historiků. Je tomu tak proto, že analýza diskurzu je proces systematického analyzování jazyka na stopy ideologie a obsahu. Analýza diskurzu byla za posledních třicet let prováděna na různých univerzitách, organizacích a institucích po celém světě.

Titulky v New York Times byly podrobeny analýze diskurzu, aby se zjistilo, jaké trendy existují v jejich vyprávěních. Zdroje, jako je The Wall Street Journal a časopis People, analyzují akademičtí studenti, kteří se zabývají konkrétně otázkami potratů nebo aktivismem za práva žen po celém světě.

Co jsou některé software pro přepis zvuku?

Veškerý přepisový software dělá podobný úkol, ale Transkriptor nabízí nejlepší kvalitu a nejnižší cenu. Zde jsou další možnosti, pokud chcete porovnat Transkriptor.

Happyscribe

Jedná se o službu přepisu zvuku, která funguje ve více než 60 jazycích. Poskytuje také prostor pro úpravy a korektury. Happy scribe vám navíc dává možnost synchronizovat nástroje třetích stran, aby vám usnadnily přizpůsobení prostředí.

Rev

Rev je spíše služba ručního přepisu než software pro přepis zvuku. Za minutu záznamu si účtujete 1 a čtvrt dolaru. Tvrdí, že práci dokončí do 12 hodin as 99procentní přesností.

Amberscript

Děti při pohledu na počítač

Amberscript má možnosti ručního i automatického přepisu. Je podporován společnostmi jako Netflix, Disney a Microsoft. Je to robustní a důvěryhodný software pro přepis zvuku a videa.

Odstín

Tento nástroj připomíná plnohodnotný nástroj produktivity. Umožňuje vám ovládat každou část procesu vytváření dokumentu pouhým hlasem. Je to skvělý software pro přepis zvuku pro vytváření projektů.

Trint

Trint je jedním ze skvělých programů pro práci s přepisem zvuku AI. Má spoustu možností, jak obohatit své zkušenosti. Můžete dělat věci, jako je přiřazení jmen řečníků a zanechání připomenutí. Nakonec můžete věc exportovat

Vydra

S Vydrou můžete kromě běžného přepisu dělat tolik věcí. Můžete přidávat poznámky, klíčové fráze a vizuální prvky. Můžete trénovat algoritmus pro konkrétní hlasy, aby se na ně v budoucnu odkazovalo. Tento produkt používá nespočet společností jako Zoom, IBM a Dropbox, takže se nemusíte obávat o důvěryhodnost.

Scribie

Scribie poskytuje automatické i lidské přepisy konverzací.

Jejich klienti mají své přepisy hotové za pouhých 36 hodin. To jim dává čas, který potřebují ke kontrole a schválení, aniž by museli utrácet zdlouhavé přepisování konverzací.

Slouží jako poskytovatel pro všechny obchodní profesionály ze všech průmyslových odvětví. Mnoho společností používá a přísahá na služby, které poskytují pro své každodenní obchodní operace.

 

Sonix.ai

Sonix je automatický přepisovací software AI, který umožňuje komukoli nahrávat a nahrávat nahrávky v jejich jazyce. Jde o automatický systém pro přepis zvuku a videa, stejně jako pro překlad a titulkování. To je klíčová schopnost, protože ruční přepis dlouhých konverzací od nuly může být nákladný nebo neadekvátní. Sonix celý proces automatizuje a podporuje všechny jazyky bez nutnosti importu souborů nebo označení přepisů časovými kódy.

Chlap, který používá přepisovací software k urychlení svého podnikání

Sonix nabízí nahrávky, které lze nahrát z webu nebo mobilních zařízení. Nahrávky mohou být také přijímány jako příloha e-mailu nebo odeslány přímo z místních souborů.

Přepis GMR

GMR Transkripce je přepisová služba založená na lidech, kde je kladen důraz především na kvalitu. V žádném aspektu procesu nejsou zapojeni žádní roboti. GMR má také 99% záruku přesnosti.

nezávislí korektoři kontrolují všechny přepisy, aby zjistili, zda nedošlo k chybě. Pokud ano, okamžitě vrátí vaše zvukové soubory s úhledně napsanou opravou ve spodní části. Žádné škrty nebo mazání neovlivní kontext důležitého jazyka

TransscribeMe

TranscribeMe je služba přepisu a titulků pro video soubory. Říkají, že jejich AI je chytřejší a přesnější než lidé.

TranscribeMe má také rychlé doby zpracování a nabízí dobré ceny za přepisovaný zvuk. (obvykle se nachází do přibližně 4 USD za 1 hodinu zvuku). Tyto tři faktory poskytují spisovatelům zvýšení produktivity tím, že odstraní nejhorší prvek z jejich talíře: přepis nabídky.

SpeechPad

SpeechPad posunul podnikání s titulkováním na takovou úroveň, kterou mnozí obdivovali. Je to jedna z nejstarších online přepisových služeb a zahrnují dva typy.

Zaměstnanecká základna SpeechPadu se neomezuje pouze na anglicky mluvící. Poskytuje podporu překladatelům pro jiné jazyky, například španělštinu, japonštinu a němčinu. Používají také software, aby zajistili, že titulky budou prezentovány s dokonalou gramatikou bez jakýchkoliv nesrovnalostí a překlepů. A díky tomu se jim automaticky daří dosahovat velmi rychlých časů obratu.

Mají také nejlepší titulkovací služby s designem, který odpovídá přepisu. Což usnadňuje čtení nebo sledování v případě potřeby.

Když hledáte překladač cizích jazyků, SpeechPad je vaše přepisovací služba. Některé z důvodů zahrnují rychlé dodací lhůty a konkurenceschopné ceny a také mnohaleté zkušenosti.

Žena, která analyzuje příspěvky na sociálních sítích

Často kladené otázky

Proč je Transkriptor nejlepší software pro přepis zvuku

Transkriptor má tisíce stálých zákazníků, kteří jsou v bezpečí s vědomím, že budou splněni. Mezi ty, které poskytujeme, patří studenti, novináři, výzkumní pracovníci a další odborníci. Používají náš software pro přepis zvuku každý měsíc bez problémů. Nahrají svůj zvuk a během několika minut získají automatický přepis tohoto zvuku.

blank

Co dělá Transkriptor?

Transkriptor je strašně rychlý. Vezme váš zvuk a dodá konečný produkt za méně než poloviční dobu trvání vašeho původního zvuku. Je to také tak přesné, jak přicházejí. Transkriptor zaručuje více než 90procentní přesnost i u těch nejzablácenějších zvukových souborů. A co víc, můžete svůj konečný text upravit pomocí našeho softwaru pro přepis zvuku, pokud budete chtít později opravit nějaké chyby.A device that has transcription software

Podporuje Transkriptor všechny formáty?

Pokud jde o bohatost možností, důvěřujte Transkriptoru a zapomeňte na své potíže. Podporujeme mnoho formátů, včetně, ale nejen mp3, mp4, wav… Jen tak můžete bez problémů přepisovat své audio. I když máte soubor v podivném formátu, můžete použít online nástroje, jako je convertio nebo cloudconvert , a hotovo během několika minut. Podporujeme také více než 20 jazyků, takže bez ohledu na jazyk vašeho zvuku můžete získat textovou verzi bez problémů.Audio Transcirption Software User

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Jak převést Mp3 na text? (Tutorial)

Převeďte MP3 na text v roce 2022 Transkriptor je online webová aplikace, která převádí MP3 na text. Můžete nahrát jakýkoli mediální soubor a během několika