Vyplatí se používat přepisovací software?

Grafika přepisovacího softwaru s počítačem, sluchátky, skripty a ikonami pro převod hlasu na text.
Zhodnocení efektivity a přínosů používání přepisovacího softwaru: Je to pro profesionály smysluplná investment?

Transkriptor 2022-02-26

Nebylo by úžasné mít asistenta, který za vás dělá poznámky? Tady je váš asistent.

Použijte Transkriptor a převeďte svůj hlas na text během několika minut. Šetřete svou energii.

Jak používat přepisovací software?

Hledáte nejlepší software pro přepis? Chcete za své peníze dostat to, co si zasloužíte? Chcete, aby tento software fungoval v systémech Windows, Mac, Android a iPhone? Jste na správném místě!

Audio to Text Converter

Nahrajte svůj hlas.

Podporujeme širokou škálu formátů. Ale pokud máte nějaký soubor, který má vzácný a jedinečný formát, měli byste ho převést na něco běžnějšího, jako je mp3, mp4 nebo wav.

Přepis nechte na nás.

Transkriptor automaticky Přepis souboru během několika minut. Po dokončení objednávky obdržíte e-mail s informací, že je váš text připraven.

Upravte a exportujte svůj text

Přihlaste se ke svému účtu a vypište dokončené úkoly. Nakonec si stáhněte nebo sdílejte soubory přepisu.

Proč byste měli používat přepisovací software?

Většina lidí nepovažuje profesionální přepisovací software nebo službu za investici. Je to proto, že podceňují, kolik času, peněz a obsahu ztratí, když si sami provedou přepis.

Jedním z hlavních důvodů, proč se společnosti rozhodnou použít profesionální přepisovací službu před pokusy o přepis samy, je úroveň přesnosti a kvality přepisu. Málokdy má smysl, aby společnosti nebo lidé obcházeli dodavatele na základě ceny, když mají pocit, že tomu mohou dát 20 minut, než se úplně vzdají.

Kromě toho průmysl přepisu ušel dlouhou cestu díky vývoji modelů strojového učení. Díky těmto technologiím je přepis vašich zvukových souborů mnohem snazší než dříve.

Přepisovací software zanechá lidem méně práce

Přepis je časově náročný proces, který je třeba přepsat na papír, a pokud zadavatel musí před přepisem ještě jednou poslouchat, zabere mu to více času. Tato technika vyžaduje minimálně dva lidi, stačí zdvojnásobit množství potřebného času a máte drasticky sníženou produktivitu pro jiné povinnosti.

Díky technologiím, jako je software pro rozpoznávání hlasu, mohou společnosti odstranit potřebu manuálních přepisovatelů a navštívit denně mnohem větší počet zákazníků.

Využití a aplikace umělé inteligence jsou efektivní, překládají komplikovaný text do strojově čitelných jazyků pomocí softwaru pro rozpoznávání řeči. Přepisové služby umělé inteligence jsou také lepší v lidské kvalitě, což usnadní práci.

Přepisovací software Vytvořte více za stejnou dobu

Používání přepisovacího softwaru je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zvýšit produktivitu, zkrátit hodiny a týdny na pouhé minuty nebo sekundy.

Přepisovací software jde do značné míry směrem k úspoře času a maximalizaci výstupu. Přepis jedné hodiny zvukového záznamu trvá zaměstnancům obvykle několik dní nebo dokonce týdnů, zatímco software to zvládne za méně než hodinu v závislosti na kvalitě, kterou uživatel do zvukového záznamu vloží.

Přepisovací software také poskytuje uživatelům více výstupů, protože nebudou potřebovat osobu, která pro ně pracuje, což znamená příznivě skládat všechny jejich výstupy pro každý zdroj zvukového souboru.

Přepisovací software spíše zjednodušuje práci se zvukem, než aby jej nahradil. Zkrátili hodiny a týdny práce na pouhé minuty nebo sekundy. To také umožňuje přepisovatelům na plný úvazek škálovat své výstupy, aniž by zvyšovali svůj proces – a tím pro sebe generovali větší zisky.

Přepisovací software dělá méně chyb při přepisování

Přepisování zvuku nebo ruční psaní dlouhého článku může být náročný a zdlouhavý úkol. Přepis není snadný úkol – pravděpodobně se vyskytnou chyby v přepisu. Nemluvě o čase stráveném kontrolou toku přepisu.

Naštěstí to přepisovací software usnadnil a výrazně zvýšil jeho přesnost. Nyní se přepsaný text automaticky objeví na počítačích s minimálním úsilím operátora.

Přesnost přepisu závisí na kvalitě okolního hluku v konkrétním prostředí. Manuální přepis může přinést výsledek se spoustou chyb, ale existuje přepisovací software, který může tyto chyby zmírnit.

Další výhodou je, že je můžete použít v jakémkoli prostředí a jejich dokončení vám zabere nepozorovatelné množství času.

transcription software

Přepisový software je nákladově efektivní

Přepisovací software je levnější a přesný. Existuje přepisový software, který si účtuje méně než dolar za minutu a je přístupný všem

Příjem zvuku v komprimovaném nebo streamovaném formátu a jeho ruční převod na text může být zatěžující. S ohledem na tuto skutečnost vlády a podniky z celého světa využívají online přepisovací software k obejití tohoto problému.

Široká poptávka po těchto službách přepisu, a to jak lidského, tak počítačového, snižuje ceny. Přepisovací software navíc nabízí efektivní integraci pro komplexní úlohy zpracování zvuku, což vždy zvyšuje kvalitu pracovního postupu.

Výhodou těchto automatických přepisovacích nástrojů je rychlost, s jakou dokáží zpracovat obrovský objem zvukového materiálu najednou, aniž by přetížily jednotlivce, který na něm pracuje. Dělají to také bez jakékoli nekonzistence formátování mezi rozhovory, které se navzájem míjejí při současném použití na vícekanálových stěnách.

Přepisový software poskytuje časová razítka (no, jen některé z nich)

Časová razítka vložená do přepisu umožňuje uživatelům sdílet přesný čas v různých relacích. Časové kódy mohou také znázornit přehrávání obsahu se segmenty a jejich frekvenci pouhým pohledem na časové razítko.

Lékařští přepisovatelé také používají takový software k přepisu lékařských záznamů s časovými razítky ve vašem přepisu. Umožňuje jim snadno se vrátit k věcem skokem zpět na umístění určitých klíčových slov a po vyhledání toho, co potřebují vědět, se mohou s jistotou pohnout vpřed.

Jak novináři používají přepisovací software?

V posledních letech došlo k exponenciálnímu nárůstu poptávky po generování obsahu, přičemž termíny se téměř vždy blíží dostatečně rychle na to, aby potenciálním autorům nedávaly mezi úkoly žádnou časovou rezervu. Může se zdát, že to může být pro tyto spisovatele škodlivé.

Míra vyhoření u novinářů někdy přesahuje 50 % a není se čemu divit – kvůli soutěživosti, opakovatelnosti, dlouhým hodinám a vysokému stresu. Nicméně žurnalistika vždy znamenala zachování lidských práv, spravedlivé úsudky, přijetí talentů a motivaci ke změnám.

Cílem zde není hanit žurnalistiku, ale uznat závažnost situace. K vyhoření v žurnalistice dochází častěji, než si myslíme. A na vyšší úrovni než v jiných profesích.

Proč je používání přepisovacího softwaru pro moderního novináře výhodné?

Pokud zefektivníte svůj pracovní postup, zvládnete toho jako novináři více. Vydělávat peníze znamená šetřit čas. Nechte Transkriptor přepisovat, abyste se mohli soustředit na svůj příběh.

Přepisovací software šetří čas

Přepis umožňuje novinářům ušetřit čas a prostředky, stát se skutečně nezávislými a získat vhled do chyb svých profesionálních protivníků.

Trh je plný společností poskytujících přepisovatelské služby . Na co se ale většina poskytovatelů zaměřuje především, jsou ceny, protože chtějí, aby smlouvy podepsalo mnoho klientů, protože to zvyšuje jejich ziskové marže. Přestože levná služba může lákat více zákazníků, není vždy spolehlivá a bezpečná, což může novináře vystavit riziku.

best transcription service

Přepisovací software převádí různé typy médií na text nebo se zobrazuje jako titulky na obrazovce. Tento software vám umožňuje používat rozpoznávání řeči pro závažné úkoly, jako je přepínání hlasů, pokud je váš klient sluchově postižen.

Přepisovací software usnadní spoustu práce novinářům, kteří musí trávit hodiny přepisy, které postrádají smysl a strhávají jejich morálku hůř, než by bylo potřeba.

Přepisovací software ustupuje aplikacím, jako je psaní hlasem

Se softwarem pro přepis hlasu se mohou novináři a další autoři zbavit časově náročného procesu psaní článku a strávit více času prací na tom, na čem záleží – na jejich obsahu. Hlasové psaní je mnohem rychlejší než psaní.

Hlasový záznamník je aplikace, která dokáže zaznamenat malé poznámky a hlasy a poté je automaticky přepsat jako text na klávesnici. Software pro psaní hlasem může pomoci reportérům v éře investigativní žurnalistiky nebo všem novinářům, kteří musí často bádat a cestovat, protože k práci s ním nepotřebujete připojení k internetu.

Šum na pozadí lze odfiltrovat. Hodí se také během rozhovorů při shromažďování informací od někoho, kdo by mohl stát čelem k vám, nebo při natáčení někoho, kdo se zlomí, jakmile zahlédne kameru.

Přepisovací software drží krok s rychlým tempem rozhovorů

Jako novinář je důležité, abyste si najali administrativní tým, který dokáže rychle přepsat vaše rozhovory. To je nezbytné pro zahájení a řízení procesu vytváření konečné kopie vašeho článku.

Udržování kroku s požadavky novinářů tím, že budete přesní a rychlejší, vám zajistí, že si udržíte nízkou obchodní úroveň a všichni budou spokojeni, což vám umožní vytvářet skvělý novinářský obsah pro tiskové agentury.

Užitečné je mít přepis v krátkém oznámení

Pomocí softwaru můžete nejen diskutovat, ale také zkoumat kontroverzní názory novinářů a historiků. Je tomu tak proto, že analýza diskurzu je proces systematického analyzování jazyka na stopy ideologie a obsahu.

Analýza diskurzu se provádí již třicet let na různých univerzitách, v organizacích a institucích po celém světě.

Titulky v New York Times byly podrobeny analýze diskurzu, aby se zjistilo, jaké trendy existují v jejich vyprávěních. Zdroje, jako je The Wall Street Journal a časopis People, analyzují akademičtí studenti, kteří se zabývají konkrétně otázkami potratů nebo aktivismem za práva žen po celém světě.

Co jsou některé software pro přepis zvuku?

Všechny přepisovací programy plní podobnou úlohu, ale Transkriptor nabízí nejlepší kvalitu a nejnižší náklady. Zde jsou další možnosti, pokud chcete porovnat Transkriptor.

Happyscribe

Jedná se o službu přepisu zvuku , která funguje ve více než 60 jazycích. Poskytuje také prostor pro úpravy a korektury. Happy scribe vám navíc dává možnost synchronizovat nástroje třetích stran, aby vám usnadnily přizpůsobení prostředí.

Rev

Rev je spíše služba ručního přepisu než software pro přepis zvuku. Za minutu záznamu si účtujete 1 a čtvrt dolaru. Tvrdí, že práci dokončí do 12 hodin as 99procentní přesností.

Amberscript

Amberscript má možnosti ručního i automatického přepisu. Je podporován společnostmi jako Netflix, Disney a Microsoft. Je to robustní a důvěryhodný software pro přepis zvuku a videa.

Amberscript

Nuance

Tento nástroj připomíná plnohodnotný nástroj produktivity. Umožňuje vám ovládat každou část procesu vytváření dokumentu pouhým hlasem. Je to skvělý software pro přepis zvuku pro vytváření projektů.

Trint

Trint je jedním ze skvělých programů pro práci s přepisem zvuku AI. Má spoustu možností, jak obohatit své zkušenosti. Můžete dělat věci, jako je přiřazení jmen řečníků a zanechání připomenutí. Nakonec můžete věc exportovat.

Otter.ai

S Otter můžete kromě běžného přepisu dělat tolik věcí. Můžete přidávat poznámky, klíčové fráze a vizuální prvky. Můžete trénovat algoritmus pro konkrétní hlasy, aby se na ně v budoucnu odkazovalo. Tento produkt používá nespočet společností jako Zoom, IBM a Dropbox, takže se nemusíte obávat o důvěryhodnost.

otter.ai

Scribie

Scribie poskytuje automatické i lidské přepisy konverzací. Jejich klienti mají své přepisy hotové za pouhých 36 hodin. To jim dává čas, který potřebují ke kontrole a schválení, aniž by museli utrácet zdlouhavé přepisování konverzací.

Slouží jako poskytovatel pro všechny obchodní profesionály ze všech průmyslových odvětví. Mnoho společností používá a přísahá na služby, které poskytují pro své každodenní obchodní operace.

Sonix.ai

Sonix je automatický přepisovací software AI, který umožňuje komukoli nahrávat a nahrávat nahrávky v jejich jazyce. Jedná se o automatický systém pro přepis zvuku a videa a také pro překlad a titulkování. To je klíčová schopnost, protože ruční přepis dlouhých konverzací od nuly může být nákladný nebo neadekvátní.

Sonix celý proces automatizuje a podporuje všechny jazyky bez nutnosti importu souborů nebo označení přepisů časovými kódy.

Sonix nabízí nahrávky, které lze nahrát z webu nebo mobilních zařízení. Nahrávky mohou být také přijímány jako příloha e-mailu nebo odeslány přímo z místních souborů.

sonix

Přepis GMR

GMR Transkripce je přepisová služba založená na lidech, kde je kladen důraz především na kvalitu. V žádném aspektu procesu nejsou zapojeni žádní roboti. Společnost GMR rovněž poskytuje 99% záruku přesnosti.

Nezávislí korektoři kontrolují všechny přepisy, aby zjistili, zda v nich není chyba. Pokud ano, okamžitě vrátí vaše zvukové soubory s úhledně napsanou opravou ve spodní části. Žádné škrty ani vyškrtnutí neovlivní kontext důležitých jazykových projevů.

TranscribeMe

TranscribeMe je služba přepisu a titulků pro video soubory. Říkají, že jejich AI je chytřejší a přesnější než lidé.

TranscribeMe má také rychlé doby zpracování a nabízí dobré ceny za přepisovaný zvuk. (obvykle se nachází do přibližně 4 USD za 1 hodinu zvuku). Tyto tři faktory poskytují spisovatelům zvýšení produktivity tím, že odstraní nejhorší prvek z jejich talíře: přepis nabídky.

SpeechPad

SpeechPad posunul podnikání s titulkováním na takovou úroveň, kterou mnozí obdivovali. Je to jedna z nejstarších online přepisových služeb a zahrnují dva typy.

Zaměstnanecká základna SpeechPadu se neomezuje pouze na anglicky mluvící. Poskytuje podporu překladatelům pro jiné jazyky, například španělštinu, japonštinu a němčinu.

Používají také software, který zajišťuje, že titulky jsou prezentovány s perfektní gramatikou bez jakýchkoli nesrovnalostí a překlepů. A díky tomu se jim automaticky daří dosahovat velmi rychlých časů obratu.

Nabízejí nejlepší služby v oblasti titulků s designem, který odpovídá přepisu. Což usnadňuje čtení nebo sledování v případě potřeby.

Když hledáte překladač cizích jazyků, SpeechPad je vaše přepisovací služba. Některé z důvodů zahrnují rychlé dodací lhůty a konkurenceschopné ceny a také mnohaleté zkušenosti.

Transkriptor kombinuje všechny výhody jednotlivých přepisovacích softwarů. Služba je rychlá, cenově dostupná a přesná. Začněte ji používat zdarma hned teď!

Pište věci na cestách.

Speech to text mobile app

Přístup ze všech zařízení. Převod zvukových souborů na text v zařízeních iphone a Android.

Podívejte se, co o nás řekli naši zákazníci!

Sloužíme tisícům lidí z jakéhokoli věku, profese a země. Klikněte na komentáře nebo na tlačítko níže a přečtěte si o nás více upřímných recenzí.

Hodnocení vynikající 4,4/5 na základě více než 50 recenzí na Capterra.

Často kladené otázky

Lidé nahrají svůj zvukový záznam a během několika minut získají jeho automatický přepis.

Transkriptor má tisíce stálých zákazníků, kteří jsou v bezpečí s vědomím, že budou splněni. Transkriptor je určen studentům, novinářům, výzkumným pracovníkům a dalším profesionálům. Každý měsíc bez problémů používají software pro přepis zvuku Transkriptors.

Transkriptor převezme váš zvuk a výsledný produkt vytvoří za méně než polovinu doby trvání původního zvuku. Transkriptor zaručuje více než 90procentní přesnost i u těch nejzablácenějších zvukových souborů. A co víc, můžete svůj konečný text upravit pomocí našeho softwaru pro přepis zvuku, pokud budete chtít později opravit nějaké chyby.

Transkriptor podporuje širokou škálu formátů, včetně mp3, mp4, wav… I když máte soubor, který má podivný formát, můžete použít online nástroje, jako je convertio nebo cloudconvert , a během několika minut máte hotovo.

Převod řeči na text

img

Transkriptor

Převod zvukových souborů a videosouborů na text